Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home
Hirek


Nagy séta a természetbe Print E-mail
Saturday, 08 February 2020 11:49

A tudomány területén minden évben egyre nagyobb áttöréseket érnek el a kutatók, amely eredményeket a XX. században lehetővé vált miniatürizáló és nagyléptekben fejlődő technikai világ a gyakorlati életbe átléptetve az emberek számára könnyen elérhetővé tette. Az elmúlt időkben egyre megosztottabb vélemények vannak a modern technikai vívmányokkal, főként a digitális világ kapcsán. Ezen vélemények közös nevezője, hogy amennyi jó van bennük, annyi rossz is. Néhány évtizeddel ezelőtt egy számítógép még igen nagy és drága volt, mára már viszont az ember markában elfér egy okos telefon formájában. Ezzel is csökken vagy teljesen megszűnik a helyhez való kötöttség, vagyis állandóan elérhető, kéznél van és ebből kifolyólag az általa felkínált számtalan lehetőségek függővé és korlátozottá teszik az embert kapcsolatai, környezet ismerete, valós élmények szerzése terén. Ezen jelenséggel foglalkozik a nemrég napvilágot látott Jexi mozi film is. Mára már a fiatalok terén egyre inkább lehet találkozni olyan esetekkel, hogy idejük nagy részét a gép előtt ülve játékkal töltik el. A diákok helyi és környezetismereteik, valamint egymás közti kapcsolataik építésnek érdekében bevett szokás intézetünkben a közös nagy séták. A nagysétára a második félév napján került sor. A kedvező idő lehetővé tette, hogy gyalog menjünk ki a Palicsi tóhoz, ahol megtekintettük a parkot és bejártuk a tó partját.

 
Félév Print E-mail
Saturday, 08 February 2020 11:42

Az oktatási intézmények előírt szabályzata szerint az oktatók félévente lezárják a jegyeket, amely által körvonalazódnak a diákok képességei az oktatott tantárgyak területén. Vajdaság területén az oktatási előírások szerint a téli szünet előtt zárják le a jegyeket. A Paulinum Gimnáziumban a Belgrádi Oktatási minisztérium szerint ez január végén történik. A fentiekben említett oknál fogva január 30-án, csütörtökön délelőtt meg lett tartva a tanári kar félévi gyűlése. Ennek keretében sor került a diákok eredményeinek ismertetésére és megvitatására. A hangsúly a tanulmányok fellendítésén és javításán van. Az idei félévi osztályátlagokkal a tanári kar tagjai általánosságban meg voltak elégedve, különösen a III. osztály kitűnő sikereivel. A diákok előtt álló oktatási időszak még hatékonyabb és javukat szolgáló képzés érdekében a gyűlésen msgr. Miocs József igazgató a tanárokkal, illetve a tanárok egymás közt megvitatták a rendelkezésre álló lehetőségeket és a bevált pedagógiai módszereket. A gyűlés második felében megbeszélésre kerültek a további fejlesztések, és bemutatásra került a féléves program.

 
A PAULINUM NAPJA Print E-mail
Saturday, 01 February 2020 11:47

Január 25-én emlékezik az Egyház Szent Pál apostol megtérésére. Szent Pál, a népek apostola a Szabadkai Egyházmegye védőszentje. Ezen a napon az egész Vajdaságban egyedülálló és egyházmegyénk egyetlen oktatási intézetének a Paulinum Püspökségi Gimnázium és Szeminárium ünnepe is van, amelynek névadója Szent Pál, aki a kereszténység legnagyobb hittérítője, szónoka és írója volt. Ezért világszerte viseli számos oktatási és nevelési intézmény az ő nevét. E jeles napon a Paulinum kapui megnyílnak a hívek előtt is, hogy a Szent Pál tiszteletére felszentelt kápolnában közösen ünnepeljenek a diákokkal.

