Date

Link

Home
Hirek


Hazaszeretet a mai Európában Print E-mail
Monday, 03 December 2018 13:10

Dr. Bábel Balázs főpásztor, kalocsai-kecskeméti érsek és metropolita november 17-én hazánkba érkezett, hogy a VM4K Európa és mi előadássorozat vezetőinek felkérésnek eleget téve előadást tartson. Szombaton délután 2 órás kezdettel a szabadkai Vajdasági Magyar Képző-, Kutató- és Kulturális Központ Klubban Bábel Balázs főpásztor megtartotta előadását a Hazaszeretet a mai Európában címen. Erre az előadásra nagy érdeklődéssel mentünk, és az előadóteremben tapasztaltuk, hogy a kíváncsiság sokakat megmozgatott, hiszen a téma igenis aktuális nemzeti identitásunkat illetően ezen a területen. A főpásztor beszédében hangsúlyozta, hogy a nemzet iránti szeretet egyik megnyilvánulási formája természetesen anyanyelvünknek, a magyar nyelvünknek és hagyományainknak az ápolása, amely immár ezer éves történelemmel rendelkezik Európában. Az ilyen magatartás nem megy szembe Európával, hanem éppenséggel segítheti azt a saját magának az újrafelfedezésében. Célnak kellene lennie, hogy a helyes értékekkel egymást gazdagítsák a nemzetek, hiszen a mai kor szelleme a rohamos technikai fejlődés multimediális eszközei és a terjeszkedési vágy következtében lassan morzsolja fel a nemzeteket, amely azok értékeinek és hagyományainak a háttérbe szorításával jár. Az előadás után szabadon lehetett a témával kapcsolatos kérdéseket feltenni. Az elsők között volt a jelenleg is zajló kivándorlási probléma, amely jövőbeli számbeli ittlétünk lényeges meghatározója. A főpásztor rámutatott, hogy ennek alap okai politikaiak és gazdaságiak, de ezek nem okok a nemzeti tudat, lét külföldön való feladására. Az előadás befejeztével Bábel Balázs érsek az irodaigazgatójával, Fülöp Ernővel eljöttek intézetünkbe, és rektorunkkal, Miocs József atyával folytatott párbeszéd után útra keltek.

 
Megemlékeztünk elhunytjainkról Print E-mail
Wednesday, 14 November 2018 09:13

November elsején az Egyházban Mindenszentek ünnepe van. Ezen a napon a megdicsőült Egyházat ünnepeljük, és megemlékezünk mindazon megdicsőült lelkekről, akiknek a kalendáriumban nincs külön fenntartott nap. A hó második napján van a Halottak napja. E napon az Egyház tagjai megemlékeznek az elhunytakról. Az említett napokon nem volt tanítás iskolánkban, ezért hazamehettünk, és mi magunk is segédkezhettünk az ünnepekre való készülődésben. Részt vettünk szülőfalunk plébániai híveivel a szentmiséken, majd a még élő nagyszüleinkkel és szüleinkkel kimentünk a temetőben az elhunyt családtagok nyugvóhelyeihez, ahol az életet és szeretetet szimbolizáló virágokat és égő gyertyákat elhelyeztük. Visszatérve az iskolapadba dr. Czékus Géza biológia tanárunk szervezésben ellátogattunk elöljárónkkal a bajai úti Szent Péter és Pál temetőbe. Itt található számos rektor és nevelő atya, szerzetes nővér és oktató sírhelye, akik egykor a Paulinum Gimnáziumban és Szemináriumban tanítottak. A Péits kápolnánál összegyűlvén imára kulcsoltuk kezeinket, és imádkoztunk az elhunytakért. Ezután Géza tanár úr röviden elmesélte a temető történetét. Megtudtuk, hogy ez a temető Szabadka területén jelenleg a legnagyobb és legrendezettebb, és mind efelől a legszebb műemlékek itt találhatók. Ez a temető nem az első temető. A történelem folyamán miként a város terjeszkedett, úgy a temető helyszíne is változott. Ez a temető 1777-től áll fen. Körüljárván sok szabadkai nevezetesség sírhelyét mutatta meg, többek között: Iványi Istvánét, aki legelőször írta meg Szabadka városának történetét, Bíró Károlyét, aki a szabadkai városházát építette, Gál Ferencét, aki a zeneiskola első igazgatója volt, az iskolánk közelében lévő Lifka Sándor nevét viselő park és épületkomplexum névadójáét, Lányi Ernőét, aki az első művelődési központ alapítója, Albe Vidaković egyházzenész sírját, stb. Az iskolai programként is megtartott előadás után, a tanár úr megvendégelt bennünket házában, akinek ezúttal is megköszönjük a ránk áldozott idejét és szívélyes fogadását, valamint tudását, amelyet megosztott velünk.

