Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink
Hírek
Mire emlékeztünk a karácsonyi ünnepkörben Nyomtatás E-mail
2021. február 05. péntek, 11:25

Az egyházi év két nagy ünnepköre közül míg a téli, a karácsonyi ünnepkör a megtestesülést, addig a tavaszi, a húsvéti ünnepkör a megváltás misztériumát ünnepli. Mire is emlékeztünk a karácsonyi időszakban? A karácsonyi ünnepkör előkészületi ideje a magába foglaló négy hetes ádvent, amikor is magunkba fordulva, önvizsgálatot tartva lelkileg készülünk a Megváltó születésére. A karácsonyi ünnepkör 1969 óta ádvent első vasárnapjától a vízkereszt utáni, első évközi vasárnapig tart. December 25-én éjfélkor ültük Jézus születésének emlékezetét. Urunk születésének ünneplése nyolc napon keresztül tart. Ezt az időszakot, amely január 1-ig tart, karácsony nyolcadának nevezzük.  Az első napon, azaz december 26-án emlékeztünk az Egyház első vértanújára, Szent István diakónusra. December 27-én volt Szent János apostol és evangélista, akinek az evangéliumából hallhattunk részletet karácsonykor. Idén elmaradt, mert vasárnapra esett, amelyen a Szent Családot ünnepeltük.  Karácsonyt követő vasárnap mindig, ahogy mondani is szoktuk a Szent Család vasárnapja, amikor a Szűz Mária, Szent József és Jézus alkotta családot ünnepeljük, amit az Egyház példaként állít a mai családok elé. December 28-án volt Aprószentek. Ekkor emlékezünk meg azokról a kisgyermekekről, akiket Heródes katonái a gyermek Jézust keresve megöltek. December 29-én megemlékeztünk Becket Szent Tamás püspökről és vértanúról, 31-én pedig Szent Szilveszter pápáról. Az új esztendő első napján, január 1-én Szűz Máriának, Isten szent Anyjának főünnepe volt, amely egyben a béke világnapja is.  Január 6-án volt Urunk megjelenésének ünnepe. Szokás ezt a napot Vízkeresztnek is nevezni, régebben ugyanis ekkor ünnepelték Jézus Krisztus megkeresztelkedését. Ezért is szentelnek vizet ezen a napon a szentmisében. Ekkor veszi kezdetét a ház megáldása. Isten áldását kérjük ilyenkor a házra és annak lakóira az új esztendő kezdetén. A ház megáldásakor az ajtó fölé került a „20 + C + M + B + 21” megjelölés. A betűk az évszám első és második tagja között jelentik a „Christus mansionem benedicat” (Krisztus áldja meg a házat) imádságot, de szokás a három betűt a három „király” neveként olvasni: Gáspár, Menyhért, Boldizsár. Ezeket a sorokat olvasva, most már mindannyian magunk mögött tudhatjuk az ünnepeket, és úgy is tekintünk rájuk, mint az év egy részére, ám miként minden reggel ránk virrad, úgy kell minden nap karácsonyi örömmel ébrednünk.

 

Huszár Ádám

 
Fizika tanárunk bemutatkozása Nyomtatás E-mail
2020. december 18. péntek, 12:47

VARGA ZOLTÁN a nevem. Szabadkán születtem, kiskorom óta birkóztam és válogatott is voltam.  Középiskolában kezdett el érdekelni a fizika, minek után az újvidéki egyetemen beírtam az asztrofizika szakot.  Az egyetem végett abbahagytam a birkózást. Civil szervezetekben is tevékenykedtem, mint a Holdsugár klub, VaMaDisz. A sport és az önkéntes tevékenykedés miatt sokat utaztam, többek között eljutottam az Amerikában található Colorado Sprigs-be. A környező európai országokban többször is megfordultam.

Tanulmányaim: 2012-ben a Kosztolányi Dezső Tehetséggondozó Gimnázium sport szakán érettségiztem. Ezután iratkoztam be az Újvidéki Egyetem Természettudományi Kar Fizika Tanszékére.

Szakmai tapasztalataim:

  • 2017/18-as tanévben a szabadkai Október 10 Á.I.-ban tanítottam fizikát és műszaki oktatást.
  • 2018/19-es tanévben a Szabadkai Egészségügyi Középiskolában tanítottam fizikát

A Paulinum gimnáziumról szerzett tapasztalatom: amikor bekerültem a gimnáziumba lelkes fogadtatás várt barátságos légkörrel. Tapasztalt és odaadó tanárokkal vagyok körülvéve mindig mosollyal az arcukon. Az egész intézmény úgy működik, mint egy nagy család. Egymást kisegítve és fáradhatatlanul tologatjuk a diákokat a helyes útra, reménykedve, hogy mikor kikerülnek innen, néhány év után, visszatekintve megértik gondoskodásunkat és munkánkat.

Tanári elhivatottságom célja, mint minden tanárnak, hogy a saját tudásomat átadjam a fiataloknak. Ez egy egyetemes ösztön minden szülőben és pedagógusban, hogy az évek alatt megszerzett tapasztalatokat átruházzuk a következő generációra. Mikor rátaláltam a csillagászatra, és láttam mennyi szépséget rejt magában, hiányoltam ezt a szépséget ifjabb koromban. Ezt a tudást szeretném eljuttatni minden érdeklődő fiatalnak.

