Datum

Link

Home Vijesti
Hirek
Búcsúztak az érettségizők Drucken E-Mail
Donnerstag, den 22. Juni 2017 um 11:12 Uhr

Június hónap folyamán minden oktatási intézmény programja eseményekben igen gazdag. Mindez a tanévzáró és az érettségi vizsgák miatt van. A Paulinum Gimnázium és Szeminárium (Kollégium) sem kivétel ez alól. Június 9-én az iskola megtartotta hálaadását a szentmise keretében az elmúlt 2016/2017-es iskolaévért. Folyó hó 14-én viszont az érettségizők számára eredményhirdetés és záróünnepség volt.

Az eredményhirdetésre az iskola nagytermében került sor, amely a „Ballag már  a vén diák” című énekszámmal vette kezdetét. Ezt követően két szavalat hangzott el magyar és horvát nyelven, melyet Hajnal Arnold és Szeles Kolos adtak elő. Az ünnepséget msgr. Miocs József igazgató nyitotta meg köszöntő beszédével, amelyben minden jelenlevőt köszöntött. Beszédében kiemelte, hogy az érettségi vizsga első lépés az életbe az érettségizők számára. A Paulinumban kapott képzés és nevelés szilárd alapot adott a tovább tanuláshoz. A záróünnepség csúcspontja az eredményhirdetés volt, amelyen az igazgató a vizsgáztató bizottság nevében közzétette az eredményeket. A négy év szorgalmas munkáért és az érettségin elért sikerért elismerésben részesült Kralusz Patrik és Ristov Tomislav. Tápai Leon és Kralusz Patrik az érettségizők nevében megköszönték a tanárok és a nevelők fáradságát. Ezt követte a diákok himnusza a „Gaudeamus igitur”, utána viszont dr. Fehér Tivadar osztályfönök búcsúztató beszéde, amelyben felhívta őket, hogy a képességeiket és a szerzett tudásukat a most előttünk megnyíló világban kamatoztassák. Az alkalmi műsort ft. Dragan Muharem tette emeltebbé egy zongora improvizációs játékkal.

 

Tápai Leon elismerésben részesült a négy év alatti képzőművészeti tevékenységéért. A záróünnepség a tanárok, nevelők, szülők, rokonok és vendégek kézfogásával és jókívánságaival zárult, amelyet családias hangulatú állófogadás követett. Az érettségizőinkre Isten áldása szálljon és kívánjuk, hogy az általuk kívánt főiskolákra, illetve egyetemekre sikeres felvételt nyerjenek.

 
Te Deum és Tanévzáró Drucken E-Mail
Donnerstag, den 22. Juni 2017 um 10:52 Uhr

Pénteken június 9-én de. 09:30-kor a Paulinum Gimnázium és Szeminárium kápolnájában a közösség iskolaévzáró szentmisét tartott. A hálaadó szentmisén, amelyet msgr. Miocs József rektor vezetett, részt vettek a tanárok, a szülők, a rokonok és a jótevők.  A rektor beszédében kiemelte, hogy mint minden közösségnek, úgy a Paulinum közösségének is van oka hálát adni, hiszen az év folyamán olyan sok jót kapott az Istentől és esemény történt, amelyek hozzájárultak a tanulók testi és lelki fejlődéshez. Továbbá megköszönte a tanároknak a kitartó munkát, amely nélkül nem lehetett volna jó eredményeket elérni az iskolaév folyamán. A munka mindig fáradságos, de az eredmények egy éltre szólnak.

A tanulók nevében Bálint Tamás és Stojanov Kiril harmadikos tanulók köszönetüket fejezték ki az intézmény nevelőinek és az egész tanári karnak mindazért, amit értük tettek az elmúlt tanév folyamán. A beszédek után zeneszámok következtek, amelyeket Török Tamás, Kiss Tamás és Hatnađ Danijel adtak elő. A Hálaadás ima című verset Szeles Kolos szavalta, horvát nyelven viszont a közösség elénekelte a Téged Isten dicsérünk hálaadó himnuszt.

A szentmise végén a gimnázium igazgatója elismerésben részesítette a legjobb tanulókat: Kiss Tamást (I. o.), Palifrov Stefant (II. o.) és Stojanov Kirilt (III. o.). A hálaadási szentmisét követően a Paulinum Gimnázium Tanári Kara megtartotta az évvégi tantestületi gyűlést, amelyen összegezték az egész évi munkát és ezekből kitűnt, hogy sikeres tanévet zárt a gimnázium.

