Poklade – Korizma Ispis
Srijeda, 10 Ožujak 2021 09:25

Crkva je već od ranog srednjeg vijeka uvela poklade, koja prethodi pokorničkom  crkvenom vremenu, korizmi. Poklade, odnosno fašnik je vrijeme opuštanja i veselja u kršćanskom duhu. U tom smislu se izvode različite veseli scenariji, priredbe, zabave, balovi i spektakularne povorke. U školama i u različitim zavodima za poklade se priređuju zabavne večeri i šaljivi programi. U sjemeništu  i gimnaziji „Paulinum”  običaj je, da učenici priređuju veselu večer. To se držalo od otvorenja „Paulinuma” pa sve do danas, kao uhodana, stara tradicija. Nažalost, ove godine je tradicija prekinuta radi pandemije korona virusa 19. Umjesto zabavne večeri , imali smo dva predavanja, koja su nas  pripremili za korizmu. Na prvom predavanju smo čuli misli o radostima vjere i kršćanstva, a na drugom predavanju imali smo uvod u korizmu, u najsvetije vrijeme crkvene godine.