Dátum

Link

 

 

Támogató BETHLEN GÁBOR Alapitvány

 

 

Home Híreink
Hírek
Új tanáraink bemutatkozása Nyomtatás E-mail
2021. november 12. péntek, 09:35

Agárdi Brigitta vagyok, a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium magyar nyelv és irodalom tanára. Középiskolai tanulmányaimat a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskolában folytattam, majd az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén tanultam tovább, ahol elvégeztem az alap- és mesterképzést. Dolgoztam fordítóként, lektorként, iskolai titkárként és újságíróként. Szeptember óta vagyok a Paulinum tanári karának tagja.

Ezzel egy régi álmom teljesült, hiszen annak idején magyartanárként képzeltem el a jövőmet. Már korán eldöntöttem, hogy az egyetem elvégzése után tanítani szeretnék. Az élet másképp hozta, ám emiatt egyáltalán nem csüggedek, hiszen sok tapasztalattal és élménnyel gazdagodtam a média világában töltött munkaévek alatt.

Véleményem szerint azért jó a Paulinumban dolgozni, mert kislétszámú osztályokat taníthatok, így van idő az elmélyültebb munkára és egy-egy témakör alaposabb feldolgozására. Lehetőségem van jobban megismerni a tanulókat, és képességeikhez, igényeikhez mérten alakítani az órák menetét. Több idő jut a gyakorlásra, ismétlésre, valamint a korábban elsajátított tudás számbavételére.

A kislétszámú osztályok előnye továbbá az is, hogy családias hangulat alakult ki az iskolában. A bentlakó diákok délután is együtt töltik az időt, így egyre jobban összecsiszolódnak, és életre szóló barátságok alakulnak ki. Ez összetartó erő végigkíséri a tanulókat a Paulinumban töltött évek alatt.

Egy magyartanárnak nemcsak az a feladata, hogy legjobb tudásához mérten átadja az anyagot, hogy fejlessze a diákok írás- és fogalmazáskészségét, hogy felhívja a figyelmet szép és igényes beszédre, hanem az is, hogy olvasóvá neveljen. A középiskolai magyar nyelv és irodalom tantervben több olyan művel is találkozhatunk, amelyeket a diákok első olvasásra unalmasnak, idejétmúltnak tarthatnak. A célom, hogy megismertessem ezeket a tanulókkal, és több szempontból vizsgálódva, több nézőpontból megközelítve világítsak rá arra, hogy miért is lettek ezek a művek a világirodalomi kánon részei. Úgy gondolom, hogy az irodalmat és a nyelvtant nem nehéz megszeretettni a tanulókkal, hiszen az előbbi olyan kérdésekkel is foglalkozik, amelyek érdeklik a középiskolásokat. A gimnazistákkal való munka során fontosnak tartom az audiovizuális tartalmak becsempészését is, hiszen a Z-generáció képviselői az interneten élik a mindennapjaikat. A video-, kép- és hanganyagok segítségével könnyebben elsajátítják az órákon elhangzottakat.

Úgy gondolom, hogy az anyanyelv alapos ismerete abban is segíti a tanulókat, hogy más nyelveket is elsajátítsanak. Erre a Paulinumban is lehetőségük van, hiszen a környezetnyelv mellett latinul, angolul és németül is tanulnak. A nyelvtanulás mellett a társadalomtudányok is hangsúlyos szerepet kapnak az iskolában. Úgy gondolom, hogy nemcsak azok a diákok érezhetik jól magukat a Paulinumban, akiknek az érdeklődési körük ezekhez a területekhez kötődök, hanem azok is, akik jobban kedvelik a természettudományokat. Ez az intézmény jó alapot ad a diákoknak a későbbi tanulmányaikhoz, valamint megerősíti őket a keresztény hitükben. Az intézménybe járó tanulók egy összetartó közösség tagjaként a későbbiekben is könnyebben érvényesülhetnek.

