Veni Sancte Print
Monday, 16 September 2019 09:04

A négy evangélium tanúságtétele szerint Jézus Krisztus minden egyes csodatevő tettét és földi életét meghatározó mozzanatokat megelőzte az ima. Az apostolok ezen jézusi példát követve jártak el szintén, amikor döntéseket kellett hozniuk saját és az Egyház életét illetően. Így tettek, amikor Jézus mennybemenetele után Jeruzsálemben összegyűltek, vagy amikor a tizenkettedik apostol helyére Mátyást választották. Az apostoli kor után az Egyház szintén az idő folyamán szükségessé vált választások és történelmet meghatározó események idején imádkozott és imádkozik segítségül hívta a Szent Lelket, hogy helyes döntést hozzon. A jelen korban, amikor az iskolacsengők újra megszólalnak plébániák szerte Veni Sancte azaz Szent Lélek hívó miséket tartanak, amelyeken a diákok és azok számára az imádkozó Egyház segítségért esdekel.

Intézetünk folyó hó 3-án sikeresen megkezdte 58. oktató évét. A fél tízkor kezdetét vett Veni Sancte misén a tanárok a diákokkal együtt intézték hívó szavukat a Szent Lélekhez. Az ünnepi szentmisét a gimnázium igazgatója msgr. Miocs József mutatta be ft. Forgić Marko lelkésszel, ft. Tojzán László nevelővel és ft. Vogrinc Josip atyával. Az igazgató Jézus tanításával kezdte a misét, miszerint ahol  ketten – hárman összegyűlnek Isten nevében, ott Isten is jelen van, és így van ez most is, amikor e közösség összegyűlt, hogy a 2019/20-as tanévhez az Ő segítségét kérjük. A mise után sor került inaugratio-ra (lat. bevezető), amelyen az igazgató hivatalosan is megnyitotta az új iskolatanévet. A tanévnyitó végén az igazgató megköszönte minden megjelent tanár részvételét, és eredményes munkát kívánt mind a tanároknak, mind a diákoknak. A záró szavak után az első osztály számára meg lett tartva az osztályfőnökükkel, Kujundžić Marijannal az első osztályfőnöki óra.