Hírek

Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink
Hírek
In Memoriam † Miocs József (1942-2023) igazgató – rektor Nyomtatás E-mail
2024. február 19. hétfő, 13:18

Msgr. art. m. Miocs József, a szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium rektora, címzetes apát, pápai prelátus május 24-én, életének 82., papságának 55. évében visszaadta lelkét a Teremtőnek. Szombaton, május 27-én lelke üdvéért gyászmisét szolgáltattak a kúlai Szent György-templomban, majd utolsó útjára kísérték a helyi katolikus temetőben.

Miocs József Kúlán született 1942-ben. Az általános iskolát szülővárosában végezte el, majd a gimnáziumot-kisszemináriumot Zágrábban fejezete be. Egyetemi tanulmányainak idején is ebben a városban maradt. Előbb a Hittudományi Karon folytatott teológiai és filozófia tanulmányokat, majd a zágrábi Zeneművészeti Főiskola egyházzenei szakán is oklevelet szerzett. 1968-ban szentelték pappá Szabadkán. A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium tanári karához 1975-ben csatlakozott, majd a székesegyház karnagya, a Szent Teréz magyar énekkar vezetője lett. Ezt követően, 1981-től a Paulinum igazgatója, majd 1988-tól haláláig a szeminárium rektora volt. A nevéhez fűződik az intézmény akkreditációja, hiszen 1989-ig az iskola bizonyítványait hivatalosan nem ismerték el. Kitartó munkájának és igyekezetének köszönhetően 1990-től a bizonyítványokat elfogadják, majd 2004-ben megvalósult az akkreditáció is. Emellett zenetanárként is fontos szerepet töltött be az intézmény életében, hiszen ötvenéves tanári pályát tudhatott maga mögött.

A tanítás, a diákok nevelése, valamint a Paulinum mellett életében fontos szerepet töltött be az egyházi zene. A Szabadkai Egyházmegye zenei életének megszervezésében is tevékenyen részt vett. A Schola Cantorum Paulinum énekkart 1973-ban állapította meg a székesegyház fennállásának 200. évfordulója alkalmából Az Ezüstcsengő egyházi gyermek és Ifjúsági kórusok dalversenyét és szemléjét 1995-től szervezte meg. Ezenkívül több zenei alkotás és kiadvány is fűződik a nevéhez. Ezek közül a Zsoltárok gyűjteménye 1971-ben jelent meg, a Szent Teréz mise 1991-ben, a Szabadkai egyházmegye orgonái című könyve pedig 2000-ben látott napvilágot, míg a Négy passió című művét 2003-ban adták ki. Miocs József tagja volt a Himnológiai Társaságnak, az Európai Egyházzenei Társaságnak, illetve a magyar és horvát egyházzenei társaságoknak.

Munkásságáért élete során több elismerésben is részesült. A Magyar Köztársaság Aranyérdemkereszt kitüntetését 2007-ben, Szabadka Város díszpolgári címét 2008-ban nyerte el. Tavaly novemberben ötvenéves oktatói, nevelői és lelkipásztori szolgálatának elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

 

Agárdi Brigitta

 
Önkéntes voltam a pápai Szentmisén Nyomtatás E-mail
2024. február 19. hétfő, 12:38

Gyakorlatból tudom, hogy az idősebb embernek is hasznát vehetik. Ezzel a meggyőződéssel jelentkeztem önkéntesnek két évvel ezelőtt a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra – mondván, gyertyaosztónak még megteszem. Úgy is volt, sőt, többet is rám bíztak. Az egy hét életem egyik legszebb élménye volt.

Miután értesültem arról, hogy Ferenc pápa Magyarországra látogat, elkezdtem kutakodni, hogy hogy lehetek önkéntes. Végül a Magyar Kurírban megjelenő cikk alapján regisztráltam és jelentkeztem be. Immár „hivatalos“ önkéntesként izgatottan és egyre türelmetlenebbül vártam a kiírást, hova jelentkezhetek. Azt sejtettem, hogy lesz próbanap is, ezért a pápai misére esett a választásom. A terület, amelyre bejelentkeztem az „Egyházi személyek-, fellépők- és közreműködők koordinálása“ volt, ezen belül pedig a „Papok és Egyházi személyek ültetése“ csoportba.

Borisz fiammal már pénteken délután felutaztunk Budapestre, hogy ott tudjak lenni a próbán.