 
Tanácskozás a német kulturális szokásokról Print E-mail
Wednesday, 14 November 2018 09:01

A Német Nemzeti Tanács és a Német Alapítvány – Deutsche Stiftung egynapos tanácskozást szervezett a szabadkai Újvárosháza termében. Az előadások sorozatát a Német Regenbogen kórus nyitotta meg, német népi dallamokkal. Ezt követően a Német Nemzeti Tanács elnöke Göncző Mandler László köszöntötte az egybegyűlteket. Az előadások a Duna-menti németek kulturális szokásairól szóltak. A vallásgyakorlatáról, a házassági szokásokról, a német népviselektekről az ünnepek kialakulásairól és a sörfesztiválról, amely a világhírű müncheni Oktoberfest-ből alakult ki az itteni svábok körében. Az előadásokat Göncző Mandler László, dr. Bogner István, dr. Orcsik Károly, ft. Pfeifer Jakab, Weiss Rudolf és Pápista Zsolt tartották.

Az előadások teoretikus részét hangulatosabbá tették a paulinisták zeneszámai, amelyeket Kiss Tamás klarinéton, Petrovity Ádám gitáron és Hadnađ Danijel fuvolán adtak elő. A szimpóziumon részt vettek a harmadik és a negyedikes tanulók, akik az iskolai órák keretében az egykori Duna-menti németek történelmét is tanulják.

 
Rektorunk aranymiséje Kúlán Print E-mail
Tuesday, 13 November 2018 13:22

Idén július 29-én ünnepeltük egyházmegyénk fennállásának 50. évét. Ezzel együtt aranymiséseket is ünnepeltünk, hiszen 50 évvel ezelőtt e napon lett felszentelve a szabadkai egyházmegye püspöke pappá, Pénzes János, továbbá Dobai István, Tóth-Csobáncy József és Bašić Julije atyák és intézetünk rektora Miocs József atya. Október 26-án, pénteken a média teremben külön gratuláltunk rektorunknak a fentebb említett alkalomból, és megköszöntük neki a nem kis áldozattal járó munkáját és rengeteg türelmet, amellyel felénk van és így egyengeti utunkat a helyes keresztény élet felé. E hó 28-án Kúlára mentünk, rektorunk szülőhelyére, ahol ötven évvel ezelőtt mutatta be újmiséjét a Szent György templomban. Megtudtuk tőle, hogy a II. világháború után ő volt az első kúlai, akit pappá szenteltek, majd utána még nyolcan voltak a sorban, akik közül már néhányan elhunytak, ezért ajánlotta fel a misét értük is. Az ünnepség elején a helyi plébános, Juhász György esperes köszöntötte az aranymisézőt, József atyát, utána pedig az egybegyűlteket, és elmondta, hogy templomunkban hetven évvel ezelőtt volt mise, amelyet az akkori plébános dr. Aczél Gyula mutatott be. Ezen az ünnepi misén a templom zsúfolásig megtelt a hívektől és a magyar iskola diákjaitól, amelyek között az akkor még óvodásként, Miocs József atya is jelen volt, és mondása szerint a mise végén a szentképet osztó lelkész azt mondta a diákoknak: „Adja Isten, hogy közületek néhányan papok legyetek!” Az atya szerint azokból a diákokból csak az atya lett pap, és 70 év után, most ő tartott Kúla hívő közösségének aranymisét. Miocs atya egész papi tevekénysége Szabadkához fűződik, de szívén viselte keresztelési templomát, ahol primíciát és ezüstmiséjét tartotta. Ezért határozott úgy a kúlai hívekkel, hogy velük együtt ünnepel az összetartozás az összetartozás jeléül.

