Nagyböjt kezdete Drucken
Montag, den 09. März 2020 um 08:28 Uhr

A keresztény világ számára hamvazószerdával kezdetét vette a húsvétra előkészítő nagyböjti időszak. Hamvazószerda megnevezését a liturgikus szertartás során történő hamuval való megjelölés után kapta. A hamu az elmúlást és a megtisztulást jelképezi, amely utóbbi a böjti idő célja. A szertartást végző személy, míg hamuval a homlokra keresztet rajzol, vagy azt a fejre szórja a következőket mondja: Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel! Újabban így is figyelmeztethet: “Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!”. A nagyböjti időt reggeli szentmisével kezdtük meg hamvazkodással. Ebben a liturgikus időszakban hangsúly tevődik a böjtre, az imára és az alamizsnálkodásra, amely alkalmat ad a lemondásra, a hitben való elmélyülésre és kiengesztelődésre, hogy méltóképpen felkészülhessen az ember Jézus Krisztus feltámadásának, a húsvétnak a megünneplésére. Az Egyháznak sajátosan a nagyböjthöz kötődő szertartása a keresztúti ájtatosság. Szerdán este a diákok vezette keresztúton végigkísértük Krisztust a kereszthalála felé vezető úton.