Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink
Hírek
Szent Miklós Nyomtatás E-mail
2022. január 31. hétfő, 10:45

December 6-án Szent Miklós püspökre emlékeztünk, aki az egyik legnépszerűbb szent. Ő a hit védelmezője, a megrágalmazottak, az utazók, hajósok, halászok, kereskedők, a zarándokok védelmezője. A legismertebb történet után a férjhez menni vágyó lányok patrónusa is, amely szerint, amikor Anatólia fővárosában, Myrában püspök volt éhínség sújtotta a lakóságot. Ennek idején a teljes egyházi vagyont a nép étkeztetésére fordította. Minden este órákig sétált a városka utcáin, beszélgetett az emberekkel, figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját alkotó eset is: A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy már betevő falatra is alig jutott neki. Három férjhez menés előtt álló lánya azon vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el magát rabszolgának, hogy tudjon segíteni a családon, és hogy a másik férjhez tudjon menni. Ekkor ért a nyitott ablak alá Miklós püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett a templomba, és egy marék aranyat kötött kendőbe és bedobta az ablakon. A lányok azt hitték, csoda történt. Majd egy év múlva ugyanebben az időben még egy kendő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek, mert lépteket hallottak az ablak alól, s akkor látták, hogy egy piros ruhás öregember siet el a sötétben. Harmadik évben ezen a napon nagyon hideg volt, és zárva találta az ablakot. Ekkor felmászott a sziklaoldalban épült ház tetejére és a nyitott tűzhely kéményén dobta be az aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette harisnyáját a kandallószerű tűzhelybe száradni és az pont beleesett.

Az ismeretlen jótevőről kezdték azt hinni, hogy a hóborította Taurus hegyről maga a Tél-Apó érkezik ezekkel az ajándékokkal, mivel mindig ilyenkor télen történtek ezek a csodák. Az idő folyamán mégis kitudódott a titok, hogy a jótevő maga Miklós püspök. Ugyanis a legkisebb lánynak bedobott aranyban volt egy olyan érme, amit a helyi aranykereskedő előzőleg adományozott Miklós püspöknek egy szerencsés üzletet követően. Ezt felismerve, már mindenki tudta, hogy ki a titokzatos segítő. Azonban kiderült ez abból is, hogy december 5-én a névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével rendszeresen megajándékozta a gyerekeket mindenféle édességgel. Ezért az adakozásaiért a nép elnevezte “Noel Baba”-nak, ami azt jelenti ”Ajándékozó Apa”. A keresztényüldözések alatt őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. Fogságából végül kiszabadult, hosszú, békés öregkort ért meg. A legenda szerint lelkét (326-ban) angyalok vitték végső nyughelyére, ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódját, a Mikulást. A Mikulás est itt, a Paulinumban nagy tradícióval bír, bár tavaly a vírus miatt sajnálatos módon elmaradt, mint ezt megtudtam a felsős diákoktól. Számomra, mint első osztályos diáknak, és ahogy elnéztem a többi osztályok tanulóinak is nagy élmény volt az ünnepség. A Mikulás est hétfőn vette kezdetét nyolc órakor, amely a negyedik osztályos tanulók szervezésében nyílt meg. Minden osztály saját programot készített elő, és lepte meg a többi osztályt. A jókedv és derű közepette igyekeztünk ezeket minél szebben előadni egymásnak. Jómagam egy verset szavaltam el, de voltak zenei számok, amelyeket hangszereken adtak elő. Ezt követte egy kvíz, amin szintén részt vettem. Végül a negyedik osztály mutatta be a programját, amit az első és a másodikos tanulók becenevének a kiosztása zárt. Ez csupán egy szokás, egy tradíció, amit senki se vett komolyan. Az est végén lehetett társalogni egy kis édesség és üdítő ital kíséretében, majd lassan eljött a takarodó, és jókedvűen hajtottuk párnára a fejünket.

Osztrogonac Ármin

 

 

 

 

 

 

 

 
Szent Cecíliát ünnepeltük Nyomtatás E-mail
2021. december 29. szerda, 13:04

Az Egyházban november 22-én a III. századi Szent Cecília szűz és vértanú emléknapja van. E szent az énekesek, hangszerkészítők, zenészek és orgonisták védőszentje, ugyanis a legenda szerint a kínzás közepette is végig énekelt.   Cecília a 3. században élt. Előkelő családban született. Kora ifjúságában szüzességet fogadott, azonban szülei egy Valerianus nevű ifjúhoz kényszerítették. Cecília a nászéjszakán rábírta férjét, hogy ne érjen hozzá, azt mondta, egy angyal őrzi tisztaságát. A keresztséget is vállalta felesége kedvéért. Férje megkereste a keresztényüldözés miatt rejtőzködő I. Orbán pápát, aki megkeresztelte őt. Hazatérve meglátta felesége őrangyalát. A csoda hatására Valerianus öccse, Tiburtius is megkeresztelkedett. A fivérek eltemették azokat a keresztényeket, akiket Turcius Amalchius prefektus rendeletére öltek meg. A történtekről értesülve Róma prefektusa egy tisztjével elfogatta őket. Ceciliát a VI. század óta ábrázolják a vértanú nők sorában. Kezdetben attribútum nélkül, majd kereszttel, a vértanúk koronájával, mécsessel vagy fáklyával, galambbal, karddal, a 15. század végétől pedig – főleg a holland és kölni festők kis orgonával kezdték megfesteni. A Paulinumban mi ezt latin misével ünnepeltük meg, amelyen én ministráltam. A beszéd után, amit rektorunk Szent Cecíliáról mondott, a hallottak örömmel töltöttek el bennünket.

