Date

Link

Home
Hirek


Tanácskozás a német kulturális szokásokról Print E-mail
Wednesday, 14 November 2018 09:01

A Német Nemzeti Tanács és a Német Alapítvány – Deutsche Stiftung egynapos tanácskozást szervezett a szabadkai Újvárosháza termében. Az előadások sorozatát a Német Regenbogen kórus nyitotta meg, német népi dallamokkal. Ezt követően a Német Nemzeti Tanács elnöke Göncző Mandler László köszöntötte az egybegyűlteket. Az előadások a Duna-menti németek kulturális szokásairól szóltak. A vallásgyakorlatáról, a házassági szokásokról, a német népviselektekről az ünnepek kialakulásairól és a sörfesztiválról, amely a világhírű müncheni Oktoberfest-ből alakult ki az itteni svábok körében. Az előadásokat Göncző Mandler László, dr. Bogner István, dr. Orcsik Károly, ft. Pfeifer Jakab, Weiss Rudolf és Pápista Zsolt tartották.

Az előadások teoretikus részét hangulatosabbá tették a paulinisták zeneszámai, amelyeket Kiss Tamás klarinéton, Petrovity Ádám gitáron és Hadnađ Danijel fuvolán adtak elő. A szimpóziumon részt vettek a harmadik és a negyedikes tanulók, akik az iskolai órák keretében az egykori Duna-menti németek történelmét is tanulják.

 
Rektorunk aranymiséje Kúlán Print E-mail
Tuesday, 13 November 2018 13:22

Idén július 29-én ünnepeltük egyházmegyénk fennállásának 50. évét. Ezzel együtt aranymiséseket is ünnepeltünk, hiszen 50 évvel ezelőtt e napon lett felszentelve a szabadkai egyházmegye püspöke pappá, Pénzes János, továbbá Dobai István, Tóth-Csobáncy József és Bašić Julije atyák és intézetünk rektora Miocs József atya. Október 26-án, pénteken a média teremben külön gratuláltunk rektorunknak a fentebb említett alkalomból, és megköszöntük neki a nem kis áldozattal járó munkáját és rengeteg türelmet, amellyel felénk van és így egyengeti utunkat a helyes keresztény élet felé. E hó 28-án Kúlára mentünk, rektorunk szülőhelyére, ahol ötven évvel ezelőtt mutatta be újmiséjét a Szent György templomban. Megtudtuk tőle, hogy a II. világháború után ő volt az első kúlai, akit pappá szenteltek, majd utána még nyolcan voltak a sorban, akik közül már néhányan elhunytak, ezért ajánlotta fel a misét értük is. Az ünnepség elején a helyi plébános, Juhász György esperes köszöntötte az aranymisézőt, József atyát, utána pedig az egybegyűlteket, és elmondta, hogy templomunkban hetven évvel ezelőtt volt mise, amelyet az akkori plébános dr. Aczél Gyula mutatott be. Ezen az ünnepi misén a templom zsúfolásig megtelt a hívektől és a magyar iskola diákjaitól, amelyek között az akkor még óvodásként, Miocs József atya is jelen volt, és mondása szerint a mise végén a szentképet osztó lelkész azt mondta a diákoknak: „Adja Isten, hogy közületek néhányan papok legyetek!” Az atya szerint azokból a diákokból csak az atya lett pap, és 70 év után, most ő tartott Kúla hívő közösségének aranymisét. Miocs atya egész papi tevekénysége Szabadkához fűződik, de szívén viselte keresztelési templomát, ahol primíciát és ezüstmiséjét tartotta. Ezért határozott úgy a kúlai hívekkel, hogy velük együtt ünnepel az összetartozás az összetartozás jeléül.

A misén jelen voltak a kúlai származású papok: Beer Gergely (kiskőszegi plébános), Szungyi Károly (adai plébános), Pastyik Róbert (pancsovai plébános). A szentmisén ünnepi beszédet mondott magyar nyelven ft. dr. Fehér Tivadar és ft. mr. Dragan Muharem horvát nyelven, akik kiemelték, hogy e évszám lényeges a pap életében, hiszen kevesen élik meg, és ennyi idő távlatában már nem a szavak a megszólaló tanúk, hanem az elért sikerek és a mögöttük álló harcok, amelyek révén a Paulinum Gimnázium és Szeminárium van és rajta keresztül sok személy ma az Egyházban és a világban nemes szolgálatot teljesít.

A szentmisén számos hazai és anyaországi egyházi közéleti személy is jelen volt. A nemmindennnapi eseményen jelen volt Pirityiné Szabó Judit (Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvetezője), Pásztor István (Tartományi Képviselőház és VMSZ elnöke), Hajnal Jenő (MNT elnöke), Jerasz Anikó (MNT Végrehajtó bizottság elnöke) Nyilas Mihály (Vajdasági Tartományi kormány alelnök és Oktatatási államtitkár), Kern Imre (Köztársasági infrastruktúra-fejlesztési államtitkár), Bunford Tivadar (Szabadka városi képviselő-testület elnöke), Sutus Áron (Vajdasági Művelődési szövetség elnöke) és Dudás Károly (tiszteletbeli elnök). Jelen volt még msgr. Filippo Colnago a Nunciatúra titkára, Gavrilo Grban a Vallási minisztérium képviselője, valamint Valka Károly Kúla kösség alpolgármestere. Az aranymisét megtisztelték az egykor volt kúlai németek, elnökükkel Matthias Klingwarth úrral. Szabadkáról a Paulinum Gimnázium tanári karával mi is jelen voltunk. Az asszisztenciába és a liturgiai szolgálatba besegítettünk, és a helyi hívekkel együtt bekapcsolódtunk a szentmisébe. Az aranymisét a szabadkai Pro Musica énekkar és a Kamara zenekar tette szebbé.

