Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home
Hirek


A PAULINUM GIMNÁZIUMBA ÍRATKOZÓK FIGYELMÉBE Nyomtatás E-mail
2019. május 28. kedd, 08:04

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) vezetősége értesíti az intézmény iránt érdeklődőket, hogy a gimnáziumba, valamint a szemináriumba az első íratkozási időszak a kisérettségi vizsga után kezdődik és július elejéig tart.

Az intézménybe  nemcsak azok jelentkezhetnek, akik a gimnázium után filozófiai-teológiai tanulmányokat szeretnének folytatni, hanem azok is, akiket a klasszikus nyelvek, a történelem és egyéb más irányzat érdekel, valamint akik egyházi oktatásban, nevelésben kívánnak részesülni. A Gimnázium egyházi alapítású és elismert oktatási intézmény.

A gimnáziumba ugyanazokkal az okmányokkal kell beíratkozni, mint amelyekkel a többi állami középiskolákba, illetve gimnáziumokba. Jelentkezési időpont munkanapokon délelőtt 8 és 13.30 óra között lehetséges, de természetesen ez más időpontban is lehetséges előzetes egyeztetés alapján.

A jelentkezőket a felvétellel és a beíratkozással kapcsolatos információkról a személyes beszélgetés alkalmával fogjuk tájékoztatni. Minden érdeklődőt szeretettel vár a Paulinum Gimnázium.

Elérhetőségeink:

Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium

és Szeminárium (Kollégium)

24000 Szabadka

Szent Teréz tér 2

 

Tel/fax: 024-555-340

e-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

 
Zenta Nyomtatás E-mail
2019. május 28. kedd, 07:52

Délvidék egyik ősidők óta lakta településére, Zentára látogattunk el. A Paulinum diákjai közül többen is e városból és községből származnak. Zentán Mikity Ede atya, a Szent Ferenc templom plébánosa, aki házigazdánk volt, Szeles Oszkár esperes atyával, a Szent István kápolna plébánosával fogadta közösségünket. A találkozó közös szentmisével vette kezdetét, amelyet igazgatónk, msgr. Miocs József mutatott be a Szent Ferenc templomban a plébánossal, Ede atyával, az esperessel, Oszkár atyával, a nevelővel, László atyával a diákok és a helyi hívek jelenlétében. A szentmise végetértével alkalmi műsorra került sor, amelyen Dér Leó John Henry Newman Istenem szükségem van rád című versét szavalta el, majd Hatnađ Danijel és Kiss Tamás fuvola és klarinét kettős előadták J. S. Bach Polonaise kompozícióját.

A mise után Ede atya rövid beszámolójából megtudtuk, hogy a templom tervezője szintén Molcer Károly építészmérnök, akinek a tervei alapján a kelebiai templom is épült. Az alapkövet 1938. június 24-én Tamás Ferenc esperes helyezte el a torony nyugati oldalába. 1939. szeptemberében elkészült a templom, a plébánia pedig egy hónappal később. Zenta gazdag történelmének a megismerése céljából a Zentai Városi Múzeumba mentünk, ahol Pejin Attila muzeológus fogadott bennünket, aki bemutatta az állandó tárlatot, és számos információval bővítette ismereteinket, különösképpen a nagy jelentőséggel bíró 1697-es zentai csatával kapcsolatban. 1697. szeptember 11-én összecsaptak Zenta határában a Mehmed nagyvezér vezette török és a szövetséges keresztény csapatok, amelynek élén Savoyai Jenő herceg volt. A csata a keresztény csapatok győzelmével ért véget, amely következménye a Magyar Királyság felszabadulása és megalapozta az 1699-es karlócai békeszerződést. A múzeumot bejárva megismerkedtünk a környék vízi állatvilágával és a lakosság egykori életmódjával és foglalkozásaival.

A Tisza folyó partjára lemenve megtekintettük Dudás Sándor alkotta Révész-szobrot, majd a folyó mentén sétálva eljutottunk a zentai csata emlékére felállított emlékműhöz. Zenta építményei közül kiemelkedik a városháza. 1911-ben tűz következtében a városháza és a templom elpusztult. A képviselő testület döntése alapján 1912-ben már megkezdték az új és monumentális épület építését. A tervezéssel Kovács Frigyes budapesti műépítész lett megbízva. Az építkezés 1914-re befejeződött a település fölé tornyosuló lelátóval, amelyben Emlékkilátó címen állandó kiállítás látható az 1697-es csatával kapcsolatban.

A várost ismertető körút után a Szent Ferenc plébánia hittantermében Ede atya ebéddel látott vendégül bennünket. A találkozó végén búcsúzásul a diákok köszönetet mondtak Ede atyának a szívélyes fogadásért. Vissza utón Szeles Oszkár esperes meghívására betértünk a település központjában fellelhető Szent István kápolnába, akitől megtudtuk, hogy miután a városházával együtt leéget az 1770-ben épült templom, szintén tervben volt nagyságmértékben egy a szegedi dómhoz hasonló templom építése. Ennek az építését a mai főtéren meg is kezdték, de a történelmi események miatt befejezésére soha nem került sor. Ebbe a templomba szánt Barabás Miklós festő három festménye meg lettek mentve, és ma a kápolnában találhatók meg.

