Datum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

Home Vijesti
Hirek
A PAULINUM GIMNÁZIUMBA ÍRATKOZÓK FIGYELMÉBE Drucken E-Mail
Dienstag, den 07. Juli 2020 um 12:37 Uhr

A Paulinum egyházi alapítású és államilag elismert gimnázium, amelyet a rendszerváltás után, 2004-től az állam kiegyenlítette minden más gimnáziummal az országban. Azóta többször voltak iskolareformok, változtatások a tanrenddel kapcsolatban és ezekhez kellet nekünk is az elmúlt esztendőben alkalmazkodni, és az Oktatási Minisztériummal egyeztetni. Megbeszélések után az Oktatási Minisztérium az idei évtől ismét megerősítette a Paulinum hivatalos működését és az akkreditált  tananyagot. Ez megtalálható Szerbia hivatalos lapjának második számában: „Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 2/2020). Az iskola klasszikus irányzatú, nyelvi gimnázium. A hangsúly a nyelveken van, a klasszikus kultúrán, a történelmen és a hittanon. Az intézménybe nem csak azok a fiúk és lányok  jelentkezhetnek, akik a gimnázium után filozófiai-teológiai tanulmányokat szeretnének folytatni, hanem azok is, akik az érettségi után bármely főiskolára vagy egyetemre kívánnak felvételezni. A jó szakképzett tanári kar arra törekszik, hogy minél nagyobb tudást nyújtson a tanulóknak, az intézet viszont a keresztény értékekre nevel.

 

A gimnáziumba ugyanazokkal az okmányokkal kell beiratkozni, mint bármely más gimnáziumba, középiskolába.

Jelentkezési időpont, munkanapokon, délelőtt 8-tól 13:00 óráig között lehetséges.

 

A Paulinum elérhetőségei:

 

tel./fax: 024/555-340,

email: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ,

illetve web oldal: www.paulinum.edu.rs

 

Az elérhetőségeken kívül előzetes egyeztetés után bármikor be lehet jönni az iskolába és az intézetbe, hogy személyesen is meggyőződj az iskoláról és a nevelési módszerről.

Minden érdeklődőt szeretettel vár a Paulinum Gimnázium.

 
Búcsúzott az 56. generáció Drucken E-Mail
Dienstag, den 07. Juli 2020 um 12:34 Uhr

Az elmúlt számban beszámoltunk arról, hogy az érettségizőink sikeresen túl vannak az érettségi első részén. Ezen a héten került sor a magyar, horvát, német, latin és történelem szóbeli vizsgákra, amelyeket szintén jól teljesítettek. Pénteken reggel mons. Miocs József igazgató vezetésével ft. Tojzán László nevelő és ft. Marko Forgić lelkész Istennek hálaadó misét mutattak be az intézet kápolnájában az érettségizőkkel. Azon a napon délelőtt 10 órai kezdettel lett megtartva a tanáriban a tanári kar tagjainak jelenlétében a búcsúztató ünnepség. A Paulinum újabb sikeres évet tudhat maga mögött, és helyezhető ki falán az 56. generáció tablója, tudhattuk meg az igazgató nyitó beszédéből. Az érettségizők közül hárman kitűnő, egy jeles és egy jó átlagot ért el. A beszéd végén az igazgató emlékül a Paulinumban töltött időkre mindegyik diáknak egy-egy könyvet ajándékozott. Az ünnepség az intézet étkezdőjében folytatódott, ahol a végzősök magyar és horvát nyelven elhangzott beszédekben köszönetet mondtak a tanári kar tagjainak és az intézet alkalmazottjainak a négy évért, amely idő alatt segítették és törődtek velük. Köszönet mindenkinek, akik imáikba foglalták végzős diákjainkat!

