Datum

Link

Home
Lelkinap Drucken E-Mail
Mittwoch, den 20. Februar 2019 um 13:12 Uhr

Minden ember életében van több hosszabb vagy rövidebb időszak, amikor megáll a mindennapi teendőivel, éppen azért, hogy az elmúlt vagy az elkövetkező évek eseményeit, illetve lehetőségeit számításba vegye, számot tegyen róla és lélekben megpihenve összeszedettebben folytassa további teendőit. Az egyházi évben szintén vannak e célt szolgáló időszakok. Az egyik ilyen alkalom a lelkinap, amely napot a lelki élet ápolásának szentelünk. Intézetünkben a lelkinap a kápolnában tartott éves előírt szentségimádási nappal van összekötve, amely január 31-en van. Ezen a napon a második félév után egy egész napot szentelnünk a lelki felüdülésnek és rendezésére, amikor is a diákok egyéni és közösségi szinten járultak a kihelyezett Szentség elé, amely előtt litániákat, elmélkedéseket tartottak és rózsafűzért imádkoztak. Erre a napra vendég előadók jöttek, akik lelkigyakorlatot tartottak. Mivel intézetünk kétnyelvű, ezért két előadó szokott jönni. Idén a kisboszniai plébános ft. Dragan Muharem tartotta meg a horvátnyelvű előadást, míg magyar nyelven az Avilai Szent Teréz plébánia káplánja ft. Hajdú László. A lelkinap ünnepi szentmisével zárult, amelyet msgr. Miocs József rektor tartott meg.