Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink
Hírek
Szent Keresztben jártunk Nyomtatás E-mail
2022. július 01. péntek, 12:14

Az év folyamán igyekeztünk alkalom adtán Szabadka város nevezetességeit és történelmi múltját megismertetni a diákokkal. E célból látogattunk el most a Szent Kereszt plébániára. Ma a Kiserdő mellett található kiépített részen egykoron szőlőtermesztő vidék húzódott el. Itt épült fel 1896-ban Vojnits-Bajsainé hagyatékából a mauzóleum (temetkezési hely) a nemes Vojnits-Bajsai család számára. 1933-ban a Szent Péter plébánia területéből megalapították a vikariátust, minek következtében a mauzóleum átépítés után istentisztelet helyszíne lett. 1934-ben, a plébániaház összedőlése után a templom mellé plébánosi lakást építettek és 1956. január 1-én magalakult az önálló Szent Kereszt plébánia. 1959-ben a hívek számának a növekedése véget a templomot kibővítették. Azóta a Szabadka városának egyik legnagyobb plébániájává nőtte ki magát. A templom kriptával illetve altemplommal rendelkezik, amelyben a nemes Vojnits család tagjai nyugosznak, amelyet dr. Csizmár Oszkár plébános urnák elhelyezésre alkalmas résszel bővítetett. A templomot a vikariátus alapítása óta megszakítatlanul liturgiai szolgálatra használják, az altemplomot viszont a látogatók számára alkalomadtán megtekintésre bocsájtják.

 
Érettségi bankett a Paulinumban Nyomtatás E-mail
2022. július 01. péntek, 11:47

A Paulinum Gimnáziumban a negyedikes diákok számmára a négyéves oktatás múlt hónap 24-ével záródott le. Ezzel kezdetét vette az érettségire felkészítő időszak. Az érettségi első vizsgaidőszaka folyó hónap 9-től az írásbeli vizsgákat foglalta magába, amely az anyanyelvből, német és latin nyelvből állt. Miután sikeresen teljesítették az írásbelit, a szóbeli vizsgák következtek anyanyelvből, latin és német nyelvből, valamint történelemből.

A sikeres érettségi fényében 17-én, pénteken záró bankett keretében sor kerülhetett az 57. generációtól való búcsúzkodásra. 11 órai kezdettel vonultak be az igazgató, msgr. Miocs József vezetésével az érettségizők a kápolnába énekelve „Ballag már a vén diák”. Az egybegyűlt előkelőségek, msgr. dr. Németh László nagybecskereki megyéspüspök, ft. Marko Zubak a boszniai Katolikus Iskola Központ igazgatója, msgr. Mihael Sokol belgrádi érsekség irodaigazgatója, dr. Josip Ivanović a Tanítóképző Kar dékánja, ddr. Rokay Zoltán nyugalmazott egyetemi tanár, ft. Pastyik Róbert püspökségünk irodaigazgatója, tanulók plébánosai, tanári kar tagok, szülők és vendégek köszöntése után magyar és horvát nyelven hangoztak el szavalatok.

Ezután került sor az érettségi eredmények ismertetésére, illetve két diák, Varga Sámuel és Kiss Szebasztián külön elismerésben való jutalmazása az érettségin elért és nyújtott teljesítményükért. Ezután az igazgató kiosztotta a MNT emléklapjait az érettségizők számára. Végül osztályfőnökük, ft. dr. Fehér Tivadar szólt a végzősökhöz és az egybegyűltekhez.

Az igazgató a jelenlevő tanárok és szülők előtt gratulált nekik, és Isten áldását kérte rájuk, hogy az előttük megnyíló világ kihívásainak keresztény hitünk fényében helyt tudjanak állni, és sikeres életet tudjanak majd egykor az Egyház és a társadalom számára felmutatni. A bankett az intézet ebédlőjében ért véget kellemes hangulatú társalgás és svédasztal mellett.

 
Zsinagógában jártunk Nyomtatás E-mail
2022. július 01. péntek, 11:41

Két évvel ezelőtt fejeződött be és történt meg egyben a felújított szabadkai zsinagóga átadása. A világjárvány miatt bevezetett korlátozások miatt nem mehettünk el, hogy megtekintsük Szabadka ezen kiemelkedő szakrális és műemlék épületét, amelyet Orbán Viktor magyar miniszterelnök Szabadka gyöngyénnek nevezte.  A szabadkai zsidó hívek adományából emelték fel 1902-ben az épületet, viszont a II. világháborút követően az épület már, minek után a zsidó közösség nagyon lecsökkent, kiszolgáltatott lett az idő viszonttagságainak. A szabadkai zsinagóga a magyar szecesszió példaképe, amelyet Róth Miksa üvegfestő vitrázsai diszítenek. Iskolai program keretében meglátogattuk és megcsodáltuk ezen remekművet.

 
Évzáró – Te Deum Nyomtatás E-mail
2022. június 29. szerda, 10:55

Folyó hónap 8-án megszólalt a csengő közös istentiszteletre híva a Paulinum kápolnájába, hogy tanárok, diákok és szülők egy lélekkel adjanak hálát Istennek az eredményes tanévért. Miként a diákok is nyomatékosították a 2021/22-es iskolaévet búcsúztató beszédeikében, valóban gyorsan elmúlt ezen időszak, ugyanis ezen év is meg volt bélyegezve és nyirbálva a járvány miatt, de ennek ellenére a kirándulások szép közös élményekkel gazdagították.

A szentmisét a szeminárium (kollégium) lelkészével, msgr. Forgić Marko atyával és ft. Tojzán László prefektussal a gimnáziumunk igazgatója, msgr. Miocs József mutatta be, aki a szertartás elején köszöntötte az egybegyűlteket, majd útravalóul a diákokhoz intő szavakat intézet az előttük álló nyári szünetre vonatkozóan.

A szentmise végén a III. osztályból Köszegi Tiana magyar nyelven, és az I. osztályból Kiss Szilveszter horvát nyelven záró beszédet mondtak, akik ezekben megköszöntek minden erőfeszítést és áldozatot, amit a tanárok, támogatók és az elöljárók tettek értük. Ezt követte a hálaadó ima, amelyet Kontra Antonij mondott el. A szertartás végén hegedű és gitár kíséretében megszólalt Az Út című ének.

A szentmise befejeztével míg a végzős diákok kivételével a tanulók szüleikkel hazatértek, addig a tanári kar tagjai a tanáriba vonultak év végi megbeszélésre. A gyűlésen az igazgató köszönetet mondott a karnak az éves munkájukért, majd meglett tartva az éves kiértékelés az első három osztály számára. Ezt követték az érettségivel kapcsolatos megbeszélni valók, hiszen az érettségizők számára most következik a négy éves képzést záró vizsgaidőszak, amelyen meg kell mutatniuk, hogy nem tengették el az iskolapadokban az időt, és készen állnak a felelős és komoly életre.

Megtörtént az írásbeli és szóbeli vizsgák végérvényes időpontjainak rögzítése tantárgy szerint, amely szerint magyar nyelvből, horvát nyelvből, német nyelvből, latin nyelvből és történelemből fognak érettségit tenni.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 196