Polugodište Ispis
Petak, 05 Veljača 2021 12:31

Nova školska godina započeta je radi epidomoloških problema neuspoređeno sa ostalim godinama. Već završetak nastave u prošloj godini ali pogotovo ova radna godina, ostat će u pamćenju. Sve je prevrnuto, sve je drugačije,  sve preinačeno, pa tako i što se tiče obrazovanja. Sve je dobro krenuo, ali drugačije se završilo. Iako online nastava išla svojim tijekom, polugodište je održan prije Božića. Također u našoj školi prije božićnih blagdana održano je polugodište. Radi spomenute epidemiologije, sjednica je održana online način,  a razrednici sa ravnateljem i tajnicom su se konzultirali i sabrali iskustva i rad sa učenicima.