Datum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus – Budapest Drucken E-Mail
Dienstag, den 12. Oktober 2021 um 10:25 Uhr

Az elmúlt hónapban Magyarország a keresztény világ figyelmébe került. Szeptember 5–12. között került sor az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus megtartására, amelyet eredetileg 2020-ban szándékoztak megtartani, de a vírusjárvány miatt el lett halasztva. A magyar történelemben második alkalommal lett megrendezve a NEK - Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus. Első alkalommal 1938 májusában 25-29. között tartották a 34. Eucharisztikus Világkongresszust, amely során istentiszteletek, kongresszusi ülések, pompás körmenetek és hajós felvonulás révén kívánták bizonyítani a magyar katolikus egyház erejét és a világegyházzal való egységét. Az eucharisztikus kongresszusok megálmodója egy dél-franciaországi Emilia Tamisier nevezetű asszony volt, aki kezdetben zarándoklatokat szervezett az Eucharisztia jegyében. Első alkalommal 1874 júniusában szervezett ilyen jelegű eseményt Avignonba, majd egy hónappal később Arsba, Vianney Szent János egykori szolgálati helyére. Egy évre rá Douaiba gyűltek össze Tamisier asszony felhívására, ahol már viszont ötvenezer hívő és öt püspök is részt vett a zarándoklaton. A sikert látva arra az elhatározásra jutottak, hogy a zarándoklatokat minden évben megtartják, s külön kongresszussal zárják le őket. Így került sor 1875 szeptemberében az első nemzeti eucharisztikus kongresszusra Faverney-ben. 1881-től pedig megkezdték az egyhetes nemzetközi rendezvényeket, amelyeken a katolikus egyház tanítása szerint az oltáriszentségben jelen lévő Jézus Krisztust hirdetik és ünneplik. A múlt hónapban Magyarországon megtartott ily jellegű egy hetes eseményen a hívek számos liturgikus rendezvényeken, valamint előadásokon, közéleti hírességek tanúságtételein, koncerteken és családi kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Mi a Paulinum közössége is lelkileg felkészültünk, és ájtatoságokkal és elmélkedéssel hangolódtunk erre a nagy eseményre. Intézetünkből dr. Czékus Géza vett részt, aki mint segítő volt jelen. Mi bár mindannyian nem lehettünk jelen, ennek ellenére követtük az eseményeket a világhálón megosztott hírtudósítások révén, és hallgattuk meg utólag diáktársaink élménybeszámolóikat. Az 5. napon, szeptember 9-én 19: 00 - 21: 00 között a Szent István-bazilikában közösségek szentségimádása lett megtartva. Ebben az időpontban mi is elvonultunk az intézetünk kápolnájába, ahol a kihelyezett szentség előtt  imádkoztunk. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust Budapesten a Hősök terén Ferenc pápa által bemutatott ünnepi szentmise zárta.

 
Végső tiszteletünket adtuk † Egeresi Sándornak Drucken E-Mail
Mittwoch, den 22. September 2021 um 12:49 Uhr

Élete 57. évében fejezte be földi pályáját Egeresi Sándor. Amikor értesültünk halála híréről, akkor a Paulinum kápolnájában gyászmisét tartottunk leki üdvéért és megemlékeztünk jóságáról, amelyet intézetünk iránt tanúsított. E földi hat évtized kitartó és küzdelmes munka eredményes és gyümölcsöző. 1964-ben látott napvilágot Topolyán, ahol felcseperedvén az általános és a középiskolai tanulmányait végezte el. Alap tanulmányai után továbbképzését az Újvidéki Egyetem Jogi Karán folytatta, ahol jogi diplomát szerzett. Huszonévesen kezdte meg politikai pályafutását, amely során számos kimagasló posztot töltött be. 1996–2000 között a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza kisebbségi bizottságának elnöke. 2000–2008 között a Tartományi Parlament alelnöke volt. 2008-ban a Tisztelt Ház elnökévé választották. 2008–2012 között a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke volt, ezen utóbbinak, amely 1994-ben lett megalapítva, egyik alapító tagja és kezdettől fogva vezető tisztségviselője. Mindezen tisztségek mellett a béke jegyében az egység és békesség érdekében az 1990-es évek elején zajló háborús időszakban több háborúellenes megmozdulást szervezett. A nemzetek közti egyetértés és béke előmozdításnak és megteremtésének érdekében összejöveteleket szervezett. Ennek eredménye a nemzetközi toleranciatáborok, amelyek ötletgazdája ként a regionális toleranciaközpont létrehozója szülővárosában. A politikai munkáságának csúcsa a csúrogi emlékmű felállítása, ahol a magyar és szerb elnökök később leróták tiszteletüket.

