Ismét egy volt paulinista diákból püspök lett Print
Monday, 19 March 2018 11:55

Egy egyházi gimnázium és szeminárium elsődleges célja, hogy lelendő papokat és egyházi szolgálatot teljesítő személyeket  oktasson és neveljen. Ezt bizonyítja és erősíti a Paulinum 55 éves létjogosultsága.  Nemcsak a szabadkai egyházmegyére vonatkozik, hogy az egyházi szolgálatot teljesítők legnagyobb része egykor paulinista volt, hanem a környező püspökségekre is. A Paulinum büszke arra, hogy eddig öt apostolutódot, püspököt adott különböző egyházmegyének. Az elmúlt héten újabb öröm érte a Paulinum tanárait, nevelőit és tanulóit, hiszen a Szentatya március 9-én egy újabb egykori diákot,  msgr. dr. Petar Palićot nevezte ki a horvátországi hvári püspökké. Ő 1972-ben született Janjevoban a Szkopje – Prizreni egyházmegyében.  Az általános iskola után tanulmányait a szkopjei gimnáziumban kezdte, majd a szabadkai püspöki gimnáziumban végezte. Teológiai tanulmányait a Zágrábi Hittudományi Karon fejezte, doktori címet a grazi egyetemen szerzett. 1996-ban a Dubrovniki egyházmegye részére lett szentelve, amelyben többféle szolgálatot látott el. Püspöki kinevezéséig a Horvát Püspöki Konferencia főtitkári tisztségét töltötte be. Tanulónknak és szeminaristánknak szívből gratulálunk, és Isten áldása kísérje apostoli munkáját.