Dátum

Link

Home Híreink
Hírek
Nagyböjt Nyomtatás E-mail
2017. április 12. szerda, 11:35

Nagybőjti időszak alkalmával mindenkinek le kell mondania valamiről, ami később nagy hasznára lehet az ember lelkére. Nagyböjti idő a legalkalmasabb lehetőség arra, hogy az ember lelkileg és hitben megerősödjön. Ilyenkor át kell gondolnunk, hogy mit is lennénk képesek feladni a lelkiépségünkért és megtartani erkölcsiségünket. A lemondásokkal az Úr Jézust szeretnénk követni, aki példát adott azzal, hogy elvonult a pusztába negyven napra, ahol böjtölt és gonosz lélek kisértéseinek ellenállt. A nagyböjtben Jézust követjük, ami azt jelenti, hogy mi is lemondunk egyes dolgokról, amiket létfontosságúnak tartunk, de valójában az Istennel és az emberekkel való kapcsolatunkat akadályozzák. Lemondással fékezzük a testi kívánságainkat, és erősítjük az emberi akaratot.

A Paulinumban, mint minden keresztény intézményben, ekkor változik az étrend, ájtatosságokat és keresztutat tartanak csakúgy mint a templomokban. Habár újabb időket élünk ennek ellenére igyekszünk megtartani mind azokat a szokásokat is, amelyeket a nagyszüleinktől és szüleinktől örökültünk. A Paulinum szeminárium arra neveli növendékeket, hogy híven megtartják az Egyház által előirt nagyböjti időszak szabályait. Erre az időszakra jellemző a liturgikus lila szín, nem hangzik fel a misén a Dicsőség és az allelúja, és az oltárt nem díszítik virággal. Mindenkinek el kell gondolkodni arról, hogy mi az, ami gátolja és zülleszti lelkét, és ezeket mellőzze a negyven napos böjt alkalmával. A nagyböjt egyben bűnbánati időszak is, amely böjtöléssel, imával és lemondással készít fel a húsvéti ünnepekre.

 
Előadáson a Népkörben Nyomtatás E-mail
2017. április 12. szerda, 11:24

A Paulinum Gimnázium tanulói a rendszeres oktatás mellett különböző előadásokra, találkozókra, látogatásokra és gyakorlatokra mennek. Az iskolai tanuláson kívül nagyon fontos a tapasztalatszerzés és a tudás bővítése. Ezeket pedig csak is nyitott hozzáállással gyakorlatokkal és aktivitásokkal lehet elnyerni. Ft. Utcai Róbert atya minden esztendőben rendez egy rendkívüli előadást, amelynek a témaköre mindenkit érint. Az idei nagyböjti rendezvény a szabadkai Népkör nagytermében volt. Az előadó ft. Kemenes Gábor atya volt, aki „A gonosz működik, az Úr uralkodik” címmel tartott előadást. Erre az előadásra a paulinisták nagy érdeklődéssel mentek, hiszen az előadó atya nem csak plébános, hanem börtönlelkész és ördögűzésre felhatalmazott egyházi személy. Az atya előadása értelmes és érdekes volt, mert Isten szeretetéről beszélt, majd a gonosz működésére utalt, és végül az ördög működésére. Az atya rámutatott, hogy az ördög mindent elkövet, hogy eltérítse az embereket az Isten szeretetétől. Ezért nekünk minid józanoknak kell lennünk, és Isten útján járni és élnünk kell az Egyház által nyújtott segítséggel: imával és a szentségekkel. Ezek segítenek, hogy mindig a helyes úton járjunk. A Szentírás figyelmeztet, amint azt olvashatjuk az 1 Péter levelében: „Erős hittel álljatok ellen a gonosznak.”

 
Kisboszniai látogatás Nyomtatás E-mail
2017. április 12. szerda, 11:13

Kisbosznia mindössze 10 km távolságra helyezkedik el Szabadkától. Ez egy egységes kis falu, amelynek lakósága zömével horvát, valamennyi magyar létszámmal, akik mind katolikus vallásúak. A faluról azt lehet mondani, hogy összetart és tartja vallását. A hívek szép számban látogatják a szentmiséket és a templomi rendezvényeket, és igyekeznek templomukat és plébániájukat rendeben tartani. Ebből a plébániából több lelki hivatás is származik, és ma is vannak, akik a papi vagy egyházi szolgálatot választják. A Paulinum közösségnek célja, hogy találkozzon a gyerekekkel, a fiatalokkal és a hívekkel, hogy felhívja a figyelmüket az egyedülálló katolikus gimnázium oktatói és nevelői intézményére. Ilyen szándékkal tettek látogatást a Paulinum diákjai az elmúlt vasárnap. Közös szentmisén vettünk részt, amelyet rektorunk, msgr. Miocs József, a nevelő, ft. Tojzán László és a helybéli plébános, ft. Muharem Dragan atya mutattak be. A szentmise alatt a gyónók rendelkezésére állt a szeminárium lelkésze, msgr. Forgić Marko atya. A szentbeszéd után, amelyet ft. Tojzán László atya tartott, tanúságot tett életútjáról Ristov Tomislav negyedikes tanulónk. Áldozás után elmélkedő verset szavalt Juhas Đuro harmadikos szeminarista. Kiss Tamás és Hatnađ Daniel J. S. Bach egyik művével lepték meg a híveket. A szentmisét követően a felújított közösségi teremben agapé keretében beszélgettünk és társalogtunk a fiatalokkal és a hívekkel.

