Datum

Link

Home Vijesti
Hirek
Őszi rendezvény Szabadka főterén Drucken E-Mail
Montag, den 20. November 2017 um 12:27 Uhr

Idén november 10-től 15-ig a Mangalicatenyésztők Vajdasági Egyesülete Szabadka központjában tizedik alkalommal megtartotta a Sertésnapokat. A rendezvény célja a mangalicából készült húskészítmények népszerűsítése. A mangalica sertés a XIX. században, a Kárpát medencében kitenyésztett ősi magyar zsírsertés. A mangalica az őshonos bakonyi és Szalontai fajták valamint az 1833-ban Milos szerb fejedelem által a József főhercegnek ajándékozott Sumadia fajtájú sertések keresztezése és a vaddisznó keveredéséből lett a mangalica. Elterjedését elősegítette, hogy a vaddisznó sok tulajdonságát megőrizte, minél fogva könnyen tartható. A vásáron a mangalicán kívül egyéb sertésfaj és szürkemarha húskészítmények is kaphatók voltak, valamint más termelők, kézművesek, méhészek is termékeiket népszerűsíthették és értékesíthették. A rendezvényre ellátogatók a sokféle húskészítményből, mézből, sajtból, kézimunkákból, süteményekből, édességekből válogathattak és vásárolhattak. A vásárt mi is meglátogattuk, ahol a felállított állatsimogatónál közelről is megszemlélhettük az őshonos sertést, továbbá az országunkból és a szomszédos országokból, Magyarországról és Romániából érkezett termelők portékáit.

 
Liturgikus ruhákat kaptunk Drucken E-Mail
Montag, den 20. November 2017 um 12:17 Uhr

A II. világháború után a németországi Paderborn érsekségben Katolikus Nők Szervezete alakult Ein Messgewand für die Weltkirche (Egy miseruha a világegyházért) elnevezéssel. Azzal a céllal alakult, hogy a missziók és a plébániák részére egyházi liturgiai ruhákat készítsenek. Ez a szervezet folyamatosan működik és évtizedeken át azon fáradozik, hogy szebbnél szebb miseruhákat és liturgiai ruházatot készítsen. Az anyagot pénzgyűjteményből veszik meg, a kidolgozást pedig ajándék ként készítik el. a kész ruhákat beküldik az egyházmegye központjába, ahonnan szétküldik a kérelmezőknek, misszionáriusoknak, plébániáknak és szemináriumoknak. Rektorunk már évek óta kapcsolatban van a szervezet elnökével, Anneliese Lengeling asszonnyal, akitől időközben ajándékot kap a mi szemináriumunk. Az elmúlt nyáron rektor úr felkereste az elnök asszonyt, és ajándék ként miseruhát, albát, stólákat és kehelyre való felszerelést kapott ajándékba. Az ajándék nagyon jól jött intézetünknek, hiszen az egyházi ruha is elhasználódik, és ezt időközben fel kell újítani.

 
A szabadkai kórház kápolna búcsúja Drucken E-Mail
Montag, den 20. November 2017 um 12:00 Uhr

A szabadkai kórház Mária Valéria hercegnő nevét kapta, míg a kórház területén felépített kápolna az Árpád-házi Szent Erzsébet tiszteletére lett felszentelve. A kápolna az elmúlt esztendőben a 120 éves fennállását  ünnepelte, bár ezen idő alatt folyamatos volt a liturgikus tevékenység, ám ezen folytonosság az akkori hatóság közbeavatkozásnak következtében 1956-ban megszakadt. A kápolna ajtaja a hívek előtt 1991-ben nyílt meg újra. Azóta folyamatosan rendelkezésre áll a betegek és a hívek számára. A régi szokás szerint itt a búcsút Szent Erzsébet emléknapja előtti vasárnap tartják. Ebben az esztendőben november 12-én volt a kápolna búcsúja. A szentmisét msgr. Miocs József rektor vezette, és vele együtt misézett ft. Dragan Muharem, a kórház megbízott lelkésze és ft. Tojzán László prefektus. A Paulinum rektora a szentbeszédben méltatta életét és tevékenységét, persze kiemelve, hogy Szent Erzsébet az egyik legnagyobb magyar szentünk, aki életével példamutató volt a jótékonyság területén és a betegek felkarolásában. Az ünnepséget a Paulinum gimnázium tanulói ének és zene számokkal tették szebbé. A szentmisén számos hívő és beteg vett részt, akik között jelen volt Velimir Pleša, horvát főkonzul is. A szentmise végén a kápolna előcsarnokában és kertjében közös agapéval és társalgással zárult a búcsú.