 
A Szerémségi püspökség ünnepe Nyomtatás E-mail
2021. november 12. péntek, 09:30

A Római Birodalom a Krisztus előtti I. században meghódította a Pannóniát, és az itt élő illír-kelták által alapított településeket. A rómaiak a fontosabb településeket fekvésük miatt felvirágoztatták. Ezek a városok a birodalom bukását túlélték. Az egyik ilyen számunkra is ismert város a mai nevén Szávaszentdömötör (Sremska Mitrovica), amely ókori római neve Sirmium. Számunkra azért is jelentős, mert a város névadója szent Dömötör diakónus és vértanú, aki itt halt vértanúhalált. Előkelő római nemesi családból származott. Katona lett, és vitézségéért Maximilián császár kinevezte Görögország helytartójává. A hadjáratok folyamán megismerkedett a kereszténységgel és megkeresztelkedett. A hagyomány szerint a szent könyvek őrzésével volt megbízva, amelyeket miután elfogták nem akart átadni. Ezért őt és társait halára ítélték, amely végrehajtására a hagyomány szerint Száva folyó egyik hídjánál került sor. Szent Dömötör a mai Szerémség területén is végzett szolgálatot, így lett ő a szerémségi püspökség védőszentje és a székesegyház patrónusa. Október 26-án volt szent Dömötör ünnepe. Ezen a napon ünnepélyes keretek között emlékezet a szerémségi püspökség papsága püspökükkel, Đuro Gašparović-tyal és a vendég püspökökkel, papokkal és hívekkel szent Dömötörre. Ekkor ünnepelte msgr. Đuro Gašparović püspök 25 éves pásztori tevékenységét, akit a püspökség papsága és a hívek együtt köszöntöttek. A szentmise keretében ismertetve lett Đuro püspök utódja Fabijan Svalina, aki a püspöki szentelés után, mint segédpüspök fog tevékenykedni. A Paulinumot ezen a jeles ünnepen rektorunk képviselte.

 
Mindenszentek és halottak napja Nyomtatás E-mail
2021. november 12. péntek, 09:25

November 1-én mindenszentek ünnepe és november 2-án pedig a halottak napja volt. Ezekben a napokban az intézetünkben nem volt oktatás, hanem szüneti napok. Isten Szent Egyháza három részből áll: a küzdő, a megdicsőült és a szenvedő Egyházból. A küzdő Egyházat mi alkotjuk. Mindenszentek ünnepén az Egyházban a megdicsőült, ill. diadalmas Egyházat ünnepeljük. Ezen a napon emlékezünk meg mindazon megdicsőült lelkekről, akik már eljutottak Isten színről színre való látására. Kezdetben keleten 380-ban emlékeztek meg minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájába IV. Bonifác pápa révén került be, aki a római Pantheont 609. május 13-án Mária és az Összes Vértanúk tiszteletére szentelte fel. Mindenszentek másnapján a halottak napja van. Nincs olyan család, aki ne veszített volna el családtagot. E napon emlékezünk meg szeretet elhunytjainkról, akikért a testi feltámadás és az örök élet hitével és az ebből fakadó reménnyel imádkozunk. Ezekben a szent napokban, minek után tanítás nem volt, így mi magunk is segítkezhettünk az ünnepekre való készülődésben. Részt vettünk szülőfalunk plébániai híveivel a szentmiséken, amelyeken segítkeztünk, majd a még élő nagyszüleinkkel és szüleinkkel kimentünk a temetőben az elhunyt családtagok nyugvóhelyeihez, ahol az életet és szeretetet szimbolizáló virágokat és égő gyertyákat elhelyeztük.

 
Vendégünk volt msgr. Német László SVD püspök Nyomtatás E-mail
2021. november 12. péntek, 09:21

Ferenc pápa október 10-én a Szent Péter bazilikában ünnepélyes misét mutatott be a püspöki szinódus XVI. rendes közgyűléséért, amelyre 2023-ban kerül sor. A szinódus témája: „Egy szinodális Egyházért: közösség, részvétel és küldetés”. Ennek fényében idén a Szentatya a világ püspökségeit arra hívta, hogy kapcsolódjanak be ebbe a folyamatba. A pápa forradalmasította a szinódus módszertanát, ugyanis nem csak a püspökök gyűlése lesz, hanem egy olyan folyamat, amelyben a világ katolikussága kiveszi részét. A római megnyitó tanácskozáson a püspöki konferenciák elnökei is jelen voltak. Szerbiából msgr. dr. Német László SVD nagybecskereki megyéspüspök a Szent Cirill és Metód Nemzetközi Püspöki Konferencia elnöke, valamint az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa első alelnöke képviselte a részegyházakat. Egyházmegyéjébe visszaúton Budapestről Szabadkára is betért, ahol a Paulinum Gimnáziumba és Szemináriumba is betért. Msgr. Miocs József igazgató fogadta msgr. dr. Német László SVD püspököt, aki beszámolt római élményeiről. Látogatása a nagybecskereki egyházmegye területéről származó diákokkal való találkozással és magánbeszélgetéssel zárult.

 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

1. oldal / 185