Date

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home
Hirek


Balassi emlékkard Print E-mail
Wednesday, 27 February 2019 11:50

Balassi Bálint a 16. század kiemelkedő egyénisége a magyar történelem számára. Hírnevet a törökök ellen vívott honvédő katonai érdemei révén is szerzett, de ami igazán megkoszorúzta nevét, az az irodalom területén elért sikerei. Irodalmi alkotásaival évszázadokon át hatot a magyar költészetre. Iránta való tisztelet lerovás gyanánt külön irodalmi díjat neveztek el róla:  Balassi Bálint-emlékkard. Ezt a díjat nem csak magyar írók – költők kapják, hanem külföldi idegen fordítók is, akik magyar műveket fordítanak anyanyelvükre. Az emlékkardokat un. Balassi-mise keretében áldják meg és kerülnek bemutatásra. Idén a szabadkai székesegyházban lett megtartva ez az ünnepély, amelyet a magyar konzulátus tagjai és a vajdasági magyar közszemélyek jelenlétében Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök mutatott be. A szentmisén mi is jelen voltunk, és hallgattuk a püspök úr beszédét, aki buzdított a szépirodalom ápolására, és Szent Páltól idézve, aki a lélek fegyverzeteiről ír az efezusiaknak, a kardot emelte ki, így emlékeztetve, hogy a helyesen használt szó karddá válik.  Az esemény a Paulinum étkezdőjében fejeződött agapéval és beszélgetéssel.

 
Elhunyt ft. Karó László állandó diakónus Print E-mail
Wednesday, 27 February 2019 11:44

A II. Vatikáni Zsinat (1962-1965) óta a diakonátusnak két formáját különböztetjük meg. Az egyik az átmeneti diakonátus, amely esetben a szentséget felvevő személy papságra készül. A másik forma az úgynevezett állandó diakonátus, amely esetben nős férfiak veszik fel az egyházi rend szentségének első fokozatát, de nem akarnak papok lenni. A zsinati döntés után világszerte sok nős férfi vette fel a diakónátust. Így volt ez, és van ma is egyházmegyénkben. Az elsők között volt a Szabadkai Egyházmegyében Karó László, aki felvette az állandó diakónust az Úr oltárának, illetve az evangélium hirdetésének szolgálatába álljon. László diakónus életének 70. esztendejében szentségekkel megerősítve elhunyt. Unokája, Görög Krisztián, aki második osztályos gimnáziumunkban, és a család iránti tisztelet és kegyelet lerovás képpen osztálytársaival és a többi diákokkal az elöljárók, msgr. Miocs József igazgató és ft. Tojzán László nevelő kíséretében részt vettünk a temetési szertartáson, amelyet msgr. dr. Pénzes János megyéspüspök végzett.

 
Lourdesi kilenced Print E-mail
Wednesday, 27 February 2019 11:32

A katolikus vallásgyakorlat szerves részei a kilencedek, amikor valamilyen szándékra Istenhez, vagy valamelyik szent közbenjárásáért imádkozunk. A kilenc napos ima mintája a Feltámadott mennybemenetele és a pünkösd közt eltelt kilenc nap, amikor a tanítványok Szűz Máriával visszavonulnak Jeruzsálembe, ahol böjtöltek és imádkoztak. A kilencedek közül a legismertebb a franciaországi Lourdes helységnév után elnevezett lourdesi kilenced, amelyet Szűz Mária tiszteletére végzünk. A fentebb említett helység közelében lévő barlangban többször is megjelent 1858-ban Szűz Mária a helyi pásztorleánynak, Bernadettnek. Az itt található forrásban, amelyet a Szűz mutatott meg a leánynak, számos gyógyulás történt, amelyek csodás voltát szakorvosokból felállított csapat hívatott kivizsgálni. A csodás események után a barlang sziklái fölé és földalatti bazilika készült a Szűz Anya tiszteletére, és ma a katolikus világban a Mária-kegyhelyek legjelentősebbjei közé tartozik. Minden év február 3-tól 11-ig (ekkor volt az első jelenés) a hívők világszerte kilencedet végeznek. Mi is a kápolnánkban a Szűz Mária kegyszobor előtt minden nap végeztük a lourdesi kilencedet, és asszisztenciát adva elöljáróinkkal részt vettünk az e hó 11-én kilencedet záró esti ünnepi püspöki szentmisén.

 
Az Annuntiata rendházba látogattunk Print E-mail
Wednesday, 20 February 2019 13:14

A Szabadkai Egyházmegye területén több férfi és női szerzetes rendház található. Ferences rendház fellelhető Szabadkán, Újvidéken és Bácson. Továbbá karmeliták Zomborban, Magyarkanizsán Jó Pásztor Testvérek, Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Szabadkán, Magyarkanizsán, Topolyán és Péterrévén, Miasszonyunkról nevezett Nővérek Szabadkán, Irgalmasság Leányai Szt. Ferenc Harmadik Szerzetesrend Társulata Szabadkán és szintén Szabadkán Szent Őrangyalok Domonkos Nővérek Társulata működik. Az elmúlt iskolaév folyamán az egykor magyar provinciához tartozó szabadkai Miasszonyunkról nevezett Bácskai Nővérek Társulata szerzetesrendet látogattuk meg, idén pedig a még horvát provinciához tartozó Miasszonyunkról nevezett Nővéreket látogattuk meg. A házfőnöknő S. M. Karmela Kovačević fogadott bennünket, aki egykor intézetünk munkatársa volt. A kápolnában Mirjam Pančić nővér röviden ismertette a rend eredetét. A társulat a francia eredetű Notre Dame rend szellemi örököse, amely utóbbit Fourier Szt. Péter alapított a XVI. században a leányok felkarolására és oktatására. A rendnek Szabadkán is volt iskolája, amely a mai Jovan Jovanović Zmaj általános iskola, amelyet a fordulatkor elvettek tőlük. A rendház kápolnájában ma is megtekinthető az egykori iskola kápolnájából átmentett szentségház, oltár, szédesz és tiroli faragványok. A történelmi ismertető után a rendház kápolnájában imádkoztunk és Mária énekkel zártuk a találkozót.

 
Lelkinap Print E-mail
Wednesday, 20 February 2019 13:12

Minden ember életében van több hosszabb vagy rövidebb időszak, amikor megáll a mindennapi teendőivel, éppen azért, hogy az elmúlt vagy az elkövetkező évek eseményeit, illetve lehetőségeit számításba vegye, számot tegyen róla és lélekben megpihenve összeszedettebben folytassa további teendőit. Az egyházi évben szintén vannak e célt szolgáló időszakok. Az egyik ilyen alkalom a lelkinap, amely napot a lelki élet ápolásának szentelünk. Intézetünkben a lelkinap a kápolnában tartott éves előírt szentségimádási nappal van összekötve, amely január 31-en van. Ezen a napon a második félév után egy egész napot szentelnünk a lelki felüdülésnek és rendezésére, amikor is a diákok egyéni és közösségi szinten járultak a kihelyezett Szentség elé, amely előtt litániákat, elmélkedéseket tartottak és rózsafűzért imádkoztak. Erre a napra vendég előadók jöttek, akik lelkigyakorlatot tartottak. Mivel intézetünk kétnyelvű, ezért két előadó szokott jönni. Idén a kisboszniai plébános ft. Dragan Muharem tartotta meg a horvátnyelvű előadást, míg magyar nyelven az Avilai Szent Teréz plébánia káplánja ft. Hajdú László. A lelkinap ünnepi szentmisével zárult, amelyet msgr. Miocs József rektor tartott meg.

 
<< Start < Prev 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > End >>

Page 19 of 134