 
56. lelki hívatások világnapja Nyomtatás E-mail
2019. május 27. hétfő, 12:54

Húsvét negyedik vasárnapján mindig János evangéliumának tízedik fejezetének részlete hangzik el, amelyben Jézus magáról, mint pásztorról beszél, aki gondját viseli a reá bízott nyájról, vagyis az emberekről. Ezen evangéliumi részlet miatt, ezt a vasárnapot a Katolikus Egyházban Jó Pásztor vasárnapjának nevezzük, amely nap egyben a lelki hivatások világnapja. Minden esztendőben a pápák üzenetet intéznek, így Ferenc pápa is, amelynek témája: Bátorság ahhoz, hogy Isten ígéretéért kockázatot vállaljunk. A pápa az első apostolok kiválasztása kapcsán emlékeztet, hogy Isten megszólítása egy szeretetteljes kezdeményezés, amellyel Isten hozzánk fordul és hív. A meghívás és követése a mi számunkra és a körülöttünk élő emberek javát és boldogságát szolgálja. Minden keresztény hivatott, és a tettein keresztül mutatkozik meg keresztény élete, hogy a társadalomban és a családban tetteivel hozzájáruljon Isten Országának növekedéséhez, ám vannak, akik életüket ennek szentelik a megszentelt vagy a papi hivatás választása által. A hivatások napja intézetünk, a Paulinum Gimnázium és Szeminárium illetve Kollégium ünnepe is, hiszen itt fiatalok keresztény értékekre és ezek szerinti életre neveltetnek. Ezen a napon a hagyományoknak megfelelően a szabadkai székesegyházban a diákok az esti mise előtt alkalmi műsor keretében felléptek. Szavalatokkal és hangszeres előadásokkal szerepeltek.

A szentmisét az intézet rektora, msgr. Miocs József mutatta be, akivel együtt miséztek: ft. Marko Forgić lelkész, ft. Tojzán László nevelő és ft. Varga Jenő ludasi plébános. Az evangélium után két végzős tanuló tett tanúságot: Palifrov Stefán macedón származású, aki a papi hivatást választotta, és Hegedűs András péterrévei születésű, aki külföldön folytatja egyetemi tanulmányait. A pápa 56. hivatások napi üzenetének szellemében mondhatjuk, hogy az élethivatást, amelyet választanak, azt hűen töltsék be és Isten dicsőségére és az emberiség javára végezzék.

 
Németországi vendégek Nyomtatás E-mail
2019. május 27. hétfő, 12:46

Az 1990-es évek fordulatot és rendszerváltásokat hoztak Európa országaiba. A Caucesco rendszer megdöntése, valamint a berlini fal ledöntése kezdetét jelentette a szocialista országok felszámolásának és Kelet Európa átalakulásnak. A változások kihívásokkal jártak, és csak ekkor tűnt fel igazán, hogy ezekben az országokban milyen szegény körülmények között éltek az emberek. Ezt látva és tapasztalva a Nyugat európai államok és más államok segélyakciókat szerveztek, és a rendszert váltó országoknak támogatást biztosítottak. Az egyik jelentős szervezet volt Ost – Europa Hilfe – Boeselager Stiftung (Alapítvány), amelyet a magyar származású Csilla von Boeselager asszony szervezett. Ennek a szervezetnek célkitűzött programja volt, minden téren támogatni Magyarország, Románia és Vajdaság lakoságát.

Rektorunk jó kapcsolatot alakított ki különössen sauerlandi Menden városával, valamint a Boeselager Alapítvánnyal, amelyek több mint két évtizede támogatják a Paulinum diákjait és a gimnáziumot. A gyűjtési akciók egyik fő szervezője és a csomagok rendezője Christiane Träger. A szállítmányok intézője viszont dr. Elisabeth  Fessl de Alemany. A támogatók időközben terepre mennek és megtekintik a támogatottokat. Elisabeth asszony már két alaklommal meglátogatta a Paulinumot. Most a húsvéti ünnepek után , Christiane Träger volt a vendégünk. Férjével felkeresték Szabadkát, a Paulinumot és az intézményeket, amelyeket évek óta támogatnak. Megelégedéssel vették a változásokat és a támogatások értelmét, de másrészt látták a sok megoldatlan problémát és a társadalmi és gazdasági lemaradást.

 
Oktatási megbízottak a Paulinum Püspökségi Gimnáziumban Nyomtatás E-mail
2019. április 08. hétfő, 12:13

A Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) egyházi alapítású intézmény és államilag elismert. A gimnáziumot a Szabadkai Egyházmegye nyitotta meg 1962/63-as iskola évben és az azóta folyamatosan működik. Az iskola klasszikus irányzatú nyelvi gimnázium, amely az anyanyelvekre (magyar és horvát), a klasszikus kultúrára és a történelemre fekteti a hangsúlyt, de ezek mellett megvan minden középiskolai tantárgy. Az iskola működése egyházi és állami felügyelettel működik. Ilyen értelemben járt miniszteri küldöttség a Paulinum Gimnáziumban.

A látogatást Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár szervezte, a miniszteri megbízottak között volt Dr Aleksandar Pajić az Oktatási Minisztérium középiskolák miniszteri helyettese, Szakállas Zsolt és Milan Kovačević a Tartományi Oktatási altitkárok. Látogatásuk során Msgr. Miocs József igazgató vezetésével megtekintették az intézmény helységeit, utána viszont tárgyaltak az iskola tantervéről és tanmenetéről, ami az iskola érdekeit és működését biztosítja.

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

15. oldal / 133