Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home
Hirek


Adventi gyertyagyújtás Print E-mail
Saturday, 19 January 2019 11:54

A Paulinum Gimnáziumban és Szemináriumban tradíció, hogy a karácsonyhoz érve addigra a diákok is lelkileg ráhangolódjanak az ünnepre. Ezért van az adventi idő, amelyet intézetünkben különösképpen is megtartunk, amely események egyik felemelő látványa, amikor a kápolna fényei kialszanak, és a bejáratból felcsillan a gyertyafény, amellyel egy diák, miközben szól az alleluja dallam, meggyújtja az adventi koszorú gyertyáját. Ez a látvány emlékeztet bennünket János evangéliumának a prológusára, amely szerint az Ige, mint világosság jön a sötétségbe, hogy azt kiszorítsa és a befogadóknak életet adjon.

Az adventi koszorú minden egyes gyertyáját külön alkalmi estek keretében gyújtjuk meg. A négy gyertya négy szombati estet foglal magába, amely alkalmakra a környező plébániák egy–egy papját látjuk vendégül, aki igeliturgia keretében lelkesítő beszédet tart. Ádvent első gyertyájának a meggyújtásakor ft. Lukács Arnold, a sándori Boldogságos Szűz Mária plébánia káplánja, a második alkalommal ft. Hajdú László az Avilai Szent Teréz plébánia káplánja, majd ft. Dragan Muharem, kisboszniai plébános, és végül a szabadkai egyházmegye püspöke, msgr. dr. Pénzes János, aki elmélkedése végén minden diáknak, szüleiknek és rokonaiknak kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánt. A püspök úr jókívánságához csatlakozva mi is minden kedves olvasónak

 
Macedónia exarchátusát püspökség rangra emelték Print E-mail
Tuesday, 11 December 2018 09:14

Az 1914-1918-as évek a Nagy Háború néven vésték be magukat az emberi történelembe. Az I. világháború, mint a megjelölés magában is mondja, a világot és annak nagyhatalmait megtépázta. A harcok végével császárságok és nagyhatalmak estek szét és újabbak alakultak meg. Ekkor vált lehetővé, hogy a pánszlávizmus által hirdetett szláv egyesülés valóra váljon. 1918. október 28-án az osztrák Krain tartomány Szlovénia néven elvált, majd a Horvát–Szlavónország a Magyar Királyságtól. 1918. október 29-én az új Szlovénia Horvátországgal közösen megalakította a Szlovén–Horvát–Szerb Államot, amely 1918. december 1-jén egyesült a Szerb Királysággal, s így jött létre a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. Ekkor jött létre a macedón görögkeleti kormányzóság. Az első püspök Epifanio Scianov volt 1924-ig, amikor is az exarchátus meg lett szüntetve. 2001-ben a Szentszék visszaállította, és Joakim Herbutot nevezte ki püspöknek, aki 2005-ig vezette az egyházmegyét. A görög katolikus egyházmegye vezetését Kiro Stojanov, egykori Paulinista diák, vette át. Folyó hó 2-án, vasárnap ünnepelte a macedón püspökség a 100. évi alapítását és az ez évi önállósulását. Ezen az ünnepi eseményen a környező országok püspökei részt vettek, akik között volt msgr. dr. Pénzes János, a szabadkai egyházmegye püspöke is, akivel a Paulinum rektora msgr. Miocs József atya is elment az egyházmegyék testvéri és együttműködési kapcsolat jele ként.

