Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink Új tanáraink bemutatkozása
Új tanáraink bemutatkozása Nyomtatás E-mail
2021. november 12. péntek, 09:35

Agárdi Brigitta vagyok, a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium magyar nyelv és irodalom tanára. Középiskolai tanulmányaimat a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskolában folytattam, majd az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén tanultam tovább, ahol elvégeztem az alap- és mesterképzést. Dolgoztam fordítóként, lektorként, iskolai titkárként és újságíróként. Szeptember óta vagyok a Paulinum tanári karának tagja.

Ezzel egy régi álmom teljesült, hiszen annak idején magyartanárként képzeltem el a jövőmet. Már korán eldöntöttem, hogy az egyetem elvégzése után tanítani szeretnék. Az élet másképp hozta, ám emiatt egyáltalán nem csüggedek, hiszen sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam a média világában töltött munkaévek alatt.

Véleményem szerint azért jó a Paulinumban dolgozni, mert kislétszámú osztályokat taníthatok, így van idő az elmélyültebb munkára és egy-egy témakör alaposabb feldolgozására. Lehetőségem van jobban megismerni a tanulókat, és képességeikhez, igényeikhez mérten alakítani az órák menetét. Több idő jut a gyakorlásra, ismétlésre, valamint a korábban elsajátított tudás számbavételére.

A kislétszámú osztályok előnye továbbá az is, hogy családias hangulat alakult ki az iskolában. A bentlakó diákok délután is együtt töltik az időt, így egyre jobban összecsiszolódnak, és életre szóló barátságok alakulnak ki. Ez összetartó erő végigkíséri a tanulókat a Paulinumban töltött évek alatt.

Egy magyartanárnak nemcsak az a feladata, hogy legjobb tudásához mérten átadja az anyagot, hogy fejlessze a diákok írás- és fogalmazáskészségét, hogy felhívja a figyelmet szép és igényes beszédre, hanem az is, hogy olvasóvá neveljen. A középiskolai magyar nyelv és irodalom tantervben több olyan művel is találkozhatunk, amelyeket a diákok első olvasásra unalmasnak, idejétmúltnak tarthatnak. A célom, hogy megismertessem ezeket a tanulókkal, és több szempontból vizsgálódva, több nézőpontból megközelítve világítsak rá arra, hogy miért is lettek ezek a művek a világirodalomi kánon részei. Úgy gondolom, hogy az irodalmat és a nyelvtant nem nehéz megszeretettni a tanulókkal, hiszen az előbbi olyan kérdésekkel is foglalkozik, amelyek érdeklik a középiskolásokat. A gimnazistákkal való munka során fontosnak tartom az audiovizuális tartalmak becsempészését is, hiszen a Z-generáció képviselői az interneten élik a mindennapjaikat. A video-, kép- és hanganyagok segítségével könnyebben elsajátítják az órákon elhangzottakat.

Úgy gondolom, hogy az anyanyelv alapos ismerete abban is segíti a tanulókat, hogy más nyelveket is elsajátítsanak. Erre a Paulinumban is lehetőségük van, hiszen a környezetnyelv mellett latinul, angolul és németül is tanulnak. A nyelvtanulás mellett a társadalomtudányok is hangsúlyos szerepet kapnak az iskolában. Úgy gondolom, hogy nemcsak azok a diákok érezhetik jól magukat a Paulinumban, akiknek az érdeklődési körük ezekhez a területekhez kötődök, hanem azok is, akik jobban kedvelik a természettudományokat. Ez az intézmény jó alapot ad a diákoknak a későbbi tanulmányaikhoz, valamint megerősíti őket a keresztény hitükben. Az intézménybe járó tanulók egy összetartó közösség tagjaként a későbbiekben is könnyebben érvényesülhetnek.