Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti Zeneórák
Zeneórák Print E-mail
Tuesday, 06 December 2022 10:07

A Püspökségi Klasszikus Gimnázium Paulinumban a zenei aktivitások mindig fontos helyet foglaltak és foglalnak el. A szabad aktivitásokon kívűl az intézet az arra igényt tartó diákok számára külön biztosít további zenei foglalkozásokat. Az itt tanuló diákoknak tehát lehetőségük van, hogy a már meglévő zenei tudásukat tovább mélyítsék zenei szaktanár vagy zeneművész kíséretében és útmutatása révén, illetve hogy kezdő ként hallását vagy zenei készségét fejlessze. A hangszerek körében széles választási lehetőség van. Lehetőség van zongorán, orgonán, harmóniumon, szintiszájzeron, gitáron, klarinéton, fuvolán, hegedűn és más hangszeren tanulni. Mindezen felül lehetőség nyújtatik fellépéseken részt venni, amely segít a  tömeg előtti szereplés megszokásában, így segítvén, hogy a későbbiekben természetes és feszűltésg nélkül lépjen emberek elé akár szereplés vagy felszólalás céljából. Ezeken kívűl lehetőség van a hallás fejlesztésére, amelyet a szolfézs gyakorlataival szóló illetve kóruséneklés előadására. A zenészeink és énekeseink mindenek előtt a kápolnánkban és a templomokban szerepelnek, valamint felkérés szerint városi előadásokon.