Datum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Vijesti
Hirek
Szent Erzsébet búcsúja a szabadkai kórházban Drucken E-Mail
Mittwoch, den 11. Dezember 2019 um 11:02 Uhr

Az Árpád-ház magyar királyi család sarjai közül sokan lettek boldoggá és szentté avatva. November 19-én e királyi ház tagjának, Szent Erzsébetnek ünnepe volt. Szabadkán a városi kórház udvarában lévő kápolna az ő tiszteletére van felszentelve, hiszen életében vagyonát és egészségét a szegények és betegek megsegítésre áldozta. A kápolna ünnepi búcsúmiséjét immár hagyománynak mondhatóan a Paulinum rektora, Miocs József atya mutatta be a kápolna megbízottjával ft. Dragan Muharemmel, továbbá ft. Tojzán László nevelővel, ft. Tovrek Patrik székesegyházi káplánnal, ft. Lukács Arnold sándori káplánnal és a szép számban összegyűlt hívekkel. Ily módon emlékeztünk meg és róttuk le tiszteletünket Szent Erzsébet földi életműve előtt, aki a nemesi udvar rosszallása ellenére is segítette az árvákat és a szegényeket, és kértük közbenjárását. A szentmisét záró áldás után a Paulinum diákjai alkalmi műsort adtak elő, és az erényes életet magasztaló versekkel és komoly zenei betétekkel még emlékezetesebbé és felemelőbbé tették az ünnepet. A nap a hívek által hozott sós és édes apró sütemények fogyasztása és társalgás közepette ért véget.

Jankai Ádám

 
Elhunyt egykori tanárunk Drucken E-Mail
Dienstag, den 26. November 2019 um 12:46 Uhr

Főtisztelendő Kopilović Andrijat november 10-én  rövid, de súlyos betegség után magához szólította  az élet és a halál Úra, a Mindenható Teremtő  Istenünk. Andrija atya Bajmokon szűletett, a gimnáziumot a Zágrábi Érseki Gimnáziumban végezte. Teológiai tanulmányait úgyszintén Zágrábban végezte és ott diplomált a Teológiai Fakultáson. 1966 decemberében szentelte msgr. Zvekanović Mátyás püspök pappá. Szentelése után, kisegítő lelkész volt és közben folytatta teológiai tanulmányait. 1968-tól ideiglenes kormányzó Ókéren, majd 1969-től Szabadkán Sándori kormányzó és székesegyházi szertartásmester. 1982-től Szabadka-Sándor plébánosa egészen nyugdíjazásáig 2011-ig. Életében számos tisztséget és szolgálatot teljesített, közben teológiai doktori címet szerzett Krakkóban (Lengyelország). A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban 1969-től 1989-ig hittant és művészet történelmet tanított. Mint plébános és tanár a Paulinumot támogatta és úgyszólván minden esztendőben diákokat küldött az iskolába. Andrija atya 2012-től külföldön tartózkodott és ott érte a súlyos betegség. Halála híre után a Szeminárium kápolnájában rektorunk gyászmisét mutatott be lelki üdvéért, a temetésen pedig megadtuk neki végső tiszteltünket.

Requies cat in Pace’

 
Megemlékezés (Erinnerung) című kiállításon voltunk Drucken E-Mail
Dienstag, den 26. November 2019 um 12:41 Uhr

A II. világháború következtében nem csak új korszak vette kezdetét, nem csak új határok körvonalazódtak, ezzel új országok születve, hanem a nemzeti összetétel is megváltozott. Vajdaság szerte otthonaikat kényszerültek egyik napról a másikra a több évszázados gyökerekkel rendelkező családok egy batyuval a hátukon elhagyni mindenüket. Így volt ez Bácskai Bresztovácon élő németekkel is, akik még Mária Terézia uralma alatt (1740-1780) telepedtek le ide. Az egykor itt szülöttek, és azon kevesek életben lévői és leszármazottaik a település elveszett német családjaira emlékeztek. A Maria Theresiopolis Német Egyesület támogatásával Szabadkán a Korvin Mátyás utcai kiállító teremben kultúrestet tartottak „Emlékezés a Dunamenti németekre a Bácskai Bresztovácban” címmel, amelynek rendezője Erna Offenbächer Vizin nyugalmazott tanárnő volt. Erre az eseményre iskolánk igazgatójával mi is elmentünk, amelyen megismerhettük az elhangzott visszaemlékezések alapján az 1945 előtti életkörülményeket. Az est keretében bemutatásra kerültek a fennmaradt családi relikviáknak számító emléktárgyak, és a II. világháború előtti korból fennmaradt fényképek másolatai. A megemlékezés hangulatát és méltóságteljességét emelte az Edelweiss kórus által megszólaltatott német nyelvű énekek.