Ördög Dávid

 
Gyertyagyújtás a Paulinumban Nyomtatás E-mail
2021. december 29. szerda, 12:56

Karácsony méltó megünneplésének elengedhetetlen része az ADVENT, az ünnepet megelőző négy hét. Az advent a latin Adventus Domini, az Úr eljövetele kifejezésből származik. A Jézus születésére való várakozás, a felkészülés, a reménykedés időszaka. Advent az egyházi év kezdete, mert advent első vasárnapjával kezdődik az egyházi esztendő. Ilyenkor a várakozásba borul a föld, a szívek készülnek Jézus megszületésének bensőséges örömére, és egymásnak is kis ajándékokkal, meglepetésekkel, finom süteményekkel készülünk. A régi időkben éjfélkor harangszó hirdette advent kezdetét. Eredete az 5-6. századra nyúlik vissza. Ebben az időben az emberek szigorú böjtöt tartottak. Napfelkelte előtt hajnali miséket (roráté) látogattak, amelyeket “angyali misének”, “aranyos misének” is neveztek. Szokás volt az adventi házikó készítése, ami kartonlapból készült, és annyi ablaka volt, ahány napból állt az advent. Minden napon kinyithattunk egy újabb ablakot, ahol egy-egy bibliai idézet volt található. Ebből már csak az adventi naptár maradt meg, ahol az ablakok csokit rejtenek. A legérdekesebb talán az adventi koszorú. Már az ősi időkben is koszorút fontak az emberek szalmából, fűzfavesszőből vagy zöld fenyőágakból, és vörös meg aranyszín szalagokkal díszítették. A zöld a termés színe volt, a piros az életé, a sárga és az arany a fényé. A koszorú vagy a kör az örökkévalóság jelképe volt. Az első vasárnap kezdési időpontja évről évre változik, Szent András napjához (november 30.) legközelebb eső vasárnapon ünnepeljük. Színe a lila.  A Paulinumban, nálunk advent esteket szoktunk tartani, amelyeken vendég papok szoktak prédikálni. Sajnos az elmúlt évben  a vírus miatti rendelet miatt nem volt lehetőségünk megtartani hagyományos módon az adventi esteket, így az idei nagy öröm számunkra, ugyanis végre megtörtént a várva várt pillanat és az intézet hagyomány folytatása. Az igeliturgiát ft. mr. Balcsák Szilárd esperes atya vezette.  A prédikációja nagyon komoly hatással volt rám, de remélem, hogy mindannyiunkra. A beszédében a cselekvésre szólított, mégpedig az azonnalira, a MOST-ra, mivel a földi élet nagyon rövid, így most cselekedjük a jót, most legyünk szorgalmassak.

Szepesi Albert

 
Ünnepelt a Nagybecskereki Egyházmegye Nyomtatás E-mail
2021. december 06. hétfő, 12:11

A Nagybecskereki Egyházmegye az ősi Csanádi Püspökség  része, amelyet a Triannon után három részre daraboltak: Szegedi Püspökség, Temesvári Püspökség és Nagybecskereki Apostoli kormányzóság. Az Apostoli Kormányzóság 1988-ban vált püspökséggé. Az apostoli kormányzók belgrádi érsekek voltak, akik nem beszélték a hívők nyelvét. Ezért Vatikán úgy döntött, hogy helybéli lelkészt nevez ki püspökké, aki híveivel szoros kapcsolatba tud lenni. A Szentszék 1971-ben msgr. Jung Tamás személyében új apostoli kormányzót nevezett ki, akinek püspökké szetelésére 1972-ben került sor. II. János Pál pápa a kormányzóságot 1986-ban püspökségre emelte. Az egyházmegye első nagybecskereki püspöke msgr. Huzsvár László, újvidéki esperesplébános lett. Az egyházmegye második főpásztora dr. Német László SVD. November 20-án a nagybecskereki székesegyházban ünnepi keretek közt megemlékeztek a kormányzóság alapításáról és az első püspökről, msgr. Jung Tamásról. Az ünnepség főcelebránsa msgr. Paul Richard Gallagher érsek, a Szentszéki Államtitkárság államközi kapcsolatokért felelős titkára volt. Az egyházmegye msgr. Német Lászlóval együtt misézett még msgr. Stanislav Hočevar érsek, msgr. Slavko Večerin, msgr. Djuro Gašparović és az újonnan kinevezett püspök, msgr. Fabijan Svalina. Beszédében a vatikáni államtitkár kiemelte, hogy megemlékezünk az elmúlt ötven év eseményeiről, a fáradságos munkáról, lemondásról és a sok kihívásról, hogy keresztény közösségünket megtartsuk és összetartsuk. A missziós munkát továbbra is meg kell tartani, hogy az Evangélium minden embert megérintsen. Az ünnepségen részt vettek az egyházmegye papjai, vendégek és a hívők. A Paulinumot rektorunk képviselte, míg a bánsági paulinisták viszont az oltár szolgálatában voltak.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

8. oldal / 194