Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home Híreink Székesegyház búcsúja
Székesegyház búcsúja Nyomtatás E-mail
2019. november 04. hétfő, 13:40

Egyházmegyénk főtemploma a szabadkai Avilai Szent Teréz templom. Itt van a püspöki katedra (tanítói szék, amely szék az apostoli jogfolytonosság jelképe), innen a katedrális elnevezés is, amelynek felszentelését folyó hó 14-én ünnepelték egyházmegyénk plébániái. Ezen a napon msgr. dr. Pénzes János püspök ünnepi szentmisét mutatott be a 240 éves templomban az összegyűlt szabadkai hívek, paulinisták és plébánosok jelenlétében. Szintén e hó 15-én ünnepeltük Szabadka város és a katedrális, illetve székesegyház védőszentjét, a spanyol származású Avilai Szent Terézt. A búcsú szentmisét Beretić Stjepan plébános mutatta be, amelyen szintén, mint előző nap, a paulinista diákok látták el az asszisztenciát. Avilai Szent Teréz 1515. 03. 28-án született jómódú családban. A szentek életéről sokat olvasott. Apja ellenére 1533-ban belépet a kármelita rendbe, és 1537-ben szerzetesi fogadalmat tett. Azt akarta elérni, hogy a szívét Krisztus szent szívével „összhangba hozza”. Szerzetesi élete során többször rendtársai meggyanúsították, és végül magával szemben is bizalmatlan lett. Gyóntatója azt tanácsolta, hogy írjon lelki élményeiről. Ezt meg is fogadta. Teréz arra is törekedett, hogy a kármelita életet a maga szigorában megélje, mert megtapasztalta, hogy eltávolodtak a rendi fegyelemtől. Engedélyt kért a pápától és az avilai püspöktől, és azt megkapván neki látott az avilai Szent József monostor megépítésének, amely 1565-ben nyitotta meg kapuit. Sokan szembeszegültek vele, de voltak, akik támogatták, ilyen volt Keresztes Szent János, aki kiállt mellette, amikor a kármelita rend sarus ága 1575-ben megrágalmazta. Sok kolostort építtetett, amelyek kivitelezésénél maga is jelen volt. Idős korában is megmaradt lelki fiatalsága és vidámsága. 1582. 10. 04-én halt meg a Alba de Tormes kolostorban. V. Pál 1614-ben boldoggá avatta, majd XV. Gergely 1622-ben Loyolai Ignáccal, Xavéri Ferenccel és Néri Fülöppel együtt szenté avatta.

Szepesi Albert, II. osztály