Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home Vijesti A Mariánum rendház látogatása
A Mariánum rendház látogatása Print E-mail
Monday, 19 March 2018 09:34

Az iskolai év folyamán több kisebb – nagyobb kirándulást, látogatást szoktunk szervezni és megtenni. Ezek során ellátogatunk hazai és külföldi plébániákra, amelyeken lehetőség adtán a helyi hívő közösséggel is megismerkedünk, nem csak az adott helyiség történelmi múltjával. Egyházmegyénk területén lévő plébániákon kívül több szerzetesi rend is van, amelyek évszádos múlttal rendelkeznek. A közelmúltban a szabadkai Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulata szerzetesrendet látogattuk meg egy gyalogtúra keretében. A társulat a francia eredetű Notre Dame rend szellemi örököse, amely utóbbit Fourier Szt. Péter alapított a XVI. században a leányok felkarolására és oktatására. A francia forradalommal a rend ívelése honországában visszaeset, de előidézte a világban való terjeszkedését. Magyarországon Kunszt József kalocsai érsek volt az, aki a nővéreket megbízta a leányok nevelésével, akik meghívásra az országba jöttek 1860-ban Kalocsára. A leányok szervezett felkarolása és oktatása innen terjedt el a mi területünkre is. A Trianon után a bácskai régióban lévő rendházak kapcsolattartása az anyaházzal ellehetetlenedett, majd az 1950-es államosítási események következtében a rend az iskoláitól, így Szabadkán a ma is iskolaként működő Jovan Jovanović Zmaj általános oktatási intézettől meg lett fosztva. A rend megmaradt és későbbi tagjai ezek után a plébániákon kezdtek el tevékenykedni. A mai napig ez így van, ám az állami iskolákban a hittan oktatásának az engedélyezése után néhány nővér ismét visszatérhetett a rend eredeti céljához, tudhattuk meg mindezt a szabadkai rendház főnöknőjétől és tisztelendőanyától, Mária Lívia Vicsek nővértől. A történelmi ismertető után a rendház kápolnájában imádkoztunk és Mária énekkel zártuk a találkozót.