Alelnöki tisztsége során vette fel a kapcsolatot intézetünk vezetőségével és megtartotta elnöki mandátuma idején. A Paulinum Gimnáziumban és Szemináriumban (Kollégium) több alkalommal is látogatását tette. Egyik alkalommal előadást tartott a diákoknak, amely során buzdította őket a kitartó tanulásra, ami a végén meghozza eredményét. A megtett látogatások során látta és megtapasztalta a hiányoságokat, amelyek korrigálására támogatását adta. Az intézet oktatási felszerelésének korszerűsítését segítette. Közbenjárásának köszönhetően a régi iskolapadok és székek mindegyik osztályban ki lettek cserélve újakra,  valamint a tanári és a fogadó kárpitozot székekkel lettek felújítva. Ő kezdeményezte az intézet éves szinten való humanitárius segélyben való ellátását, amely élelmi szerekből állt. Továbbá elősegítette és lehetővé tette az iskolai tanulmányutak megvalósítását. Leginkább a karácsonyi ünnepkör idején látogatott hozzánk, és ekkor jelentette be a fent említett támogatásokat. A diákok ilyenkor mindig alkalmi műsorral kedveskedtek neki, ő pedig meghatott szívvel és szavakkal hálálta meg a fogadást.

Földi maradványainak elhelyezésére szülővárosa temetőjében került sor szeptember 7-én, amelyen msgr. Miocs József a Paulinum igazgatója is jelen volt, és a helybeli plébános Szakály József vezetésével együtt végezték a temetési szertartást.

Adj Uram örök nyugalmat neki!

 
Zarándoklat Drucken E-Mail
Mittwoch, den 22. September 2021 um 12:41 Uhr

Szeptember 8-án a Covid-19 vírus okozta járvány miatti hosszú kiesés után újra alkalom nyílt számunkra, hogy hitünk ápolása és tudásunk, tapasztalatunk bővítése céljából zarándok- és tanulmányúton vehettünk részt. Szeptember 8. a szabadkai egyházmegyében az a nap, amikor szerte hívek mozdulnak meg, hogy Kisboldogasszony ünnepén egy szívvel – lélekkel Doroszlón köszönthessék a Megváltó anyját, Szűz Máriát, ugyanis itt található a Szabadkai egyházmegye Mária, Keresztények Segítsége Kegyhelye zarándokhelye. Az ide vezető úton tanárunk igazgatónk ismertette a hely vallási múltját.

A kegyhelyet a középkorban Bajkút néven emlegették. A XII. században alapított monostor első lakói premontrei szerzetesek voltak. 1382-ben a hely más birtokokkal együtt a budai klariszsza apácák tulajdonába került. A török idők alatt a területen fellelhető települések elpusztultak a kút kivételével. A megszállás alóli felszabadulástól a csodatevő kegyhelyet Szentkútnak nevezik. A Historia Domus Sancte Fontis-ban bejegyzett első csoda 1700-ban történt, ám a legismertebb történet 1792-ből származik, miszerint a mindkét szemére vak gombosi Zablócki János imája, aki azért imádkozott, hogy hetvenéves édesanyját valahogy gondozni tudja, meghallgatásra talált. Álmában megjelent a Szűzanya, aki azt az utasítást adta neki, hogy mossa meg szemét a Mosztonga folyó melletti forrás vizében. A férfi ennek megfelelően járt el, és visszanyerte mindkét szeme világát. Ezt követően nőtt meg a zarándokok száma, akik felkeresték a kutat, és azóta napjainkban is hívek seregei keresik fel, akik közül sokan itt keresnek gyógyulást testi bajaikra.

Szűz Mária születésének ünnepnapján részt vettünk a kegyhelyen tartott ünnepi szentmisén és liturgikus cselekményeken a Paulinum nevelőivel, tanáraival és munkatársaival. Az ünnepi szentmisét idén Msgr. Felföldi László, pécsi megyéspüspök vezette, amelyet követte a szokásos szentségimádás az 1861-ben megépített szentkút melletti Mária-szobor előtt. Az ünnepi aszisztenciát ezuttal is a Paulinum tanulói adták. A Doroszlón töltött időnket a kegyhely templomában mondott imával, Szűz Mária közbenjárását kérve zártuk és telve lelki vígasszal és erősítéssel tértünk vissza intézetünkbe.

 
Tanévkezdet Drucken E-Mail
Donnerstag, den 09. September 2021 um 11:33 Uhr

Megszólalt az iskolacsengő, s ezzel kezdetét vette a 2021/22-es iskolai tanév. Az új iskolaév kezdetet előkészítő gyűlés előzte meg, amely augusztus 20-án lett megtartva. Msgr. Miocs József igazgató az egybegyűlt tanári kar tagjai számára felvázolta az előttük álló év terveit és az újabb reformterveket.

