Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home
Hirek


Nyári felújítások a Paulinum épületén Print E-mail
Friday, 13 September 2019 12:04

Az elmúlt évtized folyamán a Paulinum Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) épületén számos külső és belső felújításra került sor. Hiszen a több évtizedes aktív igénybevétel következménye a festés, a berendezések, az ablakok, az ajtók és minden más elhasználódásához vezetett. Az elmúlt évek során minden nyári szünet idején sikerült valamit javítani vagy felújítani. Idén a 2018/19-es tanév után sor került a Székesegyház és parkoló, valamint a belső parkoló felöli alsó szinten található gyakorló és rekreációs termek régi ablakainak az eltávolítására, és az új PVC ablakok beállítására.

A munkálatok augusztus hónap elején vették kezdetét, és a kedvező időnek köszönhetően a Yumol és munkásai határidőn belül ki tudták vitelezni. Ezzel befejeződött a Paulinum épületén a még 2013-ban megkezdett ablakcsere munkálat sorozat. Az épület belső festése szintén az évek folyamán elhasználódik. A szükséglet miatt az egyik kis előadó és tanuló terem újra lett festve. Mindezen szükséges munkálatok megvalósítása nem valósulhatott meg a számos jótevő és áldozatkész emberek nélkül. Jótevőink közül első helyen kell megemlítenünk a paderborni érsekség Világegyház és Missziós Alapítványát és ennek elnökét, msgr. Matthias König püspök urat, aki a világegyházon belül a Paulinumot, mint egyedüli katolikus gimnáziumot és intézetet vidékünkön szívén viseli és támogatja.  Az, hogy a Paulinum alagsorának ablakai, valamint a belső  festészeti javítások felújítása megvalósult,  rektor urunknak msgr. Miocs Józsefnek is köszönhetjük, hiszen az ő közvetítése és kapcsolatai által mindez nem valósulhatott volna meg. Végül, de nem az utolsó sorban köszönet a Yumol vállalatnak és munkavezetőjének Zemkó Józsefnek, hogy minden időben elkészült és hogy most a jó Isten segítségével új erővel kezdhetjük, az új iskolaévet a felújított épületben.

 
VILÁGEGYHÁZ TALÁLKOZÓJA LIBÓRINAPOKON PADERBORNBAN Print E-mail
Friday, 13 September 2019 11:52

A németországi paderborni püspökség ( ma érsekség és metropólia)  Európa egyik legrégebbi püspöksége. Alapítása Nagy Károly idejéhez tehető vissza, valamint ahhoz  a történelmi eseményhez, amikor Nagy Károly király és III.Leó pápa itt találkoznak, hogy megerősítsék a Frank és a Német fejedelmek barátságát és a kereszténység terjesztését. Paderborn első főpásztora Hathumar (806-815) püspök volt.  Utóda Baduard  ( 836) püspök, jámbor Lajos fejedelemtől egy szent ereklyéit kérte. A fejedelem szent Libóriusz (IV.század) Le Mansi püspök földi maradványait küldte el. Ekkor a két egyházmegye, Le Mans és Paderborn „ örök barátságot „ fogadtak a népek közti egység, a szeretet és a béke érdekében. Ez a fogadalom, minden viszály ellenére megmaradt  1200 éven át. Szent Libóriusz napját július 23-án tartják amikor megemlékeznek Libóriusz ereklyéjének átvitelére Paderbornba.  Ez a történelmi esemény adott okot arra, hogy az érsekség minden esztendőben úgynevezett Libórinapokat szervez. A Libórinapok egy hétig tartanak, amelyek ünnepi vesperással kezdődnek, pontifikális misékkel folytatódnak, különböző ájtatosságokat tartanak, kürmeneteket, koncerteket és alkalmi rendezményeket. A szertartások és a rendezvények csúcspontja, a Libóriusz ereklyéjének körbevitele a székesegyházon belül és a téren. Ilyenkor a zsúfolt templom, valamint a téren lévő hívek ezrei meghatottsággal adnak tiszteletet a székesegyház, az egyházmegye, valamint a város védőszentjének. A Libórinapok Európa legjelentősebb rendezményei köze tartoznak. A cél az, amit 836-ban kötött a két történelmi püspökség – a népek egyesítése békében és szeretetben, keresztény szellemben. Ezért a Libórinapok rendezményeire a paderborni érsekség világegyház találkozót szervez,amely azt jelenti, hogy Európa különböző országaiból és a tengeren túlról hívja a püspököket és a vendégeket. Ebben az esztendőben sor került arra, hogy egy szerbiai püspök, illetve vendég részt vegyen a Libórinapokon. Ezen a Világegyház találkozón, a libórinapkra meghívót kapott a paderborni érsektől Msgr.Hans Josef Beckertől, valamint a Világegyház és a Missziók felelősétől Msgr. Matthias König  püspöktől, Nagybecskerek püspöke, Msgr.Dr Nemet László SVD és a Paulinum rektora Msgr.Miocs József.

 
A PAULINUM GIMNÁZIUMBA ÍRATKOZÓK FIGYELMÉBE Print E-mail
Friday, 21 June 2019 11:39

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) vezetősége értesíti az intézmény iránt érdeklődőket, hogy a gimnáziumba, valamint a szemináriumba az első íratkozási időszak a kisérettségi vizsga után kezdődik és július elejéig tart.

Az intézménybe  nemcsak azok jelentkezhetnek, akik a gimnázium után filozófiai-teológiai tanulmányokat szeretnének folytatni, hanem azok is, akiket a klasszikus nyelvek, a történelem és egyéb más irányzat érdekel, valamint akik egyházi oktatásban, nevelésben kívánnak részesülni. A Gimnázium egyházi alapítású és elismert oktatási intézmény.

