Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home
Hirek


A PAULINUM GIMNÁZIUMBA ÍRATKOZÓK FIGYELMÉBE Print E-mail
Tuesday, 07 July 2020 12:37

A Paulinum egyházi alapítású és államilag elismert gimnázium, amelyet a rendszerváltás után, 2004-től az állam kiegyenlítette minden más gimnáziummal az országban. Azóta többször voltak iskolareformok, változtatások a tanrenddel kapcsolatban és ezekhez kellet nekünk is az elmúlt esztendőben alkalmazkodni, és az Oktatási Minisztériummal egyeztetni. Megbeszélések után az Oktatási Minisztérium az idei évtől ismét megerősítette a Paulinum hivatalos működését és az akkreditált  tananyagot. Ez megtalálható Szerbia hivatalos lapjának második számában: „Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 2/2020). Az iskola klasszikus irányzatú, nyelvi gimnázium. A hangsúly a nyelveken van, a klasszikus kultúrán, a történelmen és a hittanon. Az intézménybe nem csak azok a fiúk és lányok  jelentkezhetnek, akik a gimnázium után filozófiai-teológiai tanulmányokat szeretnének folytatni, hanem azok is, akik az érettségi után bármely főiskolára vagy egyetemre kívánnak felvételezni. A jó szakképzett tanári kar arra törekszik, hogy minél nagyobb tudást nyújtson a tanulóknak, az intézet viszont a keresztény értékekre nevel.

 

A gimnáziumba ugyanazokkal az okmányokkal kell beiratkozni, mint bármely más gimnáziumba, középiskolába.

Jelentkezési időpont, munkanapokon, délelőtt 8-tól 13:00 óráig között lehetséges.

 

A Paulinum elérhetőségei:

 

tel./fax: 024/555-340,

email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it ,

illetve web oldal: www.paulinum.edu.rs

 

Az elérhetőségeken kívül előzetes egyeztetés után bármikor be lehet jönni az iskolába és az intézetbe, hogy személyesen is meggyőződj az iskoláról és a nevelési módszerről.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Paulinum Gimnázium.

 
Búcsúzott az 56. generáció Print E-mail
Tuesday, 07 July 2020 12:34

Az elmúlt számban beszámoltunk arról, hogy az érettségizőink sikeresen túl vannak az érettségi első részén. Ezen a héten került sor a magyar, horvát, német, latin és történelem szóbeli vizsgákra, amelyeket szintén jól teljesítettek. Pénteken reggel mons. Miocs József igazgató vezetésével ft. Tojzán László nevelő és ft. Marko Forgić lelkész Istennek hálaadó misét mutattak be az intézet kápolnájában az érettségizőkkel. Azon a napon délelőtt 10 órai kezdettel lett megtartva a tanáriban a tanári kar tagjainak jelenlétében a búcsúztató ünnepség. A Paulinum újabb sikeres évet tudhat maga mögött, és helyezhető ki falán az 56. generáció tablója, tudhattuk meg az igazgató nyitó beszédéből. Az érettségizők közül hárman kitűnő, egy jeles és egy jó átlagot ért el. A beszéd végén az igazgató emlékül a Paulinumban töltött időkre mindegyik diáknak egy-egy könyvet ajándékozott. Az ünnepség az intézet étkezdőjében folytatódott, ahol a végzősök magyar és horvát nyelven elhangzott beszédekben köszönetet mondtak a tanári kar tagjainak és az intézet alkalmazottjainak a négy évért, amely idő alatt segítették és törődtek velük. Köszönet mindenkinek, akik imáikba foglalták végzős diákjainkat!

