Date

Link

Home
Hirek


Ballagás gimnáziumunkban Print E-mail
Thursday, 19 July 2018 12:10

Vajdaság nagyobb városaiban szerte az utcák gyerekek öröm és búcsú énekeitől elevenedtek meg. Május hó vége. Az érettségizők számára lezárulóban életük egyik jelentős fejezete. Búcsút intenek intézetüknek, tanáraiknak, osztálytársaiknak és alsós társaiknak. A Paulinum Gimnáziumban folyó hó 23-án, szerdán 10 órai kezdettel a tanárok a igazgatóval, msgr. Miocs Józseffel az élen és a többi osztályokkal összegyűltek, hogy a negyedikes diákoktól búcsút vegyenek. A rendezvényen végzős diákjaink (Bálint Tamás, Hajnal Arnold, Juhas Đuro, Szeles Kolos és Kiril Stojanov) köszönő és búcsú beszédeket mondtak.

Az intézet nevében osztályfőnökük szólt, aki óvó és buzdító szavakat intézett feléjük, mondván, hogy bár most lezárul e korszak, de ezzel egyetemben egy újabb kor veszi kezdetét, amellyel számukra a világ még inkább megnyílik, minél fogva nagyobb a felelősség, s ne feledjék, nincsenek egyedül, Isten mindig mindenhol velük van. E nappal számukra befejeződtek az iskolai előadások és kezdetét vette az érettségire felkészítő időszak, amely végén érettségit, vagyis középiskolai tanulmányukat lezáró vizsgát tesznek.

 
Múzeumok éjszakája Print E-mail
Thursday, 19 July 2018 11:46

Május 20-án, szombaton volt az országos Múzeumok éjszakája rendezvény. Országszerte kapcsolódtak be a rendezvénybe a kisebb – nagyobb települések. Szabadkán idén 28 helyen volt kül - és zárt téri kiállítás, amelyeken különféle művészeti stílusok alkotásai voltak megtekinthetők az érdeklődők számára. Ezen a napon mi is kimentünk, hogy megismerkedjünk az egykori és a mai kor alkotóinak a műveivel. Első állomásunk a Lifka mozi előterében kiállítattot fotók voltak, amelyek különféle színdarabok jeleneteit örökítették meg. Ezután a Városi Könyvtár kiállítást tekintettük meg, majd a Szabadkai Városházáét ahol képek és tárgyak voltak kiállítva, s végül a Szabad Egyetemen kiállított festményeket szemléltük meg.

 
Vértanuk földjén Print E-mail
Thursday, 19 July 2018 11:39

Szerbia területén több olyan város van, amely a római korokba visszanyúló történelemmel rendelkezik. Ezek közül talán a legismertebbek Singidunum a mai főváros, Belgrád, továbbá Naisu, Nagy Konstantin római császár szülőhelye a mai Nis, és Sirmium mint Szávaszentdemeter – Sremska Mitrovica, ahol Kr. u. 304-ben keresztények vérüket ontották hitükért, amelyek közül kiemelkedik Szent Demeter.

Pünkösdvasárnap a Paulinum Gimnázium diákjai tanáraikkal egy közös kiránduláson vettek részt, amely úticélja a több római császár szülőhelye és Szerbia legnagyobb római kori maradványokkal rendelkező városa Szávaszentdemeter volt. Az ide út a Tarcal-hegységen (Fruška Gora) keresztül vitt, amely során elénk tárult a festői zöldellő táj. Megérkezve úticélunkba egyenesen a katolikus Szent Demeter templomba mentünk, ahol a plébánossal, msgr. Eduard Španović-val, a helyi nagy számban összegyűlt hívekkel, tanárainkkal és elöljáróinkkal szentmisén vettünk részt. Az eddigi szokásnak megfelelően, most is intézetünk diákjai aktívan vettek részt az igeliturgiai részben az olvasmányok és hívek könyörgése felolvasása révén, valamint a tanúságtétellel, amelyet Kiril Stojanov végzős diák mondott. A szentmise után megtekintettük a templomot és a plébániát, valamint megismervén ennek a történetét és jelenlegi nemzeti összetételét, megtudtuk, hogy horvát mellett a plébánián aktív magyar és német kultúrcsoport is működik. A társalgás után msgr. Eduard atya egy étteremben megvendégelt bennünket, majd közös városnézésre indultunk.

E körúton megtekintettük az ásatások során előkerült római romokat, ezek közül is a császári palota és a bazilika maradványait. Ez után a plébánia gyepterületén a helyi fiatalokkal baráti labdarugó mérkőzésre került sor. A találkozó szép élményekben és látványokban gazdagodva és a házigazdától, ft. Eduard Španović-tól való búcsúzással és hálaadással zárult.

 
Lurkóház Print E-mail
Thursday, 19 July 2018 11:17

A 2004-ben alapított Poverello Alapítvány Vajdaság területén: Dreán, Hajdújáráson és Óbecsén úgynevezett Lurkóházakat működtet. Az alapítvány célja, segítsen a szegény családokon, különösképpen a hátrányos helyzetbe került gyermekeken. A Lurkóházak mint napközik működnek, ahol meleg ételt adnak a gyerekeknek, és segítenek nekik az iskolában kapott házi feladatok megoldásában. A Lurkóházak teljes mértékben a jó szándékú emberek adományaiból működik és látja el a gyerekeket élelemmel. Ennek okánál fogva, az intézet működéséhez hozzájárult a Paulinum, és az elöljárók élelmiszer csomagot vittek a hajdújárási Lurkóházba.

 
Intézetünk látogatói Print E-mail
Thursday, 19 July 2018 11:11

A Paulinum Gimnáziumról és Szemináriumról köztudott, hogy eredeti alapításának oka 1962-ben az volt, hogy a papi hivatást választó általános iskolát elvégzett diákokat a végleges döntéshozatalban segítse és a nagyszemináriumi életre felkészítse. Április 29-én, vasárnap szeminaristáink meglepetésére az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet, a Szent Adalbert Szeminárium papnövendékei ft. Blanckenstein Miklós rektorral és az elöljárókkal felkeresték intézetünket. A magyarországi szemináriumok gyakorlata, hogy az év folyamán egy hetet felölelő körútra mennek, amelynek a célállomása általában külföld, mégpedig az ismertebb kegyhelyek és a trianoni szerződéssel elszakított területek. Az esztergomi szeminárium bevett szokása, hogy tavasszal kispapjai egyházmegyéit keresi fel. A Szabadkai Egyházmegyének két kispapja: Sáfrány Dávid és Horváth Ákos készülnek náluk a papságra, és ezért eset az idén a döntés a Szabadkai Egyházmegyére. Az esztergomi elöljárók és papnövendékek vezetésével a Paulinum kápolnájában közös zsolozsmát mondtak diákjainkkal. A közös ima után rektorunk, msgr. Miocs József bemutatta az intézetet és röviden beszámolt történetéről. A találkozó ismerkedéssel zárult, miután az esztergomi vendégek tovább folytatták körútjukat egyházmegyénkben.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 17 of 122