Az ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődött, amelyet msgr. Stanislav Hočevar belgrádi metropolita-érsek mutatott be. A hívekhez horvát nyelven Hočevar érsek szólt, magyar nyelven viszont a Szent Gellért Szeminárium rektora, dr. Kovács József atya. Szentbeszédjeikben méltatták Szent Pál apostol erényeit, tevékenységét és kitartását a hitben, valamint buzdították a diákokat az ő követésére a hitben, és az abból fakadó cselekedetekre. Az érsek úrral együtt miséztek a szeminárium elöljárói msgr. Miocs József rektor és msgr. Marko Forgić lelkész. Az ünnepi szentmisét megtisztelték jelenlétükkel, a tartományi kormánytól Pásztor István (Tartományi Képviselőház és VMSZ elnöke), Nyilas Mihály (Vajdasági Tartományi Kormány oktatási titkár), Hajnal Jenő (MNT elnöke), Belgrádból Gavrilo Grban a Vallási minisztérium képviselője, Bunford Tivadar (Szabadka városi képviselő-testület elnöke), továbbá a Szabadkai Önkormányzattól Bálint Ágota és Magosi Zsuzsanna, a Magyar Köztársaság főkonzulátusról Benyovszky Anna konzul  és a Horvát Köztársaság főkonzulátusáról Hrvoje Vuković konzul.

Továbbá megtisztelték az ünnepséget középiskolák igazgatói, vállalatok vezetői, jótevők, szülők, vendégek és a kedves hívek sokasága. Az ünnepi szentmisét szebbé és hangulatosabbá tették tanulóink szereplésükkel. Gitár és hegedű kettős, Pertovity Ádám és Ördög Valentin előadták Bihari Benjamin Rejts el című művét. Magyar nyelven Huszár Ádám elszavalta Ady Endre Hiszek hitetlenül Istenben  című versét. Citerán Gyuris Bálint eljátszotta a Székely himnuszt. Ezután horvát nyelven Ilić Stefan elszavalta Izidor Poljak: Ja glasnik bit ću Božji című versét. Végül az ismert Leonard Kholen Aleluja című művét gitáron és klarinéton Petrovity Ádám i Kiss Tamás szólaltatták meg.

A szentmise és a műsor végén iskolánk igazgatója és a szeminárium rektora köszönetet mondott minden jelenlévőnek, majd jelen és távollévő jótevőknek, akik bármilyen módon támogatják és segítik az intézet működtetését. Az ünnepség után egy bensőséges fogadás keretében társalogtak a meghívottak és a kedves vendégek.

 
ISKOLANAP ÉS BÚCSÚ A PAULINUMBAN Print E-mail
Tuesday, 14 January 2020 12:17

Január 25-ke Szent Pál apostol megtérésének napja, népnyelven Pálforduló. Nevéhez és napjához számos mondás és legenda fűződik. Mégis a legjelentősebb, hogy Szent Pál apostol az Egyház egyik legnagyobb tanítója, szónoka és írója volt. Nevét számos oktatási és nevelői intézmény viseli. Ezek között van a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium (Kollégium), amely 57 éve folyamatosan működik, amely egyedüli egyházi alapítású gimnázium kollégiummal (Szeminárium).

 

A Paulinum névadójának napján, január 25-én, szombaton délelőtt 10 órai kezdettel ünnepi szentmise lesz a szeminárium kápolnájában (Szent Teréz tér 2).

 
Újvidéken a színházban Print E-mail
Tuesday, 14 January 2020 12:10

Az emberi történelemben folytonos fejlődés figyelhető meg technológiai és kulturális téren, amelyeknek a sajátos jellegzetességeik alapján a történelem korszakolható. Ezen időszakok értékeinek ismertetésével az oktatási intézményeken belül különböző tantárgyak foglalkoznak. Egy iskolai óra keretében sok hasznos információ megosztható, de kijelenthetjük, hogy más szemléletet és élményt kelt a személyben valaminek a megélése, mint egy informáló előadás. A Paulinum Gimnázium és Szeminárium a tanév folyamán diákjai tudásának és kommunikációs készségei fejlesztésének érdekében az iskolai programok keretében kirándulásokat, természetjárásokat, kultúresteket és látogatásokat tervez. December 18-án Újvidékre utaztunk. A központban megtekintettük a feldíszített sétányt és a téli vásárt. A rövid városismertetés után a színházban megtekintettük Pjotr Iljics Csajkovszkij utolsó balettje és színpadi művét, a Diótörőt. A koreográfia megőrizte és megjelenítette a mű íródási korának, a klasszicizmusnak a divatját. Felemelő élmény Csajkovszkij zenei alkotását nem felvételről, hanem operaház zenekarának előadásában élőben meghallgatni.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 12 of 140