Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home
Hirek


Megemlékeztünk † msgr. Fiser Jánosról Print E-mail
Wednesday, 13 November 2019 12:04

Október hónap 28-án tragikus közúti baleset következtében, amíg a Tiszaszentmiklós és Padé között balesetet szenvedettek segítségére szándékozott sietni, hatvanegy éves korában életét vesztette msgr. Fiser János, a Nagybecskereki Egyházmegye általános helynöke. Fiser János atya két évvel ezelőtt járt nálunk, és tartott ünnepi beszédet a Paulinum Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) 55. évi fennállásának alkalmából. János atyát a Paulinumhoz ennél jóval távolabbi kapcsolatok fűzik. 1973 és 1977 között a szabadkai Püspökségi Klasszikus Gimnázium Paulinum diákja és a szeminárium bentlakója volt. Pappá szentelése után többször is megfordult itt, és papi tevékenysége idején míg Székelykevén és Pancsován látott el szolgálatot, vendégül látta a Paulinum elöljáróit és diákjait. Értesülve halála híréről a rektor atya ismertette megboldogult János atya életét és munkáságát, majd Requiem-et mutatott be érte. János atya nagyon tisztelete a Paulinumot, mint Alma Mater-ját, továbbá támogatója volt az iskolának és az intézetnek. Isten adjon neki örök nyugalmat országában!

 
Kucora – Évforduló és búcsú Print E-mail
Friday, 08 November 2019 13:13

Kucora Közép-Bácska települése, amelynek lakossága legnagyobb részben rutén nemzetiségű és görögkatolikus hívek. Rajtuk kívül a falúban vannak még szerbek és magyarok. Egykor voltak németek is, akik viszont 1944-ben elköltöztek. Kucorának ma három temploma van, a görögkatolikus, a római katolikus és az ortodox templom. A templomok meghatározóak a falunak és jelképesek, amelyekre a falubeliek büszkék. A római katolikus templom 1859-ben épült és Mindenszentek tiszteletére lett felszentelve. A templom hossza 25 méter, szélesége 8 méter, belső magasága 10 méter és a tornya 29 méter. A számban kis közösség nagyon összetart, és templomukat szíven viselik. A templom három évvel ezelőtt kívül-belül fel lett újítva és  festve. A templom ékes dísze a főoltár képe és a két tiroli Jézus és Mária szíve szobrok. A templom hangulatos színe és a belső díszítése, áhítatra indítja a híveket és a látogatókat. A templom búcsúját mindig Mindenszentek ünnepén tartják. Ebben az esztendőben nemcsak templombúcsút ünnepelt a közösség, hanem azt is, hogy 160 évvel ezelőtt épült a templom. Az ünnepi szentmisét és a kétnyelvű szentbeszédet msgr. Miocs József, a Paulinum rektora tartotta. Vele együtt miséztek ft. Szabady Károly kucurai plébánia kormányzó, ft. Juhász György kúlai esperes, ft. Zsúnyi Tibor szenttamási plébános, ft. Rac Vladislav kucurai parókus és P. Dr. Kulić Jakob jezsuita szerzetes. Az igeszolgálatban Anto Nedić és Nagyfejű Szeilveszter segédkeztek. A liturgikus éneket Paska Imre és Mezei Mária vezették. A mise után mindenki a temetőbe ment, ahol meg lett áldva a felújított kálvária és a kápolna új oltárképe, a feltámadt Jézus, amelyet Makai Silvester helybéli művész készített és ajándékozott. Az évforduló és a búcsú a Vadászotthon vendéglőjében zárult közös agapéval, szeretetlakomával.

 
Muzslyai találkozó Print E-mail
Thursday, 07 November 2019 11:34

Három év után ismét ellátogattunk Muzslyára az Emmausz kollégiumba. Muzslya egykor önálló település volt, amely idővel Nagybecskerek részévé vált ennek terjeszkedésének következtében. Megérkezésünkkor a kollégium rektora Kalapiš Stojan szalézi atya fogadott bennünket, aki bemutatta az 1902-ben épült helyi plébániatemplomot, amelyet Mária Keresztények Segítsége tiszteletére emeltek.

A szaléziak Gabrijel Bukatko belgrádi érsek felkérésére jöttek 1965-ben Muzslyára, ugyanis ekkor még a település 8 000 hívőt számlált. A szerzetesek rövidesen neki is láttak az ifjúság felkarolásának. A kollégium később épült fel, amelynek ötletadója a nagybecskereki Miasszonyunk Iskolanővérek által az egykor rendházként szolgáló épületben 1995-ben megnyitott leány kollégium volt. Ennek példáján a szaléziak Huzsvár László nagybecskereki egyházmegye első püspöke támogatásával megkezdték a plébánia területén a kollégium építtetését, amely 2002-ben befejeződött. Az intézet az Emmausz nevet kapta, amely megnevezés célzatos. Az elnevezés az emmauszi tanítványokra utal, akik útközben találkoztak a Feltámadottal, akit majd a kenyértörésben ismertek fel. A kollégium megnevezésével azt szándékozták sugallani a diákoknak, hogy az élet útján nincsenek egyedül.

