Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink
Hírek
Szent Anna templom felszentelése Nyomtatás E-mail
2021. december 06. hétfő, 11:59

Bogaras... Egy gyönyörű szép falucska, amelyre mindenki büszke lehet, aki valaha is járt már ott. Mivel én a szomszédfaluban, Felsőhegyen lakom, ezért sokat járok oda barátokhoz, rokonokhoz és szentmisén segíteni. Mindig, amikor ott jártam, gondolkodóba estem, hogy miért csak egy aprócska imaház jutott ennek a kicsi falunak. Persze élt a remény, mert amióta csak az eszemet tudom, azóta ott voltak a megkezdett templom alapok az imaház mögött. A rengeteg nehézség ellenére a falusiak kitartottak az ötletük mellett, mertek nagyot álmodni és sikerült létrehozniuk egy kincset. Elhozták Istent a saját falujukba. A templom felszentelésére 25 évvel az alapkő letétele után került sor. November 7.-én msgr. Slavko Večerin, egyházmegyénk főpásztora felszentelte a bogarasi Szent Anna templomot. A mise egyik kiemelkedő vendége Böjte Csaba volt, aki a szentbeszédet mondta, valamint korábban már adománnyal hozzájárult az építkezésekhez. Ft. Nagy József plébános és Varga Jószef felsőhegyi diakónus nagyon várták ezt a nagy napot. Megtiszteltetés volt körülöttük mozogni, segíteni nekik és végig kisérni a felkészülés folyamatát. A sok stressz, munka és fáradozás gyönyörű szép termést hozott. Szerencsém volt továbbá képviselni a Paulinumot és Szent Anna közbenjárását kérni az iskolánk, illetve a bogarasi hívekért.

Varga Sámuel

 
Őszi szünet Nyomtatás E-mail
2021. december 06. hétfő, 11:54

A Covid-19 megjelenése óta lassan immáron kér év telt el. Ezen idő alatt a hírügynökségek tudósításaiból szerzett ismeretek fényében a világunk ezen korszakát megbélyegző vírusjárvány kizökkentette az életet a rendes kerékvágásából. Az élet minden területén változások álltak be, amelyek hiányokat és részben áremelkedéseket idéztek elő. Az újabbnál újabb még fertőzőbb vírus variánsokkal párhuzamban mindig újabb rendeletek születnek világszerte. Az újabb hullámok miatt az egészség megóvásának és a vírus terjedésének lásítása érdekében országunk oktatási minisztere a stáb javaslatára online oktatás helyett egy hetes rendkívüli országos őszi szünetet rendelt el. A szünet november 8-án vette kezdetét. Ezen időszakban diákjaink is a rendelet értelmében otthon tartózkodtak. Az otthon töltött időben lehetőség állt a ház körüli munkákban való besegítésre. Továbbá kipihenni a tanulás fáradalmait, és újra töltekezni a félév előtti nagy hajrára, amely folyó hó 15-én az iskolapadban kezdetét vette.

 
Első negyedév az iskolánkban Nyomtatás E-mail
2021. december 06. hétfő, 11:51

Az Oktatási Minisztérium négy negyedévet ír elő az általános és a középiskolák számára. A legfontosabbak a féléves és az iskolai év végén megtartott záró gyűlés. Az első negyedév a többivel ellenben inkább informáló jellegű, ugyanis ez az iskolai év kezdetétől az első két hónapot foglalja magába. Ennek ellenére fontos információkkal szolgál, ugyanis azon kívül, hogy megbeszélésre kerül a további munkamenet, kiértékeltetnek a diákok, annak érdekében, hogy a jövőbben jobb eredmények eléréshez legyenek segítve. A Paulinum Gimnáziumban a munkafolyamat az Oktatási Minisztérium utasításai szerint zajlik. Az első negyedévet megvitató tanári gyűlésre november 5-én került sor az intézet tágas étkezdőjében a válságstáb által ajánlott előírások betartásának figyelembe vétele mellett. A gyűlést a gimnázium igazgatója, msgr. Miocs József vezette. A minisztérium irányelveit Csorba Ottó tanárunk és körzetünk oktatási felügyelet külső tanácsosa ismertette. Napirend részét képezte a diákok osztályázásán kívül az iskolai tantervek és programok átbeszélése. A tanárok megjegyezték, hogy a járványügyi váltságstáb előírásaihoz továbbra is tartanunk kell magunkat, ám az online oktatás nem képes a rendes tanítást megfelelőmódon helyettesíteni, és így nem tesz eleget és nem elégíti ki az oktatási elvárásokat.

