Dátum

Link

Home Híreink
Hírek
A Szeplőtelen Szűz Mária tisztelete Nyomtatás E-mail
2017. március 10. péntek, 11:48

A katolikus hívek, mondhatjuk hogy a világ minden táján február 11-e előtt ájtatosságokat tartanak Szűz Mária tiszteletére. A Boldogságos Szűz Mária tisztelete az ő szeplőtelen fogantatása dogmájának (1854) kihirdetésé után terjedt el, de valójában akkor, amikor 1858-ban Lourdes-ben megjelent Bernadette Soubirunak. A február 11-i megjelenése alkalmával kijelentette, hogy ő a Szeplőtelen Anya. Francia nyelven: „Je suis Immaculae Conseption” én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás. Továbbá a Szűz Anya háromszor szólította fel bűnbánatra és bíztatta Bernadettet, hogy serkentse imára az embereket a bűnösök megtérésére. Mivel három alkalommal hívta fel a figyelmet a bűnösök megtérésére, ezért később három napi (triduum) illetve kilencedeket vezetett be az Egyház a lourdesi Mária tiszteletére.

A szabadkai székesegyházban több mint másfél évszázada hagyománya van a Mária tiszteletének. Minden esztendőben február 2-tól 11-ig lelki megújhodást tartanak a hívek részére. Így volt ebben a hónapban is. A paulinisták alkalom adtán vesznek részt az ájtatosságon. Első alkalom volt, hogy ebben az esztendőben triduumot tartottak a Paulinum kápolnájában. A Mária szobor előtt imákkal és énekekkel elmélkedtek Szűz Mária tiszteletére.

Február 11-én a székesegyházban a paulinisták részt vettek a záró ünnepségen, amelyet főpásztorunk, msgr. Pénzes János püspök tartott.

 
Megyéspüspökünk beszámolója római útjáról Nyomtatás E-mail
2017. március 10. péntek, 11:29

Január 30-án, hétfőn fogadta Ferenc pápa a Szent Cirill és Szent Metódról nevezett nemzetközi püspöki konferencia tagjait. A konferencia tagjai Szerbia, Montenegró, Macedónia és Koszovó püspökei. A szentatya délelőtt 11-kor fogadta a konferencia tagjait és közel két órán át beszélgetett velük. A szentatyával való találkozás ad limina fogadás keretében történt, amely minden ötödik évben esedékes az előírások szerint. XVI. Benedek pápa lemondása és az új pápa választása véget, az ad limina találkozásra tíz év után került sor. Azóta sok minden történt és sok minden változott. A püspöki konferencia tagjai nagy érdeklődéssel és odaadással készültek a pápával való találkozásra és az apostolok sírjainak látogatására. A találkozóról a pápával és a szent Péter sírja, illetve bazilikák látogatásáról megyéspüspökünk, dr. Pénzes János beszámolót tartott a paulinistáknak.

A Paulinum nagytermében rektorunk köszöntötte a főpásztort, aki ezek után a szentatyához hasonlóan párbeszédet és társalgást folytatott a szeminaristákkal. A kérdésekre válaszolva elmondta, hogy körbe ülve kötetlen beszélgetést folytattak a pápával. A szentatya válaszolt a kérdésekre, és a felmerülő nehézségeket feljegyezte magának megoldás céljából. A beszélgetés a püspökök kérésével zárult, hogy amennyiben lehetséges, vegyenek részt egy közös misén. Erre szerdai napon került sor a Szent Márta - ház kápolnájában. A látogatás az apostolok sírjának a közös hódolatával, a bazilikák megtekintésével és a kongregáció látogatásával fejeződött be. Mindezt a püspök atya elmondta nekünk, majd egy – egy Ferenc pápát ábrázoló képpel ajándékozott meg minket.

 
Alkalmi tárlaton voltunk a Városi Múzeumban Nyomtatás E-mail
2017. február 16. csütörtök, 12:48

