Megemlékezés az Aradi vértanúkról Nyomtatás
2021. október 27. szerda, 09:43

A magunk mögött tudható évszázadok taglalta emberi történelem nem múlt el, hogy azt háború sötétsége ne árnyékolta és nemzeteket borított feketébe. Az 1789-es francia forradalom eszméi a bukást az elégedetlenekben és elnyomottakban túlélve tovább tartották lázban az embereket, és éltették a változás szelét. Nem kellett sokáig várnia, mire a francia nemzet határait meghaladva az elégedetlen európai nemzetek szikráját lángra lobbantotta az egyenlőség, szabadság, testvériség zászlai alatt. A magyar nemzet vitorláit a XIX. századi események szelei is magukkal ragadták, amely a tragikus bukás ellenére emlékezetét az 1848-49-es szabadságharc címén örökre olyannyira beleírta a magyar nép köztudatába, hogy a kezdetek óta, még a megtorlás első éveiben sem feledkezett meg nemzete elesett hőseiről. A hősökről való megemlékezés október 6-a, mert ezen a napon lettek 1849-ben Aradon kivégezve a magyar katonai vezetőség 13 magas beosztású honvédtisztjei. Ezért tartják a délvidéki magyarok minden esztendőben ezen a napon szentmisével összekapcsolva a kegyelet adó megemlékezést Eleméren, ugyanis itt nyugszik családi kriptában Kis Ernő, az aradi vértanuk egyike. Ebben az esztendőben a szentmisét Dr. Német László nagybecskereki püspök celebrálta. Vele együtt misézett Msgr. Miocs József  a Paulinum rektora és dr. Szöllősi Tibor  temerini plébános, aki a szentbeszédet mondta a számos politikai képviselő előtt. Az oltárszolgálatot a bánáti paulinisták adták.