Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink
Hírek
Te Deum - Évzáró Nyomtatás E-mail
2021. június 28. hétfő, 12:33

Folyó hó 11-én a 2020/21-es iskolai év végét jelezve utoljára szólalt meg az iskolacsengő felszólítva és híva a tanári kar tagjait és a diákokat a kápolnába. Egy újabb iskolai évet magunk mögött tudhatunk, amelyről mindannyiunknak egybehangzó véleménye, hogy a járvány következtében hihetetlen gyorsan telt el. Az elmúlt hónapok pillanataiért és élményeiért gyűltünk össze tanárok, diákok és szülők a szent Pál tiszteletére szentelt kápolnában, hogy Istennek hálát adjunk. Az iskolaév kezdetét Istent híva Veni Sancte mise keretében kezdtük, most pedig úgyszintén Istennek való hálaadással, úgynevezett hálaadó misével Te Deummal fejeztük be. A szentmisét gimnáziumunk igazgatója, msgr. Miocs József mutatta be ft. Forgić Marko és ft. Tojzán László elöljárókkal együtt. Az igazgató a szertartás elején mindenek előtt köszöntötte az egybegyűlteket, majd útravalóul a diákoknak intő szavakat intézet. Felhívta a figyelmet arra, hogy most még együtt vannak, de szeptembertől már ez a csapat arculata megváltozik, hiszen egy generáció számára a négyéves képzés véget ért, és a mostani érettségizőkkel ilyen formában már nem találkoznak, akik szerint is ezen időszak gyorsan elillant. Ezért hangsúlyozta, hogy az időt értékesen kell használni. Az előttük álló nyári szünetben ki kell piheni a szellemi fáradalmakat, de nem szabad engedni a lelki lustaságnak. A szentmise végén horvát és magyar nyelven hálaadó versek hangoztak el, majd a III. osztályból két tanuló, Varga Sámuel magyar nyelven és Halič Ivan horvát nyelven záró beszédet tartottak. Beszédeikben köszönetet mondtak az elöljáróknak, a tanároknak és minden alkalmazottnak, akik bármily módon hozzájárultak ahhoz, hogy az elmúlt tanévben bárminemű hiányt ne szenvedjenek. Az áldás előtt az I. osztályból Kontra Antonij és Huszár Ádám, a III. osztályból Varga Sámuel és Halič Ivan részesültek külön elismerésben a példás magatartásuk és elért kitűnő átlaguk miatt. A szentmise befejeztével az első három osztály diákjai szüleikkel hazatértek, a tanári kar tagjai számára a tanáriban évet záró gyűlés volt.

 
Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja Nyomtatás E-mail
2021. június 28. hétfő, 12:24

A Szentháromság vasárnapja utáni csütörtök az Úrnapja, az Eucharisztia ünnepe, amely idén június 3-ra esett. Ezen a napon délután 6 órakor a szabadkai székesegyházban msgr. Slavko Večerin megyéspüspök vezetésével a papság a paulinisták adta asszisztenciával a számos hívők jelenlétben ünnepi szentmisét mutatott be. Az Úrnapja eredete a XIII. századra vezethető vissza, amikor is az albigensek és a valdiak megkérdőjelezték Krisztus valós jelenlétét az Eucharisztiában. Ebben az időszakban, 1209-ben az ágostonrendi apácának, Lüttichi Szent Juliannának látomásai voltak, amelyben felszólítást kapott az Eucharisztia külön ünneppel való ünneplésére. Szent Julianna látomásairól először csupán gyóntatójának beszélt. A látomások híre eljutott IV. Orbán pápához is, aki eleinte habozott, ám az 1263-ban történt bolsenai eucharisztikus csoda hatására álláspontot változtatott. A csoda elbeszélése szerint egy cseh pap, aki Rómába zarándokolt az Apostolfejedelem sírjához, a Rómától nem messze található bolsenai Szent Krisztina templomban szentmisét mutatott be. A misézés közben az átváltoztatott kenyérből a megtörés pillanatában vércseppek hullottak. Az ereklyét átvitték Orvietoba, ahol éppen IV. Orbán pápa tartózkodott, aki a csoda láttán felbuzdulva kihirdette Úrnapja ünnepét az 1264. szeptember 8-án kelt Transiturus bullával, amelyben a Pünkösd nyolcadát követő első csütörtökre tűzte ki Úrnapja megünneplését. A későbbiekben a II. Vatikáni Zsinat a július 1-én ünnepelt úgynevezett Jézus Vére ünnepet az Úrnapjához csatolta, és így lett az ünnep neve: Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe. Az ünnep kialakulása folyamán megüléséhez körmenet is kapcsolódott. A barokk korban erősödött meg a körmenetek hagyománya, amely mind a mai napig megmaradt. A körmeneten való részvételünkkel megvalljuk Jézus Krisztusba vetett hitünket, aki életünkben társunk és szentségi táplálékunk e földi zarándokutunkon. Idén a szabadkai székesegyház körüli körmenet az Oltáriszentséggel a járvány helyzetre való tekintettel elmaradt.

 
Szobor szentelés Nyomtatás E-mail
2021. június 28. hétfő, 12:21

A szabadkai városi képviselő-testület 2020. május 28-ai ülési döntése értelmében a város három köztéri bronzszoborral gazdagodik. Az egyik Ivan Antunović néhai szabadkai püspököt, a másik Bíró Károlyt, egykori szabadkai polgármestert és a harmadik I. Péter szerb királyt formázza meg. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István kezdeményezésére lett emeltetve Bíró Károly emlékére a szobor. Az emlékmű leleplezésre folyó hó 4-én, pénteken került sor alkalmi műsor keretében, amelyen mi is jelen voltunk, Pásztor István méltatta Bíró Károly, a második leghosszabb időszakot letöltő polgármester életművét, majd msgr. Miocs József, a Paulinum igazgatója és rektora megáldotta a szobrot. Bíró Károly nevéhez fűződik a szabadkai régi városháza felépítése, illetve a város központjának európai arculata. Ő volt szintén, aki kiépíttetni adta a palicsi gyógyfürdő épületeket is. Elért sikerei ellenére életében nem kapott elismerést, sem anyagi juttatást idős korában, és teljes szegénységben élte élete utolsó éveit. A házát és butórát teljes egészében elkobozták és megsemmisítették. Mindennek ellenére, ami személyes hagyatékából fennmaradt, az a Paulinum Gimnázium tanáriában található ebédlő bútor.

 
Pünkösdi lelkinap Szenttamáson Nyomtatás E-mail
2021. június 28. hétfő, 12:14

A Fáklya Keresztény Ifjúsági Egyesület május 22-én, szombaton ifjúsági napot tartott Szenttamáson. Ez alkalomból ft. Mellár József, bánáti egyházmegyés pap tartott előadást. Előadásában kitért a fény és a sötétség fontosságára, és kifejtette, hogy mindkettő fontos az ember életében, hiszen a fény életet ad, a sötétség pedig borús időt, esőt a növényeknek és pihenést az embereknek. A találkozó ifjúsági karizmatikus énekekkel és szentmisével zárult. A misét ft. Zsúnyi Tibor, szenttamási plébános mutatta be. Ezen a rendezvényen a Paulinum két diákja, Ördög Valentin és Ilić Stefan is jelen voltak. Segédkeztek, hozzá járultak energiájukkal és szeretetükkel. A fiatalok a sokaságra való tekintettel ügyeltek a járványügyi helyzetre és betartották a járványügyi feltételeket. A gyerekek szórakoztak, lelkileg megújultak és együtt dicsőítették az Urat.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

3. oldal / 182