Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink Avilai Szent Teréz
Avilai Szent Teréz Nyomtatás E-mail
2021. november 12. péntek, 08:58

A jelenleg ismert emberi történelmet szemügyre véve megfigyelhetjük, hogy az ember alkotta településekben a vallási célokat szolgáló építmények fontos helyet foglaltak el. Az Isten háza kimagaslik az emberek lakásai közül, mert míg ezekben a földiekért, addig abban a mennyeiekért szorgoskodunk. A választott nép miután Józsué vezetésével elfoglalta az ígéret földjét azon volt, hogy a szövetség ládájának biztos és méltó helyett biztosítson. Dávid király annak reményében, hogy ő építethet templomot Istennek, megkezdte az ehhez szükséges forrásokat gyűjteni. A templom azonban fia, Salamon király révén épült fel és lett felszentelve. A templom dedikációjáról (a latin dedico szóból ered, amely 'Istennek szentel' jelent) alkalom adtán mindig ünnepélyesen megemlékeztek. Ez nem változott korunkban sem. A szabadkai székesegyház felszentelésének évfordulója október 14-én volt. Ezen a napon a Szabadkai egyházmegye megyéspüspöke Slavko Večerin a város plébánosaival a katedrálisban (a megnevezés eredete a katedra – tanítói szék, amely mára az apostoli jogfolytonosság jelképe) ünnepi szentmisét mutatott be. A szabadkai székesegyház a XVI. századi ismert Avilai Teréz spanyol karmelita szent tiszteletére lett felszentelve, aki egyben Szabadka város védőszentje. A templombúcsú október 15-én volt, amely napon a plébános ünnepi szentmisét Stjepan Beretić plébános mutatott be. Az ünnepi templomszentelési megemlékező és a búcsú szentmiséken mi is jelen voltunk, és segédkeztünk az oltárszolgálat ellátásban.