A gimnáziumba ugyanazokkal az okmányokkal kell beíratkozni, mint amelyekkel a többi állami középiskolákba, illetve gimnáziumokba. Jelentkezési időpont munkanapokon délelőtt 8 és 13.30 óra között lehetséges, de természetesen ez más időpontban is lehetséges előzetes egyeztetés alapján.

A jelentkezőket a felvétellel és a beíratkozással kapcsolatos információkról a személyes beszélgetés alkalmával fogjuk tájékoztatni. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Paulinum Gimnázium.

Elérhetőségeink:

Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium

és Szeminárium (Kollégium)

24000 Szabadka

Szent Teréz tér 2

 
Lurkóház Print E-mail
Friday, 21 June 2019 11:38

A 2004-ben alapított Poverello Alapítvány Vajdaság területén: Dreán, Hajdújáráson és Óbecsén úgynevezett Lurkóházakat működtet. Az alapítvány célja, segítsen a szegény családokon, különösképpen a hátrányos helyzetbe került gyermekeken. A Lurkóházak napközik, ahol meleg ételt biztosítanak a gyerekeknek, és segítenek nekik az iskolában kapott házi feladatok megoldásában. A Lurkóházak teljes mértékben a jó szándékú emberek adományaiból működik és látja el a gyerekeket élelemmel. Ennek okánál fogva, az intézet működéséhez hozzájárult a Paulinum, és az igazgató nevében, msgr. Miocs József nevében ft. Tojzán László nevelő és Csorba Ottó tanár átadták az élelmiszer csomagot a hajdújárási Lurkóházban.

 
Te Deum mise és érettségi bankett Print E-mail
Friday, 21 June 2019 10:50

Június 8-án a Püspökségi Klasszikus Gimnázium történelmében ismételten egy sikeres iskolai év zárult. Ezen a napon 11 órai kezdettel a tanári kar tagjai igazgatójukkal, msgr. Miocs Józseffel, valamint ft. Tojzán László prefektussal, ft. Marko Forgić lelkésszel, a diákokkal és az egybegyűlt szülőkkel a Szent Pál apostol oltalmába ajánlott kápolnában ünnepi hálaadó, úgynevezett Te Deum szentmisével búcsúztatták a 2018/2019-es tanévet.

Mint miden esztendőben most is megmosolyogtatóan újra elhangzott a sóhajtozás: „Gyorsan elmúlt!” A szertartás elején igazgatónk és rektorunk köszöntötte az egybegyűlteket, majd útravalóul a diákokhoz intő szavakat intézett. Hangsúlyozta, hogy most bár hazatérnek és az előttük álló nyári szünet hosszú időnek tűnik, ennek ellenére ne feledkezzenek el, mily gyorsan múlt el a tanév, éppen ezért pihenjék ki magukat és értékesen használják fel a szünidőt, viszont az imát ne pihentessék. Tudjanak ne csak a mai napon köszönetet mondani Istennek, hanem a szünet idején is. A mise végén a III. osztályból két tanuló, Kiss Tamás magyar nyelven és Terenji Erik horvát nyelven záró beszédeket mondtak. Köszönetet mondtak az elöljáróknak, a tanároknak és az alkalmazottaknak mindazért, amivel az év folyamán hozzájárultak ahhoz, hogy hiányt ne szenvedjenek. A beszéd végén szóltak az érettségizőkhöz, akik számára Isten segítségét kérték az előttük álló szóbeli vizsgákhoz. Ezt követte két iskolatársuk szereplése. Dér Leó Hálaadó ima című verset szavalta el, Gyuris Bálint viszont citerán játszott. Az áldás előtt minden osztály legjobb tanulója elismerésképpen az eredményükért, miként Jézus Krisztus tanítja: „…méltó a munkás a maga bérére.” (Lk 10,7) ajándékokat kaptak: I. osztály: Halič Ivan, II. osztály: Petrovity Ádám, III. osztály: Kiss Tamás.

Az ünnepi áldás után kézszorítások közepette búcsúztak a diákok kívánva egymásnak élményekben gazdag szünetet, majd az első három osztály diákjai szüleikkel hazatértek. A tanári kar tagjai élükön az igazgatóval, József atyával megtartották az év végi gyűlést, amelyen az elmúlt tanévet és diákokat kiértékelték, és az elkövetkező tanévvel kapcsolatos változásokat megvitatták. Zárás képen az igazgató megköszönte a tantestület éves munkáját, majd elvonulva az érettségiztető bizottság tagjaival megbeszélték a további teendőket.

Az érettségizők a három írásbeli vizsgán (anyanyelvből, latinból, németből) már sikeresen túl tudhatják magukat, ám a szóbeli számonkérés még előttük áll, amellyel végérvényesen zárul számukra a középfokú képzés, és ezzel egyben igazolást kapnak a felkészültségükről további tanulmányaik folytatásához. A szóbeli vizsgák a főtantárgyakból (magyar nyelv, horvát nyelv, német nyelv, latin nyelv és történelem) több napon keresztül tartottak, amelyeket érettségizőink sikeresen teljesítettek. Az érettségit 13-án, csütörtökön bankett zárta, amellyel az intézet egy újabb generációtól vett búcsút. Az igazgató a tanárok és szülők jelenlétében ismertette az érettségizők sikeres eredményeit, majd külön gratulált nekik Isten áldását kérve rájuk, hogy az előttük álló világi kihívások idején keresztény értékek képviseletében helyt tudjanak állni, és sikeres életet tudjanak majd egykor Isten előtt felmutatni.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 13 of 133