Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home
Hirek


Második év távlatából Print E-mail
Monday, 13 January 2020 13:25

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) oktatói és nevelő intézetben hagyomány, hogy az első osztály tanulói közül egy diákról interjú készül. Ez alkalommal az interjú eltér a megszokott szokástól, ugyanis most egy másodikos tanuló számol be élményeiről az elmúlt egy év távlatainak a fényében.

-         Légy szíves mutatkozz be kedves olvasóknak.

Kiss Szebasztián a nevem. Szülőfalum a bánáti Töröktopolya. Jelenleg a második osztály diákja vagyok. Örömmel elmondhatom, hogy most már elégedetten magam mögött tudhatok a középiskolai tanulmányi évek közül több mint egy évet. Bár meg kell, hogy valljam, amikor Király Tibor és Mellár József atyáktól hallottam a Paulinumról, majd amikor először megtekintettem egy kicsit tartottam, hogy meg e fogom szokni a távollétet az otthontól.

-         Mit tudnál mondani az elmúlt időszakról?

Mint említettem, egy kicsit féltem. Amikor beköltöztem az intézetbe furcsa érzés töltött el, mert messze kerültem családomtól. Igaz korábban több alkalommal is voltam több napos kirándulásokon, de ez most más volt. Bár segített az a tény, hogy beosztott időszakonként vannak hosszú hétvégék, amikor hazautazhatunk. Továbbá amikor megismertem új osztálytársaimat és az „öreg” diákokat, akik közül néhánnyal most már jó barátságban vagyok, láttam, hogy egy kicsit ez olyan, mint egy nagy család. A diákok különböző helységekből és országból vannak. Az idő folyamán megismertem szokásaikat, kultúrájukat. Megtanultam jobban a nyelvet, ugyanis itt kétnyelvű az oktatás. A napi időbeosztás kezdetben kihívás volt, ennek ellenére megszoktam és most már ruténos, nem jelent kihívást. Délelőtt iskola van. Kihívásnak gondoltam néhány tantárgyat, mert mondták, hogy lesznek olyan tantárgyak, amik eddig vagy nem voltak az általános iskolában, vagy mert magasabb szinten kérik. Ez egy kis bizonytalansággal töltött el, de gyorsan kellemesen csalódtam, mert a tanárok tudták, hogy meg leszünk szeppenve, ezért ők is barátságosan és segítőkészen fordultak felénk, és segítettek az előrehaladásban. Délután szabad idő van, de van előírt tanulási idő is, ami megszokatta a rendszerezést, a tanulást és a türelmet. Itt szintén rendszeresen vannak rendezvények, ünnepek, séták, amiknek köszönhetően Szabadkát és környékét megismertem, és barátokra találtam.

-A második osztály nehezebb-e?

Nem. Igaz, itt is kaptunk új tantárgyat, de a tanárok hozzáállása, és hogy a nem érthető dolgokra, szívesen időt szakítanak, hogy elmagyarázzák, nagyban megkönnyítette a dolgokat. Igyekeznek bennünket felkészíteni a későbbi tanulmányokra és azok adta kihívásokra. Így például ezért sok írás, jegyzetelés, olvasás, szereplés van.

-         A jövőre való tekintettel, milyen elképzeléseid vannak?

A jövőre? Én jogi egyetemen gondolkodok.

-         Szerinted itt megkapod a kellő alapokat?

Igen. Ezt nem csak gondolom. Az előző érettségizők közül egy szintén jogra akart menni, és úgy is lett. Továbbá apámnak van egy jogász ismerőse, aki szintén paulinista volt.

 
Ádvent a készülődés ideje Print E-mail
Monday, 13 January 2020 12:52

Az ádvent kifejezés a latin szóból adventus-ból ered, amely eljövetelt jelent. Az ádventi időszak a karácsonyra, Jézus születésére, a második isteni személynek, a Fiúnak a megtestesülésére készít fel lelkiekben, hogy a hívő lélekben kegyelem által megszülessen. Az ádventi időben hajnali misék, úgynevezett rorate misék vannak. Ezt a misét pirkadat előtt, vagyis napkelte előtt szokás tartani. A mise a megnevezést az azt bevezető szavai után kapta: Rorate coeli de super… (Harmatozzatok egek onnan felülről). A reményteljesség és a Jézus eljövetele utáni vágy kifejezése e misék bemutatása és a rajtuk való részvétel. Mi is ebben a lelkileg felkészítő és várakozási időben hajnali miséken vettünk részt, amelyeket elöljáróink mutattak be.