 
Nemzetközi Kiállítás a Sportcsarnokban Drucken E-Mail
Donnerstag, den 22. Juni 2017 um 10:48 Uhr

Június 1-től 3-ig Szabadkán a Sportcsarnokban tizenegyedik alkalommal megtartották a Nemzetközi és Regionális Gazdasági Vásárt, az úgynevezett SUSAJAM 2017. A kiállítás mint egy 1800 m2 területen kapott helyet, ahol 7 európai országból 174 kiállító prezentálta a termékeit. Első alkalom, hogy termékeikkel képviseltették magukat a Szerb Köztársaság és Svédország.  A kiállítás célja, hogy az említett országok bemutassák cikkeiket, és felvegyék a kapcsolatot a szerbiai fogyasztókkal és gazdálkodókkal.

A kiállítást a Paulinum Gimnázium tanulói is megtekintették egy iskolai program keretében.

 
Paulinisták képkiállítása Drucken E-Mail
Donnerstag, den 22. Juni 2017 um 09:41 Uhr

Az elemi iskolák álltalános tudást nyújtanak a tanulók részére. A középiskoláknak meg van a maguk irányzata, hogy milyen pályára és szakirányra készíti fel diákjait. Oktatási céljuk a jó szakemberek és szakkáder képzése. Az iskoláknak lényegében ez sikerül teljesíteni, de ezen kívül többre kell törekedni, mert a mai embernek széleskörűnek kell lennie.  Ezért az iskolák az irányzatok felkészítése mellett szabad aktivitásokat és tevékenységeket is szorgalmaznak.

A Paulinum Gimnázium klasszikus irányzatú nyelvi gimnázium. A gimnáziumban a tanárok arra törekszenek, hogy minél jobb alapokat adjanak a továbbtanulásra, hogy minél szolidabban készítsék fel a tanulókat főiskolákra és egyetemekre. Az iskolai tevékenységek mellett mint másút is a paulinisták szabad aktivitásokkal foglalkoznak. Ezek között a szépművészeti aktivitás is szerepel. Tápai Leon végzős tanulónk a tanulás mellett festészettel is foglalkozott. Különórákra járt, és sokat gyakorolt, aminek eredménye ként munkáságát egy házon belüli kiállítással zárta. A kiállításra a kápolna előtti csarnokban került sor. Az igazgató megnyitó beszéde után Jasmina Jovančić - Vidaković művészettörténész tanárnőnk bemutatta a kiállított képeket, és megnyitotta a kiállítást.

A kiállításon Tápai Leon négy éves munkáságának festményeit két csoportra oszthatjuk: történelmi és egyházi személyek bemutatása és természetbeli  képekre. Tápai Leon képein kívül láthatók még régebbi festmények és alkotások, amelyeket a több évtizedek során egykori paulinisták készítettek.

A képkiállítás megtekinthető munkanapokon 08:00-tól 13:00-ig.

 
Rekreáció az Aqua Parkban Drucken E-Mail
Donnerstag, den 22. Juni 2017 um 09:05 Uhr

A Paulinum Gimnázium és Szeminárium a tanév folyamán diákjai tudásnak és kommunikációs készségei fejlesztésnek érdekében az iskolai és a kollégiumi programok keretében kirándulásokat, természetjárásokat és látogatásokat szervez, amelyek végcéljait tekintve határon belüliek és túliak. Idén május 25-én, Urunk mennybemenetelének ünnepén, miután az intézmény kápolnájában szentmisén vettünk részt, tanulmányi útra mentünk Mórahalomra. A település neve a „Móra Halma” homokdombról és a Szeged-alsóvárosi származású Móra családtól ered, akiknek a családi birtokuk a „Móra halom” homokdomb környékén volt. Korunkban a határon túliak számára a Mórahalom szó az itt kiépített Szent Erzsébet nevét viselő gyógyfürdő és Aqua Park üdülő komplexum miatt ismert. Tanulóink ide a mórahalmi polgármester jóvoltából kaptak belépőket.

Mórahalmon ft. Negyela Zoltán, egykori paulinista diák, aki jelenleg a szeged-csanádi egyházmegyében a ruzsai Urunk Színeváltozása plébánián teljesített szolgálatot és ft. Joó Balázs, a mórahalmi Szent László templom plébánosa fogadtak bennünket. Ft. Joó Balázs a templomban elmesélte a település és templom történetét. Az ismertetés közös imával zárult, majd kezdetét vette a rekreációs nap egész estélig, amely ft. Negyela Zoltán plébános vendéglátásával zárult.

