Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home
Hirek


Városi könyvtár látogatása Nyomtatás E-mail
2019. január 21. hétfő, 08:11

IX. Piusz pápa 1854. december 8-án az Ineffabilis Deus nevű bullában kimondta, hogy Mária, már édesanyja, Szent Anna méhében az áteredő bűn nélkül, azaz az első emberpár, Ádám és Éva vétke és annak következményei: bűnre való hajlam, a lélek szellemi képességeinek megbomlott uralma a test fölött, ezek nélkül fogant, és a megszentelő kegyelem állapotában volt. Ettől kezdve minden év december hó 8-án a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén erre a dogmára (hitigazságra) emlékezünk. E napon intézményünkben nincsenek megtartva a tanórák, hanem iskolai program van. Idén ismételten a diákok helybeli történelmi ismereteik bővítése képen a Szabadkai Városi Könyvtárat kerestük fel és látogattuk meg. Itt dr. Fleisz Rita könyvtáros, aki néhány évig a Paulinumban az ógörögöt tanította, szívélyesen fogadott bennünket, és bemutatta a könyvtár történelmét. Meglepetten tudtuk meg tőle, hogy az 1970-es években a Szabadkai Könyvtár Jugoszláviában a rangsorban a 3. helyen volt, amely egykor a ma már nem létező Szabadkai Gimnáziumból nőte ki. A könyvtár alapítását ezen gimnázium tanára Iványi István indítványozta a XIX. században. A történelem folyamán a könyvtár színhelye többször változott, és csak a II. világháború után kapott állandó helyet, ahol ma is fellehető a városházának és a színháznak által. Ettől kezdve a könyvtár könyvállománya és részlegei fokozatosan bővültek, és elnyerte a mai állapotát.

A napot mi sem zárhatta szebben, mint a Szabadkai Székesegyházban a Szűz Mária tiszteletére megtartott kilencedet záró szentmisén való részvétel az elöljáróinkkal, amelynek a végén a székesegyház plébánosával, ft. Beretić Stjepannal és a hívősereggel együtt leróhattuk tiszteletünket és hálánkat a Megváltó, Jézus Krisztus anyjának.

 
Idősek karácsonya Nyomtatás E-mail
2019. január 19. szombat, 12:15

Karácsonykor az Egyház ünnepli a Megváltó születését, aki az emberek iránti szeretetből megtestesült, hogy megváltsa az emberi nemet. Ezen az ünnepen a világban kifejezetten a szeretetre tevődik a hangsúly, és annak gyakorlására. Ekkor az emberek meglepetésekkel készülnek, amelyekkel egymást ajándékozzák meg. Ezek a gesztusok, a krisztusi szeretethez hasonlóan az önátadást és egymás fontosságát hivatottak szimbolizálni. Ennek jegyében idén is a paulinista diákok külön programmal készültek a Villa Ancora idős bentlakói számára, amellyel is igyekeztek a karácsonyi örömet elvinni közéjük. Az idei előadás repertoárján is több zenei kompozíció is elhangzott klarinét és gitáros kettős ként, továbbá fuvolán és hegedűn. Továbbá a műsor keretében szépirodalmi alkotások is elhangzottak. A rendezvény felvezetése rektorunk Miocs József atya személyében történt. Az esemény idén is szívélyes és hangulatos társalgással ért véget, amely a kölcsönös boldog karácsonyi ünnepek kívánása zárt.

 
Karácsonyi rádióműsor Nyomtatás E-mail
2019. január 19. szombat, 12:11

A középiskolai oktatási program egyik célja a diákok felnőtt életre való felkészítése, hogy a világi életbe kikerülve az emberi viszonyokban és egyéni megnyilvánulásukban helyesen tudják kifejteni gondolataikat és szándékaikat. Ennek jegyében intézetünkben e cél megvalósításának érdekében, a saját félelmeik legyőzése képen, minden évben rádiós műsorok készülnek, amelyeket a diákoknak a Szabadkai Rádió stúdiójában kell előadniuk, amely majd több helyi média közvetítésében is halhatóvá válik. Ezek a meghatározott alkalmakra készült előadások anyagába az adott ünnep üzenetének hathatós átadása érdekébe oda illő különböző korok szépirodalmi alkotásai kerülnek kiválasztásra, és a cél érdekében prózai szövegek is hallatszanak el. Idén is karácsonyi műsorral készültek a diákok: Hegedűs András, Gyuris Dávid, Dér Leó, Kiss Tamás és új csapattag ként Huszár Ádám.

 
Karácsonyi kalácsok kiállításán Nyomtatás E-mail
2019. január 19. szombat, 12:05

Ivan Antunović katolikus egyesület idén is megszervezte sorban a XXII. „Božićnjak”-ok, karácsonyi kalácsok kiállítását. Az első kiállítás 1997-ben volt. A bunyevácoknál szokás, hogy külön készítenek karácsonyra kenyeret, amelyen tésztából készített figurákkal megjelenítik a betlehemet. Az említett kalácsokon kívül megtekinthetők a „Bunjevačko kolo“ és „Matija Gubec” hagyományőrző egyesületek kézműalkotásaik. A rendezvényen kiállított süteményeket és alkotásokat a Szabadkai Városháza előterében délutáni program keretében megtekintettük.

 
Téli vásáron Nyomtatás E-mail
2019. január 19. szombat, 12:03

Az advent megkezdődésével a keresztény világ ismét lázba borul. Ennek egyik kifejezet látványos megnyilvánulása a települések szívében megnyitott karácsonyi vásárok. A szomszédos országokhoz hasonlóan hazánkban is Szabadkán a Városháza előtt vásár nyílt meg Szent Miklós napjára. A téren a kialakított pultokon a helyi kézművesek és iparos művészek portékái tekinthetők és vásárolhatók meg. A néptől zsibongó hely emlékeztet arra a helyre és időre, amikor a Megváltó megszületett, ám ez alkalommal nem számkivetetten áll, hanem a vásár központjában lelhető fel a felállított betlehem, amely ismételten emlékeztet bennünket, hogy bármekkora is legyen a hangzavar Ő akkor is jelen van és vár ránk.

 
<< Első < Előző 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Következő > Utolsó >>

20. oldal / 132