 
Megkezdődtek az érettségi vizsgák Drucken E-Mail
Montag, den 08. Juni 2020 um 09:04 Uhr

Az emberi élet időbelileg szakaszokra tagolható. Minden egyes szakasz lényeges változásokat, és egyben lehetőségeket hoz magával. Végzős diákjaink, az érettségizők is életük egy ilyen szakaszának a végén vannak. Négy éves iskolai tanulmányaik lezárásához és számonadásához értek. Az online oktatás keretében részt vettek az érettségiztető tanárokkal a felkészítőn, és az elmúlt héten tiszteletben tartva a járványra kiadott egészségügyi előírásokat lezajlott az érettségi első része. Sikeresen túl tudhatják magukat a három írásbeli vizsgán (anyanyelvből, latinból, németből), minek után rövid időre fellélegezhettek. Még előttük áll a szóbeli számonkérés, amellyel végérvényesen zárul számukra a középfokú képzés, és ezzel egyben igazolást kapnak a felkészültségükről további tanulmányaik folytatásához. A szóbeli vizsgák a főtantárgyakból (magyar nyelv, horvát nyelv, német nyelv, latin nyelv és történelem) több napon keresztül tartanak.

 
Fertőzés megelőzésére kapott felszerelés Drucken E-Mail
Montag, den 08. Juni 2020 um 09:00 Uhr

Május hónap végén lett megtartva a szabadkai oktatási intézetek igazgatói számára a gyűlés, amelynek témái az online oktatás, intézetek fertőtlenítése és ezek utóbbiakba való látogatás feltételei voltak. Az igazgatók a kormány által kiadott előírásokat, utasításokat és plakátokat kaptak, amelyek az intézetben való tartózkodás feltételeit ábrázolják és  szabják meg a fertőzés megelőzése céljából. Erre a célra az oktatási intézetek a Szabadkai Önkormányzattól nátrium-hipoklorit alapú fertőtlenítő szereket vehettek át a szabadkai Üzleti Inkubátorban a termek fertőtlenítésére, továbbá egyszer használatos sebészeti maszkokat és gumikesztyűket.  A Szabadkai Vegyészeti iskolában szintén védőmaszkokat vehettünk át. Ezek a védő felszerelések kiosztásra kerültek az intézetben dolgozok, érettségizők és tanárok között.

 
Évzáró gyűlés Drucken E-Mail
Montag, den 08. Juni 2020 um 08:34 Uhr

Idén a rendkívüli helyzet miatt maga a tanévzárás is rendkívüli lett. Az oktatási intézmények számára közétett előírások értelmében eljárva került sor május 29-én, pénteken a 2019/20-as tanévet záró tanári gyűlés megtartására. A tanári testület nem a tanáriban tartotta meg ülését, mivel annak a jelenlegi követelmények fényében tér kapacitása nem kielégítő, hanem az intézet nagy étkezőjében lett kialakítva az ülésezés színhelye. Május 20-val a negyedikesek számára lezárult a tanév, és számukra ettől kezdetét vette a nagy érettségire való előkészület, míg folyó hó 29-vel az első három osztály számára hivatalosan is véget ért az online oktatás. A gyűlésen osztályonként haladva lett megvitatva és véleményezve a diákok aktivitása. Az oktatók beszámolóiból a diákokra vonatkozóan sok tapasztalat szűrődött le, amelyek a rendkívüli oktatási módszer következtében tárultak fel. Ezen ismeretek az adott diákok későbbiekben való jobb teljesítésnek érdekében lesznek felhasználva. A tanárok a tanulók távképző oktatáson való összesített három hónapos részvételi arányukkal nagyjából meg voltak elégedve, és az általuk a házi feladatokra és ellenőrzőkre visszaküldött megoldásokkal. Az év végi osztályzatok kielégítőek, különösen a harmadik osztály átlaga lett kimagasló, amiért az egész osztály elismerésben fog részesülni. A gyűlést mons. Miocs József igazgató zárta, aki sajnálattal mondta, hogy a hagyományos közös, diákok és tanárok hálaadó Te Deum mise elmaradt, de imáinkban mindannyian hálát adhatunk Istenek az eredményes tanévért, főként azért is, hogy idéntől az államilag megerősített és elfogadott új tanterv szerint haladunk. A gyűlés második részében döntések születtek az érettségire vonatkozóan. Júniusban kezdetét veszi az érettségi első szakasza, amely három írásbeli dolgozatból (anyanyelv, idegen nyelv, latin) áll, majd a rá következő héten pedig a záró rész, amely a szóbeliből (anyanyelv, történelem, idegen nyelv, latin) áll. Imádkozzunk az érettségizőkért!

