A győri püspök járt nálunk Print
Monday, 16 September 2019 08:30

Msgr. Dr. Pápai Lajos győri nyugalmazott püspök, miután visszavonult szolgálatából, jó egészségnek örvend és ezért szívesen besegít lelkipásztori teendőkbe és egyéb tevékenységekbe.  Pápai Lajost mielőtt megelőzte a püspöki megbízatás, több helységben lelkipásztor és plébános volt. Miután teológiai doktorátust szerzett, Szegeden teológiai tanár volt, ezt követően pedig a budapesti Központi Szeminárium spirituálisa (lelkésze) lett. E szolgálata alatt érte őt a püspöki kinevezés. 1991-től 2016-ig a győri egyházmegye élén állt, mint  megyés püspök.

Pápai püspök úr a múltban járt már a szabadkai egyházmegye területén, de Szabadkán még nem. Az elmúlt héten  a Magyar és a Szerb határmenti helységben Ruzsán lelkinapokat tartott. Innen látogatott Szabadkára. Tiszteletét tette Msgr. Pénzes János megyés püspöknél és megtekintette a központi intézményeket a Paulinumot és az Augusztiniániumot. A Paulinum rektorával  egy városi sétát tett, amelynek keretében megnézte a székesegyházat, a városházát és a felújított zsinagógát. A püspök úr megtapasztalta  az itteni helyzetet és pozitív értelemben látja a jövőt, hiszen Szabadkának vannak lehetőségei megnyílni és a jobb jövő felé irányulni.