Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink
Hírek
Szentségimádás és lelkinap Nyomtatás E-mail
2022. március 02. szerda, 10:52

A szentségimádás során az eucharisztia előtt hódolunk. Az eucharisztia (vagyis oltáriszentség) elnevezés a benne levő kharisz, vagyis „kegyelem, kegyelmi adomány” fogalom miatt lett általánosabb, hiszen az Egyház úgy élte meg az utolsó vacsora titkát, mint Jézus szeretetének ajándékát. Az eukarisztia az egész keresztény élet forrása és csúcsa, ugyanis benne van az Egyház minden lelki java. Jézus Krisztus nemcsak a szentmise idejére jelenik meg a kenyér és bor színe alatt, hanem jelenvaló marad a szentségben a szentmise után is. Van alkalmi illetve egyéni szentségimádás és örökös szentségimádás. Az örökös szentségimádás azt jelenti, hogy egy egyházmegyében az év minden napján reggeltől estig imádkoznak a szentség előtt valamelyik templomban vagy kápolnában.

A Paulinum kápolnájában az éves szentségimádási nap január 31. A nap folyamán a diákok egyéni és közösségi szinten járultak a kihelyezett szentség elé, amely előtt litániákat, elmélkedéseket tartottak, és rózsafűzért imádkoztak, majd ezt követte a szentmise, amelyet nevelőnk vezetett.

Ezen a napon az intézet beosztása szerint egy-egy lelki előadás is szokott lenni. Az elmélkedést délelőtt magyar nyelven ft. Utcai Róbert csantavéri plébános, míg délután horvát nyelven ft. Muharem Dragan kisboszniai plébános tartotta. Szepesi Albert, a IV. osztály diákja így számol be: „Róbert atya a szinódussal kapcsolatban szólt hozzánk. Kifejtette, hogy az Egyház a szinódust nem azért akarja, mert süllyedne a hajó, hanem, hogy együtt haladjunk egy kitűzött nemes cél felé. Közösen elimádkoztuk a szinódusi imát. Regőczi István atya „Isten vándorra”címmű könyvét mutatta be. A könyv magáról a költőről szól, akinek nehéz sorsa volt. A kommunizmus kemény korszakában volt aktív pap. Felolvasott egy kis részletet, amely a paptársaival a börtönben töltött időszakról számolt be. A raboskodás idején történt, hogy az egyik társa kenyérbélből figurákat csinált. Megkérte az illetőt, hogy csináljon egy kis Jézus figurát, amit ez meg is tett, majd a karácsonyt közösen ünnepelték. Este egy kis jászolt csinált a sarokban, ahol együtt énekeltek karácsonyi énekeket. Nem sokkal később egy fiatal fiút löktek be az ajtón, aki rossz állapotban volt. Enni kért. Odaadták neki a kenyérből megformált Jézuskát. A könyvrészlet után a Szentírásból olvasott fel egy szakaszt, amely a vak koldus meggyógyításáról szólt. Majd tette fel a kérdést, hogy nemde a vak embernek teljesen meg kell bíznia abban, aki vezeti. Ha nem bízott volna benne, akkor nem nyerte volna vissza a látását.„

Ft. Muharem atya előadására így emlékszik Kontra Antonij: „Miért létezünk, mi életünk célja, ha úgyis mindannyian meg fogunk halni? Ezen kérdés minden egyes értelmes emberben feltevődik. A Szentírásból a gazdag ifjú történetét idézte, akinek sikeres élete volt. Egy nap, amikor találkozott Jézussal, azt a kérdést tette fel, hogy mit kell tennie az örök élet elnyeréséért. Miután azt a választ kapta, hogy ossza szét vagyonát, magába fordulva szomorúan távozott. Az élet része az áldozathozatal. Emlékeztetett a 127 óra című igaz történeten alapuló játékfilmre, amelyben a sziklát megmászni kívánó személy, miután lezuhant, és keze egy szikla alá szorult, le kellett vágnia kezét, hogy a túlélés reményében szabaduljon és segítséget keressen. Isten természetesen nem azt kívánja tőlünk, hogy vágjuk le kezünket, de mindenképpen az élet része a lemondás a valami nagyobbért, értékesebbért.”

 
Szent Balázs püspök és vértanú Nyomtatás E-mail
2022. március 02. szerda, 10:50

Február 2-án kezdetét vette a kilenced Lourdes-i Szűzanya tiszteletére. A kilenced keretében, február 3-án volt a tizennégy segítő szent közé sorolt Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja. Ezen a napon a székesegyházban részesültünk balázsáldásban. A megmaradt történelmi feljegyzések szerint az örmény származású szent a 3-4. században élt, aki orvos ként tevékenykedet a nép körében. Példás keresztény magatartása miatt Szebaszte hívő népe püspökké választotta. Balázs erre a Szentlélek indítását követve visszavonult egy hegyi barlangba, innen vezette imádkozva, tanácsokat osztva és gyógyítva a rábízott közösséget. Agricola helytartó 316 táján még folytatta Szebasztéban a Licinius császár korábban elrendelt keresztényüldözést. A püspök barlangjához vezető út közismert volt, így üldözői könnyen elfogták. A helytartó hittagadásra akarta rávenni, ám minek következtében ez nem sikerült, halálra ítélték. A szokásos megkorbácsolás után siralomházba került. Mint előbb barlangjában, a börtönben is sok segítséget kérő ember kereste föl. Rabságában is csodákat tett. Vízbe fojtás általi halálra ítélték, de végül lefejezték. Szent Balázs vértanúhoz kapcsolódó legismertebb történet szerint egy napon rémült anya kereste fel, mert fia egy torkán akadt halszálkától fuldokolt. A szent megáldotta a fiút (egy másik változat szerint eltávolította a szálkát), és így megmentette a haláltól. Ezért lett ő elsősorban a torok, a kikiáltók és énekesek védőszentje. Keleten a 6. századtól, nyugaton a 9. századtól a torokbajok ellen hívták segítségül. Tisztelete a 12. századtól lett általános, mégpedig egy torok áldó imádsággal kapcsolatban.