 
Elhunyt ft. mgr. Szungyi László atya Drucken E-Mail
Montag, den 08. Juni 2020 um 08:28 Uhr

Szungyi László atyát, Temerin plébánosát május 14-én, csütörtökön hosszú betegség után az újvidéki kórházban életének 70. évében elszólította az Úr. 1950. március 26-án született Verbászon. Teológiai tanulmányait 1968. és 1976. között végezte Zágrábban és Rómában. 1976. július 4-én szentelték pappá Verbászon. László atya 44 évig szolgálta az Urat és az embereket a földön. Ez idő alatt különböző helyeken teljesített szolgálatot és látott el feladatokat. 1978-ig Rómában volt  továbbtanulás céljából. 1978-tól 1981-ig kápláni feladatokat látott el a szabadkai Szent György és a Szent Rókus plébániákon. 1981-től 1984-ig ideiglenes kormányzó volt Királyhalmán. Ezen időszakban László atya a Paulinum gimnázium történetének is része lett. A gimnáziumban mind a négy osztályban német nyelvet tanított. 1984-től 1990-ig plébániai kormányzó Termerinben, majd 1990-től haláláig  plébános itt. A Paulinumban tett munkájáért hálásak a volt diákok és az iskola. Ezért mindnyájan imáinkba foglaljuk, és kérjük az Urat adjon örök nyugodalmat neki, és bőségesen jutalmazza meg hűséges szolgáját!

Requiescat in Pace!


 
Nem állt meg a tanítás Drucken E-Mail
Montag, den 08. Juni 2020 um 08:27 Uhr

Március 15-én életbe lépett a Covid-19 vírus miatt a rendkívüli állapot. A rendelet értelmében az oktatási intézetek áttértek a távoktatásra. Ennek megfelelően jártunk el mi is, és multimediális eszközök révén tartjuk fen a kapcsolatot a diákjainkkal és folytatjuk a képzést. A rendkívüli állapot terén májusban enyhítések történtek, ám az oktatási intézetek nem nyithatták meg ajtóikat. A rendelet értelmében a tanítás május végén fejeződik be. Ennek értelmében intézetünkben május 29-én lesz megtartva az évzáró gyűlés az érvényben lévő személyek közti érintkezésre vonatkozó szabályok szerint. Június első napjaiban lehetőségük van az osztályzattal meg nem elégedett diákoknak javítaniuk. Az érettségizők számára pedig  június 4-e és 6-a között az érettségi vizsgák veszik kezdetét. Imádkozzunk Istenhez érettségizőinkért, hogy sikeresen zárják négyéves tanulmányaikat!

 
Bemutatkoztunk három iskolában Drucken E-Mail
Montag, den 04. Mai 2020 um 09:54 Uhr

A tavasz folyamán úgynevezett „iskolák börzéje” megnevezéssel községi szinten szoktat tartani külön rendezvényt a szak-, közép- és felsőoktatási intézmények részére, ahol bemutathatják intézetüket és képzési programjaikat az érdeklődök számára. Ilyen jellegű volt a március elején Újvidéken megtartott oktatási kiállítás, ahová Vajdaság szerte érkeztek diákok. A fentebb említett rendezvényeken kívül az oktatási intézmények nyíltnapokat is tartanak az érdeklődök számára, vagy kisebb küldöttségek keretében előegyeztetés alapján keresik fel az általános iskolákat. Ezen utóbbi módon, még a kialakult jelenlegi rendkívüli helyzet előtt, sor került arra, hogy Szabadkán a Majsai Úti Általános Iskolában, Bognár Beáta igazgatónővel előzetes egyeztetés alapján, a Paulinum Gimnázium bemutatásra került az érdeklődő nyolcadikos diákok számára. A Paulinumból Kiss Tamás, Petrovity Ádám és Varga Sámuel Tóth Bagi Kornél magyar tanár kíséretében rövid ismertető film vetítéssel adtak bepillantást az intézeten belüli életbe és oktatásba. A találkozó kötetlen részében a paulinista tanulók gitáron és klarinéton korunk ismert popzenéivel szórakoztatták a diákokat, továbbá a kérdéseikre válaszoltak az érdeklődőknek. Ugyan ezen kis gárda, szintén a rendkívüli helyzet meghirdetése előtt Szabadkán Weiss Vesna igazgatóval történt megbeszélés után a Széchenyi István Általános Iskolában látogatását tette a végzős tanulóknál.

