Találkozóra mentünk Nyomtatás
2018. július 20. péntek, 10:16

A 2017/18-as tanévet egy külföldi kirándulással zártuk és búcsúztunk. Úti célunk ez alkalommal a horvátországi Gyakovár volt. Itt található a Josip Juraj Strossmayer püspök (szül. 1815- elhuny. 1905) által átépített nagyszeminárium, ahol idén is a szabadkai egyházmegye két növendéke és egykori diákjaink (Tomislav Vojnić és Bogdan Rudinski) folytatják a készülődést a papságra. Megérkezvén ide a vicerektor, Antun Japundžić és egyházmegyénk papnövendékei fogadtak bennünket, majd a nagyszeminárium épületébe vezettek bennünket, amelyet bemutattak.

Az intézmény teázójában a többi papnövendékkel is találkozhattunk, akik itt vízzel és egyéb más szomjoltó frissítőkkel vendégeltek meg. A találkozó és beszélgetés után a horvát történelemben jeleskedő püspökről elnevezett Strossmayer téren átvonulva megcsodálhattuk a modern kor képzőművészeti alkalmi kiállítását, és innen egyenesen szintén a püspök által építetett székesegyházba mentünk, ahol a helyi hívekkel közös szentmisén vettünk részt. Luka Marjanović kanonok úrral együtt miséztek elöljáróink.

Az ünnepi szertartás után a szeminárium elöljárósága nevében Antun atya, Ivan Andrić rektor, aki papi teendők miatt nem lehetet jelen, ennek ellenére jó kívánságai mellett ebéddel vendégelt meg bennünket, amelynek elfogyasztása után a város nevezetességeinek a megtekintése következett. Legelőször a püspöki palotát, majd a Szent Péter székesegyházat tekintettük meg, amely a keleti egyházzal való ökumenizmus jegyében épült fel. Itt röviden bemutatták Strossmayer püspök életét, akiről megtudtuk, hogy a szeminárium, a székestemplomon kívül a könyvtárat és tudományos akadémiát is alapított, valamint jelen volt az I. Vatikáni zsinaton is 1870-ben, amelyen felszólalt a pápai tévedhetetlenség ellen, mert ebben a kelti egyházzal való további nézeteltérések veszélyét vélte látni. Ezután megtekintettük a templom alatti kriptát, ahol a püspök földi nyughelye is látható. Ezt követően szintén a nevét viselő múzeumot látogattuk meg, ahol részletesebben utána nézhettünk és érdeklődhettünk életét és tevékenységét illetően. Következő állomásunk az egykori mecsetből átépített templom volt. Innen pedig utolsó úti célunkhoz mentünk a 150 éve itt letelepedett Szent Kereszt nővéreinek a rendházába, amelyről tudni kell, hogy a legnagyobb központi ház, amely 300 személy befogadására képes. Itt megtekintettük a nem rég újrafestet Jézus Szíve templomot, majd a ház botanikus kertjét és múzeumát. Körutunk végeztével egy rövid pihenő után búcsút vettünk és köszönetet mondtunk fogadóinknak, a szeminárium vicerektorának, Antun atyának és a papnövendékeknek, majd újabb élményekben és ismeretekben gazdagodva tértünk vissza Szabadkára.