 
Labdarúgó mérkőzésen voltunk Drucken E-Mail
Dienstag, den 26. November 2019 um 12:11 Uhr

Idén megadatott a lehetőség, hogy találkozzunk, és focizzunk hasonló korosztályú gyermekekkel. Ezúttal a csantavéri Hunyadi János általános iskola végzős diákjai voltak az ellenfeleink. Mivel elég nagy hangsúlyt fektetünk a tornaórákra, azon belül is a labdarúgásra, ezért felkészülten mentünk. Heten képviseltük iskolánkat. Minden egyes mérkőzés alkalmas arra, hogy még jobb kapcsolatot alakítsunk ki, illetve türelem gyakorlásra. A labdarúgásról elmondható, hogy jó játék, de mindemellett csapatépítő is. Megérkezésünkkor mgr. Kecsenovics Szabó Dóra igazgatónő és Nikolić Antal tanító fogadtak bennünket. Az agapé után három csapat ellen barátságos meccset játszottunk, amelyek bár fárasztóak voltak, de annál inkább szórakoztatóak. A találkozásnak nem az a lényege, hogy ki mennyi gólt lőtt, ki mennyi gólt kapott, vagy melyik csapat nyert, hanem a közös játék volt a fontos. Ügyesen játszottak a csantavéri gyerekek, látszik, hogy szeretik a focit, szeretik a sportot, és úgy vettük észre, hogy ők sem felkészületlenül érkeztek a mérkőzésekre. Köszönjük az iskolának és Nikolić Antal tanítóbácsinak, hogy megszervezte nekünk ezt a találkozást. Reméljük a jövőben még sok ilyenben lesz részünk. Jó volt látni, hogy ennyi nyolcadikos van, akik érdeklődnek a sportok után, és várjuk őket nagy szeretettel, hogy erősítsék a Paulinum focicsapatát!

 
A csantavéri Páduai Szent Antal templom 90 éves Drucken E-Mail
Dienstag, den 26. November 2019 um 12:07 Uhr

November 10.-én ünnepelte a csantavéri hitközösség az 1929-ben épült templom megáldását és felszentelését. A település előtte is rendelkezett templommal, ám azt állapota miatt inkább úgy látták jónak, hogy lebontják, és újat építenek. Helyére Molcer Károly mérnök tervei alapján felépítették a római Szent Péter bazilikákra emlékeztető neoromán stílusú három kupolás templomot, amelynek ötletadója az akkori plébános Takács Gáspár volt. A megemlékező ünneplő akadémián a település plébánosa ft. Utcai Róbert köszöntötte az összegyűlteket, majd ft. Nebojša Stipić káplán szólt a horvát ajkú vendégekhez. Az ünnepélyen különböző korosztályú hívők léptek fel, akik fogalmazásokat és verseket mondtak. A fogalmazásokban a 90-évvel ezelőtti időkről emlékeztek meg, különösképpen a templom építésének időszakáról. Az ünnepségen fellépett egyebek közt a Musica Viva kamarakórus, a gyermekkórus Szedlár Barna Rózsa vezetésével, szóló művel Hajdú Sándor és Borbély Jácint, továbbá sok diák, akik különböző versekkel és előadásokkal tették szebbé a megemlékezést, akiket Nikolić Antal készített fel. Az est színvonalát még jobban emelte a koronaőrség díszőrállásában bemutatott Szent Korona hiteles másolata. Az eseményen jelen voltak a csantavéri cserkészcsapat tagjai is, akik a Szent István Korona lovagrendet kísérték. A programok keretében többször is hangsúlyt adtak annak a gondolatnak, hogy a templom falában minden egyes tégla egy csantavéri lakost jelöl. A rendezők ezzel arra akartak rámutatni, hogy a templom igazából a közösségé, vagyis az élő templomot ők alkotják és formálják.

