Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home Vijesti Keresztúti ájtatosság a Paulinumban
Keresztúti ájtatosság a Paulinumban Print E-mail
Monday, 19 March 2018 09:45

 

Mint minden keresztény közösségben, a Paulinumban is végezzük a nagyböjti időszak legismertebb ájtatosságát, a keresztútjárást, amelynek nálunk is hagyománya van az iskola megnyitása óta. A keresztút eredetileg az a másfél kilométeres útvonal, amelyen Jézus a kereszttel a Praetoriumtól kiment a Golgotára. Jézus szenvedéseinek útját a kezdetekben kővel vagy kápolnával jelölték meg. A hagyomány szerint Jézus anyja és néhány tanítvány a feltámadás után néhány napig körbejárták az úgynevezett Szent körutat. A ferencesek voltak a legbuzgóbb terjesztői a keresztúti ájtatosságnak a 14. században. Ők „Szent circulus” névvel vezették, azaz a szent körjáratnak nevezték, bár ezek a stációk nem voltak azonosak a maiakkal. Akkor a stációk száma változó volt (7, 12, 14), valahol elérték még a 43 állomást is. A keresztúti ájtatosság egy merengő, elmélkedő imádság, amelynél a hívők megemlékeznek és egyben fel is idézik Jézus szenvedését a keresztúton és a kereszten.

Ministráns koromban, amikor a nagyböjti péntekeken elmentem a templomba a keresztútra, én is felidéztem magamban Jézus szenvedését minden állomásnál. Jézus értünk vállalta a keresztet, a mi megváltásunkért. Rá kell ébresszen, hogy minden tettünknek következménye van, amelyekért felelőséggel tartozunk. Tanít bennünket, hogy az életünk útján, amikor elbotlunk az élet terhei, kihívási alatt, akkor mi is fel kell, hogy álljunk, nem szabadnunk engedni, hogy a sötétség, a rossz magával ragadjon. Megadta a bűnbocsánat szentségében a kiengesztelődés lehetőségét, a segítő jobbot.

A Paulinumban minden alkalommal, amikor végezzük a keresztúti ájtatosságot a mi életünk is magunk elé tárul. Elhangzott szövegek, elmélkedések önmagunk vizsgálatára szólítanak fel, saját életünk rendezésére. A Paulinumban az állandó lelkész és a gyóntatónk jelenléte alkalmat ad, hogy a helyes útra térjünk vissza, és a bűnbocsánat szentsége által részesüljünk az isteni kegyelemben.

Gyuris Dávid