 
Megkezdődtek az érettségi vizsgák Print E-mail
Monday, 08 June 2020 09:04

Az emberi élet időbelileg szakaszokra tagolható. Minden egyes szakasz lényeges változásokat, és egyben lehetőségeket hoz magával. Végzős diákjaink, az érettségizők is életük egy ilyen szakaszának a végén vannak. Négy éves iskolai tanulmányaik lezárásához és számonadásához értek. Az online oktatás keretében részt vettek az érettségiztető tanárokkal a felkészítőn, és az elmúlt héten tiszteletben tartva a járványra kiadott egészségügyi előírásokat lezajlott az érettségi első része. Sikeresen túl tudhatják magukat a három írásbeli vizsgán (anyanyelvből, latinból, németből), minek után rövid időre fellélegezhettek. Még előttük áll a szóbeli számonkérés, amellyel végérvényesen zárul számukra a középfokú képzés, és ezzel egyben igazolást kapnak a felkészültségükről további tanulmányaik folytatásához. A szóbeli vizsgák a főtantárgyakból (magyar nyelv, horvát nyelv, német nyelv, latin nyelv és történelem) több napon keresztül tartanak.

 
Fertőzés megelőzésére kapott felszerelés Print E-mail
Monday, 08 June 2020 09:00

Május hónap végén lett megtartva a szabadkai oktatási intézetek igazgatói számára a gyűlés, amelynek témái az online oktatás, intézetek fertőtlenítése és ezek utóbbiakba való látogatás feltételei voltak. Az igazgatók a kormány által kiadott előírásokat, utasításokat és plakátokat kaptak, amelyek az intézetben való tartózkodás feltételeit ábrázolják és  szabják meg a fertőzés megelőzése céljából. Erre a célra az oktatási intézetek a Szabadkai Önkormányzattól nátrium-hipoklorit alapú fertőtlenítő szereket vehettek át a szabadkai Üzleti Inkubátorban a termek fertőtlenítésére, továbbá egyszer használatos sebészeti maszkokat és gumikesztyűket.  A Szabadkai Vegyészeti iskolában szintén védőmaszkokat vehettünk át. Ezek a védő felszerelések kiosztásra kerültek az intézetben dolgozok, érettségizők és tanárok között.

 
Évzáró gyűlés Print E-mail
Monday, 08 June 2020 08:34

Idén a rendkívüli helyzet miatt maga a tanévzárás is rendkívüli lett. Az oktatási intézmények számára közétett előírások értelmében eljárva került sor május 29-én, pénteken a 2019/20-as tanévet záró tanári gyűlés megtartására. A tanári testület nem a tanáriban tartotta meg ülését, mivel annak a jelenlegi követelmények fényében tér kapacitása nem kielégítő, hanem az intézet nagy étkezőjében lett kialakítva az ülésezés színhelye. Május 20-val a negyedikesek számára lezárult a tanév, és számukra ettől kezdetét vette a nagy érettségire való előkészület, míg folyó hó 29-vel az első három osztály számára hivatalosan is véget ért az online oktatás. A gyűlésen osztályonként haladva lett megvitatva és véleményezve a diákok aktivitása. Az oktatók beszámolóiból a diákokra vonatkozóan sok tapasztalat szűrődött le, amelyek a rendkívüli oktatási módszer következtében tárultak fel. Ezen ismeretek az adott diákok későbbiekben való jobb teljesítésnek érdekében lesznek felhasználva. A tanárok a tanulók távképző oktatáson való összesített három hónapos részvételi arányukkal nagyjából meg voltak elégedve, és az általuk a házi feladatokra és ellenőrzőkre visszaküldött megoldásokkal. Az év végi osztályzatok kielégítőek, különösen a harmadik osztály átlaga lett kimagasló, amiért az egész osztály elismerésben fog részesülni. A gyűlést mons. Miocs József igazgató zárta, aki sajnálattal mondta, hogy a hagyományos közös, diákok és tanárok hálaadó Te Deum mise elmaradt, de imáinkban mindannyian hálát adhatunk Istenek az eredményes tanévért, főként azért is, hogy idéntől az államilag megerősített és elfogadott új tanterv szerint haladunk. A gyűlés második részében döntések születtek az érettségire vonatkozóan. Júniusban kezdetét veszi az érettségi első szakasza, amely három írásbeli dolgozatból (anyanyelv, idegen nyelv, latin) áll, majd a rá következő héten pedig a záró rész, amely a szóbeliből (anyanyelv, történelem, idegen nyelv, latin) áll. Imádkozzunk az érettségizőkért!

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 1 of 133