A születet döntés alapján szeptember 2-án a Paulinum Gimnázium és Kollégium kápolnájában délelőtt 9 órai kezdettel igeliturgia keretében meg lett nyitva az új tanév. Isten segítségét kérve magyar és horvát nyelven a tanárokkal a diákok énekelték a Veni Sancte Spiritus - Jöjj Szentlélek himnuszt. Az igazgató visszaemlékezve az előző időszakra, reményét fejezte ki a jövőre tekintve, hogy talán az oktatás rendezettebb körülmények között zajlhat le, és az elmaradt illetve előrelátott rendezvényeket megtarthatjuk. A liturgikus cselekmény után az inaugratio (lat. bevezető) következett. Ennek keretében sor került az új diákok, fiúk és lányok bemutatására, akiknek az igazgató íróeszközöket és fűzeteket tartalmazó kis csomagokat nyújtott át. Ezt követte a tanárok és az osztályfőnökök, és az általuk előadott tantárgyak ismertetése.

A tanárok bemutatása során be lett mutatva Agárdi Brigitta, a magyar irodalmat és nyelvtant oktató új tanárnő, aki az elhunyt Patócs László magyar tanár helyét vette át. A tanévnyitó végén az igazgató megköszönte minden megjelent tanár részvételét, és eredményes munkát kívánt mind a tanároknak, mind a diákoknak. A záró szavak után a diákok az osztályfőnökükkel elvonultak a maguk tantermébe, ahol részletezve lettek számukra az idei tanév tervei és a kormány által kiadott további pandémia megelőzését eszközlő intézkedésekre vonatkozó rendeletek.

 
Könyvadomány Drucken E-Mail
Dienstag, den 13. Juli 2021 um 12:02 Uhr

A Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága részéről  a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével iskolánk jelentős mennyiségű és értékes könyvadományban részesült. A könyvek legnagyobb része történelmi jellegű, ennél fogva a magyar nemzet sorsát tartalmazzák a XX. század elejétől napjainkig. A könyvek szerkesztői Száraz Miklós György és Rákay Philip, akik kutatói és tanulmányi munkájukkal ismertetik és rávilágítanak a legnehezebb történelmi századra. E jeles könyvadományban részesült iskolánk és nevelő intézetünk, és ezért a Paulinum Gimnázium hálás köszönettel tartozik a Magyar Miniszterelnökségnek és a közvetítőnek a Magyar Nemzeti Tanácsnak

 
Eredményhirdetés és búcsúzás Drucken E-Mail
Montag, den 28. Juni 2021 um 12:37 Uhr

Május hónap végén a negyedikesek számára véget ért a négyéves középiskolai képzés, amit a matúra zárt. A matúra a latin „maturus” szóból ered, amely érettet jelent, és innen származik az érettségi magyar megnevezés. Az érettségit felkészítő időszak előzi meg, amelyen a maturánsok a fő tantárgyakból további tanórákat kapnak. Az érettségi vizsgák teljesítése szükséges előfeltétel a felvételhez és a további tanulmányok folytatásához a felsőfokú oktatások intézményeiben. Az érettségit először 1788-ban Poroszországban vezették be, hogy korlátozzák az egyetemre jelentkezők számát, majd Franciaországban 1808-ban, Angliában pedig majd csak 1838-ban. Ami igazán meglepő, hogy a gondolat egy érettségiszerű záróvizsgáról már a 17. században Magyarországon Johannes Amos Comenius pedagógus által fel lett vetve. Comenius vetette fel annak céljából, hogy az alapján állapítsák meg mely diák alkalmas a tovább tanulásra és értelmi adottságainak megfelelően mely területen gyarapítsa tudását, hogy a későbbiekben a társadalom javát szolgálja.

A középoktatást kétszintű érettségi zárja, amely értelmében a vizsgák két részre oszlanak. Az első részben a diákoknak írásban kell bizonyítaniuk felkészültségüket, a második részben pedig szóbeli vizsgákon kell megvédeniük tudásukat. A múlt hónap végén lettek megtartva magyar, horvát és latin nyelvekből az írásbeli vizsgák, amelyeken míg magyar és horvát tantárgyból az adott témával kapcsolatban kellett kifejteniük gondolataikat és tudásukat, addig latin nyelvből egy számukra addig ismeretlen hosszabb latin szöveget kellett anyanyelvükre lefordítani és nyelvtanilag kielemezni. Az írásbelik után a szóbeli vizsgákra való előkészítők tovább folytatódtak. A szóbeli vizsgák a főtantárgyakból (magyar nyelv, horvát nyelv, latin nyelv és történelem) több napon keresztül tartottak, amelyeket érettségizőink sikeresen teljesítettek.

