Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home Híreink Szent Ferenc ünnepén
Szent Ferenc ünnepén Nyomtatás E-mail
2020. október 21. szerda, 11:49

A nyugati keresztény világ első rendalapítója Szent Benedek. A VI. században alapított szemlélődő rend alapítójuk után bencéseknek lettek elnevezve. Hosszú idő után a következő korszakalkotók és meghatározók a koldulórendek voltak. Az első fő ilyen jellegű rend a XIII. században jelent meg, amelyet Assisi Szent Ferenc alapított. A rend alapítójuk után a ferences megnevezést kapta, ezen kívül még ismert megjelölésük a sarutlanok. A római katolikus naptárban október 4-én van Szent Ferenc emléknapja. Életrajzában olvashatjuk, hogy ifjúságát és életmódját a lovagi eszmények, a világi javak és a hírnév szerzés jellemezte. Tehát nem véletlen, hogy az Assisi és Perugia közt dúló háború idején katonaként szolgál, amely számára fogságba eséssel zárult. Itt érzi át és érinti meg bensőjét a múlandóság, aminek következtében szabadulása után figyelme az égiek felé irányul. Hisszük és valljuk, hogy az Egyházat a Szentlélek vezeti, és ez a történelemben meg is nyilvánul. Ilyen megnyilvánulásról van szó Szent Ferenc esetében, aki éppen akkor kapja meg küldetését a San Damiano-templomban misztikus élményben, amikor az Egyház válságot szenved. Hátralevő életét Krisztusnak való teljes önátadás és a kapott küldetés jellemezte: „Ferenc, menj, és javítsd meg omladozó házamat!”, amelyet az Egyházra és a lélek templomára vonatkoztatott. 1226. október 3-án a Porciunkulában hunyt el. Minden rend az alapítójáról különösképpen megemlékezik. Az elmúlt években rendszeresen részt vettünk a szabadkai ferences templomban az esti ünnepi szentmisén, amelynek keretében megemlékeztek Szent Ferenc elhalálozásáról. Idén az ünnepi misén vettünk részt elöljáróinkkal.