Date

Link

Home
Hirek


Új előadó Print E-mail
Thursday, 08 November 2018 13:52

Az idei 2018/19-es tanévtől Zajakov Dániel tanár helyett a magyar nyelvet, mint környezetnyelvet a B csoport számára Feró Karolina tanárnő tanítja. Intézményünkben szokás, hogy az új előadók a rovat olvasói számára is röviden bemutatkoznak. A következő néhány sorban olvashatnak róla:

Nevem Feró Karolina, Szabadkán születtem és kiskorom óta az említett városban élek. Az általános iskolai tanulmányaimat a palicsi Miroslav Antić Általános Iskolában végeztem, a továbbiakban pedig a szabadkai Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnáziumban tanultam, ahol 2013-ban diplomáltam. Gimnazista éveim alatt, volt időm elgondolkodni azon, mivel is szeretnék foglalkozni a jövőben. Mivel a gyerekekkel mindig jó kapcsolatot tudtam kialakítani, egyre inkább elkezdtek érdekelni a velük kapcsolatos hivatások.  Döntésem végül a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karra esett, ahol 2017 szeptemberében sikerült megszereznem tanítói diplomámat.

A Paulinum Gimnáziumban a 2018/2019-es évben kezdtem meg munkámat. A magyar nyelv és irodalom tanári posztot töltöttem be. Iskolás éveim alatt, mindig arról álmodtam, hogy magyart taníthassak, mivel általános iskolában egy dinamikus, életvidám tanárnőnk volt, akinek óráit mindig tátott szájjal hallgattuk.  Szerettem volna én is ilyenné válni.

A gimnázium az első pillanattól fogva különlegesnek tűnt a számomra. A barátságosan elrendezett tantermeket, életvidám fiatalok töltötték meg. A kis létszámú osztályokban tehetséges, intelligens kamaszok kezdték meg tanulmányaikat . Fontosnak tartom azt, hogy a tanulókkal jó kapcsolatot alakítson ki a tanár, mivel véleményem szerint, az a leglényegesebb, hogy a gyerekekkel minél inkább megszerettessük az adott tantárgyat. Szeretek figyelni arra, hogy minél érdekesebb órákat készítsek, minél változatosabb módszerekkel dolgozzak, mivel a középiskolások figyelmét nagyon nehéz lekötni. Az első hónapom sok mosollyal és maradandó emlékkel zárult, remélem a továbbiak is felejthetetlen évek maradnak.

“Aki harcol, veszíthet. Aki nem harcol, már vesztett is.” (Bertolt Brecht)

 
Szent Ferenc elhalálozása Print E-mail
Tuesday, 09 October 2018 11:13

A szerzetesi rendalapítók közül kiemelkedik Assisi Szent Ferenc, aki az egyik legismertebb rend, a ferences rend alapítója, amely országunkban is nagy történelmi múlttal bír. Korunkban működő rendházaik vannak még Szabadkán, Újvidéken és Bácson. Mint minden rendtag egy adott napon különös képen megemlékezik alapítójáról, így a ferencesek október 4-én ünneplik Szent Ferencet. A megemlékezés előző nap 3-án veszi kezdetét, ugyanis ezen a napon hunyt el 1226-ban. A feljegyzések szerint akkor összegyűltek a testvérek és vele együtt énekelték a 142. zsoltárt. Azóta ezen a dátumon minden ferences rendházban és templomban ugyan ezt a zsoltárt éneklik. A szabadkai ferences templomban is 17:30-as kezdetű szentmisén a rendház tagjai a környező papokkal és hívekkel ünnepelt. A misét a kolostor gvardiánja, Zdenko Gruber vezette, és az áldás után a megemlékezést a Szent Ferenc oltár előtt. Mi is jelen voltunk, és a hívekkel együtt énekeltünk, figyeltük végig a gyertyafénybe borult templomban az elhalálozási megemlékezést.

 
Keresztszentelésen Print E-mail
Tuesday, 09 October 2018 11:02

Szabadka és Kelebia határában, száz évvel ezelőtt a Balázs – Piri család keresztet emeltetett birtokuk területén. Száz év távlatában sok minden történt, de a kereszt megmaradt. A birtok azóta más gazdára talált a kereszt viszont az idő viszontagságainak következtében elkopott és elhasználódott. Ezért a keresztet állító Balázs – Piri nagyszülők tiszteletére most unokájuk Teréz és férje átépítették és felújították a keresztet. A kereszt a családi ház külterén helyezkedik el, ahol a jámbor járókelő hívek tiszteletüket fejezhetik ki. Ez falúhelyen és tanyavilágban ma is szokás. Keresztet vetni vagy kalapot emelni. Éppen ezért lett ez a kereszt kültéren, a határban elhelyezve. A keresztszentelési szertartást rektorunk végezte, majd következett a szentmise, amelyet együtt mutatott be msgr. Koncz István atyával, mi pedig segítségükre voltunk.

 
A metropolita látogatása Print E-mail
Tuesday, 09 October 2018 10:44

A Katolikus Egyház központi irányítású. A pápa Péter utóda, Róma püspöke (jelenleg Ferenc pápa) és mint Krisztus helytartója ezen a földön az egész Egyház pásztora, így hit, erkölcs és engedelmesség kérdésében, illetve az egyház kormányzásában teljes, legfelsőbb és egyetemes hatalma van. Az egy és egyetlen Katolikus Egyház részegyházakból áll, amelyek többnyire az egyházmegyék, amelyek élén állnak az apostoli utódok, a megyéspüspökök. Az egyházmegye pedig plébániákra van felosztva. Az egyházmegyék lelkipásztori tevékenység és a püspökök közti kapcsolat elősegítése érdekében egyháztartományokba, azaz érsekségekbe illetve metropoliába vannak csoportosítva. Vajdaság három püspökségre oszlik és egy apostoli egzarchátusra. 1986-tól a vajdasági püspökségek a belgrádi metropoliához tartoznak, amelynek az élén msgr. Stanislov Hočevar van. A metropolita tulajdonképpen nem befolyásolhatja a püspökségeket, sem azok intézményeit, de követnie kell azok életét és működését. Hočevar érsek az elmúlt héten Szabadkán járt, és ez idő alatt meglátogatta a Paulinum Püspökségi Gimnáziumot és Szemináriumot. Az érsek tiszteletét tette az elöljáróknál, akikkel elbeszélgetett az intézmény működéséről. A belgrádi érsekségnek is van jelöltje a Paulinumban, akivel az érsek külön beszélgetett.

 
Könyvbemutató a zsinagógában Print E-mail
Tuesday, 09 October 2018 10:19

Az Interregionális - IPA projektum keretében „Együtt a közös jövőért, közös kulturális örökségünkért” címmel szeptember 21-én könyvbemutató volt a zsinagógában. A Szabadkai zsinagógáról szóló könyvét Dömötör Gábor állította össze. A bemutató Gvarden kvartet zeneszámával kezdődött. Köszöntőt mondott Szabados Róbert, a Szerbiai Zsidó Szövetség elnöke. A műsort Silling Léda vezette. A könyvet Babić Miroslava és Kovács Zita méltatták. A kiadvány négy nyelven jelent meg, amely tulajdonképpen útikalauz, amelyet a Községközi Műemlékvédelmi Intézet adott ki. A könyvbemutatón mi is jelen voltunk igazgatónkkal és a kiadványt ajándékba kaptuk iskolánk részére.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 17 of 125