A kirándulás célja szintén találkozás volt. Találkozott két egyházi intézet diákcsoportja. Ismerkedhettek és összemérhették tehetségüket a futballpályán. A diákoknak meglepetésben is volt részük, mert erejüket nem csak kortársaikkal mérhették össze, hanem a nagybecskereki és szabadkai egyházmegyék papi csapatával is. Lehetőség adatott még, hogy Mága Zoltán koncertjén is részt vegyünk, aki a megadott bánáti templomokat bejárva hegedű előadásival örömet lopott az összegyűltek lelkébe. Ez a nap számunkra ezzel is emlékezetesebbé vált.

 
Új sportcipők Print E-mail
Thursday, 07 November 2019 11:27

A sportnak az egészséges fejlődésben és életmódban kiemelt szerepe van. Ma már rengeteg cikk vált elérhetővé a kor embere számára, amelyek a rendszeres fizikai erőbevétel fontosságát méltatják a testi épség és vitalitás megóvásának érdekében. Korunkban, amikor az iskolai előadások száma növekszik, valamint a modern technológia kínálta élmények még inkább a padhoz láncolják a fiatalokat, szükségessé válik alternatív megoldások bevezetése. A Paulinum tanulói között sokan vannak, akik a különféle sportok rajongói és gyakorlói. Az intézeten belül kialakított súlyzóteremben lehetőség adatik a rendszeres tornára. Továbbá az iskolai tanév folyamán több olyan alkalom van biztosítva számukra, amikor gyalogtúrák vagy labdajátékok keretében építhetik állóképességüket. A labdarúgás a diákok által leginkább űzött sport. Ennek gyakorlására nem csak tornaórák keretében adatik lehetőség, hanem szabad időben is az intézet területén lévő kis pályán. Sportolásuk előmozdításnak érdekében az Oktatási Minisztérium  jóvoltából az iskola labdarúgó csapat tagjai új tornacipőket kaptak használatra.

 
Miért imádkozzuk az októberi ájtatosságot? Print E-mail
Thursday, 07 November 2019 11:24

Október hónap a rózsafüzér hónapja. Ebben az időszakban a Paulinumban minden este imádkozzuk a rózsafűzért. Az októberi ájtatosság abból áll, hogy október hónap minden napján elimádkozzuk a rózsafűzért kérve a Szűzanya, Megváltónk édesanyjának közbenjárását, aki hathatós szószólónk és segítségünk. Miért is imádkozzuk pont a rózsafűzért, és pont októberben? Ennek két történelmi oka van. 1571. október 7-én volt a lepantói csata, amelyben az egyesült keresztény flotta megütközött a támadó Oszmán Birodalom hajóhaddal. A csata elnevezése az ütközet helyszínéhez közel lévő Lepantó tengerparti kikötőtől ered, amely a mai Görögországhoz tartozó Patraszi-öbölben volt. A csata előtt V. Pius pápának látomása volt, miszerint ha egész októberben naponta imádkozzák az emberek a rózsafűzért a Szűzanya közbenjárására, akkor le fogják győzni a török flottát. Ezután a pápa meg is hirdette az egy hónapig tartó mindennapos imádságot. A csata napján, amikor már úgy tűnt, hogy a keresztény flotta veszít, bekövetkezett a sorsfordulatot okozó esemény. A szükség idején egyik pillanatról a másikra a szélirány megváltozott, aminek következtében az ágyúk füstje ellepte a török hajóhadat, ezért a török hajók közti kommunikáció megszakadt, és a keresztény flotta előnyhöz jutva győzedelmeskedett. A másik ok a 19. században teret hódító szekularizáció. A Rítus Kongregáció 1885. augusztus 20-án elrendelte: "Ameddig a katolikus egyházat szorongató körülmények fönnállnak, és a pápa teljes szabadságának visszanyeréséért hálát nem adhatunk, a földkerekség minden székesegyházában, plébániatemplomában, a Szűzanyának szentelt templomában és nyilvános kápolnájában, vagy a helyi ordinárius (püspök) által kijelölt helyeken a rózsafűzért a lorettói litániával együtt egész októberben naponta imádkozzák el!".

Gubena Ábel, III. osztály

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 16 of 140