A Paulinum közössége ezúton is köszönetét fejezi ki ft. Negyela atyának, hogy ismételten egy élményekben gazdag napban részesítette a diákokat.

 
Ballagás Drucken E-Mail
Donnerstag, den 22. Juni 2017 um 08:33 Uhr

Május 23-án végzős tanulóink középiskolás éveik egyik fontos állomásához értek, a ballagáshoz. Számukra befejeződött a középiskolai oktatás, és már csak az érettségi vizsga maradt hátra, amely majd végleg lezárja a gimnáziumi éveket. A ballagási ünnepségre az érettségizők osztályába került sor. Az igazgató bevezető szavai után és a Gaudeamus Igitur – ballagók énekét követően beszédek következtek. Először a harmadik osztályos tanulók szóltak az érettségizőkhöz, ezt követte a negyedikesek osztályfőnökének dr. Fehér Tivadar atyának a beszéde. Az érettségizők nevében Tápai Leon és Králusz Patrik szóltak a jelenlévőkhöz, megköszönve az intézmény vezetőségének, tanári karának és az iskolatársaknak mindazt, amivel az elmúlt években elősegítették őket az érettségi vizsgáig.

Végzőseinknek kívánjuk, hogy minél jobb eredményt érjenek el az érettségin, utána viszont sikeresen tegyék le a kiválasztott egyetemeken a felvételi vizsgát.

 
Topolyára és Zobnaticára mentünk Drucken E-Mail
Donnerstag, den 22. Juni 2017 um 07:57 Uhr

Május 21-én a Paulinum diákjai elmentek a Szabadkától 32 km-re délre helyezkedő Topolyára. A város történelmi gyökerei egy XV. századi írásos dokumentumban említett Fybaych nevű településre nyúlnak vissza. A település mai elnevezése a XVII. században már ismert, mint Topolay és Topoly néven. Az elnevezés feltehetően onnan ered, hogy a mocsaras, lápos terepen sok volt a nyárfa, amit szerbül topolanak neveznek. Topolya első temploma 1764-ben épült, amelyet 1904-ben teljesen lebontottak, és egy új, nagyobb épületet emeltek helyére neogótikus stílusban, amelyet 1907-ben szenteltek fel. A templom a 71 m hosszával és a 74 m magas tornyával a Szabadkai Egyházmegye legnagyobb temploma. Itt 9 órai kezdettel msgr. Miocs József rektor vezetésével a helyi plébánossal, ft. Fazekas Ferenccel, ft. dr. Ivica Radak káplánnal és ft. Tojzán László nevelővel a Paulinum diákjainak és a helyi hívek részvételével szentmisét mutatott be.

A szentmise után a Közösségi Házban sor került ismerkedésre, amit a város múzeumának és magának a településnek a megtekintése követett. Kislinder Gábor, a topolyai község polgármester jóvoltából ebédre a Gurman nevezetű étterembe lettünk megvendégelve.

A délutáni órákban az iskolák számára előírt tervezet szerint, mint iskola a természetben és egyben mint tanulmánynak a zobnaticai bírtokra és ménesre mentünk. Először  megtekintettük a Törley kastélyt, majd  a Lovas Múzeumot, a Kovács Múzeumot és a fedett lovardát, utána viszont nagy sétát tettünk a parkban és a tónál. Az előrelátott program végéhez érve és ismeretekkel gazdagodva örömmel tértünk vissza a Paulinumba.

 
Múzeumok Éjszakája Drucken E-Mail
Donnerstag, den 22. Juni 2017 um 07:49 Uhr

A Múzeumok Éjszakája nevezetű kulturális programot – az 1999-ben indult francia példa nyomán – 2003 óta rendezik meg Európa szerte évenként, amolyan könnyed, nyáresti városi sétaként. A programban vannak állandó résztvevők, de alkalmi helyszíne is van az eseménynek. Szabadka városa már több mint tíz éve bekapcsolódott ebbe az európai rendezvénybe. Szabadkán huszonkilenc különböző helyen voltak kiállítások, bemutatók és rendezvények.

A Paulinum Gimnázium tanulói is minden évben bekapcsolódnak ebbe a kihívásos és mozgalmas rendezvénybe. Ebben az esztendőben először a zsinagógát tekintettük meg, utána az Izraelita Hitközség kiállított képzőművészeti tárgyait, valamint a Dr. Vinko Perčić Galéria képtárát. A közös program után, a tanulók szabadon választhattak alkalmi helyszíneket a további látogatásra.

