Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink
Hírek
Zarándoklat Doroszlóra Nyomtatás E-mail
2022. szeptember 12. hétfő, 10:11

A Szabadkai Egyházmegye kegyhelye Doroszlón található. Az itt fellelhető templom búcsúja szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén van. Ekkor ünnepli a katolikus világ Szűz Mária születését. A dátum eredete a Szentföldön található, és a hagyomány szerint Szűz Mária szüleinek háza helyére épült templom felszentelésének napja. Ezen a napon az egyházmegyénkben szerte megmozdulnak a hívek, és közösen zarándokolnak Doroszlóra Szűz Máriát, égi édesanyánkat és patrónánkat köszönteni.

Kezdetben a keresztény világ zarándoklat célállomása a Szentföld volt, és itt a Jézus születésének, életének, szenvedésének és megdicsőülésének helyszínei, továbbá felkeresték a Szűzanya és a szentek életének illetve ereklyéik őrzésének helyeit.

A zarándok helyek a szeldzsuk török erők fennhatósága alá kerültek, innetől a zarándokolás nehézzé és veszélyesé vált. Az ereklyék Európa területére való átmenekítésével és a csodák következtében a helyi színhelyek egyre felkeresetebbeké váltak. A doroszlói kegyhely története is egy helyi, a vak Zablócki János személyéhez fűződő csoda kapcsán vette kezdetét.

Szűz Mária születésének ünnepnapján mi is elzarándokoltunk a Paulinum nevelőivel, tanáraival és munkatársaival egyházmegyénk kegyhelyére. Az ünnepi szentmisét idén Böcskei László nagyváradi püspök vezette. A liturgia a hagyományoknak megfelelően a szentkút mellett lévő Szűz Mária szobornál zárult szentségi áldással.

 
Veni Sancte Nyomtatás E-mail
2022. szeptember 12. hétfő, 09:53

A Paulinum Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) megkezdte a 2022-23-as iskolai tanévet. Az évkezdőt megelőző Tantestületi Gyűlés augusztusban lett megtartva, amelyen be lett mutatva az első félév részletes tervezete. Augusztus hónap véget értével lezáródott a diákok részére a nyári szünidő, ami egyben számukra az új iskolaév kezdetét is jelenti.

Az egyházi hagyományok szellemében, az apostolok magatartása után, amint az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk, hogy minden fontos döntés vagy kezdet idején a Szentlelket hívták segítségül, mi is a Veni Sancte Spiritus - Jöjj Szentlélek himnusz éneklésével a Szentlelket híva kezdtük az új tanévet. A megnyitót, ill. az inaugratio-t (lat. bevezető) az igazgató, msgr. Miocs József vezette.

Az intézet igazgatója buzdította és bátorította a diákokat, hogy Istenre és a tudásra nyitottak legyenek az előttük álló tanévben, és így hitben növekedve és tudásban gazdagodva legyenek egykor az Egyház és társadalom javára. Ennek keretében sor került az új diákok bemutatására, akiknek taneszközöket tartalmazó szerény csomagokat ajándékozott, továbbá a tanárok és az osztályfőnökök és általuk előadott tantárgyak ismertetése.

A tanévnyitó végén az igazgató megköszönte minden megjelent tanár részvételét, és eredményes munkát kívánt mind a tanároknak, mind a diákoknak. A záró szavak után az osztályok diákjai visszavonultak a tantermekbe az osztályfőnökükkel, ahol megtartásra kerültek az első osztályfőnöki órák.

 
Szent Keresztben jártunk Nyomtatás E-mail
2022. július 01. péntek, 12:14

Az év folyamán igyekeztünk alkalom adtán Szabadka város nevezetességeit és történelmi múltját megismertetni a diákokkal. E célból látogattunk el most a Szent Kereszt plébániára. Ma a Kiserdő mellett található kiépített részen egykoron szőlőtermesztő vidék húzódott el. Itt épült fel 1896-ban Vojnits-Bajsainé hagyatékából a mauzóleum (temetkezési hely) a nemes Vojnits-Bajsai család számára. 1933-ban a Szent Péter plébánia területéből megalapították a vikariátust, minek következtében a mauzóleum átépítés után istentisztelet helyszíne lett. 1934-ben, a plébániaház összedőlése után a templom mellé plébánosi lakást építettek és 1956. január 1-én magalakult az önálló Szent Kereszt plébánia. 1959-ben a hívek számának a növekedése véget a templomot kibővítették. Azóta a Szabadka városának egyik legnagyobb plébániájává nőtte ki magát. A templom kriptával illetve altemplommal rendelkezik, amelyben a nemes Vojnits család tagjai nyugosznak, amelyet dr. Csizmár Oszkár plébános urnák elhelyezésre alkalmas résszel bővítetett. A templomot a vikariátus alapítása óta megszakítatlanul liturgiai szolgálatra használják, az altemplomot viszont a látogatók számára alkalomadtán megtekintésre bocsájtják.

 
Érettségi bankett a Paulinumban Nyomtatás E-mail
2022. július 01. péntek, 11:47

A Paulinum Gimnáziumban a negyedikes diákok számmára a négyéves oktatás múlt hónap 24-ével záródott le. Ezzel kezdetét vette az érettségire felkészítő időszak. Az érettségi első vizsgaidőszaka folyó hónap 9-től az írásbeli vizsgákat foglalta magába, amely az anyanyelvből, német és latin nyelvből állt. Miután sikeresen teljesítették az írásbelit, a szóbeli vizsgák következtek anyanyelvből, latin és német nyelvből, valamint történelemből.

A sikeres érettségi fényében 17-én, pénteken záró bankett keretében sor kerülhetett az 57. generációtól való búcsúzkodásra. 11 órai kezdettel vonultak be az igazgató, msgr. Miocs József vezetésével az érettségizők a kápolnába énekelve „Ballag már a vén diák”. Az egybegyűlt előkelőségek, msgr. dr. Németh László nagybecskereki megyéspüspök, ft. Marko Zubak a boszniai Katolikus Iskola Központ igazgatója, msgr. Mihael Sokol belgrádi érsekség irodaigazgatója, dr. Josip Ivanović a Tanítóképző Kar dékánja, ddr. Rokay Zoltán nyugalmazott egyetemi tanár, ft. Pastyik Róbert püspökségünk irodaigazgatója, tanulók plébánosai, tanári kar tagok, szülők és vendégek köszöntése után magyar és horvát nyelven hangoztak el szavalatok.

Ezután került sor az érettségi eredmények ismertetésére, illetve két diák, Varga Sámuel és Kiss Szebasztián külön elismerésben való jutalmazása az érettségin elért és nyújtott teljesítményükért. Ezután az igazgató kiosztotta a MNT emléklapjait az érettségizők számára. Végül osztályfőnökük, ft. dr. Fehér Tivadar szólt a végzősökhöz és az egybegyűltekhez.

Az igazgató a jelenlevő tanárok és szülők előtt gratulált nekik, és Isten áldását kérte rájuk, hogy az előttük megnyíló világ kihívásainak keresztény hitünk fényében helyt tudjanak állni, és sikeres életet tudjanak majd egykor az Egyház és a társadalom számára felmutatni. A bankett az intézet ebédlőjében ért véget kellemes hangulatú társalgás és svédasztal mellett.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

10. oldal / 206