Huszár Ádám

 
Első negyedév Drucken E-Mail
Dienstag, den 26. November 2019 um 11:54 Uhr

Az oktatási szabályzati előírás alapján az intézetekben legelterjedtebb diák kiértékelés és tantárgyszerinti jegylezárás a félévi és az évégi gyűlés. Ezeken kívül az iskolák az év folyamán tarthatnak még két ilyen jellegű gyűlést, amelyek célja inkább a tanulmányok fellendítése és javítása. A Paulinum Gimnáziumban az őszi tantestületi gyűlés november 7-én, csütörtökön lett megtartva, amelyet az előírás szerint az iskola igazgatója vezet, msgr. Miocs József és az osztályfőnökök ismertetik a tanulók eredményeit. Ez az alkalom mindenek előtt az elsősök számára bírt jelentőséggel, mert ekkorra már nem csak az előadókkal ismerkednek meg, hanem az általuk tanított tantárgyakkal is, minek következtében egyértelművé válik számukra, hogy melyek azok a tantárgyak, amelyek tanulása többet igényel. A tanárok előtt szintén fény derül a diákok képességeire, és ennek tudatában meg tudják vitatni a szükséges lépéseket, amelyek távlatában fel tudják állítani a jövőbeli követelményeket, mint ez alkalommal is történt. Összegezésben, a tanárok nem voltak egészen megelégedve az elért eredményekkel, de ez nem jelenti azt, hogy ezután nem lesz jobb. A félévig még van idő. Tehát a lehetőség adott az eredmények korrigálására. Hisszük, hogy ez így lesz, hiszen ez nem csak a tanulók feladata és érdeke, hanem a tanároké is.

 
Az ünnepeket otthon töltöttük Drucken E-Mail
Mittwoch, den 13. November 2019 um 12:15 Uhr

A Paulinumban, mint minden egyházi alapítású iskolában a november 1-je és 2-ka ünnepnap, ezért a diákoknak lehetőségük van hazautazni és otthon segítkezni. November 1-én Mindenszentek ünnepe van, amelyen az Egyház összes szentjére emlékezünk.

A mi falunkban, Csantavéren két temető található. A falubeli elnevezésük  Kistemető és Nagytemető. A Kistemető kápolnája Mindenszentek tiszteletére van felszentelve, ezért e napon itt délután ünnepi szentmisét tart a plébános, este viszont a templomban 5 órától az összes elhunytért imádkozunk. Imáinkban megemlékezünk azokról, akik a falu temetőjében nyugosznak, de azokról is, akik Csantavéren születtek, de végső nyughelyük egy másik falu vagy város temetőjében van.

Régi helybeli szokás volt, hogy ezen a napon az asszonyok otthon buktát vagy valami sósat sütöttek, és azt a templom előtt, vagy a temetőben a koldusoknak adták.

Ez a szokás sajnos ma már feledésbe merült, csak a nagyon idősek emlékeznek rá.

November 2-ka Halottak napja, ezen a napon mindenki felkeresi elhunyt szerettei sírját, amelyre virágot és mécsest visz. Falunkban ezen a napon az elhunytakért a szentmisét a Nagytemetőben szoktuk megtartani. Ekkor szenteli meg a plébános és a káplán a sírokat.

A  feldíszített temető este nagyon megható, hiszen a gyertyák fénye és a virágok mind maguknak beszélnek arról, hogy az élet győzedelmeskedett a halál felett.  Úgyszintén nappal is nagyon szépen néz ki, és a mondás szerint szinte sírkerté válik a temető.

Mindenszentekkor és Halottak napján úgyszólván mindenki a temetőt látogatja, azt lehet mondani, hogy zsúfolttá válik, és mindenki igyekszik kivinni a gyertyákat és a virágokat az elhunyt hozzátartozókra.

Ezt a két napot otthon töltöttük, és így lehetőség volt, hogy elhunytjaink lelki üdvéért imádkozzunk, valamint a tisztító tűzben lévő lelkekért.

 

Huszár Ádám

 
Megemlékeztünk † msgr. Fiser Jánosról Drucken E-Mail
Mittwoch, den 13. November 2019 um 12:04 Uhr

Október hónap 28-án tragikus közúti baleset következtében, amíg a Tiszaszentmiklós és Padé között balesetet szenvedettek segítségére szándékozott sietni, hatvanegy éves korában életét vesztette msgr. Fiser János, a Nagybecskereki Egyházmegye általános helynöke. Fiser János atya két évvel ezelőtt járt nálunk, és tartott ünnepi beszédet a Paulinum Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) 55. évi fennállásának alkalmából. János atyát a Paulinumhoz ennél jóval távolabbi kapcsolatok fűzik. 1973 és 1977 között a szabadkai Püspökségi Klasszikus Gimnázium Paulinum diákja és a szeminárium bentlakója volt. Pappá szentelése után többször is megfordult itt, és papi tevékenysége idején míg Székelykevén és Pancsován látott el szolgálatot, vendégül látta a Paulinum elöljáróit és diákjait. Értesülve halála híréről a rektor atya ismertette megboldogult János atya életét és munkáságát, majd Requiem-et mutatott be érte. János atya nagyon tisztelete a Paulinumot, mint Alma Mater-ját, továbbá támogatója volt az iskolának és az intézetnek. Isten adjon neki örök nyugalmat országában!