Április 29-én, szombaton volt a próbanap. Budapest hajnali ötkor még alszik, a (villamos, metró) megállók üresek. Hatra kellett ott lennem az Alkotmány utcában lévő bázisnak nevezett Közgazdasági Egyetem előtt. A bázisban egy újabb regisztráció következett, és miután átadtuk az előre kitöltött szerződésünket, megkaptuk az esőköpenyt, egy „Önkéntes“ feliratú pólót egy alkalmi kis vászon hátizsákba csomagolva. Meg egy-egy szendvicset és vizet. Utána következett a terepbejárás, hogy mindenki tudja, hol, mikor mi lesz a feladata. Akkor alkalmunk volt egészen közelről látni a pódiumot, amelyen a pápa a Szentmisét be fogja mutatni. Mintegy 30-an voltunk a csoportban. Koordinátorunk profi módon vezetett végig bennünket, a várható buktatókra külön felhívta a figyelmünket. Még egy kis protokoll-képzést is tartott.

Vasárnap 5-re mentünk. Az első metróval. Csak kék esőkabátos önkéntes utazott rajta meg néhány idős házaspár. Az egyik néni nagy boldogan újságolta, hogy képzeljük, a Rózsák terén lekezelt vele a pápa, sőt, még rózsafűzért is kapott tőle! Már a metróban ünnepi hangulat volt.

Hat óra felé foglaltuk el „hivatali helyünket“ a Balassi utca végén. A villamossíneken volt egy belélpetőpont, ahol mindenkit átmotoztak. Ez után állt egy hatalmas sátor, amelyekben állványokon lógtak az egyforma miseruhák. Úgy értesültünk, hogy 2000 pap fog részt venni a szentmisén. Minden pap beöltözve, egy fehér kalappal jött ki a sátorból. Az önkéntesek feladata volt, hogy őket elvezessük a papi szektorba és megfelelő helyre ültessük (feltöltöttük előlről hátrafelé a sorokat). Az érkező papokat „Dícsértessék“-kel, „Isten hozta“-val, a görögkatolikusokat pedig „Jézus feltámadt“-al köszöntöttük (nálunk a pravoszlávok is így köszönnek a húsvéti ünnepkör idején, Hristos se rodi“). A legnagyobb tekintélyű pap minden bizonnyal Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalapítója volt. De ott voltak a Szabadkai Püspökség papjai is, Fazekas Ferenc helynök vezetésével. A Püspökség három kispapjával is volt alkalmam szót váltani. Örültem a hazai arcoknak.

A beléptetés ideje alatt hangos imádkozás és több tanúságtétel hangzott el.

Egyre kevésbé volt hideg, az idő gyorsan elszállt és bezárták a beléptető kapukat. Ekkor már szabadok voltunk. Nemsokkal később hangos éljenzés volt hallható (némák voltak a hangszórók). Megjelent a tömegben (és a hatalmas kivetítőkön) a pápa. Szerencsém volt, kb. 3 m-re haladt el tőlem, áldást is adott. Nem sokkal később elkezdődött a Szentmise. Mi, önkéntesek benn maradhattunk a papi szektorban, azaz a miséző papsághoz legközelebbi szektorban. Közel voltunk az oltárhoz és a szentatyához.

Az egész mise alatt érezni lehetett, hogy ez a mise más, mint egy másik. Ünnepélyesebb, felemelőbb. Ferenc pápa tette azzá. Ő, Krisztus helytartója, a Vatikán első embere, Róma püspöke, egy derűlátó, mosolygós, közvetlen, magyarokat szerető (nem mintha különbséget tenne) pápa. Nem utolsó sorban bátorító is. Az áldás és a himnuszok elhangzása után tolókocsiban távozott közülünk, de a tömeg még sokáig éltette, a kórus pedig sokáig énekelt. A Győzelemről énekeljen NEK-dal és a nálunk ritkábban hallható Boldogasszony anyánk is elhangzott. Oltáriszentség és Szűzanya. Hitünk két sarkalatos pontja. Ezeket az énekeket csak nagy tömegek tudják igazán szépen és szívből elénekelni. Most szívből jött minden hang.

Elment Ferenc pápa. De senki se nosztalgiázott, sajnálkozott ezen. Mindenki boldog volt, hogy ott volt, Vele együtt imádkozott és dicsőítette Istent és a Szűzanyát. Egy hatalmas lelki töltettel hagytam el a Kossuth teret, és ezt az örömet tovább adtam. Örömömre szolgált az is, hogy valahol a tömegben ott volt kisebb fiam, Ábel is és Anna 4 éves unokám, aki beszámolt arról, hogy ők mit és hogy láttak.

