Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home Vijesti Doroszlói zarándoklat
Doroszlói zarándoklat Print E-mail
Monday, 16 September 2019 09:09

Szeptember 8-án ünnepli az Egyház Szent Joachim és Szent Anna gyermekének, Jézus Krisztus édesanyjának Szűz Mária születését. Az Katolikus Egyház Katekizmusában Mária eleve elrendeléséről a következőt írja: „"Isten elküldte a Fiát" (Gal 4,4), de hogy testet alkosson neki, úgy akarta, hogy abban egy teremtmény szabadon együttműködjék. A feladatra, hogy Fiának anyja legyen, Isten öröktől fogva kiválasztotta Izrael egy leányát, egy fiatal zsidó leányt a galileai Názáretből; egy szüzet, "aki egy Dávid házából való József nevű férfinak volt a jegyese, és a szűz neve Mária" (Lk 1,26-27). Az irgalmasság Atyja pedig úgy akarta, hogy a megtestesülést előzze meg az eleve elrendelt anya beleegyező igenje; mivel hogy asszony volt részes a halál előidézésében, asszonynak legyen része az élet visszaszerzésében is. Mária küldetését végig az egész Ószövetségen szent asszonyok küldetése készítette elő. Mindjárt a kezdetek kezdetén ott áll Éva: ő, aki engedetlensége ellenére ígéretet kapott, hogy utódai közül egy asszony le fogja győzni a Gonoszt, és ígéretet arra, hogy ő maga minden élők anyja lesz. Ennek az ígéretnek erejéből Sára magas kora ellenére fiút fogant. Isten, minden emberi remény ellenére azt választja ki, amit erőtlennek és gyöngének tartottak, hogy ígérete iránti hűségét megmutassa: Annát, Sámuel anyját, Deborát, Rutot, Juditot, Esztert és sok más asszonyt. Mária kiemelkedik az alázatosak és az Úr szegényei közül, akik bizalommal tőle remélik és kapják meg az üdvösséget. Végül az ígéretre való hosszas várakozás után ővele, Sion fönséges leányával telik be az idő és kezdődik meg az üdvösség új rendje.” (KEK 488-489 pont)

Kisboldogasszony ünnepén hagyományosan elzarándokoltunk Doroszlóra a legnagyobb vajdasági Mária Keresztények Segítsége Egyházmegyei kegyhelyre, hogy köszöntsük egy édesanyát, Máriát. Ennek az ünnepnek emlékeztetnie kell mindannyiunkat, hogy vannak vagy voltak szüleink, akik által e világra jöttünk, akik gondoskodtak rólunk, de mindenek felett arra irányítja figyelmünket, hogy az életünknek közös a forrása: Isten. Isten, aki naggyá tette Máriát, s mindennek előzménye, hogy elfogadta, igent mondott az Ő akaratára, és így az Ő kegyelméből végig tudta járni az utat. Az utat a zarándokhelyre a Paulinum nevelőivel, tanáraival, munkatársaival megjártuk, és a számos hívővel az ünnepi misén Kiss Rigó László szeged – csanádi püspökkel köszöntöttük Máriát, de a még előttünk álló életút mindennapi megpróbáltatásaihoz Szűzanya közbenjárását kérjük a kegyelem Forrásánál, hogy a nekünk szánt küldetést felismerjük és megtegyük. Az ünnepi szentmisén a Paulinum diákjai adták az oltárszolgálatot asszisztálással és ministrálással.