A sikeres érettségi fényében 17-én, csütörtökön záró bankett keretében sor kerülhetett egy újabb generációtól való búcsúzkodásra. Az igazgató a jelenlevő tanárok és szülők előtt ismertette a maturánsok sikeres eredményeit, majd külön gratulált nekik, és Isten áldását kérte rájuk, hogy az előttük megnyíló világ kihívásainak keresztény hitünk fényében helyt tudjanak állni, és sikeres életet tudjanak majd egykor Isten előtt felmutatni. Huszár Ádám érettségiző jó maga és társai nevében köszönetet mondott a tanári kar tagjainak az eltelt négy évért, hogy ez idő alatt segítették útjaik egyengetésében és kivezették életük egy újabb szakaszába. Ezután köszönetet mondott a személyzetnek, akik munkájukkal gondoskodtak róluk, hogy az itt töltött időszak alatt jól érezhessék magukat. S nem utolsó sorban Istennek mondott köszönetet, hogy ezt az örömteli pillanatot mindannyian megélhették. Idén külön meglepetésben részesültek az érettségizők és szüleik. A záró ünnepség után Kelebián a Márton Áron Közösségi Házban folytatódott a bankett közös ebéd keretében, ahol víg szó keretében búcsúztak egymástól tanárok és diákok.

 
Te Deum - Évzáró Drucken E-Mail
Montag, den 28. Juni 2021 um 12:33 Uhr

Folyó hó 11-én a 2020/21-es iskolai év végét jelezve utoljára szólalt meg az iskolacsengő felszólítva és híva a tanári kar tagjait és a diákokat a kápolnába. Egy újabb iskolai évet magunk mögött tudhatunk, amelyről mindannyiunknak egybehangzó véleménye, hogy a járvány következtében hihetetlen gyorsan telt el. Az elmúlt hónapok pillanataiért és élményeiért gyűltünk össze tanárok, diákok és szülők a szent Pál tiszteletére szentelt kápolnában, hogy Istennek hálát adjunk. Az iskolaév kezdetét Istent híva Veni Sancte mise keretében kezdtük, most pedig úgyszintén Istennek való hálaadással, úgynevezett hálaadó misével Te Deummal fejeztük be. A szentmisét gimnáziumunk igazgatója, msgr. Miocs József mutatta be ft. Forgić Marko és ft. Tojzán László elöljárókkal együtt. Az igazgató a szertartás elején mindenek előtt köszöntötte az egybegyűlteket, majd útravalóul a diákoknak intő szavakat intézet. Felhívta a figyelmet arra, hogy most még együtt vannak, de szeptembertől már ez a csapat arculata megváltozik, hiszen egy generáció számára a négyéves képzés véget ért, és a mostani érettségizőkkel ilyen formában már nem találkoznak, akik szerint is ezen időszak gyorsan elillant. Ezért hangsúlyozta, hogy az időt értékesen kell használni. Az előttük álló nyári szünetben ki kell piheni a szellemi fáradalmakat, de nem szabad engedni a lelki lustaságnak. A szentmise végén horvát és magyar nyelven hálaadó versek hangoztak el, majd a III. osztályból két tanuló, Varga Sámuel magyar nyelven és Halič Ivan horvát nyelven záró beszédet tartottak. Beszédeikben köszönetet mondtak az elöljáróknak, a tanároknak és minden alkalmazottnak, akik bármily módon hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt tanévben bárminemű hiányt ne szenvedjenek. Az áldás előtt az I. osztályból Kontra Antonij és Huszár Ádám, a III. osztályból Varga Sámuel és Halič Ivan részesültek külön elismerésben a példás magatartásuk és elért kitűnő átlaguk miatt. A szentmise befejeztével az első három osztály diákjai szüleikkel hazatértek, a tanári kar tagjai számára a tanáriban évet záró gyűlés volt.

