Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink
Hírek
Zarándoklat Nyomtatás E-mail
2021. szeptember 22. szerda, 12:41

Szeptember 8-án a Covid-19 vírus okozta járvány miatti hosszú kiesés után újra alkalom nyílt számunkra, hogy hitünk ápolása és tudásunk, tapasztalatunk bővítése céljából zarándok- és tanulmányúton vehettünk részt. Szeptember 8. a szabadkai egyházmegyében az a nap, amikor szerte hívek mozdulnak meg, hogy Kisboldogasszony ünnepén egy szívvel – lélekkel Doroszlón köszönthessék a Megváltó anyját, Szűz Máriát, ugyanis itt található a Szabadkai egyházmegye Mária, Keresztények Segítsége Kegyhelye zarándokhelye. Az ide vezető úton tanárunk igazgatónk ismertette a hely vallási múltját.

A kegyhelyet a középkorban Bajkút néven emlegették. A XII. században alapított monostor első lakói premontrei szerzetesek voltak. 1382-ben a hely más birtokokkal együtt a budai klariszsza apácák tulajdonába került. A török idők alatt a területen fellelhető települések elpusztultak a kút kivételével. A megszállás alóli felszabadulástól a csodatevő kegyhelyet Szentkútnak nevezik. A Historia Domus Sancte Fontis-ban bejegyzett első csoda 1700-ban történt, ám a legismertebb történet 1792-ből származik, miszerint a mindkét szemére vak gombosi Zablócki János imája, aki azért imádkozott, hogy hetvenéves édesanyját valahogy gondozni tudja, meghallgatásra talált. Álmában megjelent a Szűzanya, aki azt az utasítást adta neki, hogy mossa meg szemét a Mosztonga folyó melletti forrás vizében. A férfi ennek megfelelően járt el, és visszanyerte mindkét szeme világát. Ezt követően nőtt meg a zarándokok száma, akik felkeresték a kutat, és azóta napjainkban is hívek seregei keresik fel, akik közül sokan itt keresnek gyógyulást testi bajaikra.

Szűz Mária születésének ünnepnapján részt vettünk a kegyhelyen tartott ünnepi szentmisén és liturgikus cselekményeken a Paulinum nevelőivel, tanáraival és munkatársaival. Az ünnepi szentmisét idén Msgr. Felföldi László, pécsi megyéspüspök vezette, amelyet követte a szokásos szentségimádás az 1861-ben megépített szentkút melletti Mária-szobor előtt. Az ünnepi aszisztenciát ezuttal is a Paulinum tanulói adták. A Doroszlón töltött időnket a kegyhely templomában mondott imával, Szűz Mária közbenjárását kérve zártuk és telve lelki vígasszal és erősítéssel tértünk vissza intézetünkbe.

 
Tanévkezdet Nyomtatás E-mail
2021. szeptember 09. csütörtök, 11:33

Megszólalt az iskolacsengő, s ezzel kezdetét vette a 2021/22-es iskolai tanév. Az új iskolaév kezdetet előkészítő gyűlés előzte meg, amely augusztus 20-án lett megtartva. Msgr. Miocs József igazgató az egybegyűlt tanári kar tagjai számára felvázolta az előttük álló év terveit és az újabb reformterveket.

A születet döntés alapján szeptember 2-án a Paulinum Gimnázium és Kollégium kápolnájában délelőtt 9 órai kezdettel igeliturgia keretében meg lett nyitva az új tanév. Isten segítségét kérve magyar és horvát nyelven a tanárokkal a diákok énekelték a Veni Sancte Spiritus - Jöjj Szentlélek himnuszt. Az igazgató visszaemlékezve az előző időszakra, reményét fejezte ki a jövőre tekintve, hogy talán az oktatás rendezettebb körülmények között zajlhat le, és az elmaradt illetve előrelátott rendezvényeket megtarthatjuk. A liturgikus cselekmény után az inaugratio (lat. bevezető) következett. Ennek keretében sor került az új diákok, fiúk és lányok bemutatására, akiknek az igazgató íróeszközöket és fűzeteket tartalmazó kis csomagokat nyújtott át. Ezt követte a tanárok és az osztályfőnökök, és az általuk előadott tantárgyak ismertetése.

A tanárok bemutatása során be lett mutatva Agárdi Brigitta, a magyar irodalmat és nyelvtant oktató új tanárnő, aki az elhunyt Patócs László magyar tanár helyét vette át. A tanévnyitó végén az igazgató megköszönte minden megjelent tanár részvételét, és eredményes munkát kívánt mind a tanároknak, mind a diákoknak. A záró szavak után a diákok az osztályfőnökükkel elvonultak a maguk tantermébe, ahol részletezve lettek számukra az idei tanév tervei és a kormány által kiadott további pandémia megelőzését eszközlő intézkedésekre vonatkozó rendeletek.

