Dátum

Link

Home
Hirek


Gazdasági kiállításon Nyomtatás E-mail
2018. július 20. péntek, 10:23

12. alkalommal nyílt meg a Szabadkai Sportcsarnokban a Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásár. Idén 9 ország képviseltette magát 180 képviselőn keresztül. Intézetünk iskolai programja keretében elmentünk, hogy megismerkedhessünk a külföldi és belföldi turisztikai és egyéb más cégek és vállalkozók termékeivel és kínálatával. Egyes standokon kiállított termékekből ízelítő is vehető volt. Továbbá a turisztikai részlegen, amely az idei rendezvény központi témája volt, bővebb tájékoztatók voltak kaphatók az általuk látogatott országokkal és saját országuk történelmi, egyházi és üdülő jelentőséggel rendelkező helységeivel kapcsolatban, így jutván mi is földrajzi ismeretinket bővítő információkhoz.

 
Találkozóra mentünk Nyomtatás E-mail
2018. július 20. péntek, 10:16

A 2017/18-as tanévet egy külföldi kirándulással zártuk és búcsúztunk. Úti célunk ez alkalommal a horvátországi Gyakovár volt. Itt található a Josip Juraj Strossmayer püspök (szül. 1815- elhuny. 1905) által átépített nagyszeminárium, ahol idén is a szabadkai egyházmegye két növendéke és egykori diákjaink (Tomislav Vojnić és Bogdan Rudinski) folytatják a készülődést a papságra. Megérkezvén ide a vicerektor, Antun Japundžić és egyházmegyénk papnövendékei fogadtak bennünket, majd a nagyszeminárium épületébe vezettek bennünket, amelyet bemutattak.

Az intézmény teázójában a többi papnövendékkel is találkozhattunk, akik itt vízzel és egyéb más szomjoltó frissítőkkel vendégeltek meg. A találkozó és beszélgetés után a horvát történelemben jeleskedő püspökről elnevezett Strossmayer téren átvonulva megcsodálhattuk a modern kor képzőművészeti alkalmi kiállítását, és innen egyenesen szintén a püspök által építetett székesegyházba mentünk, ahol a helyi hívekkel közös szentmisén vettünk részt. Luka Marjanović kanonok úrral együtt miséztek elöljáróink.

Az ünnepi szertartás után a szeminárium elöljárósága nevében Antun atya, Ivan Andrić rektor, aki papi teendők miatt nem lehetet jelen, ennek ellenére jó kívánságai mellett ebéddel vendégelt meg bennünket, amelynek elfogyasztása után a város nevezetességeinek a megtekintése következett. Legelőször a püspöki palotát, majd a Szent Péter székesegyházat tekintettük meg, amely a keleti egyházzal való ökumenizmus jegyében épült fel. Itt röviden bemutatták Strossmayer püspök életét, akiről megtudtuk, hogy a szeminárium, a székestemplomon kívül a könyvtárat és tudományos akadémiát is alapított, valamint jelen volt az I. Vatikáni zsinaton is 1870-ben, amelyen felszólalt a pápai tévedhetetlenség ellen, mert ebben a kelti egyházzal való további nézeteltérések veszélyét vélte látni. Ezután megtekintettük a templom alatti kriptát, ahol a püspök földi nyughelye is látható. Ezt követően szintén a nevét viselő múzeumot látogattuk meg, ahol részletesebben utána nézhettünk és érdeklődhettünk életét és tevékenységét illetően. Következő állomásunk az egykori mecsetből átépített templom volt. Innen pedig utolsó úti célunkhoz mentünk a 150 éve itt letelepedett Szent Kereszt nővéreinek a rendházába, amelyről tudni kell, hogy a legnagyobb központi ház, amely 300 személy befogadására képes. Itt megtekintettük a nem rég újrafestet Jézus Szíve templomot, majd a ház botanikus kertjét és múzeumát. Körutunk végeztével egy rövid pihenő után búcsút vettünk és köszönetet mondtunk fogadóinknak, a szeminárium vicerektorának, Antun atyának és a papnövendékeknek, majd újabb élményekben és ismeretekben gazdagodva tértünk vissza Szabadkára.