 
A Német Nemzeti Tanács ajándéka Drucken E-Mail
Montag, den 20. November 2017 um 11:58 Uhr

Iskolánk klasszikus irányzatú nyelvi gimnázium. Az anyanyelvek és a klasszikus nyelvek mellett, a mai élő nyelvekből a német nyelvet tanulják. A német nyelv számunkra azért fontos, mert tanulóink legnagyobb része filozófiai és teológiai szakon folytatják tanulmányaikat. Ezeken a szakokon a szakirodalom első sorban német nyelven található. Más részt, a német nyelv egyházmegyékre is tekintve fontos nyelv, hiszen még mi is vannak német ajkú híveink. Tanulóink az iskolai oktatáson kívül részt vesznek német nyelvű rendezvényeken: szavalóversenyeken, előadásokon, koncerteken és egyházi ájtatoságokon. A rendezvényeket a Német Szövetség, vagy a Német Nemzeti Tanács rendezi. Minden meghívásnak eleget szoktunk tenni, és lehetőségünk szerint aktívan veszünk részt. Erre felfigyelt ránk a Német Nemzeti Tanács elnöke, Göncző Mandl László. Ő felkereste iskolánk igazgatóját, és meglepetés szerűen egy utalványt adott át. Az ajándékot iskolai felszerelésre és felújításra fordítottuk. Mandl úrnak és NNT-nak hálásan köszönjük a támogatást.

 
Temetőlátogatás dr. Czékus tanárunkkal Drucken E-Mail
Montag, den 20. November 2017 um 11:49 Uhr

Mindenszentek ünnepére és Halottak napjára azt mondhatjuk, hogy nincs olyan ember, aki ne keresné fel hozzátartozói sírját, illetve a temetőt. A paulinisták az utóbbi években ezekre az ünnepekre haza mennek, hogy otthon segítsenek szüleiknek, vagy a plébánosaiknak. A szabadkai temetőket az ünnepek után szokták körül járni vagy valamelyik elöljáróval, vagy egy tanárral. November 3-án dr. Czékus Géza, biológia szakos tanárral az úgynevezett Bajai - úti központi temetőt látogatták meg tanulóink. A tanár úr előbb a temető növényzetéről tartott előadását, majd ezt követően körül vezette a tanulókat és megmutatta Szabadka városának jelentős személyeinek sírját. Megcsodálták a szép kápolnákat, mauzóleumokat és a díszes síremlékeket. Az ünnepekre a temetőt minden esztendőben nagyon szépen feldíszítik, ezért jellemző reá a szó, hogy sírkert. A látogatás alkalmával sem maradt el az ima, amellyel örök nyugodalmat kértünk az Úrtól halottjaink számára.

 
Negyedévi figyelmeztető Drucken E-Mail
Montag, den 20. November 2017 um 11:34 Uhr

Az oktatási előírásoknak megfelelően minden iskolaév két félévre és két negyedévre oszlik. A tanároknak negyedévenként Tantestületi gyűlést kell tartaniuk a megszabott munkahetek és munkanapok után. Minden középiskolában szeptember elején kezdődik a tanítás és október végén, illetve november elején két hónapi munka után Tantestületi gyűlést kell tartani. Iskolánkban november 4-én tartották meg tanáraink a gyűlést. Két hónap nem hosszú időszak, de ahhoz elegendő, hogy a tanárok mérlegelni tudják a megkezdett munkát és az elért eredményeket. Az első gyűlés figyelmeztető jellegű a diákok és tanárok részére. A tanárokat a megfelelő előadásokra, a tanulókat a jobb tanulásra serkenti. A negyedévi gyűlésen a felmérésen kívül igazgatónk újabb utasításokat adott a tanároknak a tanításról és a tantervvel kapcsolatban, melyeket az Oktatási Titkárság utasításra mondott el.

 
Szent Demeter ünnepén Drucken E-Mail
Donnerstag, den 09. November 2017 um 10:55 Uhr

A Paulinum Gimnázium és Szeminárium elsősorban a Szabadkai Egyházmegye részére nyílt meg, de az alapszabályzatban már úgy van bejegyezve, hogy a többi vajdasági egyházmegyék jelöltjei is befogadhatók. Ez kezdettől fogva így van egészen napjainkig. Az intézet 55 éven át így működik folyamatosan. Az intézet vezetősége és tanulói minden egyes szomszédos egyházmegyével kapcsolatban állnak, és időközben ünnepségeken, rendezvényeken, találkozókon együtt vannak a szomszédos hívekkel. A Szerémségi Püspökség védőszentje szent Demeter, római vértanú. A püspökség székhelye Sremska Mitrovica (Szávaszentdemeter). Itt minden esztendőben október 26-án megemlékeznek szent Demeterről, az egyházmegye patrónusáról. Az ünnepi misét és a szentbeszédet msgr. Stanislav Hočevar, metropolita – érsek tartotta, akivel együtt miséztek a vendég püspökök és a papság.  Az ünnepségen részt vett rektorunk és képviselőink, a Paulinumban tanuló szerémségi szeminaristákkal együtt.