 
Énekeljetek az Úrnak! Nyomtatás E-mail
2022. március 02. szerda, 10:35

Pozder Damján, magyarkanizsai származású első éves paulinista diák vagyok. A zene fontos része az életemnek. A zenével kifejezhetjük a lelkünk legmélyét, azokat az érzéseket, amikre már a szavak olykor képtelenek. 7 éves voltam, amikor betértem a templomba. Az első dolog, ami megfogott az, az orgona hangja volt és a gyönyörű ének. Megérintette a szívemet és megfogott. Ez az élmény után kezdtem el ministrálni. Minél jobban bekapcsolódtam a szentmisébe, úgy lassan kezdtem megtanulni az énekeket. A zeneiskolát családi hagyományból kezdtem el. Szüleim és két testvérem is járt zeneiskolába. A fuvolát választottam hangszernek, mert a szép lágy hangjával még kisgyerekként megfogott. A komoly- és az egyházi zene mellett a népzenét is szeretem. Tagja vagyok a kanizsai citera zenekarnak. 6 éve citerázom. Miután a zeneiskolában befejeztem a fuvola szakot, még egy éven át zongoraórákra és magánénekre jártam. Egy időben olyan elképzelésem is volt, hogy kántor szeretnék lenni. A számomra legkedvesebb hangszer az orgona. Nagyon szeretem, mert benne van a lágyság és az erő. Otthon kezdtem el magamtól gyakorolgatni a miseénekeket, és próbáltam valami jót kihozni a gyakorlásaimból. A Paulinumba jelentkeztem, ugyanis itt van lehetőségem orgonán, harmóniumon és zongorán játszani. Szabadidőmben sokat gyakorolok, énekelek és tanulom az egyházi zenét. Néha énekelek a kórusban, amikor éppen nem az oltárnál ministrálok. Szeretném fejleszteni a meglévő tudásom, hogy alkalom adtán, esetleg ha valahol szükséges, akkor akár kántort is helyettesíthessek.

 
Iskolanap és búcsú Nyomtatás E-mail
2022. március 01. kedd, 13:43

A Szabadkai Egyházmegye védőszentje szent Pál apostol. Egyházmegyénk védőszentje után kapta nevét országunk egyetlen fennálló egyházi alapítású oktatási intézete, a Paulinum. A világegyház január 25-én ünnepelte az üldözőből lett népek apostolát, szent Pált, amely napon mi iskolanapot és kápolna búcsút tartottunk. A nap központi eseménye mindig az ünnepi szentmise. Idén a szent áldozatot az intézet rektora, msgr. Miocs József mutatta be az elöljárókkal. Az egybegyűltekhez az egykori Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar professzora, ddr. Rokay Zoltán szólt.

A szentmise végén alkalmi műsor lett tartva, amely keretében az iskola diákjai léptek fel, és lepték meg a vendégeket. A rektor köszöntő szavai után Gyuris Bálint citerán a „Dalocska” című művet játszotta el, majd szavalat következett horvát nyelven Antonij Kontra előadásában, aki August Šenoa  „Oj budi svoj” versét adta elő. Ezt követte egy ének szám. Huszár Andor szólista Csajkovszkij „Altató dal” című szerzeményét énekelte el Varga Sámuel orgona kíséretével. Ezután magyar nyelven Szepesi Albert Langer Ilona Szent Pál levelét recitálta el. Végül a műsort egy kettős zárta, Pozder Damján fuvolán és Kontra Antonij gitáron Wilchelm Popptól az Allegrettot adták elő.

Az áldás előtt intézetünk rektora megköszönte a vendégek részvételét. A közéleti méltóságok közül köszönetet mondott a Tartományi képviselőház elnökének, Pásztor Istvánnak, a Tartományi Oktatási Titkárság titkárának, Szakállas Zsoltnak, a belgrádi Minisztérium képviselőjének, a Magyarország Főkonzulátusának konzuljának, Balogh Györgynek, Szabadka Város képviselő-testület elnökének, dr. Pásztor Bálintnak és Szabadka Város alpolgármesterének, Kern Imrének, akik támogatják és segítik az intézet működését. Az ünnepségen jelen voltak még más közéleti és civil szervezetek képviselői, iskolaigazgatók, jótevők, a Pualinum jelenlegi és egykori tanárai, papok, volt paulinisták, továbbá szülők, vendégek és hívek. Az ünnepség szerény koktéllal és társalgással zárult a Paulinum nagy termében.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

5. oldal / 194