Datum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti Krisztus Király ünnepe
Krisztus Király ünnepe Drucken E-Mail
Freitag, den 27. November 2020 um 12:36 Uhr

Krisztus Király ünnepe az egyházi év lezárása (a liturgiai év utolsó vasárnapja). Ilyenkor a hívek Jézus Krisztushoz, mint a mindenség királyához imádkoznak. XIII. Leó pápa az 1900-as Jubileumi év alkalmából a 20. századi királynak hirdette ki a Megváltót, a lelkek Királyát, Krisztus Királyt. Az ünnepet IX. Piusz pápa erősítette meg 1925-ben, amely az első keresztényekig visszavezethető. A Szent Pál apostolnak a filippieknek írt leveléből idézet himnusz a dicsőséges Krisztus méltóságát a megkoronázás jellegzetes mozzanataival írja le:

”Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.“ (Fil 2,9–11)

Az ünnepet 1969-ig október utolsó vasárnapján ülték meg, de az új liturgiai naptár szerint a dátum megváltozott, és november utolsó vasárnapjára helyezték át. Ezen a napon Jézus Krisztust, Isten egyszülött Fiát ünnepeljük, mint a Lelkek királyát. Ő a kereszt áldozathozatalával mutatta meg isteni mivoltját és szeretetét az emberek felé, mint megváltó.

Jézus Krisztus a földi életében azon tevékenykedett, hogy másokon segítsen és megmentsen, és az üdvösségre vezesse, mint király. Ő az, aki mindig minden bűnbánónak megbocsát, csakhogy megnyerje magának és a „paradicsomba” vezesse.

Az ó- és újszövetségben számos prófécia szól az eljövendő királyról, a béke fejedelméről, akinek uralmát a béke és a szeretet jellemez:

„Napjaiban az igazságosság virágzik, a béke teljessége, amíg csak el nem tűnik a hold. Uralkodni fog tengertől tengerig, a nagy folyótól a föld határáig.“ (Zsolt 72,7–8)

„Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.“ (Iz 9,6)

Ezzel a könyörgéssel fordulunk Hozzá: „Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, Fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged.

 

Szepesi Albert