Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home
Hirek


Múzeumok éjszakáján Print E-mail
Tuesday, 28 May 2019 08:39

Szerbia szerte XVI. alkalommal lett megtartva május 18-án a Múzeumok Éjszakája elnevezésű rendezvény. Ezen a napon tartották meg először 1978-ban a múzeumok világnapját, amelyről előző évben a Múzeumok Nemzetközi Tanácsának Moszkvában tartott konferenciáján döntöttek. A határozat azon megfontolásból született, hogy felkeltsék a figyelmet a múlt emlékeit őrző és bemutató intézményre, s így múltunk és hagyományaink megőrzésére és tiszteletére. A Múzeumok Éjszakája rendezvényhez számos más kulturális intézmény és egyéni vállalkozás társult, és nyitja meg e napon ajtóit az érdeklődők előtt, bemutatván tevékenységüket vagy helyet biztosítván kiállítások részére. Az ilyen jellegű első alkalmat Franciaországban 1999-ben tartották meg, majd innen terjedt a világ más országaiba. Szabadkán a Múzeumok Éjszakája rendezvény megnyitása  Városháza dísztermében bemutatásra kerültek a város műemlékeit méltató és ismertető tanulmánykötetek, amelyek ismertetését meghallgatván csoportokba szerveződve felkerestük a helyi kiállításokat. Körutunk során megtekintettük a zsinagógát, a múzeumot valamint a Szabadegyetem előterében kiállított alkotásokat.

 
A görögkatolikus kormányzóság püspökségre emelése Print E-mail
Tuesday, 28 May 2019 08:16

A Szent Miklósról elnevezett görögkatolikus kormányzóságot a Szentszék az elmúlt év decemberében püspökség rangjára emelte. A püspökség védőszentje Szent Miklós. A székhelye Bácskeresztúr. Az első püspök  msgr. Džudžar Đuro, akinek rezidenciája Újvidéken van, és úgyszintén itt van a társszékesegyház. A püspökség hívei ruténok, ukránok és románok. A ruténok a XVIII. században költöztek a Munkácsi püspökség területéről Bácskába, és 1750-ben plébániát szerveztek, amely a Kalocsai érsekség fennhatósága alá került. Az ukrán hívek legnagyobb részben a II. világháború után telepedtek Boszniából Vajdaságba. A román görögkatolikusok viszont az országhatár változása következtében Bánság területén maradtak. A vajdasági görögkatolikusok 2003-ig a horvátországi körösi püspökséghez tartoztak, majd a Szentszék önálló kormányzóságot állított fel. Az új püspökségnek 22 000 hívője, 20 papja, egy szerzetes rendháza Kúlán és két szerzetesnővér rendháza van Keresztúron. Az új püspökség kikiáltása május 19-én volt Keresztúron, amelyet a Keleti Kongregáció bíborosa Leonardo Sandri végzett számos püspök, papok, vendégek és hívek részvételével. Az ünnepségen részt vett msgr. Miocs József a Paulinum görögkatolikus tanulóival.

 
A PAULINUM GIMNÁZIUMBA ÍRATKOZÓK FIGYELMÉBE Print E-mail
Tuesday, 28 May 2019 08:04

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) vezetősége értesíti az intézmény iránt érdeklődőket, hogy a gimnáziumba, valamint a szemináriumba az első íratkozási időszak a kisérettségi vizsga után kezdődik és július elejéig tart.

Az intézménybe  nemcsak azok jelentkezhetnek, akik a gimnázium után filozófiai-teológiai tanulmányokat szeretnének folytatni, hanem azok is, akiket a klasszikus nyelvek, a történelem és egyéb más irányzat érdekel, valamint akik egyházi oktatásban, nevelésben kívánnak részesülni. A Gimnázium egyházi alapítású és elismert oktatási intézmény.

A gimnáziumba ugyanazokkal az okmányokkal kell beíratkozni, mint amelyekkel a többi állami középiskolákba, illetve gimnáziumokba. Jelentkezési időpont munkanapokon délelőtt 8 és 13.30 óra között lehetséges, de természetesen ez más időpontban is lehetséges előzetes egyeztetés alapján.

A jelentkezőket a felvétellel és a beíratkozással kapcsolatos információkról a személyes beszélgetés alkalmával fogjuk tájékoztatni. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Paulinum Gimnázium.

Elérhetőségeink:

Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium

és Szeminárium (Kollégium)

24000 Szabadka

Szent Teréz tér 2

 

Tel/fax: 024-555-340

e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
Zenta Print E-mail
Tuesday, 28 May 2019 07:52

Délvidék egyik ősidők óta lakta településére, Zentára látogattunk el. A Paulinum diákjai közül többen is e városból és községből származnak. Zentán Mikity Ede atya, a Szent Ferenc templom plébánosa, aki házigazdánk volt, Szeles Oszkár esperes atyával, a Szent István kápolna plébánosával fogadta közösségünket. A találkozó közös szentmisével vette kezdetét, amelyet igazgatónk, msgr. Miocs József mutatott be a Szent Ferenc templomban a plébánossal, Ede atyával, az esperessel, Oszkár atyával, a nevelővel, László atyával a diákok és a helyi hívek jelenlétében. A szentmise végetértével alkalmi műsorra került sor, amelyen Dér Leó John Henry Newman Istenem szükségem van rád című versét szavalta el, majd Hatnađ Danijel és Kiss Tamás fuvola és klarinét kettős előadták J. S. Bach Polonaise kompozícióját.