A misén jelen voltak a kúlai származású papok: Beer Gergely (kiskőszegi plébános), Szungyi Károly (adai plébános), Pastyik Róbert (pancsovai plébános). A szentmisén ünnepi beszédet mondott magyar nyelven ft. dr. Fehér Tivadar és ft. mr. Dragan Muharem horvát nyelven, akik kiemelték, hogy e évszám lényeges a pap életében, hiszen kevesen élik meg, és ennyi idő távlatában már nem a szavak a megszólaló tanúk, hanem az elért sikerek és a mögöttük álló harcok, amelyek révén a Paulinum Gimnázium és Szeminárium van és rajta keresztül sok személy ma az Egyházban és a világban nemes szolgálatot teljesít.

A szentmisén számos hazai és anyaországi egyházi közéleti személy is jelen volt. A nemmindennnapi eseményen jelen volt Pirityiné Szabó Judit (Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvetezője), Pásztor István (Tartományi Képviselőház és VMSZ elnöke), Hajnal Jenő (MNT elnöke), Jerasz Anikó (MNT Végrehajtó bizottság elnöke) Nyilas Mihály (Vajdasági Tartományi kormány alelnök és Oktatatási államtitkár), Kern Imre (Köztársasági infrastruktúra-fejlesztési államtitkár), Bunford Tivadar (Szabadka városi képviselő-testület elnöke), Sutus Áron (Vajdasági Művelődési szövetség elnöke) és Dudás Károly (tiszteletbeli elnök). Jelen volt még msgr. Filippo Colnago a Nunciatúra titkára, Gavrilo Grban a Vallási minisztérium képviselője, valamint Valka Károly Kúla kösség alpolgármestere. Az aranymisét megtisztelték az egykor volt kúlai németek, elnökükkel Matthias Klingwarth úrral. Szabadkáról a Paulinum Gimnázium tanári karával mi is jelen voltunk. Az asszisztenciába és a liturgiai szolgálatba besegítettünk, és a helyi hívekkel együtt bekapcsolódtunk a szentmisébe. Az aranymisét a szabadkai Pro Musica énekkar és a Kamara zenekar tette szebbé.

Az ünnepi áldás előtt rektorunk köszönetet mondott minden jelenlevőnek, különösképpen azoknak, akik hozzájárultak ezen esemény megszervezéséhez és támogatták, majd hálát adott Istennek az öt évtizedért. A szentmise után a vendégsereggel a helyi Rodić rekreációs központ Csárda étterembe lettünk invitálva, ahol Hatnađ Danijel fuvola játékkal és köszönő beszéddel köszöntötte, majd Kiss Tamás klarinéton és Petrovity Ádám akusztikus gitáron adtak elő kettőst, amelyet követően Hegedűs András, végzős diák szólt a rektorhoz a magyar ajkú diákok nevében, akinek a záró szavaival élve fejezem soraimat: „Köszönjük áldozó odafigyelését és munkáját. Isten éltese rektorunkat, Miocs Jószef atyát!”

 
Templomszentelésen és búcsún Print E-mail
Tuesday, 13 November 2018 13:14

Szabadkán minden esztendőben méltó módon emlékeznek meg a Szent Teréz székesegyház templom felszentelésére és búcsújára. A felszentelési nap október 14-e amikor több mint 245 évvel ezelőtt szentelték fel az akkori Szent Teréz plébánia templomot. A búcsú napja október 15-e, ekkor nem csak a Mária Terézia császárnő és királynő által építtetett templomról emlékezünk meg, hanem a város védőszentjéről Nagy Szent Terézről is, aki egykor a város névadója volt, amely után „Maria Theresiopolis”-nak nevezték. Mindkét ünnepen aktívan vettünk részt asszisztálással és énekléssel a hívekkel.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 16 of 125