 
Ballagás gimnáziumunkban Nyomtatás E-mail
2018. július 19. csütörtök, 12:10

Vajdaság nagyobb városaiban szerte az utcák gyerekek öröm és búcsú énekeitől elevenedtek meg. Május hó vége. Az érettségizők számára lezárulóban életük egyik jelentős fejezete. Búcsút intenek intézetüknek, tanáraiknak, osztálytársaiknak és alsós társaiknak. A Paulinum Gimnáziumban folyó hó 23-án, szerdán 10 órai kezdettel a tanárok a igazgatóval, msgr. Miocs Józseffel az élen és a többi osztályokkal összegyűltek, hogy a negyedikes diákoktól búcsút vegyenek. A rendezvényen végzős diákjaink (Bálint Tamás, Hajnal Arnold, Juhas Đuro, Szeles Kolos és Kiril Stojanov) köszönő és búcsú beszédeket mondtak.

Az intézet nevében osztályfőnökük szólt, aki óvó és buzdító szavakat intézett feléjük, mondván, hogy bár most lezárul e korszak, de ezzel egyetemben egy újabb kor veszi kezdetét, amellyel számukra a világ még inkább megnyílik, minél fogva nagyobb a felelősség, s ne feledjék, nincsenek egyedül, Isten mindig mindenhol velük van. E nappal számukra befejeződtek az iskolai előadások és kezdetét vette az érettségire felkészítő időszak, amely végén érettségit, vagyis középiskolai tanulmányukat lezáró vizsgát tesznek.

 
Múzeumok éjszakája Nyomtatás E-mail
2018. július 19. csütörtök, 11:46

Május 20-án, szombaton volt az országos Múzeumok éjszakája rendezvény. Országszerte kapcsolódtak be a rendezvénybe a kisebb – nagyobb települések. Szabadkán idén 28 helyen volt kül - és zárt téri kiállítás, amelyeken különféle művészeti stílusok alkotásai voltak megtekinthetők az érdeklődők számára. Ezen a napon mi is kimentünk, hogy megismerkedjünk az egykori és a mai kor alkotóinak a műveivel. Első állomásunk a Lifka mozi előterében kiállítattot fotók voltak, amelyek különféle színdarabok jeleneteit örökítették meg. Ezután a Városi Könyvtár kiállítást tekintettük meg, majd a Szabadkai Városházáét ahol képek és tárgyak voltak kiállítva, s végül a Szabad Egyetemen kiállított festményeket szemléltük meg.

 
Vértanuk földjén Nyomtatás E-mail
2018. július 19. csütörtök, 11:39

Szerbia területén több olyan város van, amely a római korokba visszanyúló történelemmel rendelkezik. Ezek közül talán a legismertebbek Singidunum a mai főváros, Belgrád, továbbá Naisu, Nagy Konstantin római császár szülőhelye a mai Nis, és Sirmium mint Szávaszentdemeter – Sremska Mitrovica, ahol Kr. u. 304-ben keresztények vérüket ontották hitükért, amelyek közül kiemelkedik Szent Demeter.

Pünkösdvasárnap a Paulinum Gimnázium diákjai tanáraikkal egy közös kiránduláson vettek részt, amely úticélja a több római császár szülőhelye és Szerbia legnagyobb római kori maradványokkal rendelkező városa Szávaszentdemeter volt. Az ide út a Tarcal-hegységen (Fruška Gora) keresztül vitt, amely során elénk tárult a festői zöldellő táj. Megérkezve úticélunkba egyenesen a katolikus Szent Demeter templomba mentünk, ahol a plébánossal, msgr. Eduard Španović-val, a helyi nagy számban összegyűlt hívekkel, tanárainkkal és elöljáróinkkal szentmisén vettünk részt. Az eddigi szokásnak megfelelően, most is intézetünk diákjai aktívan vettek részt az igeliturgiai részben az olvasmányok és hívek könyörgése felolvasása révén, valamint a tanúságtétellel, amelyet Kiril Stojanov végzős diák mondott. A szentmise után megtekintettük a templomot és a plébániát, valamint megismervén ennek a történetét és jelenlegi nemzeti összetételét, megtudtuk, hogy horvát mellett a plébánián aktív magyar és német kultúrcsoport is működik. A társalgás után msgr. Eduard atya egy étteremben megvendégelt bennünket, majd közös városnézésre indultunk.

E körúton megtekintettük az ásatások során előkerült római romokat, ezek közül is a császári palota és a bazilika maradványait. Ez után a plébánia gyepterületén a helyi fiatalokkal baráti labdarugó mérkőzésre került sor. A találkozó szép élményekben és látványokban gazdagodva és a házigazdától, ft. Eduard Španović-tól való búcsúzással és hálaadással zárult.

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

15. oldal / 121