Datum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home
Hirek


Intesa Bank ajándéka Drucken E-Mail
Mittwoch, den 11. Dezember 2019 um 11:35 Uhr

Újvidék városnak központi bankját az Intesa Bank épületét és belső felszerelését teljesen felújították. A régebbi bútorzatot és felszerelést nem semmisítették meg, hanem minden, ami felhasználható volt, más intézményeknek és iskoláknak ajándékozták.

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium a Tartományi Oktatási Titkárság közvetítésével az Intesa Banktól számítógépeket kapott. A HP 17 -típusú számítógépek nem újak, de jó állapotban vannak és iskolai használatra alkalmasak. A számítógépek átvételére igazgatónk személyesen ment a Tartományi Titkárságra, ahol Szakállas Zsolt oktatási altitkár fogadta, elbeszélgetett vele az iskolánkról és az újított tanmenetről. Utána a bank kommunikációs igazgatója fogadta és átadta a Paulinum Gimnázium számára az öt számítógépet. A számítógépeket örömmel vettük, mert ezek fogyasztói cikkek, amelyek elhasználódnak és elévülnek. Az ajándékot köszönjük az Intesa Banknak és a Tartományi Oktatási Titkárságnak.

 
Szent Cecília napja Drucken E-Mail
Mittwoch, den 11. Dezember 2019 um 11:20 Uhr

November 22-én a III. század egyik legismertebb és legkedveltebb szűz és vértanú szentjének, szent Cecíliának emléknapja van, aki az énekesek, hangszerkészítők, zenészek és orgonisták védőszentje. A legenda szerint elfogásakor lírán játszva zsoltárokat énekelt, és a kínzása közepette is énekelt. Ünnepén az Egyház a liturgikus zene jelentőségére emlékeztet. Ezen a napon a Paulinum Gimnáziumban és Kollégiumban hagyomány, hogy Szent Ceciliáról különösképpen megemlékezünk. Hiszen az intézetben a szabad aktivitások között a zeneművészeti oktatás fontos helyet tölt be. Ezeken a tanórákon a zenei hallással rendelkező diákok énekkészségének és hangszeren való játszásuk tovább bontakoztatása történik, amely elsajátított tudást alkalmi fellépéseken tudják megmutatni. Msgr. Miocs József atya ünnepi szentmisét mutatott be a diákokkal Szent Cecília tiszteletére. A szertartáson a diákok illő hangszeres és énekes számokkal vettek részt. E alkalommal Petrovity Ádám gitáron, Kiss Tamás klarinéton, Gyuris Bálint citerán és Mrkaljević Alen harmóniumon egy – egy dalt adtak elő.

 
Szent Erzsébet búcsúja a szabadkai kórházban Drucken E-Mail
Mittwoch, den 11. Dezember 2019 um 11:02 Uhr

Az Árpád-ház magyar királyi család sarjai közül sokan lettek boldoggá és szentté avatva. November 19-én e királyi ház tagjának, Szent Erzsébetnek ünnepe volt. Szabadkán a városi kórház udvarában lévő kápolna az ő tiszteletére van felszentelve, hiszen életében vagyonát és egészségét a szegények és betegek megsegítésre áldozta. A kápolna ünnepi búcsúmiséjét immár hagyománynak mondhatóan a Paulinum rektora, Miocs József atya mutatta be a kápolna megbízottjával ft. Dragan Muharemmel, továbbá ft. Tojzán László nevelővel, ft. Tovrek Patrik székesegyházi káplánnal, ft. Lukács Arnold sándori káplánnal és a szép számban összegyűlt hívekkel. Ily módon emlékeztünk meg és róttuk le tiszteletünket Szent Erzsébet földi életműve előtt, aki a nemesi udvar rosszallása ellenére is segítette az árvákat és a szegényeket, és kértük közbenjárását. A szentmisét záró áldás után a Paulinum diákjai alkalmi műsort adtak elő, és az erényes életet magasztaló versekkel és komoly zenei betétekkel még emlékezetesebbé és felemelőbbé tették az ünnepet. A nap a hívek által hozott sós és édes apró sütemények fogyasztása és társalgás közepette ért véget.

Jankai Ádám

 
Elhunyt egykori tanárunk Drucken E-Mail
Dienstag, den 26. November 2019 um 12:46 Uhr

Főtisztelendő Kopilović Andrijat november 10-én  rövid, de súlyos betegség után magához szólította  az élet és a halál Úra, a Mindenható Teremtő  Istenünk. Andrija atya Bajmokon szűletett, a gimnáziumot a Zágrábi Érseki Gimnáziumban végezte. Teológiai tanulmányait úgyszintén Zágrábban végezte és ott diplomált a Teológiai Fakultáson. 1966 decemberében szentelte msgr. Zvekanović Mátyás püspök pappá. Szentelése után, kisegítő lelkész volt és közben folytatta teológiai tanulmányait. 1968-tól ideiglenes kormányzó Ókéren, majd 1969-től Szabadkán Sándori kormányzó és székesegyházi szertartásmester. 1982-től Szabadka-Sándor plébánosa egészen nyugdíjazásáig 2011-ig. Életében számos tisztséget és szolgálatot teljesített, közben teológiai doktori címet szerzett Krakkóban (Lengyelország). A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban 1969-től 1989-ig hittant és művészet történelmet tanított. Mint plébános és tanár a Paulinumot támogatta és úgyszólván minden esztendőben diákokat küldött az iskolába. Andrija atya 2012-től külföldön tartózkodott és ott érte a súlyos betegség. Halála híre után a Szeminárium kápolnájában rektorunk gyászmisét mutatott be lelki üdvéért, a temetésen pedig megadtuk neki végső tiszteltünket.

Requies cat in Pace’

 
Megemlékezés (Erinnerung) című kiállításon voltunk Drucken E-Mail
Dienstag, den 26. November 2019 um 12:41 Uhr

A II. világháború következtében nem csak új korszak vette kezdetét, nem csak új határok körvonalazódtak, ezzel új országok születve, hanem a nemzeti összetétel is megváltozott. Vajdaság szerte otthonaikat kényszerültek egyik napról a másikra a több évszázados gyökerekkel rendelkező családok egy batyuval a hátukon elhagyni mindenüket. Így volt ez Bácskai Bresztovácon élő németekkel is, akik még Mária Terézia uralma alatt (1740-1780) telepedtek le ide. Az egykor itt szülöttek, és azon kevesek életben lévői és leszármazottaik a település elveszett német családjaira emlékeztek. A Maria Theresiopolis Német Egyesület támogatásával Szabadkán a Korvin Mátyás utcai kiállító teremben kultúrestet tartottak „Emlékezés a Dunamenti németekre a Bácskai Bresztovácban” címmel, amelynek rendezője Erna Offenbächer Vizin nyugalmazott tanárnő volt. Erre az eseményre iskolánk igazgatójával mi is elmentünk, amelyen megismerhettük az elhangzott visszaemlékezések alapján az 1945 előtti életkörülményeket. Az est keretében bemutatásra kerültek a fennmaradt családi relikviáknak számító emléktárgyak, és a II. világháború előtti korból fennmaradt fényképek másolatai. A megemlékezés hangulatát és méltóságteljességét emelte az Edelweiss kórus által megszólaltatott német nyelvű énekek.

 
<< Start < Zurück 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Weiter > Ende >>

Seite 12 von 138