A mise után Ede atya rövid beszámolójából megtudtuk, hogy a templom tervezője szintén Molcer Károly építészmérnök, akinek a tervei alapján a kelebiai templom is épült. Az alapkövet 1938. június 24-én Tamás Ferenc esperes helyezte el a torony nyugati oldalába. 1939. szeptemberében elkészült a templom, a plébánia pedig egy hónappal később. Zenta gazdag történelmének a megismerése céljából a Zentai Városi Múzeumba mentünk, ahol Pejin Attila muzeológus fogadott bennünket, aki bemutatta az állandó tárlatot, és számos információval bővítette ismereteinket, különösképpen a nagy jelentőséggel bíró 1697-es zentai csatával kapcsolatban. 1697. szeptember 11-én összecsaptak Zenta határában a Mehmed nagyvezér vezette török és a szövetséges keresztény csapatok, amelynek élén Savoyai Jenő herceg volt. A csata a keresztény csapatok győzelmével ért véget, amely következménye a Magyar Királyság felszabadulása és megalapozta az 1699-es karlócai békeszerződést. A múzeumot bejárva megismerkedtünk a környék vízi állatvilágával és a lakosság egykori életmódjával és foglalkozásaival.

A Tisza folyó partjára lemenve megtekintettük Dudás Sándor alkotta Révész-szobrot, majd a folyó mentén sétálva eljutottunk a zentai csata emlékére felállított emlékműhöz. Zenta építményei közül kiemelkedik a városháza. 1911-ben tűz következtében a városháza és a templom elpusztult. A képviselő testület döntése alapján 1912-ben már megkezdték az új és monumentális épület építését. A tervezéssel Kovács Frigyes budapesti műépítész lett megbízva. Az építkezés 1914-re befejeződött a település fölé tornyosuló lelátóval, amelyben Emlékkilátó címen állandó kiállítás látható az 1697-es csatával kapcsolatban.

A várost ismertető körút után a Szent Ferenc plébánia hittantermében Ede atya ebéddel látott vendégül bennünket. A találkozó végén búcsúzásul a diákok köszönetet mondtak Ede atyának a szívélyes fogadásért. Vissza utón Szeles Oszkár esperes meghívására betértünk a település központjában fellelhető Szent István kápolnába, akitől megtudtuk, hogy miután a városházával együtt leéget az 1770-ben épült templom, szintén tervben volt nagyságmértékben egy a szegedi dómhoz hasonló templom építése. Ennek az építését a mai főtéren meg is kezdték, de a történelmi események miatt befejezésére soha nem került sor. Ebbe a templomba szánt Barabás Miklós festő három festménye meg lettek mentve, és ma a kápolnában találhatók meg.

 
56. lelki hívatások világnapja Print E-mail
Monday, 27 May 2019 12:54

Húsvét negyedik vasárnapján mindig János evangéliumának tízedik fejezetének részlete hangzik el, amelyben Jézus magáról, mint pásztorról beszél, aki gondját viseli a reá bízott nyájról, vagyis az emberekről. Ezen evangéliumi részlet miatt, ezt a vasárnapot a Katolikus Egyházban Jó Pásztor vasárnapjának nevezzük, amely nap egyben a lelki hivatások világnapja. Minden esztendőben a pápák üzenetet intéznek, így Ferenc pápa is, amelynek témája: Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk. A pápa az első apostolok kiválasztása kapcsán emlékeztet, hogy Isten megszólítása egy szeretetteljes kezdeményezés, amellyel Isten hozzánk fordul és hív. A meghívás és követése a mi számunkra és a körülöttünk élő emberek javát és boldogságát szolgálja. Minden keresztény hivatott, és a tettein keresztül mutatkozik meg keresztény élete, hogy a társadalomban és a családban tetteivel hozzájáruljon Isten Országának növekedéséhez, ám vannak, akik életüket ennek szentelik a megszentelt vagy a papi hivatás választása által. A hivatások napja intézetünk, a Paulinum Gimnázium és Szeminárium illetve Kollégium ünnepe is, hiszen itt fiatalok keresztény értékekre és ezek szerinti életre neveltetnek. Ezen a napon a hagyományoknak megfelelően a szabadkai székesegyházban a diákok az esti mise előtt alkalmi műsor keretében felléptek. Szavalatokkal és hangszeres előadásokkal szerepeltek.

A szentmisét az intézet rektora, msgr. Miocs József mutatta be, akivel együtt miséztek: ft. Marko Forgić lelkész, ft. Tojzán László nevelő és ft. Varga Jenő ludasi plébános. Az evangélium után két végzős tanuló tett tanúságot: Palifrov Stefán macedón származású, aki a papi hivatást választotta, és Hegedűs András péterrévei születésű, aki külföldön folytatja egyetemi tanulmányait. A pápa 56. hivatások napi üzenetének szellemében mondhatjuk, hogy az élethivatást, amelyet választanak, azt hűen töltsék be és Isten dicsőségére és az emberiség javára végezzék.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 15 of 134