 
Zenei hitvallásaink - Koncert Drucken E-Mail
Donnerstag, den 09. November 2017 um 10:49 Uhr

Október 22-én, vasárnap egy rendkívüli zenei eseményen vettünk részt a Szent Teréz székesegyházban. A magyarországi Lutheránia énekkar, a Budapesti Vonósok és  neves szólisták előadták J. S. Bach h-moll miséjét. Bach református létére egyháza számára írta műveit. Egyedüli katolikus miséje a h-moll mise, melyet II. Frigyes herceg rendelésére szerzett. A reformáció 500 éves jubileuma emlékére került sor a h-moll mise előadására Zenei hitvallásaink elnevezéssel. A hangversenyt az Ágostai Hitvallású Evangélikus Keresztyén Egyház szervezte. Köszöntő beszédet mondott Dolinszky Gábor püspökhelyettes, ünnepi beszédet viszont dr. Adorjáni Dezső Zoltán, a Romániai Evangélikus – Lutheránus Egyház püspöke.” J. S. Bach a h-moll misébe beleszőte azt a tudását, amelyet az egyetlen örök Isten megismeréséből nyert. A misében az örök fogalom állandóan jelen van, közöttünk van”, ezt mondta beszédében a püspök. A mise előadásával az ének és zenekar bejárta a Kárpátmedence tíz városát, így került sor a szabadkai előadásra is. Az énekkar vezetője Botvay Károly volt. Szoprán szólót énekelt Szemere Zita, altot Bakos Kornélia, tenort Komáromi Márton és basszus szólót Kovács István. A hangverseny dr. Kamp Salamon, Kossuth-díjas karnagy vezényelte.

 
Soli Deo Gloria kiállítás Drucken E-Mail
Donnerstag, den 09. November 2017 um 09:34 Uhr

Soli Deo Gloria a Magyar Reformáció Öt Évszázada és a Megújulás Színei címmel kiállítás nyílt meg a reformáció 500-ik évfordulója alkalmából a Szabadkai Városi Múzeumban. A kiállítást a Magyar Nemzeti Múzeum, a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Szabadkai Városi Múzeum rendezte. A kiállítást dr. Babity János főkonzul nyitotta meg. Beszédet mondott dr. Tomka Gábor a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, valamint mgr. Hulló István a Szabadkai Városi Múzeum igazgatója. A megnyitáson elhangzott, hogy „a reformáció hatása megváltoztatta az akkori emberek életét, és egészen mindmáig hat a tudomány, a művészet, az irodalom, a vallás terén túl is, új kihívások elé állítja a keresztényeket.” Kiss Erika budapesti muzeológus azt mondta: „a reformáció az egész Európa kultúrájára, gondolkodásmódján alakitólag hatott, amelynek az öröksége mindenkié. Ezt az örökséget szeretné bemutatni ez a kiállítás sajátos régióban, mely nemzetileg, etnikailag, felekezetileg is nagyon színes.” A kiállítás történelmi, vallási, irodalmi és művészeti jellegű és ezért az oktatásban felhasználható a tárlat anyaga. A kiállítást megtekintve megértettük a tárlat elnevezését „Megújulás Színei”.

 
Megemlékezés a 61 évvel ezelőtti eseményekről Drucken E-Mail
Donnerstag, den 09. November 2017 um 09:17 Uhr

Október 23-án a Kárpátmedence minden területén megemlékezéseket tartottak az 1956-os forradalom  emlékezetére. A délvidéki magyarok Palicson és Szabadkán tartották a központi jellegű megemlékezést. Palicson a Nagyparkban, az ’56-os emlékmű megkoszorúzásával kezdődött a megemlékezés, után a viszont a szabadkai Népszínház Jadrán színpadán ünnepi műsorral folytatódott. A műsor ünnepi beszéddel kezdődött, amelyen először Csepreghy Nándor parlamenti államtitkár szólt az egybegyűltekhez. Az államtitkár egy kérdéssel kezdte beszédét: „Milyen a magyar ember lelke? Erre a kérdésre a válasz ott van minden október 23-án, immár 61 éve emelte ki a politikus, aki hozzátette, hogy az ’56-os két héten át fújó szél alapos munkát végzett: mindörökre kisöpörte a reménytelenséget Magyarországról.” Az államtitkár után Pásztor István a VMSZ elnöke beszélt. Beszédében kiemelte, hogy a diktatúra soha többé nem tudta leigázni a magyar nemzetet. Az ünnepi beszédeket követően  Kotai Rób ert rendezésében a szabadkai színtársulat bemutatta „Budapest, vérfürdőváros” című művét. Az ünnepi megemlékezés Vörösmarty Mihály Szózatával zárult. Az ’56-os eseményekről iskolánkban minden esztendőben a történelem és a magyar órák keretében emlékezünk meg és részt veszünk a központi ünnepségen.

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 49