 
Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja Drucken E-Mail
Montag, den 28. Juni 2021 um 12:24 Uhr

A Szentháromság vasárnapja utáni csütörtök az Úrnapja, az Eucharisztia ünnepe, amely idén június 3-ra esett. Ezen a napon délután 6 órakor a szabadkai székesegyházban msgr. Slavko Večerin megyéspüspök vezetésével a papság a paulinisták adta asszisztenciával a számos hívők jelenlétben ünnepi szentmisét mutatott be. Az Úrnapja eredete a XIII. századra vezethető vissza, amikor is az albigensek és a valdiak megkérdőjelezték Krisztus valós jelenlétét az Eucharisztiában. Ebben az időszakban, 1209-ben az ágostonrendi apácának, Lüttichi Szent Juliannának látomásai voltak, amelyben felszólítást kapott az Eucharisztia külön ünneppel való ünneplésére. Szent Julianna látomásairól először csupán gyóntatójának beszélt. A látomások híre eljutott IV. Orbán pápához is, aki eleinte habozott, ám az 1263-ban történt bolsenai eucharisztikus csoda hatására álláspontot változtatott. A csoda elbeszélése szerint egy cseh pap, aki Rómába zarándokolt az Apostolfejedelem sírjához, a Rómától nem messze található bolsenai Szent Krisztina templomban szentmisét mutatott be. A misézés közben az átváltoztatott kenyérből a megtörés pillanatában vércseppek hullottak. Az ereklyét átvitték Orvietoba, ahol éppen IV. Orbán pápa tartózkodott, aki a csoda láttán felbuzdulva kihirdette Úrnapja ünnepét az 1264. szeptember 8-án kelt Transiturus bullával, amelyben a Pünkösd nyolcadát követő első csütörtökre tűzte ki Úrnapja megünneplését. A későbbiekben a II. Vatikáni Zsinat a július 1-én ünnepelt úgynevezett Jézus Vére ünnepet az Úrnapjához csatolta, és így lett az ünnep neve: Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. Az ünnep kialakulása folyamán megüléséhez körmenet is kapcsolódott. A barokk korban erősödött meg a körmenetek hagyománya, amely mind a mai napig megmaradt. A körmeneten való részvételünkkel megvalljuk Jézus Krisztusba vetett hitünket, aki életünkben társunk és szentségi táplálékunk e földi zarándokutunkon. Idén a szabadkai székesegyház körüli körmenet az Oltáriszentséggel a járvány helyzetre való tekintettel elmaradt.

 
Szobor szentelés Drucken E-Mail
Montag, den 28. Juni 2021 um 12:21 Uhr

A szabadkai városi képviselő-testület 2020. május 28-ai ülési döntése értelmében a város három köztéri bronzszoborral gazdagodik. Az egyik Ivan Antunović néhai szabadkai püspököt, a másik Bíró Károlyt, egykori szabadkai polgármestert és a harmadik I. Péter szerb királyt formázza meg. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István kezdeményezésére lett emeltetve Bíró Károly emlékére a szobor. Az emlékmű leleplezésre folyó hó 4-én, pénteken került sor alkalmi műsor keretében, amelyen mi is jelen voltunk, Pásztor István méltatta Bíró Károly, a második leghosszabb időszakot letöltő polgármester életművét, majd msgr. Miocs József, a Paulinum igazgatója és rektora megáldotta a szobrot. Bíró Károly nevéhez fűződik a szabadkai régi városháza felépítése, illetve a város központjának európai arculata. Ő volt szintén, aki kiépíttetni adta a palicsi gyógyfürdő épületeket is. Elért sikerei ellenére életében nem kapott elismerést, sem anyagi juttatást idős korában, és teljes szegénységben élte élete utolsó éveit. A házát és butórát teljes egészében elkobozták és megsemmisítették. Mindennek ellenére, ami személyes hagyatékából fennmaradt, az a Paulinum Gimnázium tanáriában található ebédlő bútor.

 
Pünkösdi lelkinap Szenttamáson Drucken E-Mail
Montag, den 28. Juni 2021 um 12:14 Uhr

A Fáklya Keresztény Ifjúsági Egyesület május 22-én, szombaton ifjúsági napot tartott Szenttamáson. Ez alkalomból ft. Mellár József, bánáti egyházmegyés pap tartott előadást. Előadásában kitért a fény és a sötétség fontosságára, és kifejtette, hogy mindkettő fontos az ember életében, hiszen a fény életet ad, a sötétség pedig borús időt, esőt a növényeknek és pihenést az embereknek. A találkozó ifjúsági karizmatikus énekekkel és szentmisével zárult. A misét ft. Zsúnyi Tibor, szenttamási plébános mutatta be. Ezen a rendezvényen a Paulinum két diákja, Ördög Valentin és Ilić Stefan is jelen voltak. Segédkeztek, hozzá járultak energiájukkal és szeretetükkel. A fiatalok a sokaságra való tekintettel ügyeltek a járványügyi helyzetre és betartották a járványügyi feltételeket. A gyerekek szórakoztak, lelkileg megújultak és együtt dicsőítették az Urat.

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 2 von 74