Dátum

Link

Home Híreink
Hírek
Doroszlói zarándoklat Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 18. hétfő, 09:43

Szeptember 8-án, Kisboldogasszony ünnepén Doroszlón, a legnagyobb vajdasági Mária Keresztények Segítsége Egyházmegyei kegyhelyen több ezren gyűltek össze, hogy a fatimai jelenés 100. évfordulóját ünnepeljék, és a Szűzanya segítségét kérjék a mindennapi megpróbáltatásokhoz. A kegyhelyet a középkorban Bajkút néven emlegették. A XII. században alapított monostor első lakói premontrei szerzetesek voltak. 1382-ben a hely más birtokokkal együtt a budai klariszsza apácák tulajdonába került. A török idők alatt a területen fellelhető települések elpusztultak a kút kivételével. A megszállás alóli felszabadulástól a csodatevő kegyhelyet Szentkútnak nevezik. A Historia Domus Sancte Fontis-ban bejegyzett első csoda 1700-ban történt, ám a legismertebb történet 1792-ből származik, miszerint a mindkét szemére vak gombosi Zablócki János imája, aki azért imádkozott, hogy hetvenéves édesanyját valahogy gondozni tudja, meghallgatásra talált. Álmában megjelent a Szűzanya, aki azt az utasítást adta neki, hogy mossa meg szemét a Mosztonga folyó melletti forrás vizében. A férfi ennek megfelelően járt el, és visszanyerte mindkét szeme világát. Ezt követően nőtt meg a zarándokok száma, akik felkeresték a csoda kutat, és azóta napjainkban is hívek seregei keresik fel, akik közül sokan itt keresnek gyógyulást testi bajaikra. Mi is, a Paulinum Gimnázium és Szeminárium diákjai a nevelőkkel és a tanárokkal elzarándokoltunk az ünnepi eseményre, hogy tiszteletünket tegyük Megváltónk anyja előtt a központi búcsú napján. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődött, melyet msgr. Majnek Antal munkácsi (Ukrajina) megyéspüspök vezetett és ő tartotta a szentbeszédet is. Beszédében hangsúlyozta a Mária tiszteletének fontosságát, melyek gyakorlata  a családokon belül kell hogy megkezdödjön és egy életen át folytatódjon. A vendégpüspökkel együtt misézett főpásztorunk msgr. Pénzes János és mintegy negyven lelkész.

Az ünnepi misét követően, az 1861-ben megépített szentkút melletti Mária-szobor előtti szentségimádásra és szentségi áldásra került sor.

A liturgia és az ájtatosság végén a paulinisták a templomba mentek útra bocsátó imára és egy közös felvételre.


 
Évnyitó Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 16. szombat, 10:43

Szeptember 1-én országszerte megszólalnak az iskolacsengők. Városainkban, falvainkban megélénkül a forgalom, és a tereink, utcáink megtelnek diákzsivajjal. A tanulók, ki kisebb – ki nagyobb örömmel ülnek vissza az iskolapadba, és néznek szembe az új tanév kihívásaival és tanaival, amelyek az előttük álló életre igyekeznek felkészíteni őket. Ilyen kezdet előtt álltak a paulinisták is. Igaz, a Paulinumban a tanítás nem elsején kezdődött, hanem szeptember 4-én (hétfő). Az iskolakezdés ezen a napon a Paulinum Gimnázium és Szeminárium új és a visszatérő diákjainak a Veni Sancte szentmisén való részvételükkel, és azt követő inaugratioval (lat. bevezető) vette kezdetét. A szentmisén a tanárokkal és az egybegyűlt hívekkel közösen kérték a Szentlélek Úristen áldását a megkezdett tanévre, hiszen az igazán jó eredmény eléréséhez Isten áldása kell. Az ünnepi liturgiát msgr. Miocs József, a gimnázium igazgatója és a szeminárium rektora ft. Marko Forgić-tyal, a szeminárium lelkészével és dr. Stojanov Zoran-nal, radenovoi plébánossal Macedóniából mutatta be, az énekek viszont mr. ft. Dragan Muharem, kisboszniai plébános révén hangoztak el.

