Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink Az új magyar szakos tanárunk bemutatkozása
Az új magyar szakos tanárunk bemutatkozása Nyomtatás E-mail
2020. december 18. péntek, 12:29

Patócs László

2010 – doktori stúdium, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és irodalom program

2009 – 2010: mesterképzés, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Tanszék

2008 téli szemeszter: CEEPUS ösztöndíj, Universität Wien, Insitut für Europäische und Vergleichende Sprach und Literaturwissenschaft, Abteilung Finno-Ugristik,

2005 – 2009: alapképzés, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Tanszék

Szakmai tapasztalat:

2020. szeptember: magyar nyelv és irodalom tanár, Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium, Szabadka

2015. november – 2020. június: újságíró, szerkesztő, Vajdasági Rádió és Televízió, Újvidéki Rádió, Magyar Szerkesztőség

2015. augusztus – 2015. november: újságíró, Családi Kör hetilap

2011. március – 2014. február: tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Tanszék

2009. szeptember – 2011. február: újságíró, Vajdasági Rádió és Televízió, Újvidéki Rádió, Magyar Szerkesztőség

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban minden feltétel adott ahhoz, hogy a diákok megfelelő ismeretekkel vágjanak neki a felsőoktatásnak. A kis létszámú osztályok kiváló atmoszférát teremtenek az elmélyült munkához, így a kiemelten fontos elméleti és gyakorlati oktatási egységek elsajátítása is könnyebben történhet meg. A tanulói közösség tagjai közötti szoros kapcsolat csak segíti a munkát: eddigi tapasztalataim szerint a diákok igenis számítanak egymásra, és remélhetőleg ezt a tanulmányaik során is alkalmazzák.

A magyar nyelv és irodalom tárgy tanáraként a fent részletezett alapokra támaszkodom. Fontosnak vélem, hogy a diákok mélyreható és a jövőben alkalmazható ismeretekkel gazdagodjanak mind az irodalom, mind pedig a nyelvészet területén. Utóbbi elengedhetetlen az önkifejezés, a minél pontosabb fogalmazás és a gondolatok megfogalmazása miatt, az irodalmi szövegkorpusz megismerése és a világlátásukba való beépítése kiinduló pont a mindennapokhoz: legyen szó a humán irányultságú felsőoktatásról, a közösség megszólításáról, a nyilvános eseményeken való felszólalásokról. Az irodalom kultúránk tartóoszlopa, egy olyan terület, amely elképzelhetetlen a Biblia szövegisége nélkül, a kortárs művek is ezer szálon kötődnek a keresztény hagyományhoz. A Paulinum tanáraként a célom az, hogy minél alaposabb ismeretekkel gazdagítsam a diákokat: fel kell ismerniük, hogy a tantárgy nem valamiféle nyűg, hanem olyan ismeretek tárháza, amelyre szinte minden élethelyzetben lehet hagyatkozni.