 
Az új magyar szakos tanárunk bemutatkozása Nyomtatás E-mail
2020. december 18. péntek, 12:29

Patócs László

2010 – doktori stúdium, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Nyelv és irodalom program

2009 – 2010: mesterképzés, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Tanszék

2008 téli szemeszter: CEEPUS ösztöndíj, Universität Wien, Insitut für Europäische und Vergleichende Sprach und Literaturwissenschaft, Abteilung Finno-Ugristik,

2005 – 2009: alapképzés, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Tanszék

Szakmai tapasztalat:

2020. szeptember: magyar nyelv és irodalom tanár, Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium, Szabadka

2015. november – 2020. június: újságíró, szerkesztő, Vajdasági Rádió és Televízió, Újvidéki Rádió, Magyar Szerkesztőség

2015. augusztus – 2015. november: újságíró, Családi Kör hetilap

2011. március – 2014. február: tanársegéd, Újvidéki Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Hungarológiai Tanszék

2009. szeptember – 2011. február: újságíró, Vajdasági Rádió és Televízió, Újvidéki Rádió, Magyar Szerkesztőség

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnáziumban minden feltétel adott ahhoz, hogy a diákok megfelelő ismeretekkel vágjanak neki a felsőoktatásnak. A kis létszámú osztályok kiváló atmoszférát teremtenek az elmélyült munkához, így a kiemelten fontos elméleti és gyakorlati oktatási egységek elsajátítása is könnyebben történhet meg. A tanulói közösség tagjai közötti szoros kapcsolat csak segíti a munkát: eddigi tapasztalataim szerint a diákok igenis számítanak egymásra, és remélhetőleg ezt a tanulmányaik során is alkalmazzák.

A magyar nyelv és irodalom tárgy tanáraként a fent részletezett alapokra támaszkodom. Fontosnak vélem, hogy a diákok mélyreható és a jövőben alkalmazható ismeretekkel gazdagodjanak mind az irodalom, mind pedig a nyelvészet területén. Utóbbi elengedhetetlen az önkifejezés, a minél pontosabb fogalmazás és a gondolatok megfogalmazása miatt, az irodalmi szövegkorpusz megismerése és a világlátásukba való beépítése kiinduló pont a mindennapokhoz: legyen szó a humán irányultságú felsőoktatásról, a közösség megszólításáról, a nyilvános eseményeken való felszólalásokról. Az irodalom kultúránk tartóoszlopa, egy olyan terület, amely elképzelhetetlen a Biblia szövegisége nélkül, a kortárs művek is ezer szálon kötődnek a keresztény hagyományhoz. A Paulinum tanáraként a célom az, hogy minél alaposabb ismeretekkel gazdagítsam a diákokat: fel kell ismerniük, hogy a tantárgy nem valamiféle nyűg, hanem olyan ismeretek tárháza, amelyre szinte minden élethelyzetben lehet hagyatkozni.

 
Tisztelgés Papp Dániel író emléke előtt Nyomtatás E-mail
2020. december 18. péntek, 12:23

Három diákunk vett részt az idén a Moravicai Értelmiségi Fórum hagyományos esszé-, novella- és fogalmazásíró pályázatán. A pályázat több szempontból is szervesen kötődik Papp Dániel írónak, a magyar irodalom kanonikus alkotójának a munkásságához. Egyfelől lényeges szerepet kap az értékteremtés, a kreativitás, a nyelvi igényesség, az írás- és gondolkodáskészség, de hasonlóan lényeges a helyi, a vajdasági értékekre történő fókuszálás, illetve nem utolsó sorban a szépirodalmi igényű szövegek gyarapítása is. A középiskolások a szépprózai alkotások mellett a múlt értékeinek megszólítására az itthon maradás témakörének a kibontására is vállalkozhattak.

Az utóbbi utat választotta Petrovity Ádám negyedikes tanuló is, aki az otthonmaradást két szempontból közelítette meg: részben a jelenlegi vírushelyzet okozta kihívásokra reflektál, részben pedig a régióhoz, a szülőföldhöz való tartozás elemi szükségét hangsúlyozza. Esszéje eme kettős tartalom okán szinte egyazon szó- és motívumkészlettel közelít a koronavírushoz és a szülőföldön maradáshoz, a refrénként vissza-visszatérő „tudod, korona” szövegbetét pedig mindkét sík jelentésárnyalatait – már-már az irónia határainak a feszegetésével – gazdagítja.

Hasonló szövegstratégiát választott Huszár Ádám negyedikes tanuló is, írásában azonban talán egy árnyalattal nagyobb jelentőséget kap a – vajdasági gyökerekkel bíró – egyén egzisztenciális helyzete. Ádám esszéjének gondolati magva a „bízz magadban”, „a számodra legjobb utat válaszd” és a „kételkedj a szószólók szavaiban” gondolatokkal foglalható össze. A szöveg és az esszé gondolatiságának kiemelt rétege a mindannyiunk által fontosnak tartott fogalmak – mint például a barátság, az idősek iránti tisztelet és a közösség tagjaként való megmaradás – megerősítése, a hagyomány ereje és a kulturális értékek jelentette többlet megszólítása.

Szepesi Albert harmadikos tanuló szépirodalmi pályaművel jelentkezett, amelyben a gyermeki világlátást és a szorongást, a félelmet is megszólító megmagyarázhatatlan fikció (más olvasói megközelítés szerint: a ténylegesen veszélyt hordozó valóság) területeit ötvözte. Novellájában a gyermekszereplők többlettudással bírnak a felnőtt karakterhez képest. A gyermekek felismerik a potenciális veszélyforrást – magyarázatot azonban nem tudnak adni rá. Velük szemben az anyuka képtelen megtapasztalni ezt a réteget. Albert pályaműve tömör, feszültséggel teli, és kiváló írói húzásként az utolsó sorok elolvasása után sem ad egyértelmű, kézzel fogható magyarázatot a novella cselekményére.

A tanulóknak gratulálunk, és további alkotásra ösztönözzük őket!

Patócs László

magyarszakos tanár

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

9. oldal / 181