Az Egyház nem a kezdetektől fogva ünnepelte Jézus születését, ugyanis a hangsúly azon volt, hogy aki a kereszten meghalt, az feltámadt. Szent Pál a korintusiakhoz írt levelében hasonló képen fogalmaz, amikor azt írja, hogy ha Krisztus nem támadt fel, nincs értelme a mi tanításunknak, s nincs értelme a ti hiteteknek sem, de Krisztus feltámadt. Ez is az oka, hogy csak később kezdték el ünnepelni Jézus születését külön napon. A Keleti Egyházban a karácsonyról, mint epifániáról (megjelenés), ennek január 6-án történő ünnepléséről Alexandriai Szent Kelemen (+215 után) a „Szőnyeg” című írásában ír. Ezzel ellenbe Rómában 330 körül kezdik ünnepelni Jézus születését, amellyel a niceai zsinat (Kr. u. 325) Áriusz tanait (a Fiú teremtmény, hasonlólényegű) megcáfoló tant hirdetik: egylényegű az Atyával, öröktől fogva van, valós emberi természetet ölt magára. A karácsony december 25-én való ünnepelése sem véletlen. Ennek oka a nap teológia. Ezen a napon van a téli napforduló (míg az éjszakák rövidülnek, addig a nappalok egyre hosszabbak), és ezért nem véletlen, hogy a pogányság ekkor ünnepelte a nap születését. Ez a csillagászati jelenség adja magát, hogy János evangéliuma bekezdése alapján, miszerint az Ige a világ világossága, ezen a napon legyen karácsony. Az, hogy keleten január 6-án ülik meg, ennek oka szintén a téli napforduló, amelyet Egyiptomban és Arábiában ezen a napon ültek meg, és ez volt egyben az idő istenének az újjászületésének dátuma is. A karácsony ünneplésével fokozatosan alakult ki az ádventi idő, amelynek gyökerei már felfedezhetők Galliában és Spanyolországban a 4. században. Az itt élő keresztények a keleti keresztényekkel való szorosabb összeköttetés miatt január 6-án ünnepelték a karácsonyt, és szokás volt ezen a napon a keresztség szentségének a kiszolgáltatása. Ekkor volt egy három hétből álló megelőző lelki felkészítő idő, amelyet majd 40 napra hosszabbítottak mag a húsvétot megelőző böjti idő példáján. Ezzel ellenben Rómában az 5. században jelentkeztek ádvent nyomai, amikor is Szent Szimpliciusz pápa négy hétre rövidítette le a karácsonyi előkészületi időt, majd Nagy Szent Gergely pápa a 7. században előírta a négy ádventi vasárnapot a pápai liturgiában, amely rendelet idővel teret hódított magának. Kezdetben a római liturgiában karácsonykor Jézus első eljövetelére emlékeztek, ami bővült a keleti keresztények által előtérbe helyezett Krisztus végidőbeli eljöveteli várakozással és a bűnbánati jelleggel, amely utóbbinak a színek közül a lila a szimbóluma, és innen az ádventi idő színe. Az ádvent két időszakra osztható. Az első két hét (pontosabban december 16-ig) az eszkatológikus (végidőbeli) várakozásra irányítja figyelmünket, míg az utolsó kettő hét (december 24-ig, amely ádvent utolsó napja) a földi születésre készít elő. A két szakasz között válaszként áll az örömvasárnap, amely ádvent harmadik vasárnapja. A megnevezés a szertartást bevezető introitus kezdő szavából ered: „Gaudete”  (örvendezzünk). Ezen a napon a liturgikus szín a rózsaszín, amely az öröm, bűnbocsánat szimbóluma. Ezt a négy vasárnapot jeleníti meg az ádventi koszorú négy gyertyája. Az ádventi koszorú őse az 1838-ban Johann Heinrich Wichern által egy hamburgi gyermekotthonban felállított fakerék, amelyen minden nap meggyújtottak egy gyertyát. A ma ismert forma négy gyertyával és fenyőággal (halhatatlanság jele) bevont karika 1860-ban született meg Berlin-Tegelben. A négyes számnak több magyarázata van. Az egyik szerint a négy hét Krisztus négy féle eljövetelét jelképezi: testben – születéskor, minden nap – a lelkünkben, ember halálakor és a világ végén. A másik megközelítés szerint 4000 év telt el az Messiás eljöveteléig, ezért minden egyes hét – gyertya egy várakozási évezredet jelképez. A Paulinumban az ádventi várakozás sajátos hagyománnyal bír. Az ádventi koszorú gyertyáinak meggyújtása felemelő látvány, amikor a kápolna fényei kialszanak, majd a bejáratból felcsillan a gyertyafény, amellyel egy diák, miközben szól az alleluja dallam, meggyújtja az adventi koszorú gyertyáját. Ezeken az esteken Szabadka és környező plébániák egy–egy papját látjuk vendégül, aki igeliturgia keretében lelkesítő és önvizsgáló beszédet tart. Ádvent első gyertyájának a meggyújtásakor ft. Dragan Muharem, kisboszniai plébános volt, a második alkalommal ft. mr. Balcsák Szilárd, a Kisboldogasszony plébánosa, majd ft. Paskó Csaba, kelebiai plébános és végül ft. Miocs József igazgató.