 
Kucora – Évforduló és búcsú Drucken E-Mail
Freitag, den 08. November 2019 um 13:13 Uhr

Kucora Közép-Bácska települése, amelynek lakossága legnagyobb részben rutén nemzetiségű és görögkatolikus hívek. Rajtuk kívül a falúban vannak még szerbek és magyarok. Egykor voltak németek is, akik viszont 1944-ben elköltöztek. Kucorának ma három temploma van, a görögkatolikus, a római katolikus és az ortodox templom. A templomok meghatározóak a falunak és jelképesek, amelyekre a falubeliek büszkék. A római katolikus templom 1859-ben épült és Mindenszentek tiszteletére lett felszentelve. A templom hossza 25 méter, szélesége 8 méter, belső magasága 10 méter és a tornya 29 méter. A számban kis közösség nagyon összetart, és templomukat szíven viselik. A templom három évvel ezelőtt kívül-belül fel lett újítva és  festve. A templom ékes dísze a főoltár képe és a két tiroli Jézus és Mária szíve szobrok. A templom hangulatos színe és a belső díszítése, áhítatra indítja a híveket és a látogatókat. A templom búcsúját mindig Mindenszentek ünnepén tartják. Ebben az esztendőben nemcsak templombúcsút ünnepelt a közösség, hanem azt is, hogy 160 évvel ezelőtt épült a templom. Az ünnepi szentmisét és a kétnyelvű szentbeszédet msgr. Miocs József, a Paulinum rektora tartotta. Vele együtt miséztek ft. Szabady Károly kucurai plébánia kormányzó, ft. Juhász György kúlai esperes, ft. Zsúnyi Tibor szenttamási plébános, ft. Rac Vladislav kucurai parókus és P. Dr. Kulić Jakob jezsuita szerzetes. Az igeszolgálatban Anto Nedić és Nagyfejű Szeilveszter segédkeztek. A liturgikus éneket Paska Imre és Mezei Mária vezették. A mise után mindenki a temetőbe ment, ahol meg lett áldva a felújított kálvária és a kápolna új oltárképe, a feltámadt Jézus, amelyet Makai Silvester helybéli művész készített és ajándékozott. Az évforduló és a búcsú a Vadászotthon vendéglőjében zárult közös agapéval, szeretetlakomával.

 
Muzslyai találkozó Drucken E-Mail
Donnerstag, den 07. November 2019 um 11:34 Uhr

Három év után ismét ellátogattunk Muzslyára az Emmausz kollégiumba. Muzslya egykor önálló település volt, amely idővel Nagybecskerek részévé vált ennek terjeszkedésének következtében. Megérkezésünkkor a kollégium rektora Kalapiš Stojan szalézi atya fogadott bennünket, aki bemutatta az 1902-ben épült helyi plébániatemplomot, amelyet Mária Keresztények Segítsége tiszteletére emeltek.

A szaléziak Gabrijel Bukatko belgrádi érsek felkérésére jöttek 1965-ben Muzslyára, ugyanis ekkor még a település 8 000 hívőt számlált. A szerzetesek rövidesen neki is láttak az ifjúság felkarolásának. A kollégium később épült fel, amelynek ötletadója a nagybecskereki Miasszonyunk Iskolanővérek által az egykor rendházként szolgáló épületben 1995-ben megnyitott leány kollégium volt. Ennek példáján a szaléziak Huzsvár László nagybecskereki egyházmegye első püspöke támogatásával megkezdték a plébánia területén a kollégium építtetését, amely 2002-ben befejeződött. Az intézet az Emmausz nevet kapta, amely megnevezés célzatos. Az elnevezés az emmauszi tanítványokra utal, akik útközben találkoztak a Feltámadottal, akit majd a kenyértörésben ismertek fel. A kollégium megnevezésével azt szándékozták sugallani a diákoknak, hogy az élet útján nincsenek egyedül.

A kirándulás célja szintén találkozás volt. Találkozott két egyházi intézet diákcsoportja. Ismerkedhettek és összemérhették tehetségüket a futballpályán. A diákoknak meglepetésben is volt részük, mert erejüket nem csak kortársaikkal mérhették össze, hanem a nagybecskereki és szabadkai egyházmegyék papi csapatával is. Lehetőség adatott még, hogy Mága Zoltán koncertjén is részt vegyünk, aki a megadott bánáti templomokat bejárva hegedű előadásival örömet lopott az összegyűltek lelkébe. Ez a nap számunkra ezzel is emlékezetesebbé vált.

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 10 von 73