Dátum

Link

Home
Az Annuntiata rendházba látogattunk Nyomtatás E-mail
2019. február 20. szerda, 13:14

A Szabadkai Egyházmegye területén több férfi és női szerzetes rendház található. Ferences rendház fellelhető Szabadkán, Újvidéken és Bácson. Továbbá karmeliták Zomborban, Magyarkanizsán Jó Pásztor Testvérek, Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Szabadkán, Magyarkanizsán, Topolyán és Péterrévén, Miasszonyunkról nevezett Nővérek Szabadkán, Irgalmasság Leányai Szt. Ferenc Harmadik Szerzetesrend Társulata Szabadkán és szintén Szabadkán Szent Őrangyalok Domonkos Nővérek Társulata működik. Az elmúlt iskolaév folyamán az egykor magyar provinciához tartozó szabadkai Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulata szerzetesrendet látogattuk meg, idén pedig a még horvát provinciához tartozó Miasszonyunkról nevezett Nővéreket látogattuk meg. A házfőnöknő S. M. Karmela Kovačević fogadott bennünket, aki egykor intézetünk munkatársa volt. A kápolnában Mirjam Pančić nővér röviden ismertette a rend eredetét. A társulat a francia eredetű Notre Dame rend szellemi örököse, amely utóbbit Fourier Szt. Péter alapított a XVI. században a leányok felkarolására és oktatására. A rendnek Szabadkán is volt iskolája, amely a mai Jovan Jovanović Zmaj általános iskola, amelyet a fordulatkor elvettek tőlük. A rendház kápolnájában ma is megtekinthető az egykori iskola kápolnájából átmentett szentségház, oltár, szédesz és tiroli faragványok. A történelmi ismertető után a rendház kápolnájában imádkoztunk és Mária énekkel zártuk a találkozót.