Korunkban egyre gyakrabban karácsonyt a szeretet ünnepe jelzővel illetik. A megjelölés nem téves, hiszen az Atya szeretetből küldi a Fiút, ám ez a szeretet igazán húsvétkor csúcsosodik ki. Mind két esetben jelen van a másikhoz való fordulás, ami egymás ajándékozásában nyilvánul meg. Ezek a gesztusok, a krisztusi szeretethez hasonlóan az önátadást és egymás fontosságát hivatottak szimbolizálni. Ennek jegyében idén is a paulinista diákok külön programmal készültek a Villa Ancora idős bentlakói számára, amellyel is igyekeztek a karácsonyi örömet elvinni közéjük.

Ám mindenkihez személyesen nem tudunk eljutni. Ezért számukra, minden jótevőnek és minden imáért köszönetképen karácsonyi ajándékként a Pannon RTV székhelyén működő Szabadkai Rádió adásával a tanulók (Kiss Tamás, Petrovity Ádám, Huszár Ádám, Gyuris Bálint és Varga Sámuel) karácsonyi műsorral készültek. A karácsony üzenetének hathatós átadása érdekébe oda illő különböző korok szépirodalmi alkotásai kerülnek kiválasztásra, és a cél érdekében prózai szövegek is elhallatszanak.

Karácsonyra a keresztény világ lázasan készül. Ilyenkor az ünnephez kapcsolódó nemzeti szokások újraélednek. Szabadka város és környező településeinek bunyevác és horvát lakosainak sajátos ősi hagyományuk van. Évente csak egy alkalommal, és ezt is csak karácsony ünnepére szokás elkészíteni liszt és víz keverékéből az úgynevezett Božićnjak-ot, karácsonyi kalácsot. Az elkészített egyedi kalácsokat megtekintettük a Szabadkai Városháza előterében.

 
Szeplőtelen fogantatás záró ünnepségen Print E-mail
Wednesday, 11 December 2019 12:43

A szabadkai székesegyházban és a ferences templomban már 160 éves hagyománya van, hogy a Szeplőtlene fogantatás ünnepségére nyolc napos lelki megújhodással készülnek a helyi hívek. December 8-án, Szeplőtelen fogantatás napján a székesegyházban a kilencedet minden évben a Szabadkai Egyházmegye főpásztora, msgr. dr. Pénzes János zárja ünnepi szentmisével és szentbeszéddel. Ezen a záró ünnepségen mi is jelen voltunk, és ministrálással és asszisztenciával hozzájárultunk a lelki megújhodást záró szertartáshoz.

 
Mikulás est Print E-mail
Wednesday, 11 December 2019 12:22

December 6-án van Szent Miklós ünnepe, akit ma a köznyelv Mikulás ként emleget. Szent Miklós Kis-Ázsia, a mai Törökország területén élt és tevékenykedett a IV. században. Myra (Müra), ma Demre, város püspöke volt, aki vagyonát az emberek megsegítésére használta fel. A Paulinumban hagyomány, hogy Szent Miklós ünnepének előestjén, e jeles szent tiszteletére alkalmi műsort tartanak a diákok, amely keretében ismertetik jótékonykodó életét, amelynek példáján az egyéni és közös fellépésekkel igyekeznek egymást vidám és örömteli pillanatokkal megajándékozni. Az est folyamán több zenei fellépésre került sor. Zongorán, hegedűn, klarinéton és gitáron szólaltatták meg a tanulók a klasszikus zene remekeit és a pop zene vidám dallamit. Szent Miklós életművét dicsérő szavalatok, legendák hangoztak el, valamint jelentek  előadása. A vidám hangulatú műsort a Mikulás várás zárta, aki el is jött és akit a hagyomány szerint egy végzős tanuló jelképez. Egy kis ajándékokkal lepte meg a jelenlevőket, és jutalmazta meg a ház falain belül megtartott hagyományos asztali tenisz verseny első három nyertesét. Az est vidám hangulatban folytatódott intézetünk nagytermében.

 
A Tartományi Kormány ajándéka Print E-mail
Wednesday, 11 December 2019 12:01

A rendszerváltás ideje előtt, mindig  akadtak olyan országbeli és külföldi jótevők, akik a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumot és Szemináriumot (Kollégiumot) különböző adományokkal támogatták.  A nehéz  időkben hozzájárultak a Paulinum fennmaradásához és az itt tanuló gyerekek életkörülményeinek javításához. Az elmúlt évek során intézetünk létjogosultságát és működését elősegítő eredményes párbeszéd következtében a köztársasági és a tartományi kormánnyal, pozitív viszony alakult ki. Ennek egyik megnyilvánulása az elmúlt héten kapott támogatás. Adomány érkezett Újvidékről a Vajdasági Tartományi Kormánytól, a Szabadkai Önkormányzat közvetítésével és a Masterplast vállalat szállításával. A támogatás tartalma élelmiszerek (rizs, különféle hal- és húskonzervek), tisztálkodási és tisztító szerek, takarók és téli  Gepard nevezetű lábbelik. A jelentős támogatásért köszönetet mondunk mindazoknak, akik indítványozták, megadták és intézetünkbe szállították a meglepetés szerű karácsonyi és újévi ajándékot.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 11 of 138