Date

Link

Home
Hirek


Karácsonyi rádióműsor Print E-mail
Saturday, 19 January 2019 12:11

A középiskolai oktatási program egyik célja a diákok felnőtt életre való felkészítése, hogy a világi életbe kikerülve az emberi viszonyokban és egyéni megnyilvánulásukban helyesen tudják kifejteni gondolataikat és szándékaikat. Ennek jegyében intézetünkben e cél megvalósításának érdekében, a saját félelmeik legyőzése képen, minden évben rádiós műsorok készülnek, amelyeket a diákoknak a Szabadkai Rádió stúdiójában kell előadniuk, amely majd több helyi média közvetítésében is halhatóvá válik. Ezek a meghatározott alkalmakra készült előadások anyagába az adott ünnep üzenetének hathatós átadása érdekébe oda illő különböző korok szépirodalmi alkotásai kerülnek kiválasztásra, és a cél érdekében prózai szövegek is hallatszanak el. Idén is karácsonyi műsorral készültek a diákok: Hegedűs András, Gyuris Dávid, Dér Leó, Kiss Tamás és új csapattag ként Huszár Ádám.

 
Karácsonyi kalácsok kiállításán Print E-mail
Saturday, 19 January 2019 12:05

Ivan Antunović katolikus egyesület idén is megszervezte sorban a XXII. „Božićnjak”-ok, karácsonyi kalácsok kiállítását. Az első kiállítás 1997-ben volt. A bunyevácoknál szokás, hogy külön készítenek karácsonyra kenyeret, amelyen tésztából készített figurákkal megjelenítik a betlehemet. Az említett kalácsokon kívül megtekinthetők a „Bunjevačko kolo“ és „Matija Gubec” hagyományőrző egyesületek kézműalkotásaik. A rendezvényen kiállított süteményeket és alkotásokat a Szabadkai Városháza előterében délutáni program keretében megtekintettük.

 
Téli vásáron Print E-mail
Saturday, 19 January 2019 12:03

Az advent megkezdődésével a keresztény világ ismét lázba borul. Ennek egyik kifejezet látványos megnyilvánulása a települések szívében megnyitott karácsonyi vásárok. A szomszédos országokhoz hasonlóan hazánkban is Szabadkán a Városháza előtt vásár nyílt meg Szent Miklós napjára. A téren a kialakított pultokon a helyi kézművesek és iparos művészek portékái tekinthetők és vásárolhatók meg. A néptől zsibongó hely emlékeztet arra a helyre és időre, amikor a Megváltó megszületett, ám ez alkalommal nem számkivetetten áll, hanem a vásár központjában lelhető fel a felállított betlehem, amely ismételten emlékeztet bennünket, hogy bármekkora is legyen a hangzavar Ő akkor is jelen van és vár ránk.

 
Adventi gyertyagyújtás Print E-mail
Saturday, 19 January 2019 11:54

A Paulinum Gimnáziumban és Szemináriumban tradíció, hogy a karácsonyhoz érve addigra a diákok is lelkileg ráhangolódjanak az ünnepre. Ezért van az adventi idő, amelyet intézetünkben különösképpen is megtartunk, amely események egyik felemelő látványa, amikor a kápolna fényei kialszanak, és a bejáratból felcsillan a gyertyafény, amellyel egy diák, miközben szól az alleluja dallam, meggyújtja az adventi koszorú gyertyáját. Ez a látvány emlékeztet bennünket János evangéliumának a prológusára, amely szerint az Ige, mint világosság jön a sötétségbe, hogy azt kiszorítsa és a befogadóknak életet adjon.

Az adventi koszorú minden egyes gyertyáját külön alkalmi estek keretében gyújtjuk meg. A négy gyertya négy szombati estet foglal magába, amely alkalmakra a környező plébániák egy–egy papját látjuk vendégül, aki igeliturgia keretében lelkesítő beszédet tart. Ádvent első gyertyájának a meggyújtásakor ft. Lukács Arnold, a sándori Boldogságos Szűz Mária plébánia káplánja, a második alkalommal ft. Hajdú László az Avilai Szent Teréz plébánia káplánja, majd ft. Dragan Muharem, kisboszniai plébános, és végül a szabadkai egyházmegye püspöke, msgr. dr. Pénzes János, aki elmélkedése végén minden diáknak, szüleiknek és rokonaiknak kegyelmekben gazdag karácsonyi ünnepeket kívánt. A püspök úr jókívánságához csatlakozva mi is minden kedves olvasónak

 
Macedónia exarchátusát püspökség rangra emelték Print E-mail
Tuesday, 11 December 2018 09:14

Az 1914-1918-as évek a Nagy Háború néven vésték be magukat az emberi történelembe. Az I. világháború, mint a megjelölés magában is mondja, a világot és annak nagyhatalmait megtépázta. A harcok végével császárságok és nagyhatalmak estek szét és újabbak alakultak meg. Ekkor vált lehetővé, hogy a pánszlávizmus által hirdetett szláv egyesülés valóra váljon. 1918. október 28-án az osztrák Krain tartomány Szlovénia néven elvált, majd a Horvát–Szlavónország a Magyar Királyságtól. 1918. október 29-én az új Szlovénia Horvátországgal közösen megalakította a Szlovén–Horvát–Szerb Államot, amely 1918. december 1-jén egyesült a Szerb Királysággal, s így jött létre a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság. Ekkor jött létre a macedón görögkeleti kormányzóság. Az első püspök Epifanio Scianov volt 1924-ig, amikor is az exarchátus meg lett szüntetve. 2001-ben a Szentszék visszaállította, és Joakim Herbutot nevezte ki püspöknek, aki 2005-ig vezette az egyházmegyét. A görög katolikus egyházmegye vezetését Kiro Stojanov, egykori Paulinista diák, vette át. Folyó hó 2-án, vasárnap ünnepelte a macedón püspökség a 100. évi alapítását és az ez évi önállósulását. Ezen az ünnepi eseményen a környező országok püspökei részt vettek, akik között volt msgr. dr. Pénzes János, a szabadkai egyházmegye püspöke is, akivel a Paulinum rektora msgr. Miocs József atya is elment az egyházmegyék testvéri és együttműködési kapcsolat jele ként.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 11 of 122