Mint korábban említett, ezt követte az inaugratio, amelyen az igazgató hivatalosan is megnyitotta a 2017/2018-as tanévet. Ennek keretében sor került az elsős diákok bemutatására, akiknek taneszközöket tartalmazó szerény csomagokat ajándékozott, továbbá a tanárok és az osztályfőnökök és általuk előadott tantárgyak felsorolására, valamint az elkezdet év tanterveinek rövid ismertetésére. A tanévnyitó végén az igazgató megköszönte minden megjelent tanár és szülő részvételét, és eredményes munkát kívánt mind a tanároknak, mind a diákoknak. A záró szavak után az első osztály diákjai a tanteremben az osztályfőnökükkel, Csorba Ottóval, megtartották az első osztályfőnöki órát.

 
Előkészítő tantestületi gyűlés Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 16. szombat, 10:20

Az oktatási minisztérium által előírt szabályzatok fényében intézményünk is megtartotta az új tanévet megelőző előkészítő gyűlést tanárai számára. Ezen szabályzatnak eleget téve sor került a 2017-18-as iskolai tanév menetrendjének a megtervezésére, a tanítási tantervek és programok bemutatására. A Paulinum Gimnázium msgr. Miocs József igazgató elnökletével augusztus 25-én tartotta meg az előkészítő tantestületi gyűlést. A gyűlés az igazgató köszöntő beszédével vette kezdetét, amely után beszámolt az iskola irányzatáról és helyzetéről. Az igazgató beszédében megjegyezte, hogy kis iskola vagyunk, amely nem tömegekre irányul, hanem minőségre. Az igazgató átadta a szót a tanárok számára, akik megosztván múlt évi tapasztalataikat, és azokon okulván, valamint belőlük merítvén bemutatták tanterveiket. Ezt követte az osztályfőnökségek és az adminisztrációs teendők megvitatása. A gyűlés hangulatos beszélgetéssel és élménybeszámolókkal zárult, előre tekintvén a szeptember 4-ei Veni Sancte-ra, a Szent Lélek segítségül hívására és az inaugratiora, vagyis az iskolakezdésre.

 
Városnap – Pro Urbe díj Nyomtatás E-mail
2017. szeptember 16. szombat, 09:59

Szabadkát Zabadka (vagy Zabotka) néven először egy 1391. május 7-ei írásos dokumentum említi. A régészeti leletek igazolják, hogy sokkal korábban is volt település itt. A történelem folyamán bekövetkezett gyakori népvándorlások idején a határőrvidékre sokféle nép eljutott és – maradt: szlávok, magyarok, németek, zsidók, görögök. Innen ered városunk gazdag történelmi múltja, továbbá Szabadka arculata és lakossági összetétele, mind nemzeti, mind kulturális, mind vallási értelemben, ahol jelenleg 20 különböző nemzetiség él együtt. A XVI. században Szabadka török kézre került, amely 1686-ig volt a fennhatósága alatt. Mária Terézia1743. május 7-én kiváltságlevelével kamarai mezővárossá tette, címerrel ajándékozta meg, s korábbi nevét Szent Mariára változtatta. 1779-ben szabad királyi várossá nyilvánította Szabadkát, és ekkortól nevezték Maria Theresiapolisnak. Idén szeptember 1-én 238. alkalommal emlékeznek meg a város lakói erről a történelmi eseményről, amely erőteljes fejlődéshez segítette a települést. A Városnapi ünnepségek több napon keresztül tartanak, amelyekre az önkormányzat programsorozatokat szervez. A fő megemlékezésre érthetően szeptember elsején került sor. A megemlékezés a városháza díszbejáratában vette kezdetét fúvószenekari hangversennyel. Ezt követte a város lobogójának felvonása, majd a képviselő-testület díszülése, amely során átadták a Díszpolgári címet és a Pro Urbe díjakat. A Pro Urbe díjazottak között szerepelt az egykori paulinista diák, PASKÓ CSABA, aki püspökségi gimnázium elvégzése után tanulmányai a Pécsi Hittudományi Főiskolán, majd a Grazi Zeneművészeti Egyetem Egyházzenei Tanszakán tanult. Jelenleg a kelebiai Apostolok oszlása templom plébánosa, továbbá a szabadkai bazilika karnagya és zenei koordinátora, valamint zenetanár gimnáziumunkban a Paulinumban és a szabadkai Zeneképzőben. Gratulálunk neki.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 116