Dragan atya szerint a látogatás sokat jelentett a plébánia közösségnek, mi viszont örömmel mentünk és hálásak vagyunk a szép és élményben gazdag találkozónak.

 
Élet a Paulinumban Nyomtatás E-mail
2017. április 12. szerda, 10:56

A Paulinum, mint országunk egyedülálló katolikus alapítású intézménye, egy kis közösség, ami egyben tartja a bácskai, bánsági és szerémségi fiatalokat, de a vajdasági fiatalok mellett, vannak itt a környező országokból  is.

A Paulinum egyben kollégium és iskola, ahol a tanárok nemcsak tanítanak, hanem nevelnek is. Az iskola mottója latin közmondás szerint: Ora et labora -  Ima és munka, mivel a bentlakók életében az ima és a tanulás (munka) nagy szerepet játszik. A diákok a Paulinumban mindig új ismereteket szereznek, mivel mindig más helységeket látogatnak meg, programokat szerveznek, amelyekkel gazdagítják tapasztalataikat a diákok. Az iskola 55 éves fennállása alatt minden végzős generációból értelmiségi embereket nevelt ki, akikből egyházi, közéleti, politikai vagy más nagyobb funkcióban álló személyek lettek.

A Paulinumba azok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek a filozófia, a teológia, a történelem,  a klasszikus nyelvek és a klasszikus kultúra iránt, valamint a hitét elmélyíteni szeretné. A gimnáziumban  a hangsúly az anyanyelveken van, a latinon, a hittanon és a történelmen. Az érettségin ezen tantárgyak szerepelnek. Az iskola a legjobb feltételeket nyújtja a diákoknak. A tanárok igyekeznek mindenkiben megtalálni az adottságokat és azokat tovább fejleszteni.  Az intézetben lehetőség  nyílik a szabad foglalkozásra, mint például a zene, a verselés, az irodalom, a festészet, sportolás és kézimunka terén. Az iskola mindenkit önbizalomra és helytállásra nevel, és hogy fejlessze a diákok képességeit a legnagyobb mértékben. Az intézményben nemcsak jó barátot talál a bennlakó, tulajdonképpen itt olyan, mintha mindenki testvére egymásnak.

Az iskola és a kollégium egy épületben helyezkedik el, ezzel is könnyebb a diákoknak, mivel reggel nem kell a hidegben, esőben, szélben, hóban várni az iskolabuszra. A kollégium és az iskola megfelelően van felszerelve: saját edzőterme, számitógépterme, könyvtára, tornaterme és étkezdője is van, de ezek mellett vannak még zenetermek, zongorákkal és más hangszerekkel ellátva. Az épület egyik legszebb helyisége a kápolna. A tanulók a szabadidejüket a felsorolt helységekben töltik, vagy egy sétát tesznek a városban, amely folyamán útbaejtik a számukra kedvenc Bódis nevezetű kávézót. Minden nap van előírt tanulási idő, amikor a diákok vagy a saját osztályukban, vagy a külön álló tanulóteremben tanulnak közösen, egyedül, illetve egy idősebb osztálytárs segítségével. Az iskolaév végén jutalomban részesülnek a legjobb eredményt elérő diákok.

Vajdaságban szinte a papság legnagyobb része itt tanult, de ez nem azt jelenti, hogy az iskola csak azoknak van fenntartva, akik a későbbiekben teológiát szeretnének tanulni, hanem azok részére is, akik más főiskolákra és egyetemekre szeretnének beiratkozni, viszont igényelik a jó oktatást és a kereszténységre való nevelést. Az iskola elérhetőségét megtalálják a honlapon (www.paulinum.edu.rs), és az iskolák és a plébániák  plakátjain.

A Paulinum mindenki jelentkezését várja, jelentkezz te is, és légy kiválóság!

 

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

7. oldal / 114