Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home
Hirek


A metropolitánk látogatása Print E-mail
Monday, 14 September 2020 10:02

 

A héten ellátogatott hozzánk Msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek, aki immár 20 éve országunk metropolitája. Látogatásának oka nagyon egyszerű, szerette volna látni a paulinistákat, akiket szavai szerint „sűrűn imába foglal”. Az igazán felüdítő találkozás során elmélkedést tartott, amely annyira közvetlen és őszinte volt, hogy személyes beszélgetésként éltem meg. Mesélt nekünk tinédzser koráról, és rámutatott, hogy ezen négy év miért is éltünk legjobb fejezete. Elmondta mire figyeljünk a kisszemináriumi évek alatt. Felhívta figyelmünket, hogy szeressük egymást, mert az ember nem egyedüllétre van teremtve, és ha nem szeret és nincs szeretve nem teljesülhet ki. Beszélt nekünk az Egyházról, mint közösségről. Továbbá elmondta, hogy pusztán a külsőségek alapján nem lehet az emberről megtudni ki ő valójában, hanem szükséges a belső énjét is megismerni, ezt pedig párbeszéd nélkül nem lehet. Ennek alapján magyarázta az ima és az Úrral való szoros kapcsolat lényegét. Erre az előadásra az iskolánk kápolnájában került sor. Imával kezdtük, a végén pedig az érsek atya megáldott minket. Msgr. Miocs József rektor úr ajándékkal lepte meg az érseket, aki pedig a bécsi Schönborn bíboros Die Lebensschule Jesu ( Jézus életiskolája) című könyvkiadvánnyal ajándékozta meg  a diákokat és a tanárokat. A barátaim és én egy zeneszámot adtunk elő, amelyet figyelemmel kísért és bízom benne, hogy elnyerte tetszését. Az előadása során megemlítette, hogy szívesen vár minket Belgrádba az érsekségre. Látogatása rövid, de rendkívül élményes és emlékezetes lett. Tudom, hogy a szívén viseli iskolánkat és imádkozik értünk. Mi is így teszünk és reméljük, hogy minél előbb újra ellátogat az iskolánkba.

Varga Sámuel

 
Előkészületek és Veni Sancte Print E-mail
Monday, 14 September 2020 07:23

Az eddig eltelt 2020-as évben a Covid-19 vírus okozta járvány az emberi élet minden terére rányomta bélyegét. Világszerte a kormányok különféle intézkedéseket hoztak a járvány fékezésének és az emberi tevékenységek megszokott menetrendjébe való terelésnek érdekében. A kiszámíthatatlanság feszültségében az oktatás folytatásával kapcsolatban újabb és újabb tervekkel álltak elől, míg arra a döntésre jutottak, hogy szigorú óvintézkedések és fegyelem megtartása mellet az iskolák ismét megnyithatják ajtaikat a diákok előtt.

 

Augusztus 24-én a Paulinum gimnázium tanári kara gyűlést tartott az intézet nagy étkezdőjében megtartva a járványügyiek által közzétett intézkedéseket. A gyűlésen az egyéb tanári kötelezettségeken és feladatokon kívül meg lettek vitatva az országos előírások a tanévkezdésre és az oktatás menetére vonatkozó intézkedések. Ennek fényében idén a 2020/21-es tanévkezdés másképpen alakult. Elmaradt a szokásos Veni Sancte szentmise a szülőkkel együtt. Helyette az intézet kápolnájában a megfelelő távolságra egymástól leültetett diákok és tanárok szájmaszkban az igazgató, msgr. Miocs József vezetésével Szentlélek hívó imát mondtak. A közös ima után az elmúlt évektől eltérően nem az elsősök osztályában, hanem a kápolnában lett megtartva az inaugratio (lat. bevezető), amellyel hivatalosan is meg lett nyitva a 2020/21-es tanév. Ennek keretében sor került az elsős diákok bemutatására, továbbá a tanárok és az osztályfőnökök és általuk előadott tantárgyak felsorolására, valamint az elkezdet év tanterveinek rövid ismertetésére. A tantestület határozata alapján a tavalyi harmadik osztály diákjai dicséretet kaptak a kimagasló osztályszíntű teljesítményért és magatartásért. A tanévnyitó végén az igazgató eredményes munkát kívánt mind a tanároknak, mind a diákoknak. A záró szavak után minden osztály az osztályfőnökével elvonult a maga osztályába, ahol az első osztályfőnöki óra keretében további útmutatásokat kaptak a diákok a járvánnyal kapcsolatos előírásokról és védekezésről.

