Dátum

Link

Home
Elhunyt ft. Karó László állandó diakónus Nyomtatás E-mail
2019. február 27. szerda, 11:44

A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) óta a diakonátusnak két formáját különböztetjük meg. Az egyik az átmeneti diakonátus, amely esetben a szentséget felvevő személy papságra készül. A másik forma az úgynevezett állandó diakonátus, amely esetben nős férfiak veszik fel az egyházi rend szentségének első fokozatát, de nem akarnak papok lenni. A zsinati döntés után világszerte sok nős férfi vette fel a diakónátust. Így volt ez, és van ma is egyházmegyénkben. Az elsők között volt a Szabadkai Egyházmegyében Karó László, aki felvette az állandó diakónust az Úr oltárának, illetve az evangélium hirdetésének szolgálatába álljon. László diakónus életének 70. esztendejében szentségekkel megerősítve elhunyt. Unokája, Görög Krisztián, aki második osztályos gimnáziumunkban, és a család iránti tisztelet és kegyelet lerovás képpen osztálytársaival és a többi diákokkal az elöljárók, msgr. Miocs József igazgató és ft. Tojzán László nevelő kíséretében részt vettünk a temetési szertartáson, amelyet msgr. dr. Pénzes János megyéspüspök végzett.