Május 1. Nyomtatás
2021. május 17. hétfő, 09:54

A munka ünnepét minden évben május elsején ünnepeljük. Az emberek megpihennek, ünnepelnek. Egy nemzetközileg elismert ünnep, amely a munkások által elért újításokra emlékezik meg. Május elseje1955 óta egyházi ünnep, amelyet XII. Piusz pápa rendelte el Munkás Szent József tiszteletére, és a munkások támogatására és buzdítására. Szent József Jézus Krisztus nevelőapja, aki foglalkozása szerint ács volt. Munkás, aki a két kezével dolgozott meg a mindennapi kenyérért. Tanította Jézust, együtt dolgoztak. Egyszerű munkás, mégis nagy dologra hivatott. Ezért a munkások védőszentje. A hallgatag szent, aki a munka mellett nevelte és foglalkozott Úrunkkal, így az apák példája is. Számomra különösen is fontos ez az ünnep, mivel szülőfalum temploma az ő kegyeibe lett ajánlva. Minden évben a búcsún több pappal szentmise keretében ünnepeljük e különleges napot.

A munka minden ember életében fontos szerepet tölt be. Mondhatnánk úgy is, hogy az ember földi életének alapvető eleme a munka. Erre a Teremtés könyvét olvasva ébredtem rá; „Növekedjetek és sokasodjatok és töltsétek be a földet, s hajtsátok uralmatok alá” (Ter 1,28.). Természetesen ez a mondat nem közvetlenül a munkára vonatkozik, de úgy vélem, mivel saját képmására teremtette az embert, mindenkin Teremtőnk tevékenysége tükröződik. A II. Vatikáni Zsinat így fogalmaz: „A hívők biztosak abban, hogy önmagában véve egészen megegyezik Isten szándékával az egyéni és közösségi tevékenység, vagyis az a hatalmas erőfeszítés, amelyet az emberiség a történelme folyamán életkörülményei javítására tesz. Az Isten képmásának teremtetett ember ugyanis azt a megbízatást kapta, hogy vesse uralma alá a földet, annak minden gazdagságával együtt, kormányozza igazságosan és szentül a világot, és elismerve Istent a mindenség teremtőjének, hozzá vezesse vissza önmagát és az egész világot oly módon, hogy mialatt minden az ember uralma alá kerül, megdicsőüljön Isten neve az egész földön.” (GS 34.) Éppen ezért az Egyház törődik a munkásemberrel. Tévedünk, ha úgy gondoljuk, hogy a munka csak a fizikai jót támogatja. A munkának lelki értéke is van. Egyidőben a test és a lélek vesz részt a munkában, függetlenül, hogy a munka fizikai vagy szellemi.

A munka számomra, egy küldetés, egy feladat, amelyre minden ember hivatott. Mindenkinek van hivatása és véleményem szerint az ember kötelessége e-szerint élni. Fontos, hogy imádkozzunk a hivatásunkért, hogy tudjuk mi az Isten terve velünk. Imádkozzunk a munkásokért és kérjük Munkás Szent Józsefet, hogy könyörögjön Istennek a jó munka kegyelméért és a munka megérdemelt gyümölcséért.

Varga Sámuel