A neves szabadkai orvos, irodalmár, Munk Artúr pályafutását bemutató kiállítás nyílt, a Szabadkai Városi Múzeumban „A nevem Munk, Munk Artúr címmel”. Egy igazi kortárs irodalmi tárlatáról van szó, mely még a rendelkezésre álló szerény gyűjteményt is látványosan, izgalmasan mutatja be, miközben elénk tár egy méltatlanul mellőzött értékes ember életutját. A kiállítás szerzője Gazsó Hargita muzeológus. A gyűjtési akció a kiállításra még tavasszal indult, melyben felkérték a polgárokat, hogy mindazok, akik valamilyen kapcsolatban álltak az író – orvossal és tárgyaik vannak, ajánlják fel a kiállításra. Ennek kapcsán Bori Imre professzor jelentős kézirat gyűjteményt ajándékozott, továbbá Munk Artúr Szlovéniában élő unokái számos tárgyat, családi fényképalbumot és Munk Artúr híres ezüst kiskanalát állították ki. A szabadkai dr. Gubás Jenő néhány tárgyat, valamint egy ifjúkori festményét ajándékozták a múzeumnak. Még néhány magánszemély hozott egyes tárgyakat bemutatásra. Mindezeket a kiállítási tárgyakat Pesti Attila építész, hogy kellő érdeklődést keltsen, vonzóan és látványosan építette fel a kiállítás arculatát. Ezt az értékes és látványos kiállítást tekintettük meg, melynek még a jellegzetessége az, amivel Munk Artúrt nevét világhírűvé tette, mivel a Kárpátia hajó orvosa volt, amely az elsüllyedt Titanic óceánjáró túlélőit gyógyította.

 
Hódoljunk az Úr előtt Nyomtatás E-mail
2017. február 16. csütörtök, 12:32

A Katolikus Egyház minden egyházmegyéjében a naptári év folyamán minden nap plébánián, imaházban vagy kápolnában meghatározott sorrend szerint egész napos szentségimádást tartanak. A szentségtartóban kihelyezett Oltáriszentség folyamatos, állandó és ünnepélyes imádása minden időben a Krisztus visszajövetelét virrasztva váró hívők alapmagatartása. Az eucharisztikus színek alatt valóságosan jelenlevő egész és teljes Krisztus, az Isten és ember előtti hódolat kifejezi az Úr iránti tiszteletünket, hűségünket és elkötelezettségünket, és végezzük engesztelésül az Eucharisztiát ért bántásokért, közömbösségért. A Katolikus Egyház Katekizmusa a következőt írja a 1380. pontban: ”Nagyon megfelelő, hogy Krisztus ilyen egyedülálló módon akart Egyháza számára jelenvaló maradni. Mivel ugyanis Krisztus látható alakjában elhagyni készült övéit, nekünk akarta ajándékozni szentségi jelenlétét; mivel arra készült, hogy a kereszten föláldozva önmagát üdvözítsen minket, akarta, hogy emlékünk legyen arról a szeretetről, amellyel Ő "mindvégig" (Jn 13,1), élete elajándékozásáig szeretett minket. Valóban, Ő eucharisztikus jelenlétében közöttünk marad, titokzatos módon, mint az, aki szeretett minket és önmagát adta értünk, éspedig olyan jelek alatt van jelen, melyek ezt a szeretetet kifejezik és közlik: „Az Egyháznak és a világnak nagyon szüksége van az Eucharisztia tiszteletére. A szeretet e szentségében Jézus vár bennünket. Ne sajnáljuk az időt, hogy találkozzunk vele az imádásban, a hittel teljes szemlélődésben, készen a világ bűneinek és jogtalanságainak engesztelésére. Soha ne szűnjön meg a mi imádásunk.”

A Paulinum gimnázium és szeminárium kápolnájában az éves szentségimádási nap január 31-én, kedden volt. A nap folyamán a diákok egyéni és közösségi szinten járultak a kihelyezett Szentség elé, amely előtt litániákat, elmélkedéseket tartottak, és rózsafűzért imádkoztak, majd ezt követte a szentmise, amelyet rektorunk vezetett.

Ezen a napon az intézet beosztása szerint, egy lelkinap is szokott lenni. A lelkinapra, illetve a rekollekcióra, azaz időszakonkénti visszavonulásra azért van szükségünk, mert a tanulmányok során és a mindennapi iskolai gondok mellett, nem jut elég idő lelki gondozásunkra, és ilyenkor alkalom nyílik a belső összeszedettség visszanyerésére és fokozására.

A lelki előadásokat, illetve elmélkedéseket horvát nyelven ft. Muharem Dragan atya és magyarul ft. Balcsák Szilárd, székesegyházi káplán tartották. Hegedűs András, a II. osztály egyik diákja így számol be: „Szilárd atya előadásnak fő témájául a csendet választotta, mivel az a lelkinap egyik fontos eleme. A csend megtartása azért is fontos – hangsúlyozta -, mert ekkor vállunk képessé, hogy meghaljuk, Isten mit is akar az embernek mondani. E fajta állapot az imádkozás egyik fajtája, amely utat képez az Isten szavaihoz. Az előadások és az átelmélkedett órák arra intettek bennünket, hogy a csend nem csak belső megnyugvást eredményez, hanem megszüli a türelmet, amely elősegíti az egymás közti kibontakozást és a másikhoz való közeledést.”

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

10. oldal / 114