 
50 éves a Pro Musica Kamarakórus Print E-mail
Tuesday, 11 December 2018 09:06

Az 1968-ban Szabadkán alakult Pro Musica Kamarakórus folyó hó 3–án az ötven évi fennállásának a megünneplése alkalmából a Szabadkai Városháza dísztermében ünnepi koncertet tartott. A rendezvény keretében megemlékeztek a kamarakórus alapítójáról és annak 1999-ig karnagya ként szolgáló Égető Gabriella szabadkai díszpolgárról, aki a szabadkai Zeneiskolában elméleti zenét tanított. A kórus alapítására igényt adott a Zeneiskola 100 éves fennállására rendezett koncert. Az alapításkor 17 tagot számlált, amely szám az évek folyamán a hazánkat és a világot bejárva és díjakat begyűjtve fokozatosan nőtt. Ma 30 állandó tagja van, akik között van intézetünk titkárnője Dulić Ibolya. A jubileumi koncerten mi is jelen voltunk rektorunkkal, Miocs József atyával, aki kezdetek óta támogatta és templomokban hangversenyeket szervezett a kórus számára. A kamarakórus Csikós Krisztina karnagy vezénylésével egyházi és világi műveket adott elő.

 
Könyvbemutató Kúlán Print E-mail
Tuesday, 11 December 2018 08:58

A Paulinum Gimnázium és Szeminárium rektorának jubileuma alkalmából kiadott „Isten műveinek szekértolója” című könyvének bemutatója volt Kúlán a Népkör Művelődési Kultúrkör termében. A könyvet a Tancsics-díjas újságíró, Szerdahelyi Csongor a budapesti Katolikus Sajtóközpont igazgatója és a Katolikus Rádió szerkesztője állította össze. A kiadványt az Agapé kiadó jelentette meg. A könyvben Szerdahelyi Csongor beszélget az aranymisés egyházzenésszel és paptanárral, amelyben rektorunk gyermekkorát, teológiai tanulmányainak éveit, papszentelését és a paulinumi működését taglalja. A könyvbemutatón dr. Harmath Károly ofm az Agapé kiadóház igazgatója méltatta a kiadványt annak témáját és a bemutatót. A könyvből részleteket olvastak a Paulinum tanulói: Dér Leó, Gyuris Dávid és Hegedűs András. Zenei betétekkel szebbé tették az eseményt: Kiss Tamás, Hatnađ Danijel és Petrovity Ádám. A jeles eseményen szép számban jelentek meg ismerősök és hívek, akik értesültek, hogy Miocs atya milyen életutat járt be, milyen csatát vívott meg, hogy hű maradjon hivatásához, a szabadkai Paulinum talpra állítása és felvirágoztatása érdekében, milyen kitartó és elhivatott munkára volt szükség. Egész életében példaértékű hite volt, a hit hirdetése és az életre nevelésben. Első miséjének jelmondata: „Benned bíztam Uram, ne hagyj szégyent érnem.” végig kísérte egész útján, és ma is ez vezérli tettei folyamán. A műsort Kozma Lívia tanárnő szakszerűen vezette. A könyvbemutató végén minden jelenlévő egy könyvet kapott ajándékba. A bemutatón többek között jelen volt ft. Juhász György esperes-plébános, Valka Károly alpolgármester, Süli Izabella nyugalmazott tanárnő, aki egykor Kúlán kezdte pályafutását és akkor Miocs atyának tanárnője volt.

 
Citera versenyen Print E-mail
Monday, 03 December 2018 14:06

A Paulinum Gimnázium a rendszerváltás után bekapcsolódik minden olyan iskolai és városi programba, amelyek az iskolákat és a különböző szervezeteket illet. Ezek irodalmi estek, koncertek, versenyek, megemlékezések stb. Tanulóink sokszínűséget alkotnak, és tehetségük és felkészültségük szerint lépnek fel a rendezvényeken.

November végén Vass Lajosról nevezett citera verseny volt Budapesten Gyuris Bálint, első osztályos tanulónk a citerálást még az általános iskolában tanulta a székelykevei  Petőfi Sándor citeracsoport tagja ként.  Miután a Paulinum Gimnáziumba jött, a csoport tagja maradt és itt folytatja citerálási tudását.

Az elmúlt héten Kárpátmedencei citeraverseny volt Budapesten, melyen Bálint is részt vett, és csapatával a harminc csoportos fellépők közt második díjat nyertek. Ez szép és dicséretes eredmény, melyért elismerést érdemel vezetőjük Magyar Ede tanár úr és a csoport minden tagja.

 

 
<< Start < Prev 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Next > End >>

Page 21 of 132