 
Könyvadomány Nyomtatás E-mail
2021. július 13. kedd, 12:02

A Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága részéről  a Magyar Nemzeti Tanács közvetítésével iskolánk jelentős mennyiségű és értékes könyvadományban részesült. A könyvek legnagyobb része történelmi jellegű, ennél fogva a magyar nemzet sorsát tartalmazzák a XX. század elejétől napjainkig. A könyvek szerkesztői Száraz Miklós György és Rákay Philip, akik kutatói és tanulmányi munkájukkal ismertetik és rávilágítanak a legnehezebb történelmi századra. E jeles könyvadományban részesült iskolánk és nevelő intézetünk, és ezért a Paulinum Gimnázium hálás köszönettel tartozik a Magyar Miniszterelnökségnek és a közvetítőnek a Magyar Nemzeti Tanácsnak

 
Eredményhirdetés és búcsúzás Nyomtatás E-mail
2021. június 28. hétfő, 12:37

Május hónap végén a negyedikesek számára véget ért a négyéves középiskolai képzés, amit a matúra zárt. A matúra a latin „maturus” szóból ered, amely érettet jelent, és innen származik az érettségi magyar megnevezés. Az érettségit felkészítő időszak előzi meg, amelyen a maturánsok a fő tantárgyakból további tanórákat kapnak. Az érettségi vizsgák teljesítése szükséges előfeltétel a felvételhez és a további tanulmányok folytatásához a felsőfokú oktatások intézményeiben. Az érettségit először 1788-ban Poroszországban vezették be, hogy korlátozzák az egyetemre jelentkezők számát, majd Franciaországban 1808-ban, Angliában pedig majd csak 1838-ban. Ami igazán meglepő, hogy a gondolat egy érettségiszerű záróvizsgáról már a 17. században Magyarországon Johannes Amos Comenius pedagógus által fel lett vetve. Comenius vetette fel annak céljából, hogy az alapján állapítsák meg mely diák alkalmas a tovább tanulásra és értelmi adottságainak megfelelően mely területen gyarapítsa tudását, hogy a későbbiekben a társadalom javát szolgálja.

A középoktatást kétszintű érettségi zárja, amely értelmében a vizsgák két részre oszlanak. Az első részben a diákoknak írásban kell bizonyítaniuk felkészültségüket, a második részben pedig szóbeli vizsgákon kell megvédeniük tudásukat. A múlt hónap végén lettek megtartva magyar, horvát és latin nyelvekből az írásbeli vizsgák, amelyeken míg magyar és horvát tantárgyból az adott témával kapcsolatban kellett kifejteniük gondolataikat és tudásukat, addig latin nyelvből egy számukra addig ismeretlen hosszabb latin szöveget kellett anyanyelvükre lefordítani és nyelvtanilag kielemezni. Az írásbelik után a szóbeli vizsgákra való előkészítők tovább folytatódtak. A szóbeli vizsgák a főtantárgyakból (magyar nyelv, horvát nyelv, latin nyelv és történelem) több napon keresztül tartottak, amelyeket érettségizőink sikeresen teljesítettek.

A sikeres érettségi fényében 17-én, csütörtökön záró bankett keretében sor kerülhetett egy újabb generációtól való búcsúzkodásra. Az igazgató a jelenlevő tanárok és szülők előtt ismertette a maturánsok sikeres eredményeit, majd külön gratulált nekik, és Isten áldását kérte rájuk, hogy az előttük megnyíló világ kihívásainak keresztény hitünk fényében helyt tudjanak állni, és sikeres életet tudjanak majd egykor Isten előtt felmutatni. Huszár Ádám érettségiző jó maga és társai nevében köszönetet mondott a tanári kar tagjainak az eltelt négy évért, hogy ez idő alatt segítették útjaik egyengetésében és kivezették életük egy újabb szakaszába. Ezután köszönetet mondott a személyzetnek, akik munkájukkal gondoskodtak róluk, hogy az itt töltött időszak alatt jól érezhessék magukat. S nem utolsó sorban Istennek mondott köszönetet, hogy ezt az örömteli pillanatot mindannyian megélhették. Idén külön meglepetésben részesültek az érettségizők és szüleik. A záró ünnepség után Kelebián a Márton Áron Közösségi Házban folytatódott a bankett közös ebéd keretében, ahol víg szó keretében búcsúztak egymástól tanárok és diákok.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

2. oldal / 182