Az ünnepi áldás előtt rektorunk köszönetet mondott minden jelenlevőnek, különösképpen azoknak, akik hozzájárultak ezen esemény megszervezéséhez és támogatták, majd hálát adott Istennek az öt évtizedért. A szentmise után a vendégsereggel a helyi Rodić rekreációs központ Csárda étterembe lettünk invitálva, ahol Hatnađ Danijel fuvola játékkal és köszönő beszéddel köszöntötte, majd Kiss Tamás klarinéton és Petrovity Ádám akusztikus gitáron adtak elő kettőst, amelyet követően Hegedűs András, végzős diák szólt a rektorhoz a magyar ajkú diákok nevében, akinek a záró szavaival élve fejezem soraimat: „Köszönjük áldozó odafigyelését és munkáját. Isten éltese rektorunkat, Miocs Jószef atyát!”

 
Templomszentelésen és búcsún Print E-mail
Tuesday, 13 November 2018 13:14

Szabadkán minden esztendőben méltó módon emlékeznek meg a Szent Teréz székesegyház templom felszentelésére és búcsújára. A felszentelési nap október 14-e amikor több mint 245 évvel ezelőtt szentelték fel az akkori Szent Teréz plébánia templomot. A búcsú napja október 15-e, ekkor nem csak a Mária Terézia császárnő és királynő által építtetett templomról emlékezünk meg, hanem a város védőszentjéről Nagy Szent Terézről is, aki egykor a város névadója volt, amely után „Maria Theresiopolis”-nak nevezték. Mindkét ünnepen aktívan vettünk részt asszisztálással és énekléssel a hívekkel.

 
Új előadó Print E-mail
Thursday, 08 November 2018 13:52

Az idei 2018/19-es tanévtől Zajakov Dániel tanár helyett a magyar nyelvet, mint környezetnyelvet a B csoport számára Feró Karolina tanárnő tanítja. Intézményünkben szokás, hogy az új előadók a rovat olvasói számára is röviden bemutatkoznak. A következő néhány sorban olvashatnak róla:

Nevem Feró Karolina, Szabadkán születtem és kiskorom óta az említett városban élek. Az általános iskolai tanulmányaimat a palicsi Miroslav Antić Általános Iskolában végeztem, a továbbiakban pedig a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban tanultam, ahol 2013-ban diplomáltam. Gimnazista éveim alatt, volt időm elgondolkodni azon, mivel is szeretnék foglalkozni a jövőben. Mivel a gyerekekkel mindig jó kapcsolatot tudtam kialakítani, egyre inkább elkezdtek érdekelni a velük kapcsolatos hivatások.  Döntésem végül a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra esett, ahol 2017 szeptemberében sikerült megszereznem tanítói diplomámat.

A Paulinum Gimnáziumban a 2018/2019-es évben kezdtem meg munkámat. A magyar nyelv és irodalom tanári posztot töltöttem be. Iskolás éveim alatt, mindig arról álmodtam, hogy magyart taníthassak, mivel általános iskolában egy dinamikus, életvidám tanárnőnk volt, akinek óráit mindig tátott szájjal hallgattuk.  Szerettem volna én is ilyenné válni.

A gimnázium az első pillanattól fogva különlegesnek tűnt a számomra. A barátságosan elrendezett tantermeket, életvidám fiatalok töltötték meg. A kis létszámú osztályokban tehetséges, intelligens kamaszok kezdték meg tanulmányaikat . Fontosnak tartom azt, hogy a tanulókkal jó kapcsolatot alakítson ki a tanár, mivel véleményem szerint, az a leglényegesebb, hogy a gyerekekkel minél inkább megszerettessük az adott tantárgyat. Szeretek figyelni arra, hogy minél érdekesebb órákat készítsek, minél változatosabb módszerekkel dolgozzak, mivel a középiskolások figyelmét nagyon nehéz lekötni. Az első hónapom sok mosollyal és maradandó emlékkel zárult, remélem a továbbiak is felejthetetlen évek maradnak.

“Aki harcol, veszíthet. Aki nem harcol, már vesztett is.” (Bertolt Brecht)

 
Szent Ferenc elhalálozása Print E-mail
Tuesday, 09 October 2018 11:13

A szerzetesi rendalapítók közül kiemelkedik Assisi Szent Ferenc, aki az egyik legismertebb rend, a ferences rend alapítója, amely országunkban is nagy történelmi múlttal bír. Korunkban működő rendházaik vannak még Szabadkán, Újvidéken és Bácson. Mint minden rendtag egy adott napon különös képen megemlékezik alapítójáról, így a ferencesek október 4-én ünneplik Szent Ferencet. A megemlékezés előző nap 3-án veszi kezdetét, ugyanis ezen a napon hunyt el 1226-ban. A feljegyzések szerint akkor összegyűltek a testvérek és vele együtt énekelték a 142. zsoltárt. Azóta ezen a dátumon minden ferences rendházban és templomban ugyan ezt a zsoltárt éneklik. A szabadkai ferences templomban is 17:30-as kezdetű szentmisén a rendház tagjai a környező papokkal és hívekkel ünnepelt. A misét a kolostor gvardiánja, Zdenko Gruber vezette, és az áldás után a megemlékezést a Szent Ferenc oltár előtt. Mi is jelen voltunk, és a hívekkel együtt énekeltünk, figyeltük végig a gyertyafénybe borult templomban az elhalálozási megemlékezést.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 15 of 124