Dátum

Link

Home
Hirek


56. lelki hívatások világnapja Nyomtatás E-mail
2019. május 27. hétfő, 12:54

Húsvét negyedik vasárnapján mindig János evangéliumának tízedik fejezetének részlete hangzik el, amelyben Jézus magáról, mint pásztorról beszél, aki gondját viseli a reá bízott nyájról, vagyis az emberekről. Ezen evangéliumi részlet miatt, ezt a vasárnapot a Katolikus Egyházban Jó Pásztor vasárnapjának nevezzük, amely nap egyben a lelki hivatások világnapja. Minden esztendőben a pápák üzenetet intéznek, így Ferenc pápa is, amelynek témája: Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk. A pápa az első apostolok kiválasztása kapcsán emlékeztet, hogy Isten megszólítása egy szeretetteljes kezdeményezés, amellyel Isten hozzánk fordul és hív. A meghívás és követése a mi számunkra és a körülöttünk élő emberek javát és boldogságát szolgálja. Minden keresztény hivatott, és a tettein keresztül mutatkozik meg keresztény élete, hogy a társadalomban és a családban tetteivel hozzájáruljon Isten Országának növekedéséhez, ám vannak, akik életüket ennek szentelik a megszentelt vagy a papi hivatás választása által. A hivatások napja intézetünk, a Paulinum Gimnázium és Szeminárium illetve Kollégium ünnepe is, hiszen itt fiatalok keresztény értékekre és ezek szerinti életre neveltetnek. Ezen a napon a hagyományoknak megfelelően a szabadkai székesegyházban a diákok az esti mise előtt alkalmi műsor keretében felléptek. Szavalatokkal és hangszeres előadásokkal szerepeltek.

A szentmisét az intézet rektora, msgr. Miocs József mutatta be, akivel együtt miséztek: ft. Marko Forgić lelkész, ft. Tojzán László nevelő és ft. Varga Jenő ludasi plébános. Az evangélium után két végzős tanuló tett tanúságot: Palifrov Stefán macedón származású, aki a papi hivatást választotta, és Hegedűs András péterrévei születésű, aki külföldön folytatja egyetemi tanulmányait. A pápa 56. hivatások napi üzenetének szellemében mondhatjuk, hogy az élethivatást, amelyet választanak, azt hűen töltsék be és Isten dicsőségére és az emberiség javára végezzék.

 
Németországi vendégek Nyomtatás E-mail
2019. május 27. hétfő, 12:46

Az 1990-es évek fordulatot és rendszerváltásokat hoztak Európa országaiba. A Caucesco rendszer megdöntése, valamint a berlini fal ledöntése kezdetét jelentette a szocialista országok felszámolásának és Kelet Európa átalakulásnak. A változások kihívásokkal jártak, és csak ekkor tűnt fel igazán, hogy ezekben az országokban milyen szegény körülmények között éltek az emberek. Ezt látva és tapasztalva a Nyugat európai államok és más államok segélyakciókat szerveztek, és a rendszert váltó országoknak támogatást biztosítottak. Az egyik jelentős szervezet volt Ost – Europa Hilfe – Boeselager Stiftung (Alapítvány), amelyet a magyar származású Csilla von Boeselager asszony szervezett. Ennek a szervezetnek célkitűzött programja volt, minden téren támogatni Magyarország, Románia és Vajdaság lakoságát.

Rektorunk jó kapcsolatot alakított ki különössen sauerlandi Menden városával, valamint a Boeselager Alapítvánnyal, amelyek több mint két évtizede támogatják a Paulinum diákjait és a gimnáziumot. A gyűjtési akciók egyik fő szervezője és a csomagok rendezője Christiane Träger. A szállítmányok intézője viszont dr. Elisabeth  Fessl de Alemany. A támogatók időközben terepre mennek és megtekintik a támogatottokat. Elisabeth asszony már két alaklommal meglátogatta a Paulinumot. Most a húsvéti ünnepek után , Christiane Träger volt a vendégünk. Férjével felkeresték Szabadkát, a Paulinumot és az intézményeket, amelyeket évek óta támogatnak. Megelégedéssel vették a változásokat és a támogatások értelmét, de másrészt látták a sok megoldatlan problémát és a társadalmi és gazdasági lemaradást.