 
Biológia óra Palicson Drucken E-Mail
Freitag, den 26. Mai 2017 um 10:09 Uhr

A Palicsi Állatkertet 1949-ben alapították, amely ma már 10 hektáron terül el. Az Állatkert De Negri Ferenc mérnök tervei alapján készült. A kert területén található elefánt és az oroszlán szobrok Almási Gábor, míg a Haltér Kalmár Ferenc munkája. A megnyitáskor, a II. világháború következményei valamint elszegényedettség miatt, az állatállomány alapvetően háziállatokból és a térségben található vadállatokból állt. A létesítmény első lakói a fakó keselyű és a Miskó nevű medve voltak, amely utóbbi  1981-ben pusztult el,  az egzotikus élőlények közül pedig a kakadúpapagáj és a jávai majom. Ma már a látogatók több mint 60 állatfajt figyelhetnek meg, amelyek között láthatják az e évben elhelyezett Sumba és Belkó nevekre hallgató fehér oroszlánokat is. Az állatkert berkeiben megtekinthető a botanikus kert is, amelynek az állományában  tűlevelű fák, lombhullató fák, díszfák, virágok és rózsakertek láthatóak.

Az Oktatási Minisztérium előírja, hogy éves szinten minden oktatási intézmény a diákjai részére lehetőséget kell teremtenie olyan gyakorlati órák megvalósítására, amelyeken az ifjúság ismereti gyarapodása és szocializálása iskolai padon kívül történik. A Palicsi Állat- és Botanikus kert, ahol harmóniában él együtt a növény- és az állatvilág, meglátogatása által, amelyre  május 13-án került sor, a Paulinum Gimnázium és Szeminárium diákjai nem csak tudásukban, hanem egy éltre szóló élményben lettek gazdagabbak.

 
A Lelkihivatások Világnapja Drucken E-Mail
Freitag, den 26. Mai 2017 um 09:32 Uhr

A Katolikus Egyházban a húsvétot követő negyedik vasárnapot Jó Pásztor vasárnapjának nevezik, mely egyben a papi és a szerzetesi hivatások világnapja is. Ezt a vasárnapot VI. Pál pápa (1897-1978) még a vatikáni zsinat ideje alatt (1962-1965) jelölte ki, hogy a hívek imádkozzanak, tevékenykedjenek, amilyen módon tudnak, hogy minél több szerzetes és papi hivatás legyen. XVI. Benedek pápa a II. vatikáni zsinat szellemét felidézve, 2010-es üzenetében arra hívta fel a figyelmet, hogy „az egész keresztény közösség felelőssége, hogy több papi hivatás szülessen”. Az idei évben május 7-én Ferenc pápa a hivatások 54. világnapjára újra emlékeztet, hogy minden keresztény az evangélium misszionáriusa! Az örömhírt nem magunkban kell megtartanunk, mint valami díszítményt, hanem megosztja. „A tanítvány ugyanis nem azért kapja Isten szeretetének ajándékát, hogy őt egy személyben megvigasztalja, nem az a feladata, hogy csupán önmagát hordozza, vagy egy vállalat érdekeit képviselje, hanem egyszerűen megérinti és átalakítja annak öröme, hogy megérzi Isten szeretetét és nem képes ezt a tapasztalatot önmagában tartani: „Az evangélium öröme, mely betölti a tanítványok közösségének életét, missziós öröm”.

Ennek a szellemében a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Szeminárium diákjai alkalmi műsorral készültek a hívek számára, hogy örömük és Istentől kapott kiaknázott talentumaik révén örömöt okozzanak. A rendezvény megtartáséra a szabadkai Szent Teréz székesegyházban került sor az esti 7 órás szentmise előtt. Tanulóink szavalatokkal és hangszeres zeneszámokkal készültek.

Ezt követően msgr. Miocs József rektor vezetésével a Paulinum prefektusa és lelkésze szentmisét mutattak be, amely keretében két érettségi előtt álló diák, Tápai Leó és Ristov Tomislav élettanúságot tettek, amelyben beszámoltak, milyen okokból választották a Paulinumot, az itteni keresztény értékekre épülő oktatásról és nevelésről, s hogy teológiát szeretnének tovább tanulni.

 
<< Start < Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weiter > Ende >>

Seite 1 von 46