Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink
Hírek
Ádvent Nyomtatás E-mail
2020. november 27. péntek, 12:43

Az idei évben november 22-én van Krisztus Király vasárnapja, amellyel elkezdődik az évközi 34. hét, ami egyben az utolsó hét ebben az egyházi évben. Ez a hét után belépünk az ádventbe, amivel egyszerre megkezdődik az új egyházi év is. Az ádvent szó latin eredetű, ami szó szerint (ad+venio) az érkezésig jelentéssel bír. Ám a várakozás szó is teljesen megfelelő az ádventi időszak kifejezésére. Várakozunk Megváltónk érkezésére, amelyet december 24.-ről 25.-re virradó éjszaka ünneplünk. Karácsony ünnepét megelőzi egy hosszú felkészülési időszak, amikor magunkba szállunk, és a lelki dolgokra fókuszálunk. Ez a magunkba szállás azonban ne azt jelentse, hogy teljesen elfordulunk a külvilágtól és a többi embertől, hanem hogy fontoljuk meg tetteinket, vizsgáljuk meg a lelkiismeretünket, ügyeljünk embertársainkra és saját magunkra is. A bűnbánatot jelzi számunkra az a három lila színű gyertya is, amit az ádventi koszorúnkra helyezünk még az ünnepkör kezdetén. Ám a negyedik gyertya nem lila, hanem rózsaszín, amit a harmadik ádventi héten gyújtunk meg. A rózsaszín az öröm színe, a harmadik hét fénye szeretné tudatni velünk, hogy már nincs messze a Megváltó, már nem kell sokáig várakozni.

Az ádventi időben sok helyen fennáll még a hajnali misék (Rorate) megülése. A hajnali mise szép üzenetet hordoz magában. Hajnalban felkelni, amikor még sokan alszanak, meghozni ezt a kis áldozatot, hogy találkozzunk az oltári szentségben jelenlevő Krisztussal. Már maga az odavezető út az, hogy sötétben indulunk a misére, ám amikor kijövünk a templomból már világos van, egy olyan mély üzenetet hordoz magában, hogy Istennel a világ sötétségéből és bűnéből az örök világosságra tudunk eljutni. Ezt a világosságot jelzi az egyre nagyobb fény az ádventi koszorún is, ami bevilágítja a hajnalt és az egyetlen fényt hirdeti, magát Jézus Krisztust.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok önöknek kegyelmekben gazdag és lelki megújulással teli karácsonyi előkészületet.

Huszár Ádám

 
Krisztus Király ünnepe Nyomtatás E-mail
2020. november 27. péntek, 12:36

Krisztus Király ünnepe az egyházi év lezárása (a liturgiai év utolsó vasárnapja). Ilyenkor a hívek Jézus Krisztushoz, mint a mindenség királyához imádkoznak. XIII. Leó pápa az 1900-as Jubileumi év alkalmából a 20. századi királynak hirdette ki a Megváltót, a lelkek Királyát, Krisztus Királyt. Az ünnepet IX. Piusz pápa erősítette meg 1925-ben, amely az első keresztényekig visszavezethető. A Szent Pál apostolnak a filippieknek írt leveléből idézet himnusz a dicsőséges Krisztus méltóságát a megkoronázás jellegzetes mozzanataival írja le:

”Isten felmagasztalta, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon meg minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban, s minden nyelv hirdesse az Atyaisten dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr.“ (Fil 2,9–11)

Az ünnepet 1969-ig október utolsó vasárnapján ülték meg, de az új liturgiai naptár szerint a dátum megváltozott, és november utolsó vasárnapjára helyezték át. Ezen a napon Jézus Krisztust, Isten egyszülött Fiát ünnepeljük, mint a Lelkek királyát. Ő a kereszt áldozathozatalával mutatta meg isteni mivoltját és szeretetét az emberek felé, mint megváltó.

Jézus Krisztus a földi életében azon tevékenykedett, hogy másokon segítsen és megmentsen, és az üdvösségre vezesse, mint király. Ő az, aki mindig minden bűnbánónak megbocsát, csakhogy megnyerje magának és a „paradicsomba” vezesse.