 
Oktatási megbízottak a Paulinum Püspökségi Gimnáziumban Nyomtatás E-mail
2019. április 08. hétfő, 12:13

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) egyházi alapítású intézmény és államilag elismert. A gimnáziumot a Szabadkai Egyházmegye nyitotta meg 1962/63-as iskola évben és az azóta folyamatosan működik. Az iskola klasszikus irányzatú nyelvi gimnázium, amely az anyanyelvekre (magyar és horvát), a klasszikus kultúrára és a történelemre fekteti a hangsúlyt, de ezek mellett megvan minden középiskolai tantárgy. Az iskola működése egyházi és állami felügyelettel működik. Ilyen értelemben járt miniszteri küldöttség a Paulinum Gimnáziumban.

A látogatást Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár szervezte, a miniszteri megbízottak között volt Dr Aleksandar Pajić az Oktatási Minisztérium középiskolák miniszteri helyettese, Szakállas Zsolt és Milan Kovačević a Tartományi Oktatási altitkárok. Látogatásuk során Msgr. Miocs József igazgató vezetésével megtekintették az intézmény helységeit, utána viszont tárgyaltak az iskola tantervéről és tanmenetéről, ami az iskola érdekeit és működését biztosítja.

 
Ada Nyomtatás E-mail
2019. április 08. hétfő, 11:27

Hazánkban országszerte kezdetét vették a régiók szerinti iskola kiállítások, ill. „iskolabörzék” megrendezése. Folyó hó 3-án, szerdán délelőtt 10 órai kezdettel az adai  Cseh Károly általános iskola megnyitotta ajtóit elsődlegesen az általános iskolát végző diákok előtt. Erre a kiállítására kaptunk meghívót Dragin Anasztázia  tanárnőtől és szervezőtől.  Vajdaság területéről több szak- és középiskola is bemutatkozott az érdeklődőknek. Ezen rendezvényeknek a célja értékes információkkal szolgálni a diákoknak a képzésről, így elősegítvén őket a számukra legjobb továbbtanulási irány választásában. Ezen a kiállításon mi is jelen voltunk, és tanárunkkal, Tóth Bagi Kornéllal képviseltettük a Paulinum gimnáziumot

 
Kelebia Nyomtatás E-mail
2019. április 08. hétfő, 11:10

A megkezdett tavaszi találkozás és kirándulás sorozat újabb helyszíne Kelebia volt. Március 31-én, vasárnap, amely az egyházi liturgikus naptárban idén nagyböjt negyedik vasárnapja, amelyet örvendetes vasárnapnak is nevezünk, a kelebiai Apostolok Oszlása templomba látogattunk el. Közös ünnepi szentmisén vettünk részt a kelebiai hívekkel, amelyet a ft. Paskó Csaba plébánossal, ft. Tojzán László nevelővel rektorunk, msgr. Miocs József mutatott be. A szentmise keretében keresztelő is volt, minélfogva Paskó atya a mise végén örömmel közölte, hogy a helyi közösség száma az elhalálozási számhoz viszonyítva növekszik. Itt is egyik osztálytársunk, Hegedűs András röviden bemutatkozott, és ismertette a Paulinum gimnáziumot, amelyhez Paskó atya is hozzászólt, kiemelve, hogy ide nem csak azok járnak, akik majd teológiára szeretnének iratkozni, hanem más élet hívatásban gondolkoznak, ezért megnevezett egynéhány egykori paulnistát, akik országunkban azóta közéleti személyekké váltak. A szentmise után alkalmi műsorra került sor, amelynek a végén részvétünket nyilvánítottuk ki, ugyanis előző nap volt Paskó atya édesanyának a temetése.

A rendezvény befejeztével a plébános röviden ismertette a 1936/37-ben Molcer Károly építészmérnök tervei alapján épült templom történetét, majd Fischer Gáspár egyházmegyénk területéről származó orgonaépítőjének a kerényről áthozott orgonájáról, továbbá az újonnan épült Márton Áron ház névadójának életét ismertette, aki Gyulafehérvári püspök volt. A 20. századi erdélyi közélet szellemi vezetője volt, aki a háború alatt felszólalt a zsidók védelmében, amiért később Jeruzsálemben a Népek Igaza címmel tüntették ki. Kelebián a Márton Áron házban kulináris élet folyik, ugyanis köztudott, hogy Paskó atya a közelmúltban a luxemburgi szakács bajnokságon ezüstérmet szerzett. Ezen hangulatos létesítményben látott bennünket vendégül, ahol ízletes ebéddel készült számunkra. A több fogásos ebéd után rövid sétára indultunk, amely során végig jártuk a település egyes utcáit, és kitértünk a kelebiai erdőbe a régi vadászlelátóhoz. Visszatérve köszönetképpen ajándékokat adták át a diákok, és minek után Paskó atya zenetanár és karmester is, ezért búcsúzásképpen Gyuris Bálint citerán játszott neki.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

3. oldal / 121