Dátum

Link

Home Híreink
Hírek
Doroszlói Szentkút Nyomtatás E-mail
2018. szeptember 20. csütörtök, 12:25

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén a Szabadkai egyházmegyében szerte megmozdulnak a hívek, és közösen zarándokolnak Doroszlóra. Itt található egyházmegyénk zarándokhelye Mária, Keresztények Segítsége Kegyhelye, amelyet minden évben zarándokok százai keresnek fel. A keresztény zarándoklatok célállomása kezdetben elsődlegesen a Szentföld volt, és itt a Jézus születésének, életének, szenvedésének és megdicsőülésének helyszínei, továbbá felkeresték a Szűzanya és a szentek életének, illetve ereklyéik őrzésének helyeit. Miután a szeldzsuk törökök elfoglalták Szíriát és Palesztinát, az ide való zarándokolás kifejezetten nehézzé és veszélyesé vált. Innentől kezdve az apostolok, vértanuk és szentek sírjai, majd ereklyéik helyei vonzották a zarándokokat, majd a különféle csodás gyógyulások helyszínei. Egy csodás gyógyulás, a vak Zablócki János esete folytán vált Doroszló egyre felkeresettebb helyé, majd zarándokhellyé. A zarándokolás alapgondolata, hogy Isten népe úton van az égi haza felé, amint egykor vándorolt a választott nép az ígéret földjére.

Szűz Mária születésének ünnepnapján mi is elzarándokoltunk a Paulinum nevelőivel, tanáraival és munkatársaival egyházmegyénk kegyhelyére. Aktívan reszt vettünk a szentmisén és a liturgiai szolgálatban.  Az ünnepi szentmisét idén Varga László kaposvári püspök vezette. A liturgia a szentkút mellett lévő Szűz Mária szobornál zárult szentségi áldással.

 
Nyári felújítások Nyomtatás E-mail
2018. szeptember 10. hétfő, 11:07

Az évek múlásával az épületek is elhasználódnak, mint minden más, és  felújításra szorulnak. A felújítások leginkább a középületekre, ezen belül az intézetekre és az iskolákra vonatkoznak. A Paulinum több mint ötven éve  épült, ezért minden évben kisebb-nagyobb javításra szorul. Az elmúlt nyár folyamán a II. emeleti lépcsőház, valamint a félemeleten lévő mosdó és illemhely lett felújítva. A renoválások legnagyobb részét a Minisztérium Egyházügyi Hivatalának segítségével sikerült megvalósítani. Hálával tartozunk az Egyházügyi  Irodának, valamint a Yumol vállalatnak, akik alapos munkájukkal lehetővé tették, hogy minden időben elkészüljön és megkezdődhessen  az új iskolaév.

 
Veni Sancte Nyomtatás E-mail
2018. szeptember 10. hétfő, 10:57

A Szentlélek kiáradásának történetét az Apostolok Cselekedetei örökítette meg, amely szerint miután az apostolokat a Szentlélek eltöltötte, mindenki a saját nyelvén hirdette az örömhírt, és tett tanúságot Isten művéről. Az Isten hit hozta létre az egységet és ezáltal született meg pünkösdkor az Egyház. Ettől kezdve az Egyház minden egyes jeles esemény idején a Szentlelket hívja segítségül. Folyó hó 3-án a Paulinum Gimnáziumban és Szemináriumban tanévnyitó szentmisével kezdetét vette a 2018/19-es iskolatanév. Az ünnepi szentmise a Veni Sancte Spiritus - Jöjj Szentlélek himnusz, amely latin szövegét Stephan Langton canterburyi érsek szerezte a 13. sz. elején, eléneklésével vette kezdetét. Az ünnepi liturgiát az egybegyűlt tanárokkal és diákokkal msgr. Miocs József, a gimnázium igazgatója és a szeminárium rektora ft. Marko Forgić-tyal, a szeminárium lelkészével és Tojzán László prefektussal mutatta be, az énekek viszont mr. ft. Dragan Muharem, kisboszniai plébános révén hangoztak el. Az intézet igazgatója buzdította és bátorította a diákokat, hogy Istenre és tudásra nyitottak legyenek az előttük álló tanévben, és így hitben növekedve és tudásban gazdagodva legyenek egykor az Egyház és társadalom javára.