Csorba Ottó földrajz tanár vezetésével  Msgr. Miocs József rektorral és a hajdújárási Petőfi Sándor Általános Iskola igazgatójával, Szűcs Annával és a nyolcadikos diákokkal találkoztak a paulinisták.  A Paulinum Gimnáziumba fiúk és lányok a kisérettségi megszerzése után tudnak beiratkozni, ahol majd az intézet által átadott és az állam által jóváhagyott újabb megreformált oktatási program szerint lehet középoktatási képzésben részesülni. A fiúk részére bentlakásos lehetőség is fennál, a lányok részére pedig bejárás a gimnáziumba, ahol az iskola a tudás mellett, hangsúlyt fektet a nevelésre és a keresztény  értékek továbbadására.

 
A plébános és a szeminarista élelmiszer csomagokat juttatnak el az idősebb híveknek Bácskában Drucken E-Mail
Montag, den 04. Mai 2020 um 09:43 Uhr

Március 21-én kezdetét vette a rendkívüli akció, amelynek célja a jelenlegi vírus járvány következtébe hátrányos helyzetbe kerültek élelmiszer csomagokkal való megsegítése, amelyeket a verbászi Keresztelő János és az ókéri Szent Mihály arkangyal plébániák hívő tagjai a nagyböjt folyamán összeadtak. Az idősek számára a segítségnyújtás nem csupán egyszeri megsegítésre korlátozódott a rendkívüli helyzet idején, hanem további segítséget nyújtanak a szükséges árucikkek beszerzéséhez a boltokból. Az élelmiszer gyűjtés nagyböjt elején kezdődött meg, amelynek kezdeményezője Vovk Igor verbászi görög katolikus paróchusa. Az országban meghirdetett rendkívüli helyzetre való tekintettel, minek után falvakban a 70 éven felüliek nem hagyhatják el otthonaikat, és élelmiszer készleteik végesek, valamint nincsenek hozzátartozóik, akik ezeket beszereznék, ezért számukra rendelkezésükre állunk. Minek után a hívek által összegyűjtött készletek kifogyóban voltak, ezért a verbászi község elnökétől, Milan Glušactól kért támogatást Igor atya, aki csomagokkal segítette meg az akciót. A jelenlegi helyzet következtében eluralkodott félelem miatt önkéntesek hiányában a csomagokat Vovk Igor atya és Krnješin Aleksandar, a szabadkai Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium Paulinum diákja, aki a határzárlat véget nem térhetett vissza a boszniai banja lukai Krisztus Király plébániára, ők maguk vitték házhoz.

 
Tornyai festmények Szabadkán Drucken E-Mail
Montag, den 04. Mai 2020 um 09:29 Uhr

Februárban megtekintettük a Szabadkai Városi Múzeumban Tornyai János festőművész alkotásaiból rendezett kiállítást. Tornyai 1869. január 18-án született Hódmezővásárhelyen, ahol 1936. szeptember 20-án hunyt el. Ő az alföldi iskola jelentős mestere. Műveiben az alföld lakosságának szegény rétegeinek életéből egy-egy hétköznapi pillanatát ragadja meg, valamint bemutatja a táj értékeit és annak szépségeit. Tornyai alkotásai nyugaton is elismerést kaptak, ugyanis a nemzetközi kiállításokon aranyérmeket nyertek. Szülőhelyén múzeumot neveztek el róla, ahol alkotási megtekinthetők. A Szabadkára került 59 alkotásból álló válogatás nem véletlen, ugyanis ő maga gyakran járt Szabadkán. Barátja volt a szabadkán tevékenykedő Oláh Sándor festőművész. A kiállított képek igyekeztek betekintést engedni a festőművész különböző időszakjaiba, amelyen keresztül nyomon követhető fejlődése és irányzata.

A múzeumban továbbá megtekintettük „A gramofon története és a lemezek aranykora” című kiállítást, amelyen szemügyre vehettük a különböző korokból származó lejátszókat. Itt láttunk eredeti Thomas Alva Edison fonográfot, amely az első hangfelvételre és lejátszásra alkalmas készülék.

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 67