 
A PAULINUM GIMNÁZIUMBA ÍRATKOZÓK FIGYELMÉBE Print E-mail
Tuesday, 07 July 2020 12:37

A Paulinum egyházi alapítású és államilag elismert gimnázium, amelyet a rendszerváltás után, 2004-től az állam kiegyenlítette minden más gimnáziummal az országban. Azóta többször voltak iskolareformok, változtatások a tanrenddel kapcsolatban és ezekhez kellet nekünk is az elmúlt esztendőben alkalmazkodni, és az Oktatási Minisztériummal egyeztetni. Megbeszélések után az Oktatási Minisztérium az idei évtől ismét megerősítette a Paulinum hivatalos működését és az akkreditált  tananyagot. Ez megtalálható Szerbia hivatalos lapjának második számában: „Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 2/2020). Az iskola klasszikus irányzatú, nyelvi gimnázium. A hangsúly a nyelveken van, a klasszikus kultúrán, a történelmen és a hittanon. Az intézménybe nem csak azok a fiúk és lányok  jelentkezhetnek, akik a gimnázium után filozófiai-teológiai tanulmányokat szeretnének folytatni, hanem azok is, akik az érettségi után bármely főiskolára vagy egyetemre kívánnak felvételezni. A jó szakképzett tanári kar arra törekszik, hogy minél nagyobb tudást nyújtson a tanulóknak, az intézet viszont a keresztény értékekre nevel.

 

A gimnáziumba ugyanazokkal az okmányokkal kell beiratkozni, mint bármely más gimnáziumba, középiskolába.

Jelentkezési időpont, munkanapokon, délelőtt 8-tól 13:00 óráig között lehetséges.

 

A Paulinum elérhetőségei:

 

tel./fax: 024/555-340,

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

illetve web oldal: www.paulinum.edu.rs

 

Az elérhetőségeken kívül előzetes egyeztetés után bármikor be lehet jönni az iskolába és az intézetbe, hogy személyesen is meggyőződj az iskoláról és a nevelési módszerről.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Paulinum Gimnázium.

 
Búcsúzott az 56. generáció Print E-mail
Tuesday, 07 July 2020 12:34

Az elmúlt számban beszámoltunk arról, hogy az érettségizőink sikeresen túl vannak az érettségi első részén. Ezen a héten került sor a magyar, horvát, német, latin és történelem szóbeli vizsgákra, amelyeket szintén jól teljesítettek. Pénteken reggel mons. Miocs József igazgató vezetésével ft. Tojzán László nevelő és ft. Marko Forgić lelkész Istennek hálaadó misét mutattak be az intézet kápolnájában az érettségizőkkel. Azon a napon délelőtt 10 órai kezdettel lett megtartva a tanáriban a tanári kar tagjainak jelenlétében a búcsúztató ünnepség. A Paulinum újabb sikeres évet tudhat maga mögött, és helyezhető ki falán az 56. generáció tablója, tudhattuk meg az igazgató nyitó beszédéből. Az érettségizők közül hárman kitűnő, egy jeles és egy jó átlagot ért el. A beszéd végén az igazgató emlékül a Paulinumban töltött időkre mindegyik diáknak egy-egy könyvet ajándékozott. Az ünnepség az intézet étkezdőjében folytatódott, ahol a végzősök magyar és horvát nyelven elhangzott beszédekben köszönetet mondtak a tanári kar tagjainak és az intézet alkalmazottjainak a négy évért, amely idő alatt segítették és törődtek velük. Köszönet mindenkinek, akik imáikba foglalták végzős diákjainkat!

 
Megkezdődtek az érettségi vizsgák Print E-mail
Monday, 08 June 2020 09:04

Az emberi élet időbelileg szakaszokra tagolható. Minden egyes szakasz lényeges változásokat, és egyben lehetőségeket hoz magával. Végzős diákjaink, az érettségizők is életük egy ilyen szakaszának a végén vannak. Négy éves iskolai tanulmányaik lezárásához és számonadásához értek. Az online oktatás keretében részt vettek az érettségiztető tanárokkal a felkészítőn, és az elmúlt héten tiszteletben tartva a járványra kiadott egészségügyi előírásokat lezajlott az érettségi első része. Sikeresen túl tudhatják magukat a három írásbeli vizsgán (anyanyelvből, latinból, németből), minek után rövid időre fellélegezhettek. Még előttük áll a szóbeli számonkérés, amellyel végérvényesen zárul számukra a középfokú képzés, és ezzel egyben igazolást kapnak a felkészültségükről további tanulmányaik folytatásához. A szóbeli vizsgák a főtantárgyakból (magyar nyelv, horvát nyelv, német nyelv, latin nyelv és történelem) több napon keresztül tartanak.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 134