A mise után az inaugratio (lat. bevezető) következett, amelyen az igazgató hivatalosan is megnyitotta a 2018/2019-es tanévet. Ennek keretében sor került az elsős diákok bemutatására, akiknek taneszközöket tartalmazó szerény csomagokat ajándékozott, továbbá a tanárok és az osztályfőnökök és általuk előadott tantárgyak ismertetése. Idén elbúcsúztunk Zajakov Dániel tanártól, akinek helyét Feró Karolina vette át, így a magyar nyelv oktatását a „B” csoportban (környezet nyelvesek). A tanévnyitó végén az igazgató megköszönte minden megjelent tanár részvételét, és eredményes munkát kívánt mind a tanároknak, mind a diákoknak. A záró szavak után az első osztály diákjai a tanteremben az osztályfőnökükkel, dr. Fehér Tivadarral megtartották az első osztályfőnöki órát.

 
Évzáró Nyomtatás E-mail
2018. július 20. péntek, 10:26

Tíz hónappal ezelőtt vette kezdetét a 2017/18-as iskolai tanév. Valóban gyorsan elmúlt ezen időszak, vélték ezt mondogatni sokan folyó hó 9-én, szombaton a Paulinum Gimnázium kápolnájában. E napon tanárok, diákok és szülők gyűltek össze intézményünk Szent Pál apostol kápolnájában, hogy együtt adjunk hálát Istennek az elmúlt tanévért. Mint minden egyházi alapítású iskolában szokás, hogy a tanév Isten segítségül hívásával veszi kezdetét, úgy szintén Istennek való hálaadással, úgynevezett hálaadó misével Te Deummal fejeződik be.

A szentmisét gimnáziumunk  igazgatója msgr. Miocs József vezette, aki a szertartás elején mindenek előtt köszöntvén az egybegyűlteket útravalóul a diákoknak intő szavakat intézet. Hangsúlyozta, hogy az itt eltöltött idő alatt szerzett ismereteket kamatoztassák. Az előttük álló nyári szünetben igaz ki kell piheni a szellemi fáradalmakat, de nem szabad engedni a lelki lustaságnak. Az igazgatóval  misézett a szeminárium lelkésze, msgr. Forgić Marko atya és ft. Tojzán László prefektus. A szentmise végén az egybegyűltek elénekelték a Te Deumot, majd a III. osztályból két tanuló, Hegedűs András magyar nyelven és Hatnađ Daniel horvát nyelven záró beszédet mondta. Beszédeikben köszönetet mondtak az elöljáróknak, a tanároknak és minden alkalmazottnak, akik bármily módon hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt tanévben bárminemű hiányt ne szenvedjenek. Ezt követte szintén két osztálytársuk szereplése. Dér Leó Hálaadó ima című verset szavalta el, Palifrov Stefan viszont gitáron elmélkedő zenét játszott el. Az áldás előtt minden osztály legjobb tanulója Petrovity Ádám (I. osztály), Kiss Tamás ( II. osztály) és Palifrov Stefan (III. osztály) könyvjutalomban részesült. A szentmise befejeztével az első három osztály diákjai szüleikkel hazatértek, addig a tanári kar tagjai a tanáriba ment. Az év végi gyűlésen az igazgató, József atya köszönetet mondott a karnak az éves munkájukért, majd meglett tartva az éves kiértékelés és naplók lezárása. Ezt követte az érettségivel kapcsolatos megbeszélni valók. Ugyanis, bár az érettségi írásbelin már túlestek, az érettségizőink számára tovább folytatódott az a négyéves tanulmányi szakaszt lezáró vizsgaidőszak, amelyen meg kellett mutatniuk, hogy nem tengették el az iskolapadokban itt töltött időt, és készen állnak a felelős és komoly életre.

A szóbeli vizsgák a főtantárgyakból (magyar nyelv, horvát nyelv, német nyelv, latin nyelv és történelem) több napon keresztül tartottak, amelyeket érettségizőink sikeresen zártak. A sikeres érettségi fényében 13-án, szerdán záró bankett keretében sor kerülhetett egy újabb generációtól való búcsúzkodásra. Az igazgató a jelenlevő tanárok és szülők előtt ismertette az érettségizők sikeres eredményeiket, majd külön gratulált nekik, és Isten áldását kérte rájuk, hogy az előttük megnyíló világ kihívásainak keresztény hitünk fényében helyt tudjanak állni, és sikeres életet tudjanak majd egykor Isten előtt felmutatni.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

6. oldal / 139