Hetven évesen úgy érzem, hogy Istentől megint egy nagyon szép ajándékot kaptam, kegyelmet, hogy ép testtel és lélekkel ott lehettem a pápa közelében és egy picit én is hozzájárulhattam ehhez az ünnepi Szentmiséhez.

Dr. Czékus Géza

 
Szent Márk napját ünnepeltük Nyomtatás E-mail
2024. február 19. hétfő, 10:12

Az Egyház április 25-én a liturgikus kalendárium szerint szent Márkról emlékezett meg, aki a négy kánoni evangélium egyik szerzője. A Paulinum közössége ezen a napon különös képpen is ünnepelt, ugyanis a szeminárium (kollégium) lelkésze, Forgić Marko atya e napon ünnepli névnapját.

Marko atya délelőtt a tanárokat vendégelte meg, este pedig a kápolnában az előlárókkal és a diákokkal szent misét mutatott be szent Márk tiszteletére. A lelkész beszédében méltatta a szent életét, aki gyermek volt, amikor Keresztelő János megkezdte tevékenységét és Jeruzsálemben Jézus Krisztus meghalt és föltámadt. Az Apostolok Cselekedeteiből tudjuk, hogy Péter, miután csodálatosan kiszabadult Heródes börtönéből, ,,elment Máriának, a Márknak nevezett János anyjának házába, ahol sokan együtt voltak és imádkoztak”. Márk anyja özvegy lehetett, mert a férjéről soha nincs szó. Házát az első jeruzsálemi keresztények rendelkezésére bocsátotta. Pétert a háznép is jól ismerte, mert az ajtónálló szolgáló, Rodé a hangjáról ráismert (ApCsel 12,11-17). A Getszemáni-kert is Márk anyjáé lehetett, így alhatott Márk az Úr elfogatásának éjjelén ebben a kertben. Amikor ugyanis az Urat elfogták, és minden tanítványa elmenekült, ,,egy ifjú követte, meztelen testét csak egy gyolcslepel fedte. Amikor meg akarták fogni, otthagyta a gyolcsleplet, és meztelenül elfutott” (Mk 14,51-52). Márk először Péter apostol, majd Pál apostol követője volt a missziós utakon. A legszorosabb kapcsolat Péterhez fűzte, annyira, hogy a hagyomány úgy beszél Márkról, mint ,,Péter tolmácsáról”. Ezzel függ össze evangéliuma is. A rómaiak ugyanis, látván, hogy Péter megöregedett, kérték Márkot, foglalja írásba az evangéliumot, amelyet Péter hirdetett nekik. Márk az az alexandriai egyház alapítója és a város első püspöke, ahol vértanúhalált halt. Velencei kereskedők megszerezték ereklyéit, és az arabok pusztítása elől Velencébe vitték. Ettől kezdve Szent Márk Velence védőszentje. A szentmise után a rektor, Miocs József atya és a diákok köszöntötték Marko atyát névnapja alkalmából.

 
Pápalátogatás Nyomtatás E-mail
2024. február 19. hétfő, 10:03

2023 április 29-én szombaton a pápa fiatalokkal találkozott a budapesti Papp László sportarénában.

A Papp László sportarénában találkozott szombaton délután fél ötkor Ferenc pápa a fiatalokkal, akik nemcsak számban, hanem kirobbanó lelkesedésükkel töltötték meg a stadiont. Tanúságtételek, énekek és imák hangzottak el, a Szentatya pedig közvetlen módon válaszolt nekik, lelkükre kötve a megbocsátás, a lehajló szolgálat, a tudatos célkitűzés és edzés, az ima és a csend, a bátor igazságkeresés, a tanúságtétel és a szíves önátadás fontosságát.

Számomra Ferenc beszéded egyértelmű és megható volt, különösen azért, mert amikor beszélt mind a 11 ezer fiatal csendben figyelt és hallgatta szavait.

Utazásunk Csantavérről szegedre busszal történt, ottt vonatra szálltunk és indultunk Budapestre. A hosszú és fársztó út ellenére mindenki zgatottan várta, hogy láthassa Krisztus földi helytartóját. A pápai beszéd előtt egy kis lelkesítő koncertet kaptk a fiatalok, ahol Rúzsa Magdi is fellépett. A pár óráig tartó műsor után elindultunk haza és az úton hazafelé megbeszéltük, hogy kinek mi maradt meg legjobban, mely része tetszett neki legjobban az elmúlt pár órából. Számomra ez egy felejthetetlen élmény marad mindörökre.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

9. oldal / 215