Dátum

Link

Home Híreink Szabadkai kórházkápolna búcsúján
Szabadkai kórházkápolna búcsúján Nyomtatás E-mail
2018. december 03. hétfő, 13:27

November 19-én ünnepeljük az egyik világszerte ismert magyar szentet, Árpád-Házi Szent Erzsébetet. 1207-ben született II. András magyar király leányaként. Még leány korában eljegyeztetett a gyermek Lajossal, türingiai tartománygróffal, és elkerült idegenbe. Erzsébet mindössze 24 évet élt, ám ezen rövid földi életpályája alatt, az Isten és ember iránti hősies odaadó szeretet példaképe lett. Följegyezték róla, hogy már 5–6 éves korától kezdve odafigyelő gondoskodással fordult a szegényekhez. A kis kötényjében kenyeret vitt a legközelebbi házban lakó öreg néninek. Erzsébet tizenöt éves, amikor Lajos gróffal megkötötték a házasságot. Öt évi boldog házasság vette kezdetét. Ebben az időszakban történt, hogy Erzsébet személyesen járt le a vár alá, és a kosarában vitte az élelmet a betegeknek, árváknak és szegényeknek. A várnagy panaszt emelt ellene, hogy ,,esztelen bőkezűségével'' eltékozolta urának vagyonát. Lajos a panaszokra így válaszolt: ,,Engedjétek csak jót tenni, hogy megtegye, amit Istenért tenni akar, és legyen elég nekünk, ha Wartburg és Neunburg várát nem adja el!''. A vár alatt ispotályt nyitott, ahol naponta száz szegény kapott ellátást. Férje halála után, aki úton a Szentföldre a keresztes hadjárat során 1227-ben elhunyt, Erzsébet a szegénységet választotta, és kórházat létrehozva, ott gondozta a betegeket élete végéig, ami 1231-ben következett be. Nem véletlen, hogy a szabadkai kórház kápolnájának a védőszentje Szent Erzsébet, aki életében különös gonddal volt a betegek felé. A búcsúmisét immár hagyománynak mondhatóan a Paulinum rektora, Miocs József aranymisés atya mutatta be a kápolna megbízottjával ft. Dragan Muharemmel, továbbá a Paulinum prefektusával, ft. Tojzán Lászlóval, a székesegyház káplánjával, ft. Tovrek Patrikkal, a sándori káplánnal, ft. Lukács Arnolddal és a szép számban összegyűlt hívekkel. Az asszisztenciát a paulinista diákok adták. A szentmise rektorunk aranymisés áldásával zárult, amelyet a diákok egy kis rendezvénye követett, amellyel köszöntötték Szent Erzsébetet. Két szavalat hangzott el, magyar nyelven Dér Leó mondott el, és horvátul Hatnad Danijel. Kiss Tamás és Petrovity Ádám klarinét – gitár kettőst adtak elő a hívek nagy örömére. Az ünnepséget záró derűs agapé és mosolygó arcok, eszembe juttatják Szent Erzsébet életének egyik esetét, amikor a kapott javakból ünnepet rendezett, és este az öregek és betegek készülődtek, hogy a szabadban töltsék az éjszakát, kenyeret adott nekik. Nagy tüzet rakatott, hogy melegedhessenek, ekkor egyik ember dúdolni kezdett egy dalt, s hamarosan mindenki énekelt a tűz körül. Erzsébet boldog volt, és azt mondta: ,,Látjátok, mindig mondtam, hogy csak vidámmá kell tenni az embereket!”.