Az ó- és újszövetségben számos prófécia szól az eljövendő királyról, a béke fejedelméről, akinek uralmát a béke és a szeretet jellemez:

„Napjaiban az igazságosság virágzik, a béke teljessége, amíg csak el nem tűnik a hold. Uralkodni fog tengertől tengerig, a nagy folyótól a föld határáig.“ (Zsolt 72,7–8)

„Messzire kiterjed majd uralma, és a békének nem lesz vége Dávid trónján és királyságában, amelyet megerősít és megszilárdít a jog és az igazság által. Mostantól mindörökké ezt teszi a Seregek Urának féltő szeretete.“ (Iz 9,6)

Ezzel a könyörgéssel fordulunk Hozzá: „Mindenható Istenünk, te öröktől fogva úgy határoztál, hogy szeretett Fiadban, a mindenség Királyában megújítasz mindent. Add, hogy az egész teremtett világ megszabaduljon a bűn szolgaságától, Fölségednek hódoljon, és szüntelenül dicsőítsen téged.

 

Szepesi Albert

 
Új oktatási miniszter, új titkár Nyomtatás E-mail
2020. november 27. péntek, 12:32

Választások után, egy kormány meglapításakor, mindig megújítják a minisztériumokat és újabb minisztereket neveznek ki. Országunkban a nyár folyamán választások voltak, de a jelenlegi országunk helyzete és a korona vírus miatt, az elmúlt héten került sor a miniszterek kinevezésére. Az eddigi oktatási minisztert most Branko Ružić váltja fel a miniszteri poszton, Vicsek Annamária pedig marad az oktatási államtitkár. Tartományi szinten is cserélődött az oktatási titkár. Nyilas Mihályt Szakállas Zsolt váltja fel a poszton. A Paulinum Gimnázium tanterve és tanmenete az említett két minisztérium utasítása és rendelete szerint működik. A belgrádi minisztérium hagyja jóvá az oktatást, az újvidéki viszont előírja és ellenőrzi az iskola tanítását. A tartományi oktatási titkár a legfőbb felelős a vajdasági iskolákra és így a Paulinumra is. Szakállas Zsolt az elmúlt héten kapta a kinevezést. Ő az újvidéki gimnáziumban érettségizett, utána jogi tanulmányokat folytatott és Berlinben diplomázott. Eddigi munkahelye a Tartományi Kormányban volt, ahol különféle feladatokat látott el, és ebből legtöbbet az Oktatási Titkárságon végzett. Az új oktatási titkárnak gratulálunk a kinevezéséhez és kívánjuk, hogy e felelős tisztséget Isten segítségével végezze mindnyájunk javára.

 
Első negyedév Nyomtatás E-mail
2020. november 27. péntek, 12:27

A 2020/21-es iskolai tanév folyó év szeptember 1-én kezdetét vette. Azóta két hónap telt el. Az elmúlt héten, november 6-án a gimnázium tanári kara megtartotta a szokásos tantestületi gyűlését, amely az Oktatási Minisztérium előírása szerint, két hónaponként kell tartani. A két hónap, egy – egy negyedévet, illetve fél évet és az év végi gyűlést jelenti. A Paulinum Gimnázium az előírásoknak megfelelően megtartja az előírt gyűléseket. Az előírás szerint az iskola igazgatója vezette és az osztályfőnökök ismertették a tanulók eredményeit. Ezen ülésezések nem csak a diákok tantárgyak kiértékelését célozza, hanem a fegyelmi magatartást is. A napi pontok között voltak elsődlegesen az első osztály diákjai, akik teljesítménye csupán általános felmérés volt, ezzel szembe fegyelmi magatartásuk, amellyel az oktatók meg vannak elégedve, részletes megbeszélésre került, annak érdekében, hogy a tanulók jelenlegi osztályszinti egysége és összetartása megmaradjon. Tanáraink egybehangzóan megállapították, hogy az elkövetkező időkben még többet kell törekedni a jobb eredmények eléréséért, hogy a bizonyítványok átlageredményei a legjobbak legyenek. Ez nemcsak a követelményi szint emelését jelenti, hanem a motiváció felébresztését is tanulóinkban, amely nélkül nem érhető el kimagasló eredmény. A félévig még van idő. Tehát a lehetőség adott az eredmények korrigálására. Hisszük, hogy ez így lesz, hiszen ez nem csak a tanulók feladata és érdeke, hanem a tanároké is.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

8. oldal / 178