Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink
Hírek
Nagybőjt Nyomtatás E-mail
2022. április 12. kedd, 08:32

A nagyböjt az egyházi év szent időszaka. A keresztény élet intenzív, kiváltságos ideje, amikor arra kell törekednünk, hogy mélyebben éljük át Krisztus Urunk  megváltói művét. A nagyböjtben nem csak Jézus életének, szenvedésének  és feltámadásának titkáról van szó, hanem sokkal többről. A „titok” itt azt jelenti, hogy Krisztus  életének eseményeibe a keresztség által mi is bekapcsolódunk. Mondhatnánk, Krisztus mibennünk akar megtörténni, úgy az enyémben, mint az egész egyház  közösségében. A nagyböjt megváltásunk előkészületi ideje, amely a nagyhéten és húsvét liturgiáján éri el  csúcspontját. Mi egyek vagyunk Krisztussal, viszont Krisztusban egyek vagyunk egymással és Krisztus által egyek vagyunk az Atyával és a Szentlélekkel. Ez a titok, misztérium, vagy rejtelem történik velünk különösen a nagyböjti szent időszakban.

A nagyböjt arra hív bennünket, hogy imáinkon, elmélkedéseinken és az ájtatosságokon keresztül  mélyebb lelki életet éljünk. Gyakrabban  táplálkodjunk Isten Igéjével  a Szentírásból, hiszen így mélyitjük el hitbeli tudásunkat és ily módon alakul ki bennünk az Isteni gondolkodásmód. A nagyböjt még arra is int bennünket, hogy  több időt töltsünk a hívők közösségében, és hogy gyakrabban vegyünk részt a szentmiséken és a szentáldozásban, hiszen így valósul meg egybekapcsolódásunk Krisztussal és egymással. Az egyház azt kívánja tőlünk, hogy ebben a szent időszakban erősödjünk és növekedjünk hitünkben és  annak átélésében.  Krisztusunk  titkáról szent Pál apostol így ír: ”titok, amely századok és nemzedékek óta rejtve  volt, s amelyet  most  kinyilatkoztatott szentjeinek az Isten Krisztus által, aki a megdicsőülés  reménye.”  (Kol.1,26)

Szepesi Albert

 
Hamvazószerda Nyomtatás E-mail
2022. április 12. kedd, 08:23

A keresztény világ számára hamvazószerdával kezdetét veszi a húsvétra előkészítő nagyböjti időszak. A megnevezés a liturgikus szertartás során történő hamuval való megjelölésből ered. II. Orbán pápa 1091-ben rendelte el, hogy a papok minden keresztény homlokát hamuval kenjék meg e napon. A hamvazkodás szokása a katolikusoknál maradt fenn. A szertartáson a pap az előző évi virágvasárnapon szentelt barka hamujával jelöli meg a hívek homlokát. A szertartást végző személy, míg hamuval keresztet rajzol, vagy azt a fejre szórja a következőket mondja: Emlékezzél, ember, hogy por vagy és porrá leszel! Újabban így is figyelmeztethet: “Tartsatok bűnbánatot és higgyetek az evangéliumban!”. A hamuval hintés ősi jelképe a bűnbánatnak, mivel a hamu az elmúlásra, a halálra figyelmezteti az embert. A népi hiedelem szerint a hamvazkodásnak tisztító, gyógyító hatása van, és távol tart minden bajt és gonoszt.

Hamvazószerda mozgó ünnep. Húsvét előtt negyven nappal van, bár a számolást úgy kell elvégezni, hogy a vasárnapokat kihagyjuk, mert a vasárnap nem böjti nap. Mi is a Paulinumban idén február 17-én a kápolnában szentmise keretében hamvazkodtunk, és ezzel meg is kezdtük a negyvennapos böjtöt.

Kiss Szebasztián

 
Vendégünk volt a belgrádi érsek Nyomtatás E-mail
2022. április 12. kedd, 08:08

Folyó hó 8-10. között a Belgrádi érsekség papjai számára lelkinap volt tartva a szabadkai Augustinianum pasztorális központban. 9-én ellátogatott hozzánk msgr. Stanislav Hočevar belgrádi érsek, országunk metropolitája. A kápolnában köszöntöttük, aki a nagyböjti időre való tekintettel buzdító szavakat intézett hozzánk. Elmagyarázta, hogy a böjti idő napjainak 40-es száma nem véletlen, és ezen szám a Szentírásban mély gyökerekkel bír, rámutatva, hogy jelen van Noé esetében, továbbá zsidók pusztai vándorlásánál, Mózes a Sínai-hegyen, niniveiek bűnbánati napjaik és más számos esetben, amelyeknek egy közös nevezője van, hogy életet megváltozató rendkívüli esemény tanúja lesz az ember.  Majd egy kérdéssel fordult hozzánk: „Ti mit gondoltok, gazdagok vagytok? Tudjátok meg, hogy azok vagytok.” Felhívta figyelmünket, és ismételten emlékeztetett bennünket, gondoljunk arra, hogy minden egyes nap mennyi percünk, azaz időnk van, és olykor elfeledkezve eltékozoljuk ezen értéket. Az idő kerekét visszaforgatni nem lehet, ezért Isten akarata szerint éljünk és cselekedjünk, aki az embernek jót akar,  miként hogyha visszatekintünk, ne bánjuk.

 
A háború menekültjeiért Nyomtatás E-mail
2022. április 12. kedd, 08:02

Ukrajna és Oroszország közt kitört háború sok ként érte a világot, kifejezetten minek után sokan a konfliktust megállapodások és szankciók révén rendeződni vélték. Ukrajna területén zajló háború alakulásáról és szörnyűségeiről renget felvétel látott napvilágot a médiákban és a különféle közösségi oldalakon. A harcok következtében nemet és életkort nem válogatva vesztik életüket emberek, és tömegek kényszerülnek mindenüket elhagyni és menekülni. A kialakult helyzetre való tekintettel a világ országai részéről különféle jellegű összefogások születtek a háború felszámolására. A rengeteg menekült megsegítésére nemzetközi hálózatok alakultak ki, amelyek humanitárius gyűjtéseket szerveznek. Vajdaságban szintén megszervezésre került a humanitárius akció, amelyről médiák és közösségi oldalakon révén intéztek felhívást az emberekhez. A felhívásban élelmi-, tisztálkodási szerek, pelenkák, takarók és egyéb szükségszerű cikkek szerepeltek. A Paulinum Gimnázium és Szeminárium két segélyszervezeten, a Szabadkai Vöröskereszten keresztül és a  Hajdújáráson szervezett akció révén jutatta el adományait. Imádkozzunk a háború mielőbbi megszűnéséért!

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

4. oldal / 194