 
Új tanáraink bemutatkozása Nyomtatás E-mail
2021. november 12. péntek, 09:35

Agárdi Brigitta vagyok, a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium magyar nyelv és irodalom tanára. Középiskolai tanulmányaimat a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskolában folytattam, majd az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén tanultam tovább, ahol elvégeztem az alap- és mesterképzést. Dolgoztam fordítóként, lektorként, iskolai titkárként és újságíróként. Szeptember óta vagyok a Paulinum tanári karának tagja.

Ezzel egy régi álmom teljesült, hiszen annak idején magyartanárként képzeltem el a jövőmet. Már korán eldöntöttem, hogy az egyetem elvégzése után tanítani szeretnék. Az élet másképp hozta, ám emiatt egyáltalán nem csüggedek, hiszen sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam a média világában töltött munkaévek alatt.

Véleményem szerint azért jó a Paulinumban dolgozni, mert kislétszámú osztályokat taníthatok, így van idő az elmélyültebb munkára és egy-egy témakör alaposabb feldolgozására. Lehetőségem van jobban megismerni a tanulókat, és képességeikhez, igényeikhez mérten alakítani az órák menetét. Több idő jut a gyakorlásra, ismétlésre, valamint a korábban elsajátított tudás számbavételére.

A kislétszámú osztályok előnye továbbá az is, hogy családias hangulat alakult ki az iskolában. A bentlakó diákok délután is együtt töltik az időt, így egyre jobban összecsiszolódnak, és életre szóló barátságok alakulnak ki. Ez összetartó erő végigkíséri a tanulókat a Paulinumban töltött évek alatt.

Egy magyartanárnak nemcsak az a feladata, hogy legjobb tudásához mérten átadja az anyagot, hogy fejlessze a diákok írás- és fogalmazáskészségét, hogy felhívja a figyelmet szép és igényes beszédre, hanem az is, hogy olvasóvá neveljen. A középiskolai magyar nyelv és irodalom tantervben több olyan művel is találkozhatunk, amelyeket a diákok első olvasásra unalmasnak, idejétmúltnak tarthatnak. A célom, hogy megismertessem ezeket a tanulókkal, és több szempontból vizsgálódva, több nézőpontból megközelítve világítsak rá arra, hogy miért is lettek ezek a művek a világirodalomi kánon részei. Úgy gondolom, hogy az irodalmat és a nyelvtant nem nehéz megszeretettni a tanulókkal, hiszen az előbbi olyan kérdésekkel is foglalkozik, amelyek érdeklik a középiskolásokat. A gimnazistákkal való munka során fontosnak tartom az audiovizuális tartalmak becsempészését is, hiszen a Z-generáció képviselői az interneten élik a mindennapjaikat. A video-, kép- és hanganyagok segítségével könnyebben elsajátítják az órákon elhangzottakat.

Úgy gondolom, hogy az anyanyelv alapos ismerete abban is segíti a tanulókat, hogy más nyelveket is elsajátítsanak. Erre a Paulinumban is lehetőségük van, hiszen a környezetnyelv mellett latinul, angolul és németül is tanulnak. A nyelvtanulás mellett a társadalomtudányok is hangsúlyos szerepet kapnak az iskolában. Úgy gondolom, hogy nemcsak azok a diákok érezhetik jól magukat a Paulinumban, akiknek az érdeklődési körük ezekhez a területekhez kötődök, hanem azok is, akik jobban kedvelik a természettudományokat. Ez az intézmény jó alapot ad a diákoknak a későbbi tanulmányaikhoz, valamint megerősíti őket a keresztény hitükben. Az intézménybe járó tanulók egy összetartó közösség tagjaként a későbbiekben is könnyebben érvényesülhetnek.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

9. oldal / 194